Digitahvlite rentimine Tallinna linna koolidele

Tallinna Strateegiakeskus

Tallinna Strateegiakeskus viib läbi riigihanke, millega soovitakse rentida digitahvleid 60 kuuks Tallinna linna koolidele.

Tähtaeg
Pakkumiste esitamise tähtaeg oli 2023-05-29. Hange avaldati aadressil 2023-04-26.

Kes?

Mida?

Kus?

Hanke ajalugu
Kuupäev Dokument
2023-04-26 Hanketeade
Hanketeade (2023-04-26)
Tellija
Nimi ja aadressid
Nimi: Tallinna Strateegiakeskus
Riiklik registreerimisnumber: 75023817
Postiaadress: Vabaduse väljak 7
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 15199
Riik: Eesti 🇪🇪
Kontaktisik: Kädi kröönkvist
Telefon: +372 6149261 📞
E-post: hankekeskus@tallinnlv.ee 📧
Piirkond: Eesti 🏙️
URL: http://www.tallinn.ee 🌏
Kommunikatsioon
Dokumentide URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5694600/general-info 🌏
Osalemise URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5694600/tenders 🌏

Objekt
Hanke ulatus
Pealkiri: Digitahvlite rentimine Tallinna linna koolidele 262256
Tooted/teenused: Arvutiga seotud seadmed 📦
Lühikirjeldus:
“Tallinna Strateegiakeskus viib läbi riigihanke, millega soovitakse rentida digitahvleid 60 kuuks Tallinna linna koolidele.”

1️⃣
Täiendavad tooted/teenused: Arvutiga seotud seadmed 📦
Esitamiskoht: Eesti 🏙️
Hanke kirjeldus:
“Tallinna Strateegiakeskus viib läbi riigihanke, millega soovitakse rentida digitahvleid 60 kuuks Tallinna linna koolidele.”
Preemiakriteeriumid
Hind
Lepingu, raamlepingu või dünaamilise ostusüsteemi kestus
Allpool esitatud ajavahemik on väljendatud kuude arvuna.
Kirjeldus
Kestus: 67
Lepingu, raamlepingu või dünaamilise ostusüsteemi kestus
Käesolevat lepingut võib pikendada
Kirjeldus
Uuenduste kirjeldus:
“Vastavalt hankelepingu projekti punktile 12.2: Lepingu tähtaega võib poolte kokkuleppel pikendada kuni 12 kuud. Lepingu pikendamise kohta vormistatakse...”    Näita rohkem

Õiguslik, majanduslik, finants- ja tehniline teave
Majanduslik ja finantsseisund
Valikukriteeriumide loetelu ja lühikirjeldus:
“Vaata hankepassist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5694600/procurement-passport või alusdokumendist...”    Näita rohkem
Tehniline ja kutsealane võimekus
Valikukriteeriumide loetelu ja lühikirjeldus:
“Vaata hankepassist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5694600/procurement-passport või alusdokumendist...”    Näita rohkem

Menetlus
Protseduuri tüüp
Avatud menetlus
Administratiivne teave
Pakkumiste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 2023-05-29 14:00 📅
Keeled, milles võib esitada pakkumisi või osalemistaotlusi: eesti 🗣️
Allpool esitatud ajavahemik on väljendatud kuude arvuna.
Minimaalne ajavahemik, mille jooksul pakkuja peab pakkumist säilitama: 4
Pakkumiste avamise tingimused: 2023-05-29 15:00 📅

Täiendav teave
Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Elektrooniline arveldamine on lubatud
Kasutatakse elektroonilist makset
Täiendav teave

“Hankija ei ole riigihanget osadeks jaganud, sest riigihanke eseme olemusest tulenevalt ei ole see otstarbekas ning lepingu esemeks on funktsionaalselt...”    Näita rohkem
Läbivaatamise keha
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Teenistus, kust saab teavet läbivaatamismenetluse kohta
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Allikas: OJS 2023/S 084-254389 (2023-04-26)