2023-05-09   Otsesaadete tehnoloogiliste signaalide edastamise teenuse tellimine (Eesti Rahvusringhääling)
Riigihankega tellitakse Eesti Rahvusringhäälingule otsesaadete tehnoloogiliste signaalide edastamise teenust perioodil 16.08.2023 - 15.08.2028 (60 kuud). Vaadake hankeid »
2023-03-14   Stuudio kaamerasüsteemide ostmine (Eesti Rahvusringhääling)
Riigihanke objektiks on Eesti Rahvusringhäälingule stuudio kaamerasüsteemide ostmine. Vaadake hankeid »
2023-03-07   Telefoni- ja mobiiltelefoniteenuse tellimine (Eesti Rahvusringhääling)
Riigihankega tellitakse VoIP lauatelefoniteenust koos IP-telefonidega ja mobiiltelefoniteenust kaheks aastaks. Hankija sõlmib hankemenetluse tulemusena raamlepingu ühe pakkujaga. Raamlepingu kestus on 24 kuud. Lepingu lõppedes ja riigihangete seaduse § 49 lõike 5 alusel on uue teenuse hankelepingu sõlmimisel ERR-il õigus korraldada hankemenetlus väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusena, kui tellitakse teenuseid, mis seisnevad samalt pakkujalt kuni kolm aastat varem avatud hankemenetluse … Vaadake hankeid »
2022-10-21   Videoserverite ostmine (Eesti Rahvusringhääling)
Riigihanke objektiks on Eesti Rahvusringhäälingule stuudiosaadete tootmiseks sobivate videoserverite, automatiseeritud robotistuudio videoserverite ja videosalvestus-serveri ostmine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Osaühing Promedia TVC Solutions, UAB
2022-10-19   Videokorduste serveri ostmine (Eesti Rahvusringhääling)
Riigihanke objektiks on Eesti Rahvusringhäälingule programmi tootmiseks sobiva videokorduste serveri ostmine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Qvest Media GmbH
2022-10-18   4G/5G kaamerasignaali edastamise seadmete ostmine (Eesti Rahvusringhääling)
Riigihanke objektiks on Eesti Rahvusringhäälingule 4G/5G kaamerasignaali edastamise seadmete ostmine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Broadcast Solutions Nordic Oy Osaühing Hannu Pro Tallinn
2022-06-14   Raadioprogrammide edastamise teenus ringhäälinguvõrgus (Eesti Rahvusringhääling)
Riigihanke objektiks on raadioprogrammide Vikerraadio, Raadio 2, Klassikaraadio ja Raadio 4 edastamise teenuse ostmine kõigil hetkel olemasolevatel sagedustel, mis peab sisaldama kõikide raadioprogrammide heli ja RDS-data edastamist FM-sagedusalas ja üle Eestilise eetrivastuvõtuga tagatud toimepidevusega signaali eetrisse saatmise võimekust raadioprogrammidele Vikerraadio ja Raadio 4. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS Levira
2022-02-21   Infotehnoloogiliste seadmete ja komponentide ostmine (Eesti Rahvusringhääling)
Riigihanke objektiks on hankija poolt raamlepingu kehtivuse ajal infotehnoloogiliste seadmete ja komponentide ostmine.Hankija sõlmib hankemenetluse tulemusena raamlepingu maksimaalselt kuni kolme pakkujaga. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS Atea MarkIT Eesti AS
2022-01-10   Eesti Rahvusringhäälingule reaalaja video- ja audiovoogude meedia-võrgu laienduse ostmine (Eesti Rahvusringhääling)
Riigihanke objektiks on Eesti Rahvusringhäälingu video-ja audiosignaalide ning nendega kaasnevate andmete IP põhisel andmevahetusel baseeruva ruutinguteenuse osutamiseks vajaliku reaalaja video-ja audiovoogude meedia-võrgu laiendamine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Lawo AG
2021-11-16   Eesti Rahvusringhäälinugle reaalaja video-ja audiovoogude meedia-võrgu laienduse ostmine (Eesti Rahvusringhääling)
Riigihanke objektiks on Eesti Rahvusringhäälingu video-ja audiosignaalide ning nendega kaasnevate andmete IP põhisel andmevahetusel baseeruva ruutinguteenuse osutamiseks vajaliku reaalaja video-ja audiovoogude meedia-võrgu laiendamine. Vaadake hankeid »
2021-11-16   Telestuudiote helitootmise lokaalse pilvelahenduse laienduse ostmine (Eesti Rahvusringhääling)
Riigihanke objektiks on Eesti Rahvusringhäälingule telestuudiote helitootmise lokaalse pilvelahenduse laienduse ostmine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Osaühing Promedia
2021-11-08   Elektrienergia ostmine aastatel 2022-2024 (Eesti Rahvusringhääling)
Elektrienergia ostmine ühelt lepingupartnerilt raamlepingu alusel 3 aasta jooksul, perioodil 01. jaanuar 2022 kl 00.00 – 31.detsember 2024 kl 24.00 ERRi tarbimiskohtades. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Eesti Energia Aktsiaselts
2021-09-09   Telestuudiote helitootmise lokaalse pilvelahenduse laienduse ostmine (Eesti Rahvusringhääling)
Riigihanke objektiks on Eesti Rahvusringhäälingule telestuudiote helitootmise lokaalse pilvelahenduse laienduse ostmine, seadistamine ja koolituse läbiviimine. Vaadake hankeid »
2021-08-05   Lindiroboti laienduse ostmine (Eesti Rahvusringhääling)
Eesti Rahvusringhäälingu arhiivi peegli tehnoloogilise lahenduse loomine. Selleks hangitakse lindiroboti laiendus koos lisa lindiseadmete, vajalike komponentide ja seadistusega, andmete peegeldamiseks vajaliku tarkvara ning seda teenindavad serverid koos hankija spetsialistidele vajalike koolitustega teenuse toeks. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS Atea
2021-07-14   Telestuudio automatiseerimislahenduse ostmine (Eesti Rahvusringhääling)
Riigihanke objektiks on Eesti Rahvusringhäälingule telestuudio automatiseerimislahenduse ostmine, eesmärgiga luua telesaadete automatiseeritud tootmise võimekus 1 ERR-i telestuudios. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: TVC Solutions, UAB
2021-06-21   Eesti Telefilmi 35 mm mängu-, muusika- ja dokumentaalfilmide digiteerimine (Eesti Rahvusringhääling)
Eesti Rahvusringhääling tellib teenuse 375 tunni 35 mm 1960–1998 Eesti Telefilmi mängu-, muusika- ja dokumentaalfilmide pildi- ja optilise heliriba digiteerimiseks vastavalt tehnilises kirjelduses toodule. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Prasad Corporation Private Limited Ratus OÜ
2021-05-10   LTO lindiroboti laienduse ostmine (Eesti Rahvusringhääling)
Eesti Rahvusringhäälingu arhiivi peegli tehnoloogilise lahenduse loomine. Selleks hangitakse lindiroboti laiendus koos lisa-lindiseadmete, vajalike komponentide ja seadistusega, andmete peegeldamiseks vajalik tarkvara ning seda teenindavad serverid koos hankija spetsialistidele vajalike koolitustega teenusetoeks. Vaadake hankeid »
2020-10-05   Digitaalsete kommunikatsioonisüsteemide komponentide ostmine (Eesti Rahvusringhääling)
Riigihanke objektiks on Eesti Rahvusringhäälingule digitaalse kommunikatsioonisüsteemide komponentide ostmine hankija olemasolevate süsteemide laiendamiseks. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Broadcast Solutions Finland Oy
2020-05-11   Vedelkütuse ostmine (Eesti Rahvusringhääling)
Vedelkütuse ostmine 36 kuu jooksul. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: aktsiaselts Olerex
2020-03-19   Eesti Rahvusringhäälingule reaalaja video-ja audiovoogude meedia-võrgu laienduse ostmine (Eesti Rahvusringhääling)
Riigihanke objektiks on Eesti Rahvusringhäälingu video-ja audiosignaalide ning nendega kaasnevate andmete IP põhisel andmevahetusel baseeruva ruutinguteenuse osutamiseks vajaliku reaalaja video-ja audiovoogude meedia-võrgu laiendamine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Lawo AG
2020-01-15   ERR-i telepildi tootmise infosüsteemi rajamine (Eesti Rahvusringhääling)
Riigihanke objektiks on Eesti Rahvusringhäälingule failipõhise tootmise infosüsteemi rajamine, mida kasutatakse saadete tootmisel professionaalses televisioonis. Eesti Rahvusringhääling soovib hankida infosüsteemi, mille vahenditega luuakse, hallatakse, töödeldakse ning esitatakse audiovisuaalset sisu. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: UAB Televizijos ir ryšio sistemos
2019-12-31   Eesti Rahvusringhäälingule lairiba meedia-võrgu laienduse ostmine (Eesti Rahvusringhääling)
Riigihanke objektiks on Eesti Rahvusringhäälingu video-ja audiosignaalide ning nendega kaasnevate andmete IP-põhisel andmevahetusel baseeruva ruutinguteenuse osutamiseks vajaliku lairiba meedia-võrgu laiendamine. Vaadake hankeid »
2019-12-27   Telestuudiote helitootmise lokaalse pilvelahenduse ostmine (Eesti Rahvusringhääling)
Riigihanke objektiks on Eesti Rahvusringhäälingule telestuudiote helitootmise lokaalse pilvelahenduse ostmine, seadistamine ja koolituse läbiviimine. Vaadake hankeid »
2019-12-02   Videoarhiivi kasutuskihi teenuse osutamiseks vajaliku andmemassiivi laienduse ostmine, paigaldamine ja seadistamine (Eesti Rahvusringhääling)
Hankija eesmärk on käesoleva riigihanke raames hankida videoarhiivi kasutuskihi teenuse osutamiseks vajalik andmemassiivi laiendus koos komponentide paigaldamise, seadistamise ja integreerimisega. Kasutuskihi laiendus loob võimaluse toodetud videosisu säilitada kogu arhiivimaterjali mahu ulatuses, mis toetab sisu operatiivset tootmist. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Max 123 Võrguvara AS
2019-12-02   LTO 8 lintide ja LTO 8 lindiseadme ostmine (Eesti Rahvusringhääling)
LTO 8 lintide (kogus 140 tk) ja LTO 8 lindiseadme (kogus 1 tk) ostmine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS Atea Proact Estonia AS
2019-11-27   Mobiilse teleülekandejaama ostmine (Eesti Rahvusringhääling)
Riigihanke objektiks on Eesti Rahvusringhäälingule mobiilse teleülekandejaama ostmine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: TVC Solutions, UAB UAB Televizijos ir ryšio sistemos
2019-10-14   LTO 8 magnetlintide ostmine (Eesti Rahvusringhääling)
Riigihanke objektiks on LTO 8 Ultrium tüüpi magnetlintide (600 tk) ostmine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Mediagear OÜ
2019-03-27   Eesti Rahvusringhäälingu teletootmise salvestusteenuse uuendamine (Eesti Rahvusringhääling)
ERR-i telestuudiotele mitmekanalilise videosalvestussüsteemi rajamiseks riist- ja tarkvara ostmine, arendustööde teostamine, integreerimine, seadistamine ja personali koolituse läbi viimine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: UAB Televizijons ir ryšio sistemos
2019-02-11   Stuudio kaamerasüsteemide ostmine (Eesti Rahvusringhääling)
ERR-i 1. ja 2. stuudio kaamerasüsteemide ostmine Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Osaühing Promedia
2018-12-17   Otsesaadete tehnoloogiliste signaalide edastamise teenuse tellimine (Eesti Rahvusringhääling)
Riigihankega tellitakse Eesti Rahvusringhäälingule otsesaadete tehnoloogiliste signaalide edastamise teenust perioodil 1.5.2019–1.5.2023 (48 kuud). Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Telia Eesti AS
2018-11-19   Videoarhiivi kasutuskihi teenuse osutamiseks vajaliku andmemassiivi ostmine, paigaldamine ja seadistamine (Eesti Rahvusringhääling)
Eesti Rahvusringhäälingu eesmärk on käesoleva riigihanke raames hankida videoarhiivi kasutuskihi teenuse osutamiseks vajalik andmemassiiv, selle paigaldamine ja seadistamine Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Max 123 AS
2018-11-05   IT-taristu infoturbeteenuste kaasajastamine (Eesti Rahvusringhääling)
Eesti Rahvusringhäälingu IT-taristu infoturbeteenuste kaasajastamine, mille raames vahetatakse välja ERR-i amortiseerunud tulemüürid. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Võrguvara OÜ
2018-10-29   Elektrienergia ostmine aastatel 2019–2021 (Eesti Rahvusringhääling)
Riigihanke objektiks on elektrienergia ostmine 3 aasta jooksul, perioodil 1.1.2019 kl 00:00–31.12.2021 kl 24:00 ERRi tarbimiskohtades. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Eesti Energia Aktsiaselts
2018-10-24   Lindiroboti ja teenindavate serverite ostmine, seadistamine ja vahekihtide arendustööde teostamine (Eesti Rahvusringhääling)
Riigihanke objektiks on LTO lindiroboti, magnetlindiseadmete, magnetlintide ning lindiroboti opereerimiseks vajaliku failihaldustarkvara ja serverite ostmine ja vahekihtide arendustööde teostamine ning hankijal olemasoleva lindiroboti laiendusmooduli ühendamine ja olemasolevate magnetlindiseadmete paigaldamine hangitavasse lindirobotisse. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS Atea
2018-09-25   IT-taristu infoturbeteenuste kaasajastamise teenuse tellimine (Eesti Rahvusringhääling)
Riigihanke objekt on Eesti Rahvusringhäälingule (edaspidi hankija) IT-taristu infoturbeteenuste kaasajastamise teenuse tellimine. Teenuse osutaja teostab hankija aegunud riistvara väljavahetamise, tarkvarauuenduste paigaldamise ja hankija personali koolitamise vastavalt riigihanke tehnilisele kirjeldusele. Vaadake hankeid »
2018-09-12   TV tehnilise keskuse video- ja audiosignaalide ruutinguteenuse tellimine (Eesti Rahvusringhääling)
Riigihanke objektiks on Eesti Rahvusringhäälingule TV tehnilise keskuse video- ja audiosignaalide ning nendega kaasnevate andmete IP-põhisel andmevahetusel baseeruva ruutinguteenuse ja teenuse osutamiseks vajaliku tehnoloogilise tugilahenduse tellimine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Lawo AG
2018-09-11   Teleprogrammide väljastuskeskuse video- ja audiosignaalide ruutinguteenuse tellimine (Eesti Rahvusringhääling)
Riigihanke objektiks on Eesti Rahvusringhäälingule teleprogrammide väljastuskeskuse video- ja audiosignaalide ning nendega kaasnevate andmete IP põhisel andmevahetusel baseeruva ruutinguteenuse ja teenuse osutamiseks vajaliku tehnoloogilise tugilahenduse tellimine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Lawo AG
2018-07-13   Teleprogrammide väljastuskeskuse video- ja audiosignaalide ruutinguteenuse tellimine (Eesti Rahvusringhääling)
Riigihanke objektiks on Eesti Rahvusringhäälingule teleprogrammide väljastuskeskuse video- ja audiosignaalide ning nendega kaasnevate andmete IP põhisel andmevahetusel baseeruva ruutinguteenuse ja teenuse osutamiseks vajaliku tehnoloogilise tugilahenduse tellimine. Vaadake hankeid »
2018-07-13   TV tehnilise keskuse video- ja audiosignaalide ruutinguteenuse tellimine (Eesti Rahvusringhääling)
Riigihanke objektiks on Eesti Rahvusringhäälingule TV tehnilise keskuse video- ja audiosignaalide ning nendega kaasnevate andmete IP põhisel andmevahetusel baseeruva ruutinguteenuse ja teenuse osutamiseks vajaliku tehnoloogilise tugilahenduse tellimine. Vaadake hankeid »
2018-04-12   Telefoni- ja mobiiltelefoniteenuse tellimine (Eesti Rahvusringhääling)
Käesoleva riigihankega tellitakse Eesti Rahvusringhäälingule (ERR) VoIP telefoniteenust koos IP-telefonide ja analoog-adapteritega ning mobiiltelefoniteenust kaheks aastaks. Lepingu lõppedes ja riigihangete seaduse § 49 lõike 5 alusel on uue teenuse hankelepingu sõlmimisel ERR-il õigus korraldada hankemenetlus väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusena, kui tellitakse teenuseid, mis seisnevad samalt pakkujalt kuni kolm aastat varem avatud hankemenetluse tulemusel sõlmitud lepingu alusel … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Elisa Eesti AS
2017-10-27   Raadioprogrammide edastamise teenus ringhäälinguvõrgus (Eesti Rahvusringhääling)
Riigihanke objekt on raadioprogrammide Vikerraadio, Raadio 2, Klassikaraadio ja Raadio 4 edastamise teenuse ostmine. Edastamise teenus peab sisaldama kõikide raadioprogrammide heli ja RDS-data edastamist FM-sagedusalas ning lisaks TMC-data edastamist Vikerraadio sagedustel. Hankelepingu periood on minimaalselt 1 (üks) aasta ja maksimaalselt 5 (viis) aastat. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS Levira
2017-07-03   Vedelkütuse ostmine (Eesti Rahvusringhääling)
Vedelkütuse ostmine raamlepingu alusel 36 (kolmekümne kuue) kuu jooksul alates 28.9.2017. Hanke territoorium on Eesti Vabariigi territoorium. Pakkuja tagab kütuse kättesaadavuse ööpäevaringselt seitse päeva nädalas. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: aktsiaselts Olerex
2017-06-26   Helistuudiote helipultide ja lisaseadmete ostmine (Eesti Rahvusringhääling)
Riigihanke üldobjekt on helistuudiote helipultide ja lisaseadmete ostmine. Riigihange on jagatud kolmeks osaks: 1. esimese foonika heliaparatuuri ja lisaseadmete ostmine; 2. Avid Pro Tools salvestusseadmete laienduse ostmine. 3. Raadioteatri helipultide ja lisaseadmete ostmine. Ostjal võimaldatakse alustada Vara ülesseadmisega hiljemalt 90 (üheksakümne) kalendripäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest Ostja asukohas (Kreutzwaldi 14, Tallinn). Peale Vara ülesseadmist toimub Ostja nimetatud isikutele … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Osaühing Promedia UAB Televizijons ir ryšio sistemos
2016-12-19   Infotehnoloogiliste seadmete ja komponentide ostmine (Eesti Rahvusringhääling)
Riigihanke „Infotehnoloogiliste seadmete ja komponentide ostmine“ (viitenumber 178789)“ eesmärk on Eesti Rahvusringhäälingu varustamine raamlepingu kestuse perioodil (36 kuud) infotehnoloogiliste seadmete ja komponentidega. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS Atea MarkIT Eesti AS Osaühing Datagate
2016-09-22   Mobiilse teleülekandejaama ostmine (Eesti Rahvusringhääling)
Riigihanke objektiks on Eesti Rahvusringhäälingule mobiilse teleülekandejaama ostmine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: UAB Televizijons ir ryšio sistemos
2016-09-20   Teletootmisüksustele kaamerasüsteemide ostmine (Eesti Rahvusringhääling)
Riigihanke objektiks on Eesti Rahvusringhäälingu teletootmisüksustele kaamerasüsteemide ostmine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Osaühing Hannu Pro Tallinn
2016-07-14   Uudiste failipõhise tootmissüsteemi ostmine (Eesti Rahvusringhääling)
Riigihanke objektiks on Eesti Rahvusringhäälingule uudiste failipõhise tootmissüsteemi ostmine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: UAB Televizijons ir ryšio sistemos
2016-07-08   Arvutivõrguseadmete ostmine (Eesti Rahvusringhääling)
Hankija soovib kaheks osaks jagatud riigihankega osta Eesti Rahvusringhäälingule arvutivõrguseadmeid. Riigihanke osa 1 objekt on Eesti Rahvusringhäälingule võrgulülitite ostmine. Eesti Rahvusringhääling soovib laiendada olemasolevat arvutivõrku, mis on rajatud Juniper Networks võrgulülitite baasil. Eesmärk on hankida olemasolevate arvutivõrguseadmete ja Junos Space haldustarkvaraga kokkusobivaid seadmeid. Riigihanke osa 2 objekt on Eesti Rahvusringhäälingule tulemüürilaienduse ja traadita võrgu seadmete … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Võrguvara Aktsiaselts
2016-05-27   Stuudiokujunduse aktiivelementide ostmine (Eesti Rahvusringhääling)
Riigihanke objektiks on Eesti Rahvusringhäälingule stuudiokujunduse LED ekraanide süsteemi ostmine koos paigaldusteenusega. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Osaühing Hannu Pro Tallinn
2016-05-11   Kaamerasüsteemide, objektiivide ja tugisüsteemide ostmine (Eesti Rahvusringhääling)
Riigihanke objektiks on Eesti Rahvusringhäälingule kaamerasüsteemide, objektiivide ja tugisüsteemide ostmine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Overall Eesti Osaühing Promedia