Foneetikalabori seadmete ostmine

Tartu Ülikool

Käesoleva hankemenetluse esemeks on vastavalt HD lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele Tartu Ülikooli foneetikalabori sisseseade täiendamine ning koos paigaldusega seadmete soetamine.

Tähtaeg
Pakkumiste esitamise tähtaeg oli 2023-05-26. Hange avaldati aadressil 2023-04-21.

Kes?

Mida?

Kus?

Hanke ajalugu
Kuupäev Dokument
2023-04-21 Hanketeade
Hanketeade (2023-04-21)
Tellija
Nimi ja aadressid
Nimi: Tartu Ülikool
Riiklik registreerimisnumber: 74001073
Postiaadress: Ülikooli tn 18
Postilinn: Tartu linn
Postiindeks: 50090
Riik: Eesti 🇪🇪
Kontaktisik: Kristiina truup
Telefon: +372 7376631 📞
E-post: info@ut.ee 📧
Piirkond: Eesti 🏙️
URL: https://www.ut.ee 🌏
Kommunikatsioon
Dokumentide URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5836760/general-info 🌏
Osalemise URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5836760/tenders 🌏

Objekt
Hanke ulatus
Pealkiri: Foneetikalabori seadmete ostmine 263871
Tooted/teenused: Televisiooni- ja raadiovastuvõtjad, heli- või videosalvestus- ja taasesitusseadmed 📦
Lühikirjeldus:
“Käesoleva hankemenetluse esemeks on vastavalt HD lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele Tartu Ülikooli foneetikalabori sisseseade täiendamine ning koos...”    Näita rohkem

1️⃣
Täiendavad tooted/teenused: Televisiooni- ja raadiovastuvõtjad, heli- või videosalvestus- ja taasesitusseadmed 📦
Täiendavad tooted/teenused: Kõnesalvestusseadmed 📦
Täiendavad tooted/teenused: Salvestussüsteemid ja uuringute seadmed 📦
Esitamiskoht: Eesti 🏙️
Hanke kirjeldus:
“Käesoleva hankemenetluse esemeks on vastavalt HD lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele Tartu Ülikooli foneetikalabori sisseseade täiendamine ning koos...”    Näita rohkem
Preemiakriteeriumid
Hind
Lepingu, raamlepingu või dünaamilise ostusüsteemi kestus
Allpool esitatud ajavahemik on väljendatud kuude arvuna.
Kirjeldus
Kestus: 6
Teave valikuvõimaluste kohta
Valikud
Valikute kirjeldus: Vastavalt riigihangete seadusele

Õiguslik, majanduslik, finants- ja tehniline teave
Majanduslik ja finantsseisund
Valikukriteeriumide loetelu ja lühikirjeldus:
“Vaata hankepassist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5836760/procurement-passport või alusdokumendist...”    Näita rohkem
Tehniline ja kutsealane võimekus
Valikukriteeriumide loetelu ja lühikirjeldus:
“Vaata hankepassist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5836760/procurement-passport või alusdokumendist...”    Näita rohkem
Lepinguga seotud tingimused
Lepingu täitmise tingimused: Hankeleping sõlmitakse vastavalt hankedokumentide lisas esitatud kavandile.

Menetlus
Protseduuri tüüp
Avatud menetlus
Administratiivne teave
Pakkumiste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 2023-05-26 14:00 📅
Keeled, milles võib esitada pakkumisi või osalemistaotlusi: eesti 🗣️
Allpool esitatud ajavahemik on väljendatud kuude arvuna.
Minimaalne ajavahemik, mille jooksul pakkuja peab pakkumist säilitama: 3
Pakkumiste avamise tingimused: 2023-05-26 15:00 📅

Täiendav teave
Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Elektrooniline arveldamine on lubatud
Kasutatakse elektroonilist makset
Täiendav teave

“Iga viidet, mis on riigihanke alusdokumentides tehtud mõnele standardile või muule RHS § 88 lõikes 2, § 88 lõikes 5 või § 89 lõikes 2 nimetatud alusele kui...”    Näita rohkem
Läbivaatamise keha
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Teenistus, kust saab teavet läbivaatamismenetluse kohta
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Allikas: OJS 2023/S 082-246802 (2023-04-21)