Avalik bussiliinivedu Jõhvi linnaliinidel 2023-2030

Mittetulundusühing Ida-Viru Ühistranspordikeskus

Hankija soovib sõlmida hankelepingu, nn avaliku teenindamise leping (ATL), mis hõlmab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1370/2007 tähenduses sõitjate vedu ATL alusel Jõhvi valla bussiliinidel hanke alusdokumentides ja selle lisades esitatud tingimustel, sh sõidupiletite müügi ja muude avaliku teenindamise kohustusega kaasnevate teenuste ning nende üle järelevalve teostamise korraldust hanke alusdokumentides ja selle lisades ettenähtud tingimustel.

Tähtaeg
Pakkumiste esitamise tähtaeg oli 2023-05-26. Hange avaldati aadressil 2023-04-21.

Kes?

Mida?

Kus?

Hanke ajalugu
Kuupäev Dokument
2023-04-21 Hanketeade
2023-05-09 Lisateave
Hanketeade (2023-04-21)
Tellija
Nimi ja aadressid
Nimi: Mittetulundusühing Ida-Viru Ühistranspordikeskus
Riiklik registreerimisnumber: 80425950
Postiaadress: Keskväljak 1
Postilinn: Jõhvi vald
Postiindeks: 41531
Riik: Eesti 🇪🇪
Kontaktisik: Heiki luts
Telefon: +372 5030201 📞
E-post: info@ivytk.ee 📧
Piirkond: Eesti 🏙️
URL: http://www.ivytk.ee 🌏
Kommunikatsioon
Dokumentide URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5828480/general-info 🌏
Osalemise URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5828480/tenders 🌏

Objekt
Hanke ulatus
Pealkiri: Avalik bussiliinivedu Jõhvi linnaliinidel 2023-2030 263781
Tooted/teenused: Maantee ühistransporditeenused 📦
Lühikirjeldus:
“Hankija soovib sõlmida hankelepingu, nn avaliku teenindamise leping (ATL), mis hõlmab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1370/2007 tähenduses...”    Näita rohkem
Hinnanguline väärtus ilma käibemaksuta: EUR 1 200 000 💰

1️⃣
Täiendavad tooted/teenused: Maantee ühistransporditeenused 📦
Esitamiskoht: Eesti 🏙️
Peamine tegevuskoht või esinemispaik: Jõhvi vald
Hanke kirjeldus:
“Hankija soovib sõlmida hankelepingu, nn avaliku teenindamise leping (ATL), mis hõlmab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1370/2007 tähenduses...”    Näita rohkem
Preemiakriteeriumid
Hind
Hanke ulatus
Hinnanguline koguväärtus ilma käibemaksuta: EUR 1 200 000 💰
Lepingu, raamlepingu või dünaamilise ostusüsteemi kestus
Allpool esitatud ajavahemik on väljendatud kuude arvuna.
Kirjeldus
Kestus: 84
Teave valikuvõimaluste kohta
Valikud
Valikute kirjeldus:
“Peale 84 kuu möödumist on Hankijal õigus tellida täiendavalt kuni 36-ks kuuks sõitjate veoteenuseid”

Õiguslik, majanduslik, finants- ja tehniline teave
Osalemise tingimused
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:
“Vaata hankepassist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5828480/procurement-passport või alusdokumendist...”    Näita rohkem
Majanduslik ja finantsseisund
Valikukriteeriumide loetelu ja lühikirjeldus:
“Vaata hankepassist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5828480/procurement-passport või alusdokumendist...”    Näita rohkem
Tehniline ja kutsealane võimekus
Valikukriteeriumide loetelu ja lühikirjeldus:
“Vaata hankepassist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5828480/procurement-passport või alusdokumendist...”    Näita rohkem

Menetlus
Protseduuri tüüp
Avatud menetlus
Administratiivne teave
Pakkumiste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 2023-05-26 11:00 📅
Keeled, milles võib esitada pakkumisi või osalemistaotlusi: eesti 🗣️
Allpool esitatud ajavahemik on väljendatud kuude arvuna.
Minimaalne ajavahemik, mille jooksul pakkuja peab pakkumist säilitama: 3
Pakkumiste avamise tingimused: 2023-05-26 12:00 📅

Täiendav teave
Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Elektrooniline arveldamine on lubatud
Kasutatakse elektroonilist makset
Täiendav teave

“Hankija ei pea otstarbekaks hanget jagada, sest ühes regioonis mitme erineva pakkujaga sõlmitav ATL oleks halduskoormav ja ebaotstarbekas”
Läbivaatamise keha
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Teenistus, kust saab teavet läbivaatamismenetluse kohta
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Allikas: OJS 2023/S 082-246596 (2023-04-21)
Lisateave (2023-05-09)
Objekt
Hanke ulatus
Lühikirjeldus:
“Hankija soovib sõlmida hankelepingu, nn avaliku teenindamise leping (ATL), mis hõlmab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1370/2007 tähenduses...”    Näita rohkem

Täiendav teave
Esialgse teatise viide
Teatise number Euroopa Liidu Teatajas S: 2023/S 082-246596

Muudatused
Esialgse teatise parandatav tekst
Jaotise number: IV.2.2
Muudetava teksti koht: Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Vana väärtus
Tekst: 26.05.2023 11:00
Uus väärtus
Tekst: 29.05.2023 10:00
Esialgse teatise parandatav tekst
Jaotise number: IV.2.7
Muudetava teksti koht: Pakkumuste avamise tingimused
Vana väärtus
Tekst: 26.05.2023 12:00
Uus väärtus
Tekst: 29.05.2023 11:00
Esialgse teatise parandatav tekst
Jaotise number: II.2.7
Muudetava teksti koht: Kestus kuudes
Vana väärtus
Tekst: 84
Uus väärtus
Tekst: 81
Esialgse teatise parandatav tekst
Jaotise number: II.1.4
Muudetava teksti koht: Lühikirjeldus:
Vana väärtus
Tekst:
“Hankija soovib sõlmida hankelepingu, nn avaliku teenindamise leping (ATL), mis hõlmab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1370/2007 tähenduses...”    Näita rohkem
Uus väärtus
Tekst:
“Hankija soovib sõlmida hankelepingu, nn avaliku teenindamise leping (ATL), mis hõlmab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1370/2007 tähenduses...”    Näita rohkem
Muu lisateave
Hankija täiendas hanke alusdokumente ja pikendas pakkumuste esitamise tähtaega
Allikas: OJS 2023/S 092-284305 (2023-05-09)
Uued hanked seotud kategooriates 🆕
Seotud otsingud 🔍