Hanked: Sihtasutus Tallinna Lastehaigla

>20 arhiveeritud hanked

Hiljutised hanked Sihtasutus Tallinna Lastehaigla

2023-05-04   Immunoglobuliinide ostmine (Sihtasutus Tallinna Lastehaigla)
Vastavalt tehnilisele kirjeldusele RHAD lisa 2 Vaadake hankeid »
2023-04-17   Ravimite ostmine (Sihtasutus Tallinna Lastehaigla)
Hange jagatud 6 osaks ,ostetakse ravimeid vastavalt RHAD lisale 2 Vaadake hankeid »
2023-03-16   Meditsiiniliste gaaside ostmine (Sihtasutus Tallinna Lastehaigla)
Vastvalt RHAD lisale 2 ja RHAD lisale 7 Vaadake hankeid »
2023-03-08   Operatsioonisaali laua ja lambi ostmine (Sihtasutus Tallinna Lastehaigla)
Vastavalt RHAD lisale 2 ,jagatud 2 osaks,operatsioonilaud ja lamp. Vaadake hankeid »
2023-02-27   Kõnniroboti ostmine (Sihtasutus Tallinna Lastehaigla)
Kõnniroboti ostmine koos hooldusega vastvalt RHAD lisale 2 ja 7 Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Fysioline Eesti OÜ
2023-02-06   Kodune peritoneaaldialüüs (Sihtasutus Tallinna Lastehaigla)
Vastavalt RHAD lisale 2 Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Magnum Medical OÜ
2022-11-17   Kiirabile ametirõivaste ostmine I (Sihtasutus Tallinna Lastehaigla)
Vastavalt RHAD lisale 2 Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Image Wear AS
2022-10-21   Parenteraalsete toitelahuste ostmine (Sihtasutus Tallinna Lastehaigla)
Parenteraalsete toitelahuste ostmine vastavalt RHAD lisale 2 Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Semetron
2022-08-31   Arvutite ostmine (Sihtasutus Tallinna Lastehaigla)
Vastavalt riigihanke RHAD lisale 2 Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS Atea
2022-05-27   Operatsiooni stardikomplektide ostmine (Sihtasutus Tallinna Lastehaigla)
Vt RHAD lisa 2,Raamlepongu maksimaalne maksumus 400000 eur. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Mölnlycke Health Care OÜ
2022-05-24   Piimatoodete ostmine (Sihtasutus Tallinna Lastehaigla)
Piimatoodete ostmine raamlepingu alusel 2 aastaks vastavalt tehnilisele kirjeldusele. Raamleping sõlmitakse kolme eduka pakkujaga, kellede vahel korraldatakse minikonkursse. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Kaupmees & Ko Tere Aktsiaselts
2022-05-24   Bakaalkaupade ostmine (Sihtasutus Tallinna Lastehaigla)
Bakaalkaupade ostmine vastavalt tehnilisele kirjeldusele raamlepingu alusel .Raamleping kuni 3 pakkujaga,kellede vahel korraldatakse minikonkursse.Raamlepingu maksimaalne maksumus 200000 eur. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Kaupmees & Ko
2022-05-04   Kettamassiivi lisakettad (Sihtasutus Tallinna Lastehaigla)
Vaata RHAD lisa 2 Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: DataFox OÜ
2022-04-29   Analüsaator ja reagendid hingamisteede ja soolepatogeenide paneelide molekulaaruuringute jaoks (Sihtasutus Tallinna Lastehaigla)
Analüsaator ja reagendid hingamisteede ja soolapatogeenide paneelide molekulaaruuringute jaoks.Raamlepingu maksimaalne maksumus kuni 900000 eur Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OÜ Diamedica
2022-04-04   Baklofeenravipumpade ostmine (Sihtasutus Tallinna Lastehaigla)
Vastavalt RHAD lisale 2.Raamlepingu maksimaalne maksumus 400000 eur ilma km-ta Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AB Medical Group Eesti Osaühing
2022-04-04   Allergiauuringute reaktiivide ostmine koos analüsaatori tasuta rendiga (Sihtasutus Tallinna Lastehaigla)
Allergiauuringute reaktiivide ostmine koos analüsaatori tasuta rendiga maksimaalne raamlepingu maksumus 700000 euri Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Thermo Fisher Diagnostics Oy
2022-03-14   Turvateenuse tellimine (Sihtasutus Tallinna Lastehaigla)
Vastavalt RHAD lisale 2 Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS G4S Eesti
2022-03-14   Raamlepingu alusel tellitavad Uneravikeskuse remonditööd (Sihtasutus Tallinna Lastehaigla)
Sõlmitakse raamleping 5 eduka pakkujaga 4 aastaks maksimaalse maksumusega 4500000 eur ilma km-ta.Uneravikeskuse remonttööd on edukate pakkujate väljaselgitamiseks ja järjestamiseks. Hankelepingu sõlmimiseks korraldatkse sama objekti peale minikonkurss. Minikonkursil ei tohi pakkumuse hinda tõsta kuid võib langetada.„Riigihankes saavad osaleda ainult pakkujad või taotlejad, kelle elu- või asukoht on RHS § 3 p-s 2 nimetatud riigis (Eesti, mõni muu Euroopa Liidu liikmesriik, muu Euroopa Majanduspiirkonna … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Legaato Eesti OÜ Monetta OÜ Osaühing Remondimees OÜ Aisiko SPak Ehituse OÜ
2022-02-23   Koristusteenuse ostmine (Sihtasutus Tallinna Lastehaigla)
Teenus sisaldab hoolduskoristust, valvekoristust 24/7, kontrollkoristust, suurpuhastust ja eritöid mille täpsem sisu on kirjeldatud käesolevas tehnilises kirjelduses. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: P. DUSSMANN EESTI Osaühing
2022-02-23   Hüübimisfaktorite ostmine (Sihtasutus Tallinna Lastehaigla)
2 osaline hange hüübimisfaktorite ostmiseks vastavlt RHAD lisale 2 Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Tamro Eesti OÜ
2021-12-13   Võrgulülitite ostmine (Sihtasutus Tallinna Lastehaigla)
Lähtudes RHAD lisast 2 Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Santa Monica Networks AS
2021-12-06   Tööriiete ostmine KORDUS (Sihtasutus Tallinna Lastehaigla)
Vastavalt RHAD lisale 2 Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OÜ MAN`S WORLD
2021-12-06   Kuvöösi ostmine KORDUS (Sihtasutus Tallinna Lastehaigla)
Vasatavalt RHAD lisale 2 Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Osaühing Hansa Medical
2021-09-20   Narkoosiaparaadi ostmine (Sihtasutus Tallinna Lastehaigla)
Vastavalt RHAD 2 tehniline kirjeldus toodule. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Osaühing Hansa Medical
2021-09-15   Serverite ostmine (Sihtasutus Tallinna Lastehaigla)
Vastavalt RHAD lisale 2 Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Datel
2021-09-07   Hingamisaparaatide ostmine (Sihtasutus Tallinna Lastehaigla)
Ostatakse 2 hingamisaparaati vastavalt RHAD lisale 2 Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AB Medical Teeninduse Osaühing
2021-09-07   Kuvöösi ostmine (Sihtasutus Tallinna Lastehaigla)
Vasatavalt RHAD lisale 2 Vaadake hankeid »
2021-05-26   Arvutite ostmine (Sihtasutus Tallinna Lastehaigla)
Vastavalt tehnilisele kirjeldusele RHAD lisa 2 Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS Atea
2021-05-19   Kettapõhise, deduplitseerimise tehnoloogial põhineva lahenduse ostmine (Sihtasutus Tallinna Lastehaigla)
Käesoleva hanke eesmärgiks on Veeami varundussüsteemi laiendamine kettapõhise, deduplitseerimise tehnoloogial põhineva lahendusega Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: DataFox OÜ
2021-05-19   Fosaprepitandi ostmine (Sihtasutus Tallinna Lastehaigla)
Vastavalt RHAD lisale 2 Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Magnum Medical OÜ
2021-05-12   Enteraalne toit II (Sihtasutus Tallinna Lastehaigla)
Vastavalt RHAD lisale 2 Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Nutrimedical OÜ
2021-05-12   Enteraalne toit I (Sihtasutus Tallinna Lastehaigla)
Vastavalt RHAD lisale 2 Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Nutrimedical OÜ