Reisiteenuste ostmine 2023-2025

Tallinna Tehnikakõrgkool

Hankija otsib lepingupartnerit 24-kuulisel perioodil reisiteenuste sh lennupiletite, laevapiletite, majutuse, reisikindlustuse, muu transpordi ning muude reisiteenuste hankimiseks.

Tähtaeg
Pakkumiste esitamise tähtaeg oli 2023-06-06. Hange avaldati aadressil 2023-05-02.

Kes?

Mida?

Kus?

Hanke ajalugu
Kuupäev Dokument
2023-05-02 Hanketeade
2023-05-09 Lisateave
Hanketeade (2023-05-02)
Tellija
Nimi ja aadressid
Nimi: Tallinna Tehnikakõrgkool
Riiklik registreerimisnumber: 70003773
Postiaadress: Pärnu mnt 62/1
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10135
Riik: Eesti 🇪🇪
Kontaktisik: Tarmo sildeberg
Telefon: +372 5118171 📞
E-post: tarmo@tktk.ee 📧
Piirkond: Eesti 🏙️
URL: http://www.tktk.ee 🌏
Kommunikatsioon
Dokumentide URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5802800/general-info 🌏
Osalemise URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5802800/tenders 🌏

Objekt
Hanke ulatus
Pealkiri: Reisiteenuste ostmine 2023-2025 263464
Tooted/teenused: Reisibüroo- ja samalaadsed teenused 📦
Lühikirjeldus:
“Hankija otsib lepingupartnerit 24-kuulisel perioodil reisiteenuste sh lennupiletite, laevapiletite, majutuse, reisikindlustuse, muu transpordi ning muude...”    Näita rohkem
Hinnanguline väärtus ilma käibemaksuta: EUR 200 000 💰

1️⃣
Täiendavad tooted/teenused: Reisibüroo- ja samalaadsed teenused 📦
Esitamiskoht: Eesti 🏙️
Hanke kirjeldus:
“Hankija otsib lepingupartnerit 24-kuulisel perioodil reisiteenuste sh lennupiletite, laevapiletite, majutuse, reisikindlustuse, muu transpordi ning muude...”    Näita rohkem
Preemiakriteeriumid
Kulukriteerium (nimi):
“1. Reisikorraldusteenuse maksimaalne vahendustasu % ostetud teenuse maksumusest. Esitada sajandike (kaks numbrit pärast koma) täpsusega.”
Kulukriteerium (osakaal): 70.0
Kulukriteerium (nimi): Teenustasude kogusumma
Kulukriteerium (osakaal): 30.0
Hanke ulatus
Hinnanguline koguväärtus ilma käibemaksuta: EUR 200 000 💰
Lepingu, raamlepingu või dünaamilise ostusüsteemi kestus
Allpool esitatud ajavahemik on väljendatud kuude arvuna.
Kirjeldus
Kestus: 24
Lepingu, raamlepingu või dünaamilise ostusüsteemi kestus
Käesolevat lepingut võib pikendada
Kirjeldus
Uuenduste kirjeldus:
“Pooled võivad hankelepingut pikendada ühe aasta juhul kui lepingu maksimaalne maht ei ole hankelepingu kestuse jooksul saavutatud.”

Õiguslik, majanduslik, finants- ja tehniline teave
Osalemise tingimused
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:
“Vaata hankepassist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5802800/procurement-passport või alusdokumendist...”    Näita rohkem
Majanduslik ja finantsseisund
Valikukriteeriumide loetelu ja lühikirjeldus:
“Vaata hankepassist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5802800/procurement-passport või alusdokumendist...”    Näita rohkem
Tehniline ja kutsealane võimekus
Valikukriteeriumide loetelu ja lühikirjeldus:
“Vaata hankepassist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5802800/procurement-passport või alusdokumendist...”    Näita rohkem

Menetlus
Protseduuri tüüp
Avatud menetlus
Teave raamlepingu või dünaamilise ostusüsteemi kohta
Raamleping mitme operaatoriga
Administratiivne teave
Pakkumiste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 2023-06-06 10:00 📅
Keeled, milles võib esitada pakkumisi või osalemistaotlusi: eesti 🗣️
Allpool esitatud ajavahemik on väljendatud kuude arvuna.
Minimaalne ajavahemik, mille jooksul pakkuja peab pakkumist säilitama: 2
Pakkumiste avamise tingimused: 2023-06-06 11:00 📅

Täiendav teave
Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Elektrooniline arveldamine on lubatud
Kasutatakse elektroonilist makset
Täiendav teave

“2.2 Hange ei ole jaotatud osadeks, kuna hankija soovib sõlmida raamlepingu terviklikku reisiteenust pakkuva ettevõttega, mille poole erinevate reisiteenuste...”    Näita rohkem
Läbivaatamise keha
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Teenistus, kust saab teavet läbivaatamismenetluse kohta
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Allikas: OJS 2023/S 088-267915 (2023-05-02)
Lisateave (2023-05-09)

Täiendav teave
Esialgse teatise viide
Teatise number Euroopa Liidu Teatajas S: 2023/S 088-267915

Muudatused
Esialgse teatise parandatav tekst
Jaotise number: II.2.6
Muudetava teksti koht: Eeldatav maksumus või suurusjärk
Vana väärtus
Tekst: 200000.00
Uus väärtus
Tekst: 260000.00
Muu lisateave
Uuendatud hanke eeldatavat maksumust vastavaks hanke alusdokumentides olevaga.
Allikas: OJS 2023/S 092-281374 (2023-05-09)