Elektriliinide ja gaasitrasside liinikoridoride hooldus 2023-2025

Elering AS

Riigihanke tulemusena sõlmitakse iga osa osas Raamleping edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud Pakkujaga vastavalt Hankedokumendi lisana esitatud Raamlepingu kavandile (vastavalt osale 1, 2, 3 ja 4).
Eeldatav kogumaksumus ja maksimaalne kogumaksumus jaguneb nelja (4) osa vahel järgmiselt:
1. Osa 1 – Põhja piirkond – eeldatav maksumus 4 000 000,00 EUR/ilma km-ta ja maksimaalne
maksumus 7 500 000,00 EUR/ilma km-ta;
2. Osa 2 – Lõuna piirkond – eeldatav maksumus 4 500 000,00 EUR/ilma km-ta ja maksimaalne
maksumus 7 500 000,00 EUR/ilma km-ta;
3. Osa 3 – Ida piirkond – eeldatav maksumus 4 250 000,00 EUR/ilma km-ta ja maksimaalne
maksumus 7 500 000,00 EUR/ilma km-ta;
4. Osa 4 – Lääne piirkond – eeldatav maksumus 4 250 000,00 EUR/ilma km-ta ja maksimaalne
maksumus 7 500 000,00 EUR/ilma km-ta.

Tähtaeg
Pakkumiste esitamise tähtaeg oli 2023-06-19. Hange avaldati aadressil 2023-05-08.

Kes?

Mida?

Kus?

Hanke ajalugu
Kuupäev Dokument
2023-05-08 Hanketeade
Hanketeade (2023-05-08)
Tellija
Nimi ja aadressid
Nimi: Elering AS
Riiklik registreerimisnumber: 11022625
Postiaadress: Kadaka tee 42
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 12915
Riik: Eesti 🇪🇪
Kontaktisik: Liina allikmäe
Telefon: +372 7151381 📞
E-post: info@elering.ee 📧
Piirkond: Eesti 🏙️
URL: http://www.elering.ee 🌏
Kommunikatsioon
Dokumentide URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5629200/general-info 🌏
Osalemise URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5629200/tenders 🌏

Objekt
Hanke ulatus
Pealkiri: Elektriliinide ja gaasitrasside liinikoridoride hooldus 2023-2025 261581
Tooted/teenused: Metsandusteenused 📦
Lühikirjeldus:
“Riigihanke tulemusena sõlmitakse iga osa osas Raamleping edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud Pakkujaga vastavalt Hankedokumendi lisana esitatud...”    Näita rohkem
Hinnanguline väärtus ilma käibemaksuta: EUR 17 000 000 💰
Teave partiide kohta
Pakkumisi võib esitada maksimaalse arvu partiide kohta: 2

1️⃣
Hanke ulatus
Pealkiri: Põhja piirkond
Pealkiri
Partii identifitseerimisnumber: 1
Kirjeldus
Täiendavad tooted/teenused: Metsandusteenused 📦
Esitamiskoht: Eesti 🏙️
Hanke kirjeldus:
“Elering AS elektriliinide koridoride ja gaasitorustike koridoride hooldusteenuse hankimine.”
Preemiakriteeriumid
Hind
Hanke ulatus
Hinnanguline koguväärtus ilma käibemaksuta: EUR 4 000 000 💰
Kestus
Lõppkuupäev: 2025-12-31 📅
Lepingu, raamlepingu või dünaamilise ostusüsteemi kestus
Käesolevat lepingut võib pikendada
Kirjeldus
Uuenduste kirjeldus:
“Pikendamise võimalus täiendavaks kuni kahekümne neljaks (24) kalendrikuuks (ajaperioodid 12 kalendrikuud + 12 kalendrikuud).”

2️⃣
Hanke ulatus
Pealkiri: Lõuna piirkond
Pealkiri
Partii identifitseerimisnumber: 2
Hanke ulatus
Hinnanguline koguväärtus ilma käibemaksuta: EUR 4 500 000 💰

3️⃣
Hanke ulatus
Pealkiri: Ida piirkond
Pealkiri
Partii identifitseerimisnumber: 3
Hanke ulatus
Hinnanguline koguväärtus ilma käibemaksuta: EUR 4 250 000 💰

4️⃣
Hanke ulatus
Pealkiri: Lääne piirkond
Pealkiri
Partii identifitseerimisnumber: 4
Hanke ulatus
Hinnanguline koguväärtus ilma käibemaksuta: EUR 4 250 000 💰

Õiguslik, majanduslik, finants- ja tehniline teave
Majanduslik ja finantsseisund
Valikukriteeriumide loetelu ja lühikirjeldus:
“Vaata hankepassist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5629200/procurement-passport või alusdokumendist...”    Näita rohkem
Tehniline ja kutsealane võimekus
Valikukriteeriumide loetelu ja lühikirjeldus:
“Vaata hankepassist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5629200/procurement-passport või alusdokumendist...”    Näita rohkem

Menetlus
Protseduuri tüüp
Avatud menetlus
Teave raamlepingu või dünaamilise ostusüsteemi kohta
Raamleping ühe ettevõtjaga
Administratiivne teave
Pakkumiste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 2023-06-19 11:00 📅
Keeled, milles võib esitada pakkumisi või osalemistaotlusi: eesti 🗣️
Allpool esitatud ajavahemik on väljendatud kuude arvuna.
Minimaalne ajavahemik, mille jooksul pakkuja peab pakkumist säilitama: 3
Pakkumiste avamise tingimused: 2023-06-19 12:00 📅

Täiendav teave
Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Elektrooniline arveldamine on lubatud
Kasutatakse elektroonilist makset
Täiendav teave

“Vastavalt "Juhised pakkujatele": Pakkumus peab olema vormistatud eesti keeles. Võõrkeelsetele dokumentidele peab olema lisatud eestikeelne tõlge.”
Läbivaatamise keha
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Teenistus, kust saab teavet läbivaatamismenetluse kohta
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Allikas: OJS 2023/S 092-283470 (2023-05-08)
Seotud otsingud 🔍