Mootorsõiduki transportimine teisaldusautol ning teisaldamine valvega hoiukohta (k.a politseiasutusse) Jõgeva-, Tartu-, Viljandi-, Põlva-, Võru- ja Valgamaa piirkonnas

Politsei- ja Piirivalveamet

Teenus hõlmab nii tellija, kui ka kolmandatele isikutele kuuluvate mootorsõidukite transportimist teisaldusautol ning teisaldamist valvega hoiukohta (k.a politseiasutusse).

Tähtaeg
Pakkumiste esitamise tähtaeg oli 2023-05-23. Hange avaldati aadressil 2023-04-19.

Kes?

Mida?

Kus?

Hanke ajalugu
Kuupäev Dokument
2023-04-19 Hanketeade
Hanketeade (2023-04-19)
Tellija
Nimi ja aadressid
Nimi: Politsei- ja Piirivalveamet
Riiklik registreerimisnumber: 70008747
Postiaadress: Pärnu mnt 139
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 15060
Riik: Eesti 🇪🇪
Kontaktisik: Merike klement
Telefon: +372 5156658 📞
E-post: ppa@politsei.ee 📧
Piirkond: Eesti 🏙️
URL: http://www.politsei.ee 🌏
Kommunikatsioon
Dokumentide URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5790840/general-info 🌏
Osalemise URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5790840/tenders 🌏

Objekt
Hanke ulatus
Pealkiri:
“Mootorsõiduki transportimine teisaldusautol ning teisaldamine valvega hoiukohta (k.a politseiasutusse) Jõgeva-, Tartu-, Viljandi-, Põlva-, Võru- ja Valgamaa...”    Näita rohkem
Tooted/teenused: Sõidukite pukseerimisteenused 📦
Lühikirjeldus:
“Teenus hõlmab nii tellija, kui ka kolmandatele isikutele kuuluvate mootorsõidukite transportimist teisaldusautol ning teisaldamist valvega hoiukohta (k.a...”    Näita rohkem

1️⃣
Täiendavad tooted/teenused: Sõidukite pukseerimisteenused 📦
Täiendavad tooted/teenused: Autobusside avariiabi ja pukseerimisteenused 📦
Esitamiskoht: Eesti 🏙️
Hanke kirjeldus:
“Teenus hõlmab nii tellija, kui ka kolmandatele isikutele kuuluvate mootorsõidukite transportimist teisaldusautol ning teisaldamist valvega hoiukohta (k.a...”    Näita rohkem
Preemiakriteeriumid
Kulukriteerium (nimi): A osa maksumus
Kulukriteerium (osakaal): 70.0
Kulukriteerium (nimi): B osa maksumus
Kulukriteerium (osakaal): 30.0
Lepingu, raamlepingu või dünaamilise ostusüsteemi kestus
Allpool esitatud ajavahemik on väljendatud kuude arvuna.
Kirjeldus
Kestus: 48

Menetlus
Protseduuri tüüp
Avatud menetlus
Teave raamlepingu või dünaamilise ostusüsteemi kohta
Raamleping ühe ettevõtjaga
Administratiivne teave
Pakkumiste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 2023-05-23 11:00 📅
Keeled, milles võib esitada pakkumisi või osalemistaotlusi: eesti 🗣️
Allpool esitatud ajavahemik on väljendatud kuude arvuna.
Minimaalne ajavahemik, mille jooksul pakkuja peab pakkumist säilitama: 3
Pakkumiste avamise tingimused: 2023-05-23 12:00 📅

Täiendav teave
Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Elektrooniline arveldamine on lubatud
Kasutatakse elektroonilist makset
Täiendav teave

“Lepingu muutmine: juhul, kui tellija ei ole 2 kuud enne 24- kuulise perioodi lõppu esitanud teisele poolele teadet lepingu lõppemise kohta, siis pikeneb...”    Näita rohkem
Läbivaatamise keha
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Teenistus, kust saab teavet läbivaatamismenetluse kohta
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Allikas: OJS 2023/S 080-241664 (2023-04-19)