2023-05-08   Elektriliinide ja gaasitrasside liinikoridoride hooldus 2023-2025 (Elering AS)
Riigihanke tulemusena sõlmitakse iga osa osas Raamleping edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud Pakkujaga vastavalt Hankedokumendi lisana esitatud Raamlepingu kavandile (vastavalt osale 1, 2, 3 ja 4). Eeldatav kogumaksumus ja maksimaalne kogumaksumus jaguneb nelja (4) osa vahel järgmiselt: 1. Osa 1 – Põhja piirkond – eeldatav maksumus 4 000 000,00 EUR/ilma km-ta ja maksimaalne maksumus 7 500 000,00 EUR/ilma km-ta; 2. Osa 2 – Lõuna piirkond – eeldatav maksumus 4 500 000,00 EUR/ilma km-ta ja … Vaadake hankeid »
2023-04-27   L352 Viru-Mustvee ja L353 Mustvee-Tsirguliina 330kV õhuliinide omanikujärelevalve (Elering AS)
L352 Viru-Mustvee ja L353 Mustvee-Tsirguliina 330kV õhuliinide omanikujärelevalve Vaadake hankeid »
2023-04-27   Reisikorraldusteenuse tellimine 2023-2026 (Elering AS)
Elering AS reisikorraldusteenuse tellimine 2023-2026. Raamlepingu eeldatav kogumaksumus kokku on üks miljon eurot ja null senti (1 000 000,00 EUR), ilma käibemaksuta ja maksimaalne maksumus on üks miljon viissada tuhat (1 500 000) eurot ilma käibemaksuta. Vaadake hankeid »
2023-04-20   Eleringi juhtimiskeskuse videoseinte hankimine (Elering AS)
Eleringi juhtimiskeskuse videoseinte hankimine. Hankija korraldab objektiga tutvumise 04.05.2023 kell 14:30 asukohas Kadaka tee 42, 12915 Tallinn. Objektiga tutvumiseks võtta ühendust ja kooskõlastada külastus Riigihanke eest vastutavaga, Jan Lukki Lukin, Jan.Lukki-Lukin@elering.ee, (+372) 5645 8084 kirjalikult e-posti teel hiljemalt 2 päeva enne käesolevas punktis märgitud kuupäeva. Vaadake hankeid »
2023-04-18   L357 Paide – Kiisa ja L187 Paide - Rapla rekonstrueerimine (Elering AS)
Elering AS projekteerib ja rekonstrueerib „võtmed-kätte“ meetodil 330kV õhuliini nr L357 alates Paide 330kV alajaamast kuni Kiisa 330kV alajaamani. Õhuliini nimetus on L357 Paide - Kiisa. L357 rekonstrueerimise mahus tõstetakse L357 Paide – Kiisa õhuliiniga ühistele mastidele ka paralleelselt kulgev 110kV õhuliin L187 Paide – Rapla alates Paide alajaamast kuni L187 mastini M71. Täpsed tingimused on esitatud Hankedokumentides. Vaadake hankeid »
2023-04-03   Raudbetoonist elementide ostmine 2023-2028 (Elering AS)
Hankija sõlmib raamlepingu 1 pakkujaga raudbetoonist elementide ja lisatarvikute ostmiseks ning nende transportimiseks vastavalt riigihanke alusdokumentidele. Raamlepingu eeldatav maksumus on 2 400 000 (ilma käibemaksuta), maksimaalne maksumus on 10 000 000 eurot (ilma käibemaksuta). Vaadake hankeid »
2023-03-08   Lihula 330 kV AJ rajamine III (Elering AS)
Lihula 330 kV AJ rajamine vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele.1.10 Hankelepingu täitmise tähtaeg on 17.12.2025, millele lisandub 2 aasta pikkune garantiiperiood, mil ajal osutatakse ka teenus (täpsemalt Hankelepingu kavandis). Vaadake hankeid »
2023-02-28   Sopi 330kV alajaama laiendus ja liitumine II (Elering AS)
Elering AS laiendab Sopi AJ 330 kV jaotlad. Tööd toimuvad “võtmed kätte” meetodil. Võtmed kätte tähendab, et kõik projekti mahus olevad seadmed tarnitakse koos vajalike projekteerimistöödega, installeeritakse, seadistatakse, kontrollitakse jne ning antakse Tellijale lõplikult üle pingestatud kujul. Rajatised projekteeritakse ja ehitatakse ning antakse Tellijale üle valmiskujul. Kõik tarnitavad seadmed peab Töövõtja ka paigaldama ja töösse viima. Sopi AJ asub Põhja-Pärnumaa vallas, Metsakülas, Sopi … Vaadake hankeid »
2023-02-20   Reservjuhtimiskeskuse ehitamine (Elering AS)
Reservjuhtimiskeskuse ehitamine vastavalt Hankedokumentides toodud tingimustele. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 11 kuud, millele lisandub garantiiperiood vastavalt Hankelepingu kavandis toodud tähtaegadel, mille jooksul osutatakse ka teenus. Vaadake hankeid »
2023-02-17   Microsofti litsentsid (Elering AS)
Microsofti litsentside rentimine vastavalt Hankija vajadustele Hankedokumentides toodud tingimustele. Raamlepingu eeldatav maksumus on 1 100 000 eurot käibemaksuta ja maksimaalne maksumus 1 300 000 eurot käibemaksuta Vaadake hankeid »
2023-02-15   Rakvere 330/110kV trafo (Elering AS)
Rakvere 330/110kV trafo ost ja tööd Vaadake hankeid »
2023-01-31   Mobiilse gaasikompressori ost gaasi ĂĽlekandmiseks (Elering AS)
Mobiilse gaasikompressori ost gaasi ülekandmiseks Vaadake hankeid »
2023-01-30   Maagaasi reserv-laadimisvars koos vajalike lisadega (Elering AS)
Maagaasi reserv-laadimisvarre koos vajalike lisadega hankimine vastavalt riigihanke alusdokumentides (Hankedokumentides) toodud tingimustel. Vaadake hankeid »
2023-01-09   L8055 Tartu - Emajõe ja L8048 Tartu - Ăślejõe kaabelliin (Elering AS)
L8055 Tartu - Emajõe ja L8048 Tartu - Ülejõe kaabelliini ehitus koos Ülejõe alajaama uue lahtri ehitusega L8048 kaabli jaoks "võtmed-kätte" meetodil vastavalt Hankedokumentides toodud tingimustele.Ehitustööde teostuse lõpptähtpäev on 30.12.2024, millele lisandub 2 aasta pikkune garantiiperiood, mil ajal osutatakse ka teenus (täpsemalt Hankelepingu kavandis). Vaadake hankeid »
2023-01-03   Ă•igusteenuse ost (Elering AS)
Hankija eesmärk on leida õigusnõustaja, kes on suuteline nõustama Hankijat kõikides õigusvaldkondades ning teostama kõiki tavapäraselt õigusnõustamise raames osutatavaid tegevusi Vaadake hankeid »
2022-12-29   Ă•huliinide avarii-taastamissĂĽsteemi (ERS) hange (Elering AS)
Õhuliinide avarii-taastamissüsteemi (ERS) hange Vaadake hankeid »
2022-12-09   Faasimõõteseadmete (PMU) paigaldamine 330 ja 110 kV alajaamadesse (Elering AS)
Faasimõõteseadmete (PMU) ost koos paigaldamisega 330 ja 110 kV alajaamadesse vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 01.09.2025, millele lisandub 2 aasta pikkune garantiiperiood, mille jooksul tuleb osutada teenus (vt täpsemalt Hankelepingu kavandist). Vaadake hankeid »
2022-12-02   Elektrienergia ost Elering AS objektidele (Elering AS)
Elektrienergia ostmine vastavalt tegelikule tarbimisele (kogutarne) Riigihanke alusdokumentides toodud tingimustel börsihinnaga, millele lisandub Pakkuja teenustasu (marginaal). Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Eesti Energia AS
2022-12-02   Sidevõrgu ehitamine ja haldamine (Elering AS)
Riigihanke eesmärgiks on tellida Elering AS-i sidevõrgu ehitamise ja haldamise teenuseid. Riigihanke tulemusel sõlmitakse eraldi Raamleping sidevõrgu ehitamise teenuste tellimiseks ja eraldi sidevõrgu haldamise teenuse tellimiseks. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Boftel Estonia OĂś Elisa Eesti AS
2022-11-30   Väikese väina teise 110kV kaabelliini ehitamine (Elering AS)
Elering AS ehitab Väikese väina teise 110kV kaabelliini, mis koosneb maakaablist ja Väikese väina paigaldatavast merekaablist. Merekaabel paigaldatakse Väikese väina ühes tükis, st ilma jätkumuhvideta. Maa- ja merekaabli ülemineku ühendamised tehakse rannikul siirdemuhvidega. Uue kaabelliini väljaehitamine toimub “võtmed kätte” meetodil. Võtmed kätte tähendab, et kõik projekti mahus olevad seadmed, materjalid tarnitakse koos vajalike projekteerimis-, ehitustöödega, installeeritakse, seadistatakse, … Vaadake hankeid »
2022-11-11   Rõuste-Virtsu L036 ja Lihula-Virtsu L170 110kV õhuliinide trassivalik ning põhiprojekti koostamine II (Elering AS)
Elering AS kavandab uue 110 kV õhuliini ehitamist Rõuste alajaamast kuni Virtsu alajaamani. 110 kV õhuliini L170 rekonstrueerimist Lihula alajaamast Virtsu alajaamani ning 110 kV õhuliinide L035/L036 kokku ühendamist. Liinidele paigaldatakse optiline sidekaabel vastavalt lisatud dokumendile „T2 TT Rõuste - Virtsu 1“. Teostada tuleb trassivalik ja koostada põhiprojekt. Täpsed nõuded on sätestatud Hankedokumentides. Vaadake hankeid »
2022-10-14   Lihula 330 kV AJ rajamine (Elering AS)
Lihula 330 kV AJ rajamine vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele.1.10 Hankelepingu täitmise tähtaeg on 25.07.2025, millele lisandub 2 aasta pikkune garantiiperiood, mil ajal osutatakse ka teenus (täpsemalt Hankelepingu kavandis). Vaadake hankeid »
2022-08-17   L356 Mustvee – Paide 330 kV õhuliini ja L130A Mustvee – KantkĂĽla 110 kV õhuliini ehitus (Elering AS)
Elering AS projekteerib ja rekonstrueerib olemasoleva L356 Viru-Paide 330 kV õhuliini alates mastist 270 kuni Paide alajaamani ning ehitab uuel L130A 110 kV õhuliini L356 mastist 30Y kuni Kantküla alajaamani. Töövõtja peab vastavalt põhiprojektile koostama tööprojekti ja rekonstrueerima ning ehitama L356 Mustvee – Paide ja L130A Mustvee – Kantküla õhuliinid. Õhuliinid ehitatakse ja rekonstrueeritakse vastavalt olemasolevale põhiprojektile. Täpsemad tingimused on esitatud Hankedokumentides. Vaadake hankeid »
2022-07-13   Kiisa alajaama uus 200MVA, 330kV trafo A1T ja Tartu alajaama uus 200MVA, 330kV trafo A1T (Elering AS)
Püssi alajaama uus 200MVA, 330kV trafo A4T ja Balti alajaama uus 200MVA, 330kV trafo A1T vastavalt Hankedokumentides sätestatud tingimustele. Vaadake hankeid »
2022-06-30   Mustvee 330kV JP ja reaktor (Elering AS)
Elering AS (Hankija) teostab projekti "Mustvee 330kV JP ja reaktor" “võtmed kätte” meetodil. Võtmed kätte tähendab, et kõik projekti mahus olevad seadmed tarnitakse koos vajalike projekteerimistöödega, installeeritakse, seadistatakse, kontrollitakse jne. ning antakse tellijale lõplikult üle pingestatud kujul. Hooned ja rajatised projekteeritakse ja ehitatakse ning antakse Hankijale üle valmiskujul. Kõik eduka Pakkuja poolt tarnitavad või Hankija poolt üle antavad seadmed peab edukas Pakkuja ka paigaldama … Vaadake hankeid »
2022-04-04   Kiisa koormuspangad (Elering AS)
Elering AS ehitab Kiisa Avariireservelektrijaama koormuspangad. Ehitus toimub “võtmed kätte” meetodil. Võtmed kätte tähendab, et kõik projekti mahus olevad seadmed tarnitakse koos vajalike projekteerimistöödega, installeeritakse, seadistatakse, kontrollitakse jne. ning antakse tellijale lõplikult üle pingestatud kujul. Hooned ja rajatised projekteeritakse ja ehitatakse ning antakse Tellijale üle valmiskujul. Kõik tarnitavad või tellija poolt üle antavad seadmed peab töövõtja ka paigaldama ja töösse … Vaadake hankeid »
2022-01-20   Mustvee 330kV ja 110kV sisestusliinide ehitus (Elering AS)
Elering AS projekteerib, ehitab ja rekonstrueerib olemasoleva Mustvee 110kV alajaama ning planeeritava Mustvee 330kV alajaama sisestusliinid: • L104B Mustvee – Alutaguse (Mustvee alajaamast kuni ristumiseni rekonstrueeritava L300 Balti – Tartu õhuliinini); • L130A Mustvee – Kantküla (Mustvee alajaamast kuni ristumiseni olemasoleva õhuliiniga L356 Viru – Paide); • L158 Mustvee – Saare (Mustvee alajaamast kuni ristumiseni rekonstrueeritava L300 Balti – Tartu õhuliinini); • L356 Mustvee – Paide … Vaadake hankeid »
2022-01-13   Procurement of new SCADA/EMS and Frequency Restoration Controller for Elering AS (Elering AS)
Käesoleva lepingu põhieesmärk on asendada Elering AS-i kasutuses olev senine GE PowerOn Reliance SCADA ja EMS tarkvarasüsteem (st kogu riist- ja tarkvara osas) uue SCADA ja EMS tarkvarasüsteemiga, mis sisaldab automaatset sageduse taastamise kontrollerit (FRC) ja reservi jälgimise funktsiooni. Vaadake hankeid »
2021-12-28   Paigaldusjärgne EstLink 1 and EstLink 2 HVDC kaablite allveeuuring (Elering AS)
EstLink 1 ja EstLink 2 kaablite paigaldusjärgsete merepõhjauuringute läbi viimine vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
2021-12-21   Gaasivõrgu hoolduse raamhange 2022-2024 (Elering AS)
Gaasivõrgu hooldus sisaldab gaasivõrgu ja sellega seotud paigaldiste ning rajatiste hooldustöid, gaasipaigaldiste ja gaasivõrguga seotud muude paigaldiste komponentide asendamist, gaasiseadmete lülitamisi ja avariitööde läbiviimist. Gaasivõrgu hooldustööd sisaldavad muuhulgas ka hooldusega seotud materjalide ja seadmete tarnimist. Hooldus tähendab nii seadmete ennetavat hooldust vastavalt hooldusplaanile kui ka avariiolukordade kõrvaldamist. Gaasivõrgu koosseisu kuuluvad ülekande gaasitorustikud, … Vaadake hankeid »
2021-11-29   Sidevõrgu seadmed (Elering AS)
Sidevõrgu seadmete hankimine vastavalt Hankedokumentides toodud tingimustele: riigihanke osa 1: DWDM ja CWDM seadmed (hangitavate seadmete tarneaeg mitte hiljem kui 02.08.2022); riigihanke osa 2: MPLS-TP seadmed (hangitavate seadmete tarneajad jaotatud kolmeks ning peavad toimuma hiljemalt vastavalt 02.08.2022, 01.10.2022 ja 01.12.2022 (vt täpsemalt Hinnatabelis toodud tarne teostuse tähtaegu ja tarnete koosseise); riigihanke osa 3: Võrk A seadmed ja Võrk B seadmed (pakkujal on lubatud osas 3 osas … Vaadake hankeid »
2021-11-25   Estfeed Datahub (Elering AS)
Estfeed Data Hub'i arendus- ja hooldusteenuste tellimine vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Raamleping sõlmitakse 36ks kalndrikuuks koos pikendamise võimalusega täiendavaks 24ks kalendrikuuks. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Navitasoft Zrt.
2021-11-10   Torustiku puhastus- ja sisediagnostikateenused perioodiks 2022-2026 (Elering AS)
Teenused torusisese diagnostika läbiviimiseks tavameetodil sondeeritavate torustike (1. osa) ja keeruliste torustike (2. osa) puhastamiseks ja kontrollimiseks. Vaadake hankeid »
2021-10-21   Elering AS hooldustöödel trassikoridoride ja kaitsevööndite korrastamise/parendustööde teostamine (Elering AS)
Elering AS hooldustöödel trassikoridoride ja kaitsevööndite korrastamise/parendustööde teostamine vastavalt Hankedokumentides sätestatule. Vaadake hankeid »
2021-10-19   Taastuvenergia infosĂĽsteemi Green/BMR hooldus- ja arendusteenus (Elering AS)
Taastuvenergia infosüsteemi Green/BMR hooldus- ja arendusteenuse hankimine vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Wisercat Estonia OĂś
2021-08-25   Elektrienergia ost Elering AS objektidele (Elering AS)
Elektrienergia ostmine vastavalt tegelikule tarbimisele (kogutarne) Riigihanke alusdokumentides toodud tingimustel börsihinnaga, millele lisandub Pakkuja teenustasu (marginaal). Vaadake hankeid »
2021-06-29   Tasakaaluteenuse lepingu hange (Elering AS)
Süsteemi toimimise tagamiseks ning tasakaalustamistoimingute tegemiseks gaasi ost ja müük vastavalt hankedokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
2021-06-11   Paide 330 kV reguleeritav šuntreaktor (Elering AS)
Paide 330 kV reguleeritava šuntreaktori ostmine koos kaasnevate ehitustöödega vastavalt hankedokumentides toodud tingimustele. Hankelepingu täitmise lõpptähtaeg on 31.3.2023 alates hankelepingu sõlmimisest, millele lisandub 2 aasta pikkune garantiiperiood. Vaadake hankeid »
2021-05-26   Balti 330 kV reguleeritav šuntreaktor (Elering AS)
Balti 330 kV reguleeritava šuntreaktori ostmine koos kaasnevate ehitustöödega vastavalt hankedokumentides toodud tingimustele. Hankelepingu täitmise lõpptähtaeg on 31.3.2022 alates hankelepingu sõlmimisest, millele lisandub 2 aasta pikkune garantiiperiood. Vaadake hankeid »
2021-03-05   Klienditeenuste platvormi arendus- ja hooldusteenused (Elering AS)
Klienditeenuste platvormi arendus- ja hooldusteenuste tellimine vastavalt hankedokumentides toodud tingimustele Vaadake hankeid »
2021-02-22   Majandustarkvara MS Dynamics 365 Business Centrali toeteenuse osutamine, versioonivahetus, litsentside ost ja... (Elering AS)
Majandustarkvara MS Dynamics 365 Business Centrali toeteenuse osutamine, versioonivahetus, litsentside ost ja tarkvarakindlustus vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele Vaadake hankeid »
2020-12-02   PĂĽssi alajaama uus 200 MVA, 330 kV trafo A4T ja Balti alajaama uus 200 MVA, 330 kV trafo A1T (Elering AS)
Püssi alajaama uus 200 MVA, 330 kV trafo A4T ja Balti alajaama uus 200 MVA, 330 kV trafo A1T vastavalt hankedokumentides sätestatud tingimustele. Vaadake hankeid »
2020-10-19   Katoodmuundurite asendamine kaugjuhitavatega 2021–2023 (Elering AS)
Katoodmuundurite asendamine kaugjuhitavatega 2021–2023 vastavalt hankedokumentides sätestatud tingimustele. Vaadake hankeid »
2020-09-18   Elering AS autode ja ATV-de ost II (Elering AS)
Elering AS-ile autode ja ATV-de ostmine riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel. Vaadake hankeid »
2020-07-30   330 kV õhuliini L353 rekonstrueerimine, Tsirguliina 330/110kV alajaam – Viru 330kV alajaam (Elering AS)
Elering AS projekteerib ja rekonstrueerib 330 kV õhuliini nr L353 alates Tsirguliina 330/110kV alajaamast kuni Viru 330kV alajaamani. Õhuliini nimetus on L353 Tsirguliina-Viru. Õhuliin rekonstrueeritakse vastavalt Elering AS-i poolt määratud nõuetele, kõrgepingeliini projekteerimisel ja ehitamisel rakenduvad nõuded on esitatud 700 seeria dokumentatsioonis, lähtuda standarditest EVS-EN 50341-1; EVS-EN 50341-2-20(SEN) ja muudest asjakohastest standarditest ja hanke dokumentidest. Vaadake hankeid »
2020-06-19   Alajaamade hoolduse raamhange 2021–2025 (Elering AS)
Elering AS-i alajaamade hoolduse ja lülitamiste teenuse hange vastavalt hankedokumentides sätestatud tingimustele. Vaadake hankeid »
2020-06-12   330 kV õhuliini L300 rekonstrueerimine, M119 – Tartu 330/110 kV alajaam (Elering AS)
Elering AS projekteerib ja rekonstrueerib olemasoleva 330/110 kV õhuliini L300 Balti-Tartu alates mastist M119 kuni Tartu 330/110 kV alajaamani. Õhuliini nimetus on L300 Balti-Tartu. Õhuliin rekonstrueeritakse vastavalt Leonhard Weiss OÜ poolt koostatud põhiprojektile „Balti-Tartu L300 330 kV õhuliini rekonstrueerimine“ ning vastavalt Elering ASi poolt määratud nõuetele. Töövõtja on enne tööprojekti koostamist kohustatud üle kontrollima põhiprojekti vastavust projekteerimise aluseks olevatele … Vaadake hankeid »
2020-06-10   Liinide hoolduse raamhange 2021–2025 (Elering AS)
Elering AS õhu- ja kaabelliinide hooldusteenus vastavalt hankedokumentides sätestatud tingimustele. Vaadake hankeid »
2020-05-29   Elering AS autode ja ATV-de ost (Elering AS)
Elering AS-ile autode ja ATV-de ostmine riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel. Vaadake hankeid »
2020-05-22   KommertsmõõtesĂĽsteemi arendus (Elering AS)
Kommertsmõõtesüsteemi tarkvara ostmine ja arendus vastavalt Hankedokumentides sätestatud tingimustele. Vaadake hankeid »