Mööbel

Eesti Kunstiakadeemia

Kutsume Teid esitama pakkumust riigihanke alusdokumentides toodud tingimustel Eesti Kunstiakadeemiale mööbli tarnimiseks. Hanke objektiks on erinevad mööbliesemed (sh eritellimusmööbel) koos paigaldusega, mis on vaja tarnida hankija poolt ette antud tingimustel. Täpsem objektide kirjeldus on toodud hankedokumendi lisades. Riigihanke tulemusena sõlmitakse osade lõikes ühe pakkujaga raamleping.

Tähtaeg
Pakkumiste esitamise tähtaeg oli 2023-06-05. Hange avaldati aadressil 2023-05-02.

Kes?

Mida?

Kus?

Hanke ajalugu
Kuupäev Dokument
2023-05-02 Hanketeade
Hanketeade (2023-05-02)
Tellija
Nimi ja aadressid
Nimi: Eesti Kunstiakadeemia
Riiklik registreerimisnumber: 74000624
Postiaadress: Põhja pst 7
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10412
Riik: Eesti 🇪🇪
Kontaktisik: Andres tammsaar
Telefon: +372 5057145 📞
E-post: artun@artun.ee 📧
Piirkond: Eesti 🏙️
URL: http://www.artun.ee 🌏
Kommunikatsioon
Dokumentide URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5821200/general-info 🌏
Osalemise URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5821200/tenders 🌏

Objekt
Hanke ulatus
Pealkiri: Mööbel 263683
Tooted/teenused: Mööbel 📦
Lühikirjeldus:
“Kutsume Teid esitama pakkumust riigihanke alusdokumentides toodud tingimustel Eesti Kunstiakadeemiale mööbli tarnimiseks. Hanke objektiks on erinevad...”    Näita rohkem
Teave partiide kohta
Pakkumisi võib esitada kõikide partiide kohta

1️⃣
Hanke ulatus
Pealkiri: Istemööbel
Pealkiri
Partii identifitseerimisnumber: 1
Kirjeldus
Täiendavad tooted/teenused: Mööbel 📦
Esitamiskoht: Eesti 🏙️
Hanke kirjeldus: Istemööbel
Preemiakriteeriumid
Hind
Lepingu, raamlepingu või dünaamilise ostusüsteemi kestus
Allpool esitatud ajavahemik on väljendatud kuude arvuna.
Kirjeldus
Kestus: 24
Hanke ulatus
Teave Euroopa Liidu fondide kohta: projekt "EKA Loovkärg"

2️⃣
Hanke ulatus
Pealkiri: Lauad
Pealkiri
Partii identifitseerimisnumber: 2
Kirjeldus
Hanke kirjeldus: Lauad

3️⃣
Hanke ulatus
Pealkiri: Kapid/riiulid
Pealkiri
Partii identifitseerimisnumber: 3
Kirjeldus
Hanke kirjeldus: Kapid/riiulid

4️⃣
Hanke ulatus
Pealkiri: Eritellimusmööbel
Pealkiri
Partii identifitseerimisnumber: 4
Kirjeldus
Hanke kirjeldus: Eritellimusmööbel

Õiguslik, majanduslik, finants- ja tehniline teave
Tehniline ja kutsealane võimekus
Valikukriteeriumide loetelu ja lühikirjeldus:
“Vaata hankepassist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5821200/procurement-passport või alusdokumendist...”    Näita rohkem

Menetlus
Protseduuri tüüp
Avatud menetlus
Teave raamlepingu või dünaamilise ostusüsteemi kohta
Raamleping ühe ettevõtjaga
Administratiivne teave
Pakkumiste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 2023-06-05 10:00 📅
Keeled, milles võib esitada pakkumisi või osalemistaotlusi: eesti 🗣️
Allpool esitatud ajavahemik on väljendatud kuude arvuna.
Minimaalne ajavahemik, mille jooksul pakkuja peab pakkumist säilitama: 4
Pakkumiste avamise tingimused: 2023-06-05 11:00 📅

Täiendav teave
Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Elektrooniline arveldamine on lubatud
Kasutatakse elektroonilist makset
Läbivaatamise keha
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Teenistus, kust saab teavet läbivaatamismenetluse kohta
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Allikas: OJS 2023/S 088-267580 (2023-05-02)
Seotud otsingud 🔍