Kütuse ostmine

Saaremaa Vallavalitsus

Hankelepingu esemeks on mootorikütus (bensiin, diislikütus, LPG ja CNG autogaas), mida hankija soovib osta enda asutuse tarbeks maksesoodustust kasutades pakkuja tankla(te)st, jaemüügi korras, vastavalt vajadusele, 24 (kahekümne nelja) kuu jooksul.

Tähtaeg
Pakkumiste esitamise tähtaeg oli 2023-05-22. Hange avaldati aadressil 2023-04-20.

Kes?

Mida?

Kus?

Hanke ajalugu
Kuupäev Dokument
2023-04-20 Hanketeade
Hanketeade (2023-04-20)
Tellija
Nimi ja aadressid
Nimi: Saaremaa Vallavalitsus
Riiklik registreerimisnumber: 77000306
Postiaadress: Tallinna tn 10
Postilinn: Saaremaa vald
Postiindeks: 93819
Riik: Eesti 🇪🇪
Kontaktisik: Tea rauk
Telefon: +372 4525089 📞
E-post: vald@saaremaavald.ee 📧
Piirkond: Eesti 🏙️
URL: http://www.saaremaavald.ee 🌏
Kommunikatsioon
Dokumentide URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5751340/general-info 🌏
Osalemise URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5751340/tenders 🌏

Objekt
Hanke ulatus
Pealkiri: Kütuse ostmine 262918
Tooted/teenused: Kütused 📦
Lühikirjeldus:
“Hankelepingu esemeks on mootorikütus (bensiin, diislikütus, LPG ja CNG autogaas), mida hankija soovib osta enda asutuse tarbeks maksesoodustust kasutades...”    Näita rohkem
Teave partiide kohta
Pakkumisi võib esitada kõikide partiide kohta

1️⃣
Hanke ulatus
Pealkiri: Parvlaev Abro
Pealkiri
Partii identifitseerimisnumber: 1
Kirjeldus
Täiendavad tooted/teenused: Kütused 📦
Esitamiskoht: Eesti 🏙️
Peamine tegevuskoht või esinemispaik: Roomassaare, Saaremaa vald
Hanke kirjeldus:
“Pakkuja on suuteline varustama kütusega aastaringselt Roomassaare sadamas parvlaeva Abrot, mille 24 kuu diislikütuse koguse vajadus on orienteeruvalt 32 000...”    Näita rohkem
Preemiakriteeriumid
Hind
Lepingu, raamlepingu või dünaamilise ostusüsteemi kestus
Allpool esitatud ajavahemik on väljendatud kuude arvuna.
Kirjeldus
Kestus: 24

2️⃣
Hanke ulatus
Pealkiri: Väikelaev Vilsandi
Pealkiri
Partii identifitseerimisnumber: 2
Kirjeldus
Peamine tegevuskoht või esinemispaik: Papissaare sadam, Saaremaa vald
Hanke kirjeldus:
“Pakkuja on suuteline varustama kütusega aastaringselt Papissaare sadamas väikelaev Vilsandit, mille 24 kuu mootori bensiini vajadus on orienteeruvalt 16 500...”    Näita rohkem

3️⃣
Hanke ulatus
Pealkiri: Kuressaare piirkond
Pealkiri
Partii identifitseerimisnumber: 3
Kirjeldus
Peamine tegevuskoht või esinemispaik: Kuressaare
Hanke kirjeldus:
“Pakkuja peab võimaldama tankida nii bensiini kui diislikütust Kuressaare piirkonnas. Kütuse vajadus 24 kuuks on orienteeruvalt 182 000 (üks sada...”    Näita rohkem

4️⃣
Hanke ulatus
Pealkiri: Orissaare piirkond
Pealkiri
Partii identifitseerimisnumber: 4
Kirjeldus
Peamine tegevuskoht või esinemispaik: Orissaare, Saaremaa vald
Hanke kirjeldus:
“Pakkuja peab võimaldama tankida nii bensiini kui diislikütust Orissaare piirkonnas. Kütuse vajadus 24 kuuks on orienteeruvalt 46 400 (nelikümmend kuus tuhat...”    Näita rohkem

5️⃣
Hanke ulatus
Pealkiri: Leisi piirkond
Pealkiri
Partii identifitseerimisnumber: 5
Kirjeldus
Peamine tegevuskoht või esinemispaik: Leisi, Saaremaa vald
Hanke kirjeldus:
“Pakkuja peab võimaldama tankida nii bensiini kui diislikütust Leisi piirkonnas. Kütuse vajadus 24 kuuks on orienteeruvalt 42 400 (nelikümmend kaks tuhat...”    Näita rohkem

6️⃣
Hanke ulatus
Pealkiri: Torgu piirkond
Pealkiri
Partii identifitseerimisnumber: 6
Kirjeldus
Peamine tegevuskoht või esinemispaik: Torgu, Saaremaa vald
Hanke kirjeldus:
“Pakkuja peab võimaldama tankida nii bensiini kui diislikütust Torgu piirkonnas. Kütuse vajadus 24 kuuks on orienteeruvalt 8 100 (kaheksa tuhat ükssada)...”    Näita rohkem

7️⃣
Hanke ulatus
Pealkiri: Kärla piirkond
Pealkiri
Partii identifitseerimisnumber: 7
Kirjeldus
Peamine tegevuskoht või esinemispaik: Kärla, Saaremaa vald
Hanke kirjeldus:
“Pakkuja peab võimaldama tankida nii bensiini kui diislikütust Kärla piirkonnas. Kütuse vajadus 24 kuuks on orienteeruvalt 30 500 (kolmkümmend tuhat...”    Näita rohkem

8️⃣
Hanke ulatus
Pealkiri: Kuressaare Autogaas LPG
Pealkiri
Partii identifitseerimisnumber: 8
Kirjeldus
Hanke kirjeldus:
“Pakkuja peab võimaldama tankida nii LPG autogaasi kui ka mootori bensiini Kuressaares. Kütuse vajadus 24 kuuks on orienteeruvalt 5 700 (viis tuhat...”    Näita rohkem

9️⃣
Hanke ulatus
Pealkiri: Kuressaare Autogaas CNG
Pealkiri
Partii identifitseerimisnumber: 9
Kirjeldus
Hanke kirjeldus:
“Pakkuja peab võimaldama tankida CNG autogaasi Kuressaares. Kütuse vajadus 24 kuuks on orienteeruvalt 24 000 (kakskümmend neli tuhat) kilogrammi CNG autogaasi.”

Õiguslik, majanduslik, finants- ja tehniline teave
Osalemise tingimused
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:
“Pakkuja (ühispakkujad kui tervik) omama majandustegevuse registris (MTR) tegevusluba „Kütuse müük“ tegevusalal Hankija kontrollib Eestis asuva pakkuja...”    Näita rohkem
Lepinguga seotud tingimused
Lepingu täitmise tingimused: Hanke alusdokumentide hulka on lisatud Dokument 3 - Hankelepingu projekt.

Menetlus
Protseduuri tüüp
Avatud menetlus
Administratiivne teave
Pakkumiste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 2023-05-22 12:00 📅
Keeled, milles võib esitada pakkumisi või osalemistaotlusi: eesti 🗣️
Allpool esitatud ajavahemik on väljendatud kuude arvuna.
Minimaalne ajavahemik, mille jooksul pakkuja peab pakkumist säilitama: 3
Pakkumiste avamise tingimused: 2023-05-22 13:00 📅

Täiendav teave
Teave kordumise kohta
See on korduv hange
Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Elektrooniline arveldamine on lubatud
Kasutatakse elektroonilist makset
Täiendav teave

“⁠Iga viidet, mis on riigihanke alusdokumentides tehtud mõnele standardile või muule RHS § 88 lõikes 2, § 88 lõikes 5 või § 89 lõikes 2 nimetatud alusele kui...”    Näita rohkem
Läbivaatamise keha
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Teenistus, kust saab teavet läbivaatamismenetluse kohta
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Allikas: OJS 2023/S 081-244890 (2023-04-20)
Seotud otsingud 🔍