Potitaimede masinistutuse teenus koos võsagiljotiini- ja kokkuveoteenusega (Kirde) 2023-2026

Riigimetsa Majandamise Keskus

Hanke eesmärgiks on kahe eraldi raamlepingu sõlmimine ühe pakkujaga potitaimede masinistutus- teenuse ning raie- ja kokkuveoteenuse osutamiseks RMK Kirde piirkonnas ja RMK Kirde regioonis. Lepingud sõlmitakse RMK kahe erineva struktuuriüksusega, nende alusel võimaldatakse hankes esitatud nõuetele vastava roomikekskavaatoriga, mis on varustatud istutusperioodil spetsiaalse istutuspeaga ja raieperioodil võsagiljotiiniga ning millele raieperioodil lisandub kokkuveomasin, osutada hankes kirjeldatud korras teenuseid eraldi vastavalt istutusperioodiks ja raieperioodiks kokkulepitavates täpsemates mahtudes võimalusel kogu aasta jooksul.

Tähtaeg
Pakkumiste esitamise tähtaeg oli 2023-05-25. Hange avaldati aadressil 2023-04-24.

Kes?

Mida?

Kus?

Hanke ajalugu
Kuupäev Dokument
2023-04-24 Hanketeade
Hanketeade (2023-04-24)
Tellija
Nimi ja aadressid
Nimi: Riigimetsa Majandamise Keskus
Riiklik registreerimisnumber: 70004459
Postiaadress: Mõisa/3
Postilinn: Haljala vald
Postiindeks: 45403
Riik: Eesti 🇪🇪
Kontaktisik: Helbe peiker
Telefon: +372 5221631 📞
E-post: rmk@rmk.ee 📧
Piirkond: Eesti 🏙️
URL: http://www.rmk.ee 🌏
Kommunikatsioon
Dokumentide URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5653680/general-info 🌏
Osalemise URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5653680/tenders 🌏

Objekt
Hanke ulatus
Pealkiri:
“Potitaimede masinistutuse teenus koos võsagiljotiini- ja kokkuveoteenusega (Kirde) 2023-2026 261837”
Tooted/teenused: Metsastamise teenused 📦
Lühikirjeldus:
“Hanke eesmärgiks on kahe eraldi raamlepingu sõlmimine ühe pakkujaga potitaimede masinistutus- teenuse ning raie- ja kokkuveoteenuse osutamiseks RMK Kirde...”    Näita rohkem
Hinnanguline väärtus ilma käibemaksuta: EUR 990 000 💰

1️⃣
Täiendavad tooted/teenused: Metsastamise teenused 📦
Täiendavad tooted/teenused: Metsaraieteenused 📦
Täiendavad tooted/teenused: Mitmesugused metsandusega seotud teenused 📦
Täiendavad tooted/teenused: Metsandusteenused 📦
Esitamiskoht: Eesti 🏙️
Hanke kirjeldus:
“Hanke eesmärgiks on kahe eraldi raamlepingu sõlmimine ühe pakkujaga potitaimede masinistutus- teenuse ning raie- ja kokkuveoteenuse osutamiseks RMK Kirde...”    Näita rohkem
Preemiakriteeriumid
Kulukriteerium (nimi): Pakkuja hinnakoefitsient RMK 1,000 tasemel hinnaraamistikule.
Kulukriteerium (osakaal): 100.0
Hanke ulatus
Hinnanguline koguväärtus ilma käibemaksuta: EUR 990 000 💰
Kestus
Lõppkuupäev: 2028-12-31 📅

Õiguslik, majanduslik, finants- ja tehniline teave
Majanduslik ja finantsseisund
Valikukriteeriumide loetelu ja lühikirjeldus:
“Vaata hankepassist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5653680/procurement-passport või alusdokumendist...”    Näita rohkem

Menetlus
Protseduuri tüüp
Avatud menetlus
Teave raamlepingu või dünaamilise ostusüsteemi kohta
Raamleping ühe ettevõtjaga
Administratiivne teave
Pakkumiste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 2023-05-25 10:00 📅
Keeled, milles võib esitada pakkumisi või osalemistaotlusi: eesti 🗣️
Allpool esitatud ajavahemik on väljendatud kuude arvuna.
Minimaalne ajavahemik, mille jooksul pakkuja peab pakkumist säilitama: 4
Pakkumiste avamise tingimused: 2023-05-25 11:00 📅

Täiendav teave
Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Elektrooniline arveldamine on lubatud
Kasutatakse elektroonilist makset
Täiendav teave

“Hankija ei ole jaotanud hanget osadeks, kuna see ei ole majanduslikult ja töökorralduslikult otstarbekas. Hankija esmaseks vajaduseks on tellida...”    Näita rohkem
Läbivaatamise keha
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Teenistus, kust saab teavet läbivaatamismenetluse kohta
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Allikas: OJS 2023/S 084-250525 (2023-04-24)