Avalik bussiliinivedu Jõgeva maakonnas

mittetulundusühing Jõgevamaa Ühistranspordikeskus

Hankelepingu esemeks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1370/2007 tähenduses sõitjate vedu avaliku teenindamise lepingu alusel Jõgeva maakonna avalikel bussiliinidel eeldatavalt perioodil 01.10.2024 – 30.09.2032, sh sõidupiletite müügi ja muude avaliku teenindamise kohustusega kaasnevate teenuste ning nende üle järelevalve teostamise korraldus hanke alusdokumentides ja selle lisades ettenähtud tingimustel.

Tähtaeg
Pakkumiste esitamise tähtaeg oli 2023-05-22. Hange avaldati aadressil 2023-04-20.

Kes?

Mida?

Kus?

Hanke ajalugu
Kuupäev Dokument
2023-04-20 Hanketeade
2023-05-05 Lisateave
Hanketeade (2023-04-20)
Tellija
Nimi ja aadressid
Nimi: mittetulundusühing Jõgevamaa Ühistranspordikeskus
Riiklik registreerimisnumber: 80229484
Postiaadress: Silla tn 2
Postilinn: Põltsamaa vald
Postiindeks: 48104
Riik: Eesti 🇪🇪
Kontaktisik: Kristjan noormägi
Telefon: +372 53880540 📞
E-post: kristjan.noormagi@uhistransport.ee 📧
Piirkond: Eesti 🏙️
URL: http://www.uhistransport.ee 🌏
Kommunikatsioon
Dokumentide URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5830220/general-info 🌏
Osalemise URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5830220/tenders 🌏

Objekt
Hanke ulatus
Pealkiri: Avalik bussiliinivedu Jõgeva maakonnas 263802
Tooted/teenused: Maantee ühistransporditeenused 📦
Lühikirjeldus:
“Hankelepingu esemeks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1370/2007 tähenduses sõitjate vedu avaliku teenindamise lepingu alusel Jõgeva maakonna...”    Näita rohkem

1️⃣
Täiendavad tooted/teenused: Maantee ühistransporditeenused 📦
Esitamiskoht: Eesti 🏙️
Peamine tegevuskoht või esinemispaik: Jõgevamaa
Hanke kirjeldus:
“Hankelepingu esemeks on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1370/2007 tähenduses sõitjate vedu avaliku teenindamise lepingu alusel Jõgeva maakonna...”    Näita rohkem
Preemiakriteeriumid
Kvaliteedikriteerium (nimi): Alkoluku olemasolu
Kvaliteedikriteerium (osakaal): 3.0
Kvaliteedikriteerium (nimi):
“Nullheitega alternatiivkütusel, milleks on elekter või vesinik, sõitvate busside osakaal”
Kvaliteedikriteerium (osakaal): 2.0
Kvaliteedikriteerium (nimi): Kolmepunkti turvavööde kasutamine
Kvaliteedikriteerium (osakaal): 5.0
Kvaliteedikriteerium (nimi): Teistel alternatiivkütustel sõitvate busside osakaal
Kvaliteedikriteerium (osakaal): 15.0
Kvaliteedikriteerium (nimi): Hanketingimustele vastavate talverehvide kasutamine 1.12 – 1.03
Kvaliteedikriteerium (nimi): Bussijuhtide töötasu täistööajale taandatuna
Kvaliteedikriteerium (osakaal): 7.0
Hind (osakaal): 65.0
Kestus
Alguskuupäev: 2024-10-01 📅
Lõppkuupäev: 2032-09-30 📅

Õiguslik, majanduslik, finants- ja tehniline teave
Osalemise tingimused
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:
“Vaata hankepassist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5830220/procurement-passport või alusdokumendist...”    Näita rohkem
Majanduslik ja finantsseisund
Valikukriteeriumide loetelu ja lühikirjeldus:
“Vaata hankepassist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5830220/procurement-passport või alusdokumendist...”    Näita rohkem
Tehniline ja kutsealane võimekus
Valikukriteeriumide loetelu ja lühikirjeldus:
“Vaata hankepassist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5830220/procurement-passport või alusdokumendist...”    Näita rohkem
Teave konkreetse kutseala kohta
Reserveeritud konkreetsele kutsealale
Viide asjakohasele seadusele, määrusele või haldussättele: Ühistranspordiseadus § 39

Menetlus
Protseduuri tüüp
Avatud menetlus
Administratiivne teave
Pakkumiste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 2023-05-22 09:00 📅
Keeled, milles võib esitada pakkumisi või osalemistaotlusi: eesti 🗣️
Allpool esitatud ajavahemik on väljendatud kuude arvuna.
Minimaalne ajavahemik, mille jooksul pakkuja peab pakkumist säilitama: 4
Pakkumiste avamise tingimused: 2023-05-22 10:00 📅

Täiendav teave
Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Elektrooniline arveldamine on lubatud
Kasutatakse elektroonilist makset
Täiendav teave

“Käesolev riigihange ei ole osadeks jaotatud, sest riigihanke esemeks olevatel liinidel teenuse osutamine peab olema terviklik ja koordineeritud ning...”    Näita rohkem
Läbivaatamise keha
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Teenistus, kust saab teavet läbivaatamismenetluse kohta
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Allikas: OJS 2023/S 081-244563 (2023-04-20)
Lisateave (2023-05-05)

Täiendav teave
Esialgse teatise viide
Teatise number Euroopa Liidu Teatajas S: 2023/S 081-244563

Muudatused
Esialgse teatise parandatav tekst
Jaotise number: IV.2.2
Muudetava teksti koht: Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Vana väärtus
Tekst: 22.05.2023 09:00
Uus väärtus
Tekst: 19.06.2023 09:00
Esialgse teatise parandatav tekst
Jaotise number: IV.2.7
Muudetava teksti koht: Pakkumuste avamise tingimused
Vana väärtus
Tekst: 22.05.2023 10:00
Uus väärtus
Tekst: 19.06.2023 10:00
Allikas: OJS 2023/S 090-277767 (2023-05-05)
Uued hanked seotud kategooriates 🆕
Seotud otsingud 🔍