Eesti Energia AS kontserni elektri, soojuse ja õli tootmisüksuste vara- ja ärikatkestuskindlustus: raamleping 2023-2027

Eesti Energia AS

Raamlepingu sõlmimine, millega määratakse kindlaks hankelepingute sõlmimise kord Eesti Energia AS elektri, soojuse ja õli tootmisüksuste vara- ja ärikatkemiskindlustuse ostmiseks.

Tähtaeg
Pakkumiste esitamise tähtaeg oli 2023-07-04. Hange avaldati aadressil 2023-05-04.

Kes?

Mida?

Kus?

Hanke ajalugu
Kuupäev Dokument
2023-05-04 Hanketeade
Hanketeade (2023-05-04)
Tellija
Nimi ja aadressid
Nimi: Eesti Energia AS
Riiklik registreerimisnumber: 10421629
Postiaadress: Lelle tn 22
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 11318
Riik: Eesti 🇪🇪
Kontaktisik: Ülar aasmann
Telefon: +372 56352241 📞
E-post: hanked@energia.ee 📧
Piirkond: Eesti 🏙️
URL: http://www.energia.ee 🌏
Kommunikatsioon
Dokumentide URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5859180/general-info 🌏
Osalemise URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5859180/tenders 🌏

Objekt
Hanke ulatus
Pealkiri:
“Eesti Energia AS kontserni elektri, soojuse ja õli tootmisüksuste vara- ja ärikatkestuskindlustus: raamleping 2023-2027 264117”
Tooted/teenused: Kahjukindlustusteenused 📦
Lühikirjeldus:
“Raamlepingu sõlmimine, millega määratakse kindlaks hankelepingute sõlmimise kord Eesti Energia AS elektri, soojuse ja õli tootmisüksuste vara- ja...”    Näita rohkem

1️⃣
Täiendavad tooted/teenused: Kahjukindlustusteenused 📦
Esitamiskoht: Eesti 🏙️
Hanke kirjeldus:
“Raamlepingu sõlmimine, millega määratakse kindlaks hankelepingute sõlmimise kord Eesti Energia AS elektri, soojuse ja õli tootmisüksuste vara- ja...”    Näita rohkem
Preemiakriteeriumid
Kvaliteedikriteerium (nimi): Riski protsent
Kvaliteedikriteerium (osakaal): 100.0
Hind
Lepingu, raamlepingu või dünaamilise ostusüsteemi kestus
Allpool esitatud ajavahemik on väljendatud kuude arvuna.
Kirjeldus
Kestus: 48

Õiguslik, majanduslik, finants- ja tehniline teave
Osalemise tingimused
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:
“Vaata hankepassist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5859180/procurement-passport või alusdokumendist...”    Näita rohkem
Majanduslik ja finantsseisund
Valikukriteeriumide loetelu ja lühikirjeldus:
“Vaata hankepassist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5859180/procurement-passport või alusdokumendist...”    Näita rohkem
Tehniline ja kutsealane võimekus
Valikukriteeriumide loetelu ja lühikirjeldus:
“Vaata hankepassist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5859180/procurement-passport või alusdokumendist...”    Näita rohkem

Menetlus
Protseduuri tüüp
Avatud menetlus
Teave raamlepingu või dünaamilise ostusüsteemi kohta
Raamleping mitme operaatoriga
Kirjeldus
Raamlepingus osalejate kavandatud maksimaalne arv: 15
Administratiivne teave
Pakkumiste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 2023-07-04 12:00 📅
Keeled, milles võib esitada pakkumisi või osalemistaotlusi: eesti 🗣️
Keeled, milles võib esitada pakkumisi või osalemistaotlusi: inglise 🗣️
Allpool esitatud ajavahemik on väljendatud kuude arvuna.
Minimaalne ajavahemik, mille jooksul pakkuja peab pakkumist säilitama: 3
Pakkumiste avamise tingimused: 2023-07-04 13:00 📅

Täiendav teave
Täiendav teave
Raamlepingu sõlmimine mitme pakkujaga kaaskindlustuse lepingus
Läbivaatamise keha
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Teenistus, kust saab teavet läbivaatamismenetluse kohta
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Allikas: OJS 2023/S 089-270352 (2023-05-04)