Immunoglobuliinide ostmine

Sihtasutus Tallinna Lastehaigla

Vastavalt tehnilisele kirjeldusele RHAD lisa 2

Tähtaeg
Pakkumiste esitamise tähtaeg oli 2023-06-14. Hange avaldati aadressil 2023-05-04.

Kes?

Mida?

Kus?

Hanke ajalugu
Kuupäev Dokument
2023-05-04 Hanketeade
Hanketeade (2023-05-04)
Tellija
Nimi ja aadressid
Nimi: Sihtasutus Tallinna Lastehaigla
Riiklik registreerimisnumber: 90006590
Postiaadress: Tervise tn 28
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 13419
Riik: Eesti 🇪🇪
Kontaktisik: Egon müür
Telefon: +372 6977129 📞
E-post: riigihanked@lastehaigla.ee 📧
Piirkond: Eesti 🏙️
URL: http://www.lastehaigla.ee 🌏
Kommunikatsioon
Dokumentide URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5655940/general-info 🌏
Osalemise URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5655940/tenders 🌏

Objekt
Hanke ulatus
Pealkiri: Immunoglobuliinide ostmine 261864
Tooted/teenused: Ravimid 📦
Lühikirjeldus: Vastavalt tehnilisele kirjeldusele RHAD lisa 2
Teave partiide kohta
Pakkumisi võib esitada kõikide partiide kohta

1️⃣
Hanke ulatus
Pealkiri: J06BA01 Immunoglobuliin ekstravaskulaarseks kasutamiseks
Pealkiri
Partii identifitseerimisnumber: 1
Kirjeldus
Täiendavad tooted/teenused: Ravimid 📦
Esitamiskoht: Eesti 🏙️
Peamine tegevuskoht või esinemispaik: Tallinn
Hanke kirjeldus: Vastavalt RHAD lisale 2
Preemiakriteeriumid
Hind
Lepingu, raamlepingu või dünaamilise ostusüsteemi kestus
Allpool esitatud ajavahemik on väljendatud kuude arvuna.
Kirjeldus
Kestus: 36

2️⃣
Hanke ulatus
Pealkiri: J06BA02 Immunoglobuliin intravaskulaarseks kasutamiseks
Pealkiri
Partii identifitseerimisnumber: 2

Õiguslik, majanduslik, finants- ja tehniline teave
Lepinguga seotud tingimused
Lepingu täitmise tingimused: Raamleping osa 1 max maksumus 250000 eur ja osa 2 1750000 eur

Menetlus
Protseduuri tüüp
Avatud menetlus
Teave raamlepingu või dünaamilise ostusüsteemi kohta
Raamleping ühe ettevõtjaga
Administratiivne teave
Pakkumiste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 2023-06-14 10:00 📅
Keeled, milles võib esitada pakkumisi või osalemistaotlusi: eesti 🗣️
Allpool esitatud ajavahemik on väljendatud kuude arvuna.
Minimaalne ajavahemik, mille jooksul pakkuja peab pakkumist säilitama: 4
Pakkumiste avamise tingimused: 2023-06-14 11:00 📅

Täiendav teave
Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Elektrooniline arveldamine on lubatud
Kasutatakse elektroonilist makset
Täiendav teave

“Kui on erinevused RHAD lisas 5 ja RHR maksumuse vormis loetakse õigeks RHAD lisa 5”
Läbivaatamise keha
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Teenistus, kust saab teavet läbivaatamismenetluse kohta
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Allikas: OJS 2023/S 089-271181 (2023-05-04)
Seotud otsingud 🔍