Hanked: Riigimetsa Majandamise Keskus

>20 arhiveeritud hanked

Hiljutised hanked Riigimetsa Majandamise Keskus

2023-05-09   RMK PƵlula kalakasvatuskeskuse tootmis-olme-bĆ¼roohoone rekonstrueerimise projekteerimine (Riigimetsa Majandamise Keskus)
RMK PƵlula Kalakasvatuskeskuse tootmis-olme-bĆ¼roohoone rekonstrueerimise projekteerimisega on tellija soov lahendada hoone sisekliimaga, ruumide funktsionaalsuse- ja konfiguratsiooniga ning muude, lƤhteĆ¼lesandes toodud, tehniliste vajadustega seotud kĆ¼simused. Vaadake hankeid Ā»
2023-04-24   Looduskaitselised hooldustƶƶd 2023-2027 (Riigimetsa Majandamise Keskus)
Hankija soovib riigihanke tulemusena tellida looduskaitseliste hooldustƶƶde teenust raamlepingute ja nende alusel sƵlmitavate hankelepingute kaudu. Vaadake hankeid Ā»
2023-04-24   Potitaimede masinistutuse teenus koos vƵsagiljotiini- ja kokkuveoteenusega (Kirde) 2023-2026 (Riigimetsa Majandamise Keskus)
Hanke eesmƤrgiks on kahe eraldi raamlepingu sƵlmimine Ć¼he pakkujaga potitaimede masinistutus- teenuse ning raie- ja kokkuveoteenuse osutamiseks RMK Kirde piirkonnas ja RMK Kirde regioonis. Lepingud sƵlmitakse RMK kahe erineva struktuuriĆ¼ksusega, nende alusel vƵimaldatakse hankes esitatud nƵuetele vastava roomikekskavaatoriga, mis on varustatud istutusperioodil spetsiaalse istutuspeaga ja raieperioodil vƵsagiljotiiniga ning millele raieperioodil lisandub kokkuveomasin, osutada hankes kirjeldatud korras ā€¦ Vaadake hankeid Ā»
2023-04-04   Metsataimede vedu 2023-2027 (Riigimetsa Majandamise Keskus)
Tellitakse metsataimede vedu. TƤpsem info hanke tehnilises kirjelduses. Vaadake hankeid Ā»
2023-03-30   KƤsitsiraiena harvendus- ja sanitaarraie- ning kokkuveoteenuste tellimine Edela regioonis 2023 (Riigimetsa Majandamise Keskus)
KƤsitsiraiena harvendus- ja sanitaarraie- ning kokkuveoteenuste tellimine Edela regioonis 2023 Vaadake hankeid Ā»
2023-03-30   KƤsitsiraiena harvendus- ja sanitaarraie- ning kokkuveoteenuste tellimine Kagu regioonis 2023 (Riigimetsa Majandamise Keskus)
KƤsitsiraiena harvendus- ja sanitaarraie- ning kokkuveoteenuste tellimine Kagu regioonis Vaadake hankeid Ā»
2023-03-29   Harvendusraie- ja kokkuveoteenuste tellimine Kagu regioonis 2023-2 (Riigimetsa Majandamise Keskus)
Harvendusraie- ja kokkuveoteenuste tellimine Kagu regioonis. Vaadake hankeid Ā»
2023-03-29   Harvendusraie- ja kokkuveoteenuste tellimine Kagu regioonis 2023-1 (Riigimetsa Majandamise Keskus)
Harvendusraie- ja kokkuveoteenuste tellimine Kagu regioonis Vaadake hankeid Ā»
2023-03-28   Lodja ja Nepste metsise pĆ¼sielupaikades loodusliku veerežiimi taastamisprojektide koostamine (Riigimetsa Majandamise Keskus)
Riigihanke eesmƤrk on leida Edela-PƤrnumaal asuvates Lodja ja Nepste metsise pĆ¼sielupaikades loodusliku veerežiimi taastamise projektide koostaja ning sƵlmida projekteerimistƶƶde hankeleping. Vaadake hankeid Ā»
2023-03-28   VƵsasaetƶƶd Kagu metsakasvatuse piirkonnas 2023-2025 (II) (Riigimetsa Majandamise Keskus)
VƵsasaetƶƶd Kagu metsakasvatuse piirkonnas 2023 - 2025 (II). Raamlepingu maksimaalne kogumaksumus on 982800 eurot. Vaadake hankeid Ā»
2023-03-09   Soomaa rahvuspargi kĆ¼lastuskeskuse peahoone rekonstrueerimise ja laienduse ning Ƶueala hoonete ja rajatiste projekteerimine (Riigimetsa Majandamise Keskus)
Hanke tulemusel tellitakse RMK Soomaa rahvuspargi kĆ¼lastuskeskuse peahoone ning Ƶueala hoonete ja rajatiste projekteerimistƶƶde ja vajalike uurimistƶƶde tegemine ning nende tƶƶdega seotud asjaajamine aadressil KƵrtsi-TƵramaa, Tipu kĆ¼la, PƵhja-Sakala vald, Viljandi maakond (katastriĆ¼ksus 36001:004:0680, kinnisvarakood KV1307). Vaadake hankeid Ā»
2023-02-15   RMK kĆ¼lastusalade vƤikevormid (Riigimetsa Majandamise Keskus)
Avatud menetlusega hanke tulemusel ostetakse raamlepingu alusel puidust vƤikevorme koos paigaldusega kĆ¼lastusobjektidele. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: OsaĆ¼hing Reibal JRK
2023-02-14   MƤrgalade taastamise projekteerimistƶƶde raamleping (3) (Riigimetsa Majandamise Keskus)
Hankija soovib riigihanke tulemusena tellida mƤrgalade taastamisprojektide koostamise teenust raamlepingute ja nende alusel sƵlmitavate hankelepingute kaudu. Vaadake hankeid Ā»
2023-02-09   Lodja ja Nepste metsise pĆ¼sielupaikades loodusliku veerežiimi taastamisprojekti koostamine (Riigimetsa Majandamise Keskus)
Riigihanke eesmƤrk on leida Edela-PƤrnumaal asuvates Lodja ja Nepste metsise pĆ¼sielupaikades loodusliku veerežiimi taastamise projekti koostaja ning sƵlmida projekteerimistƶƶde hankeleping. Vaadake hankeid Ā»
2023-02-07   Uuendusraie- ja kokkuveoteenuste tellimine Edela regioonis 2023-1 (Riigimetsa Majandamise Keskus)
Tellitakse masinraiena teostatava raiena uuendus- jm raie- ning kokkuveoteenuseid hankelepingu (raamlepingu) alusel Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts PƤrnu Mets Ermets OƜ Iriscorp Transport OƜ Mertex Mets OƜ OsaĆ¼hing Prenton
2023-02-07   Uuendusraie- ja kokkuveoteenuste tellimine Edela regioonis 2023-2 (Riigimetsa Majandamise Keskus)
Tellitakse masinraiena teostatava raiena uuendus- jm raie- ning kokkuveoteenuseid hankelepingu (raamlepingu) alusel Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Iftar OƜ Mertex Mets OƜ OsaĆ¼hing Aarman Puit OsaĆ¼hing Langipuu
2023-02-06   VƵsasaetƶƶd Kagu metsakasvatuse piirkonnas 2023-2025 (Riigimetsa Majandamise Keskus)
VƵsasaetƶƶd Kagu metsakasvatuse piirkonnas 2023 - 2025. Raamlepingu maksimaalne kogumaksumus on 9828000 eurot. Vaadake hankeid Ā»
2023-02-06   VƵsasaetƶƶd Edela metsakasvatuse piirkonnas 2023-2025 (Riigimetsa Majandamise Keskus)
VƵsasaetƶƶd Edela metsakasvatuse piirkonnas 2023-2025. Raamlepingu maksimaalne maksumus 14414400. Vaadake hankeid Ā»
2023-02-03   Maapinna ettevalmistamine jƤrjepideva lapi lƶƶmise masinaga Edela-Kagu piikonnas 2023-2026 (Riigimetsa Majandamise Keskus)
Tellitakse maapinna ettevalmistuse teenust jƤrjepideva lapi lƶƶmise masinaga vƤhemalt Ć¼he tehnikakomplektiga (vedutraktor ja lapilƶƶja) RMK Edela-Kagu metsakasvatuse piirkonnas hankelepingu (raamlepingu) alusel ajavahemikul 01.07.2023 kuni 31.12.2026.a. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: JooLog OƜ
2023-01-31   Helikopteriga metsataimede transport (Riigimetsa Majandamise Keskus)
Hanke tulemusel tellitakse metsataimede transporti helikopteriga veokiga ligipƤƤsetavast vahelaost taimede istutuskohta raielangil vƵi muul metsastataval alal vms sihtkohta eeldatavalt alates 01.04.2023.a. kuni 31.12.2026.a. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: AeroCopter OƜ
2023-01-31   SƵidukite ostmine 2023 (Riigimetsa Majandamise Keskus)
Ostetakse raamlepingute alusel sƵidukeid ning sƵidukite esimese 250 000 km lƤbimiseni vajalikku tehnohooldusteenust. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Amserv Auto Aktsiaselts Elke MustamƤe AS
2023-01-20   Istutustƶƶd Edela piirkonnas 2023 (Riigimetsa Majandamise Keskus)
Avatud menetlusega hanke tulemusel tellitakse (metsa)istutustƶid RMK Edela piirkonnas hankelepingute (raamlepingute) alusel 2023 aastal. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Greeninvest OƜ Jaani Mets OƜ Linna Tantsustuudio UsaldusĆ¼hing OsaĆ¼hing Valdekson Team OƜ FinEst Wood OƜ Lapitapi OƜ Mikslinks OƜ Tomles Silvara OƜ Teesoo LK OƜ
2023-01-20   Rehvid (Riigimetsa Majandamise Keskus)
Ostetakse rehve koos kohaletoimetamisega erinevatesse sihtkohtadesse. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Baltyre Eesti AS
2022-12-28   Puiduvedu 2023-2028 (Riigimetsa Majandamise Keskus)
Tellitakse metsamaterjali vedu metsaveo autorongidega. Vaadake hankeid Ā»
2022-12-22   UlukitƵrjevahend (Riigimetsa Majandamise Keskus)
Hanke eesmƤrgiks on osta ulukitƵrjevahendit. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Systemseparation Ltd
2022-12-15   RMK kujundus- ja loovtƶƶd (Riigimetsa Majandamise Keskus)
Hanke eesmƤrgiks on leida teenusepakkujad RMK kĆ¼lastuskeskustes korraldatavate nƤituste, lƤbiviidavate kampaaniate ja Ć¼rituste, kĆ¼lastuskeskuste tegevuses kasutatavate teabe- ja Ƶppematerjalide ning meenete ja maastikul paiknevate suunavate ning informeerivate teabekandjate kujunduse ja loovlahenduste vƤljatƶƶtamiseks raamlepingu alusel. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: OƜ Pult
2022-11-04   Ehituspoe kaubad 2023 - 2025 (Riigimetsa Majandamise Keskus)
Hanke tulemusel sƵlmitava raamlepingu esemeks on ehituspoe kaupade ostmine riigihanke osale vastavas maakonnas asuvast pakkuja kauplus(t)est. Raamleping sƵlmitakse tƤhtajaga kuni 31.12.2025.a. Raamlepingu maksimaalne maksumus on 1500000 eurot (kƤibemaksuta). Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: AS Decora AS Kesko Senukai Estonia Bauhof Group AS
2022-10-17   JƤƤtmete kogumine ja vedamine riigimetsadest 2023-2024 (Riigimetsa Majandamise Keskus)
Avatud menetlusega hankega soovib soovib RMK leida tƶƶvƵtja, kes koristab RMK hallatavatel maadel sinna Ƶigusvastaselt veetud jƤƤtmed ja nendest tekkinud saastuse tellija poolt esitatud tellimuste alusel. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Eesti Keskkonnateenused AS Ragn-Sells AS
2022-09-19   KarjƤƤri majandamine 2023-2026 (Riigimetsa Majandamise Keskus)
Tellitakse kĆ¼mnes RMK karjƤƤris (Hertu kruusakarjƤƤr, Massiaru liivakarjƤƤr, MƤƤro kruusakarjƤƤr, Vinni kruusakarjƤƤr, Voola liivakarjƤƤr, VƤlgi III liivakarjƤƤr, TaganƵmme liivakarjƤƤr, Sarakuste II kruusakarjƤƤr, Suurepsi liivakarjƤƤr ja KarujƤrve kruusakarjƤƤr) kaevandamise, purustamise, sƵelumise ja ladustamise tƶƶd. TƤpsem info hanke tehnilises kirjelduses Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Aspen Grupp OƜ
2022-09-16   Taristu hooldus- ja remonttƶƶd 2023-2026 (Riigimetsa Majandamise Keskus)
Hanke eesmƤrgiks on sƵlmida raamleping hankeosades 1-16 Ć¼he pakkujaga ja hankeosas 17 kuni 15 (viieteistkĆ¼mne) pakkujaga ehitus-, remondi- ja hooldusteenuste osutamiseks metsateedel, maaparandussĆ¼steemidel, metsaobjektidel jms. kohtades, mille eesmƤrk on RMK metsandusliku, kĆ¼lastuskorraldusliku ja looduskaitselise ning muu taristu ja maakasutuse nƵuetekohase seisundi tagamine, sƤilitamine ja parendamine. Hankija kƤsitleb hanke alusdokumentide sƵnastuse tƤhenduses teenustena ka CPV klassifikaatori koodi ā€¦ Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Level APH Ehitus OƜ AS Tariston AS TREV-2 Grupp AS Valmap Grupp Koeru Infrateenused OƜ Metropol Group OƜ OsaĆ¼hing OMATEC OsaĆ¼hing Paimre OsaĆ¼hing Raus TR OƜ Aigren OƜ Hanso MK OƜ KƵriku Puit OƜ Riburada OƜ TEKAMER OƜ Warren Safety Palmeks OƜ Terre Ehitus OƜ Valicecar OƜ Warren Teed OƜ
2022-09-07   Sagadi hotelli rekonstrueerimise projekteerimine (Riigimetsa Majandamise Keskus)
Tellitakse projekteerimistƶƶde ja vajalike uurimistƶƶde tegemine ning nende tƶƶdega seotud asjaajamine aadressil MƵisa, Sagadi kĆ¼la, Haljala vald, LƤƤne-Virumaa (katastriĆ¼ksus 88702:001:0259, kinnisvarakood KV5040) RMK Sagadi hotelli rekonstrueerimise projekteerimine. Vaadake hankeid Ā»
2022-08-23   Soomaa rahvuspargi kĆ¼lastuskeskuse peahoone rekonstrueerimise ja laienduse ning Ƶueala hoonete ja rajatiste projekteerimine (Riigimetsa Majandamise Keskus)
Hanke tulemusel tellitakse RMK Soomaa rahvuspargi kĆ¼lastuskeskuse peahoone ning Ƶueala hoonete ja rajatiste projekteerimistƶƶde ja vajalike uurimistƶƶde tegemine ning nende tƶƶdega seotud asjaajamine aadressil KƵrtsi-TƵramaa, Tipu kĆ¼la, PƵhja-Sakala vald, Viljandi maakond (katastriĆ¼ksus 36001:004:0680, kinnisvarakood KV1307). Vaadake hankeid Ā»
2022-07-13   Reisiteenuste tellimine (Riigimetsa Majandamise Keskus)
Hanke eesmƤrgiks on sƵlmida raamleping RMK reisiteenuste ja reisiteenustega kaasnevate teenuste tellimiseks koos reisibĆ¼rooteenustega, transpordi- ja majutusteenustega. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Baltic Tours
2022-07-07   Liikluskindlustus (Riigimetsa Majandamise Keskus)
SƵidukitele kindlustuskaitse eesmƤrgil liikluskindlustuse teenuse (edaspidi liikluskindlustus) tellimine. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Compensa Vienna Insurance Group, ADB Eesti filiaal
2022-06-14   Sagadi metsamuuseumi mƶƶbel ja ekspositsioon (Riigimetsa Majandamise Keskus)
RMK Sagadi metsamuuseumi ekspositsiooni ja mƶƶbel. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Lumia OƜ RIKSEN OƜ
2022-05-20   RMK Taimla tƶƶlaua arendusteenuse tellimine (Riigimetsa Majandamise Keskus)
RMK Taimla tƶƶlaua arendusteenuse tellimine. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Srini OƜ
2022-05-17   Maapinna ketasadraga ettevalmistamine Edela piikonnas 2022-2026 (Riigimetsa Majandamise Keskus)
Hanke tulemusel tellitakse maapinna ketasadraga ettevalmistuse teenuseid vƤhemalt Ć¼he tehnikakomplektiga (vedutraktor ja ketasader) RMK Edela metsakasvatuse piirkonnas (kokku 1 tehnikakomplekti) hankelepingu (raamlepingu) alusel ajavahemikul 15.07.2022 kuni 31.12.2026.a. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: OsaĆ¼hing Eurodyl
2022-05-17   Potitaimede masinistutus Edela ja Kagu piirkonnas 2022-2026 (Riigimetsa Majandamise Keskus)
Tellitakse potitaimede masinistutamist. Masinistutust tehakse spetsiaalse ekskavaatori noole kĆ¼lge kinnitatud istutusmasina abil, mis koosneb mƤtastajast ja istutusseadmest Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Combitrans OƜ Estwood OƜ
2022-05-13   IT taristu haldamise teenuse tellimine (Riigimetsa Majandamise Keskus)
KƤesoleva hankega soovitakse leida tƶƶvƵtjat RMK IT taristu haldamise teenuse tellimiseks. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Telia Eesti AS
2022-05-03   RMK kujundus- ja reklaamikampaaniate tellimine (Riigimetsa Majandamise Keskus)
Hanke eesmƤrk on leida lepingupartner, kes tƶƶtaks vƤlja RMK kommunikatsioonikampaaniate loovlahendused, looks ja toodaks vajalikud materjalid ning koostaks ja viiks ellu kampaaniate meediaplaanid. Samuti korraldaks vajadusel vƤiksemate kujundus- ja videoprojektide lahenduste loomise/tootmise. Lepinguperioodi jooksul korraldatakse vƤhemalt kaks Ć¼leriigilist kampaaniat aastas, millest Ć¼ks on riigimetsast jƵulukuuse toomise kampaania. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: MediaBroker OƜ osaĆ¼hing Newton Marketing
2022-04-26   Harvendusraie- ja kokkuveoteenuste tellimine Kirde regioonis (Riigimetsa Majandamise Keskus)
Tellitakse masinraiena teostatava raiena harvendus- jm raie- ning kokkuveoteenuseid Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Expertline OƜ OƜ Hanso MK RT Plaan OƜ
2022-04-21   MaaparandussĆ¼steemide ja teede ehitustƶƶde omanikujƤrelevalve 2022-2023 (2) (Riigimetsa Majandamise Keskus)
MaaparandussĆ¼steemide ja teede ehitustƶƶde omanikujƤrelevalve 2022-2023 (2) Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: AS Infragate Eesti Eastconsult OƜ Viastark OƜ