Rakvere linna sõiduteede talihooldustööd ja aastaringne puhastus

Rakvere Linnavalitsus

Rakvere Linnavalitsus (edaspidi hankija) korraldab riigihanke (edaspidi ka hange) eesmärgiga kasutada säästlikult ja ratsionaalselt Rakvere linna rahalisi vahendeid ning sõlmida hankeleping Rakvere linna sõiduteede talihooldustööde ja aastaringse puhastuse teostamiseks. Eelnevast tulenevalt teeb hankija kõikidele huvitatud isikutele ettepaneku käesolevast hankedokumendist ja hanketeatest tulenevatel tingimustel pakkumuste esitamiseks. Teenuse osutamine peab toimuma vastavalt hankedokumentidest ja nende lisadest tulenevatele tingimustele ning seejuures kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest tulenevate nõuetega.

Tähtaeg
Pakkumiste esitamise tähtaeg oli 2023-06-01. Hange avaldati aadressil 2023-04-27.

Kes?

Mida?

Kus?

Hanke ajalugu
Kuupäev Dokument
2023-04-27 Hanketeade
Hanketeade (2023-04-27)
Tellija
Nimi ja aadressid
Nimi: Rakvere Linnavalitsus
Riiklik registreerimisnumber: 75025064
Postiaadress: Lai tn 20
Postilinn: Rakvere linn
Postiindeks: 44308
Riik: Eesti 🇪🇪
Kontaktisik: Lennart korbe
Telefon: +372 5053361 📞
E-post: linnavalitsus@rakvere.ee 📧
Piirkond: Eesti 🏙️
URL: http://www.rakvere.ee 🌏
Kommunikatsioon
Dokumentide URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5856940/general-info 🌏
Osalemise URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5856940/tenders 🌏

Objekt
Hanke ulatus
Pealkiri: Rakvere linna sõiduteede talihooldustööd ja aastaringne puhastus 264085
Tooted/teenused: Tänavapuhastus- ja tänavapühkimisteenused 📦
Lühikirjeldus:
“Rakvere Linnavalitsus (edaspidi hankija) korraldab riigihanke (edaspidi ka hange) eesmärgiga kasutada säästlikult ja ratsionaalselt Rakvere linna rahalisi...”    Näita rohkem

1️⃣
Täiendavad tooted/teenused: Tänavapuhastus- ja tänavapühkimisteenused 📦
Esitamiskoht: Eesti 🏙️
Peamine tegevuskoht või esinemispaik: Rakvere
Hanke kirjeldus:
“Rakvere Linnavalitsus (edaspidi hankija) korraldab riigihanke (edaspidi ka hange) eesmärgiga kasutada säästlikult ja ratsionaalselt Rakvere linna rahalisi...”    Näita rohkem
Preemiakriteeriumid
Hind
Kestus
Alguskuupäev: 2023-10-15 📅
Lõppkuupäev: 2028-10-15 📅

Õiguslik, majanduslik, finants- ja tehniline teave
Tehniline ja kutsealane võimekus
Valikukriteeriumide loetelu ja lühikirjeldus:
“Vaata hankepassist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5856940/procurement-passport või alusdokumendist...”    Näita rohkem

Menetlus
Protseduuri tüüp
Avatud menetlus
Administratiivne teave
Pakkumiste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 2023-06-01 09:00 📅
Keeled, milles võib esitada pakkumisi või osalemistaotlusi: eesti 🗣️
Allpool esitatud ajavahemik on väljendatud kuude arvuna.
Minimaalne ajavahemik, mille jooksul pakkuja peab pakkumist säilitama: 4
Pakkumiste avamise tingimused: 2023-06-01 10:00 📅

Täiendav teave
Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Elektrooniline arveldamine on lubatud
Kasutatakse elektroonilist makset
Täiendav teave

“Juhul kui kahe või enama pakkuja pakkumuses toodud tööde maksumus on võrdne, tunnistatakse edukaks pakkumus, milline oli esitatud ajaliselt varem. Hankija...”    Näita rohkem
Läbivaatamise keha
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Teenistus, kust saab teavet läbivaatamismenetluse kohta
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Allikas: OJS 2023/S 085-262120 (2023-04-27)