Ultratsentrifuugi komplekti ostmine

Tartu Ülikool

Käesoleva hankemenetluse esemeks on Tartu Ülikoolile ultratsentrifuugi komplekti ostmine vastavalt HD lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele.
Seadme üleandmise tähtaeg on hiljemalt 3 (kolm) kuud hankelepingu sõlmimisest.

Tähtaeg
Pakkumiste esitamise tähtaeg oli 2023-06-12. Hange avaldati aadressil 2023-05-09.

Kes?

Mida?

Kus?

Hanke ajalugu
Kuupäev Dokument
2023-05-09 Hanketeade
Hanketeade (2023-05-09)
Tellija
Nimi ja aadressid
Nimi: Tartu Ülikool
Riiklik registreerimisnumber: 74001073
Postiaadress: Ülikooli tn 18
Postilinn: Tartu linn
Postiindeks: 50090
Riik: Eesti 🇪🇪
Kontaktisik: Kristiina truup
Telefon: +372 7376631 📞
E-post: info@ut.ee 📧
Piirkond: Eesti 🏙️
URL: https://www.ut.ee 🌏
Kommunikatsioon
Dokumentide URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5902400/general-info 🌏
Osalemise URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5902400/tenders 🌏

Objekt
Hanke ulatus
Pealkiri: Ultratsentrifuugi komplekti ostmine 264595
Tooted/teenused: Tsentrifuugid 📦
Lühikirjeldus:
“Käesoleva hankemenetluse esemeks on Tartu Ülikoolile ultratsentrifuugi komplekti ostmine vastavalt HD lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele. Seadme...”    Näita rohkem

1️⃣
Täiendavad tooted/teenused: Tsentrifuugid 📦
Täiendavad tooted/teenused: Rootorid 📦
Esitamiskoht: Eesti 🏙️
Hanke kirjeldus:
“Käesoleva hankemenetluse esemeks on Tartu Ülikoolile ultratsentrifuugi komplekti ostmine vastavalt HD lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele. Seadme...”    Näita rohkem
Preemiakriteeriumid
Hind
Lepingu, raamlepingu või dünaamilise ostusüsteemi kestus
Allpool esitatud ajavahemik on väljendatud kuude arvuna.
Kirjeldus
Kestus: 3
Teave valikuvõimaluste kohta
Valikud
Valikute kirjeldus: Vastavalt riigihangete seadusele.

Õiguslik, majanduslik, finants- ja tehniline teave
Majanduslik ja finantsseisund
Valikukriteeriumide loetelu ja lühikirjeldus:
“Vaata hankepassist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5902400/procurement-passport või alusdokumendist...”    Näita rohkem
Tehniline ja kutsealane võimekus
Valikukriteeriumide loetelu ja lühikirjeldus:
“Vaata hankepassist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5902400/procurement-passport või alusdokumendist...”    Näita rohkem
Lepinguga seotud tingimused
Lepingu täitmise tingimused: Hankeleping sõlmitakse vastavalt hankedokumentide lisas esitatud kavandile.

Menetlus
Protseduuri tüüp
Avatud menetlus
Administratiivne teave
Pakkumiste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 2023-06-12 14:00 📅
Keeled, milles võib esitada pakkumisi või osalemistaotlusi: eesti 🗣️
Allpool esitatud ajavahemik on väljendatud kuude arvuna.
Minimaalne ajavahemik, mille jooksul pakkuja peab pakkumist säilitama: 3
Pakkumiste avamise tingimused: 2023-06-12 15:00 📅

Täiendav teave
Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Elektrooniline arveldamine on lubatud
Kasutatakse elektroonilist makset
Täiendav teave

“Iga viidet, mis on riigihanke alusdokumentides tehtud mõnele standardile või muule RHS § 88 lõikes 2, § 88 lõikes 5 või § 89 lõikes 2 nimetatud alusele kui...”    Näita rohkem
Läbivaatamise keha
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Teenistus, kust saab teavet läbivaatamismenetluse kohta
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Allikas: OJS 2023/S 092-284661 (2023-05-09)