Keila linna parkide ja haljasalade aastaringne hooldamine 07.2023-07.2026

Keila Linnavalitsus

Keila linna parkide ja haljasalade aastaringne hooldamine eeldatava algusega juuli 2023, 36 kuulise perioodi jooksul, eeldatavalt kuni juuli 2026, vastavalt riigihanke alusdokumendis (RHAD) Tehniline kirjeldus toodud nõuetele.
Juhul, kui RHAD osade vahel on vastuolu(sid), või võimaldavad mitmesugust tõlgendust, tuleb hanke käigus esitada hankijale küsimused selgituste saamiseks. Juhul, kui pakkuja ei esita vastuolude kohta küsimusi on hankijal õigus lepingu täitmise käigus valida hankija jaoks sobivam tõlgendus. Pärast pakkumuse esitamist ei rahulda hankija ühtegi pakkuja ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet, sh rahalist nõuet.

Tähtaeg
Pakkumiste esitamise tähtaeg oli 2023-05-26. Hange avaldati aadressil 2023-04-24.

Kes?

Mida?

Kus?

Hanke ajalugu
Kuupäev Dokument
2023-04-24 Hanketeade
Hanketeade (2023-04-24)
Tellija
Nimi ja aadressid
Nimi: Keila Linnavalitsus
Riiklik registreerimisnumber: 75014422
Postiaadress: Keskväljak 11
Postilinn: Keila linn
Postiindeks: 76608
Riik: Eesti 🇪🇪
Kontaktisik: Jaana ojala
Telefon: +372 6790723 📞
E-post: klv@keila.ee 📧
Piirkond: Eesti 🏙️
URL: http://www.keila.ee 🌏
Kommunikatsioon
Dokumentide URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5820800/general-info 🌏
Osalemise URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5820800/tenders 🌏

Objekt
Hanke ulatus
Pealkiri:
“Keila linna parkide ja haljasalade aastaringne hooldamine 07.2023-07.2026 263678”
Tooted/teenused: Parkide hooldusteenused 📦
Lühikirjeldus:
“Keila linna parkide ja haljasalade aastaringne hooldamine eeldatava algusega juuli 2023, 36 kuulise perioodi jooksul, eeldatavalt kuni juuli 2026, vastavalt...”    Näita rohkem

1️⃣
Täiendavad tooted/teenused: Parkide hooldusteenused 📦
Esitamiskoht: Eesti 🏙️
Peamine tegevuskoht või esinemispaik: Keila
Hanke kirjeldus:
“Keila linna parkide ja haljasalade aastaringne hooldamine eeldatava algusega juuli 2023, 36 kuulise perioodi jooksul, eeldatavalt kuni juuli 2026, vastavalt...”    Näita rohkem
Preemiakriteeriumid
Hind
Lepingu, raamlepingu või dünaamilise ostusüsteemi kestus
Allpool esitatud ajavahemik on väljendatud kuude arvuna.
Kirjeldus
Kestus: 36
Täiendav teave:
“1) Hankija ei ole jaganud hanget osadeks, et vältida ohtu hankelepingu nõuetekohasele täitmisele seoses vajadusega kooskõlastada erinevate osade täitjate...”    Näita rohkem

Õiguslik, majanduslik, finants- ja tehniline teave
Osalemise tingimused
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:
“Vaata hankepassist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5820800/procurement-passport või alusdokumendist...”    Näita rohkem
Majanduslik ja finantsseisund
Valikukriteeriumide loetelu ja lühikirjeldus:
“Vaata hankepassist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5820800/procurement-passport või alusdokumendist...”    Näita rohkem
Tehniline ja kutsealane võimekus
Valikukriteeriumide loetelu ja lühikirjeldus:
“Vaata hankepassist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5820800/procurement-passport või alusdokumendist...”    Näita rohkem
Lepinguga seotud tingimused
Lepingu täitmise tingimused: vt hankelepingu projekti
Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta
Kohustus märkida lepingu täitmiseks määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioon

Menetlus
Protseduuri tüüp
Avatud menetlus
Administratiivne teave
Pakkumiste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 2023-05-26 10:00 📅
Keeled, milles võib esitada pakkumisi või osalemistaotlusi: eesti 🗣️
Allpool esitatud ajavahemik on väljendatud kuude arvuna.
Minimaalne ajavahemik, mille jooksul pakkuja peab pakkumist säilitama: 3
Pakkumiste avamise tingimused: 2023-05-26 11:00 📅
Pakkumiste avamise tingimused (koht): eRHR
Pakkumiste avamise tingimused (teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta): eRHR

Täiendav teave
Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Elektrooniline arveldamine on lubatud
Kasutatakse elektroonilist makset
Täiendav teave

“1)Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused RHS-is sätestatud alustel (RHS § 115, 116 lg 1 p 1) ja siis, kui hankemenetluse käigus muutuvad hanke...”    Näita rohkem
Läbivaatamise keha
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Teenistus, kust saab teavet läbivaatamismenetluse kohta
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Allikas: OJS 2023/S 084-255883 (2023-04-24)