Struktuurivahendite rakendusperioodi 2014-2020 järelhindamine Rahandusministeeriumile

Riigi Tugiteenuste Keskus

Hindamise esemeks on teenus – hindamine, mille raames teostatud analüüsi tulemusena antakse hinnang perioodi 2014-2020 struktuurivahendite rakendamise tõhususele, tulemuslikkusele ja mõjule ning tuuakse välja struktuuritoetuste lisandväärtus ja sünergia ning täiendavus Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskavaga. Hinnang antakse lisaks struktuurifondide mõjule ja ESI fondide koondmõjule konkurentsivõime kava „Eesti 2020“ eesmärkide saavutamisel ka panusele strateegiasse „Euroopa 2020“.

Tähtaeg
Pakkumiste esitamise tähtaeg oli 2023-06-05. Hange avaldati aadressil 2023-05-02.

Kes?

Mida?

Kus?

Hanke ajalugu
Kuupäev Dokument
2023-05-02 Hanketeade
Hanketeade (2023-05-02)
Tellija
Nimi ja aadressid
Nimi: Riigi Tugiteenuste Keskus
Riiklik registreerimisnumber: 70007340
Postiaadress: Lõkke tn 4
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10122
Riik: Eesti 🇪🇪
Kontaktisik: Katre illak
Telefon: +372 56626476 📞
E-post: hanked@rtk.ee 📧
Piirkond: Eesti 🏙️
URL: http://www.rtk.ee 🌏

Tellija (täiendavalt)
Nimi: Rahandusministeerium
Riiklik registreerimisnumber: 70000272
Postiaadress: Suur-Ameerika tn 1
Postilinn: Tallinn
Kontaktisik: Katre illak
Telefon: +372 56626476 📞

Tellija
E-post: info@fin.ee 📧
URL: http://www.fin.ee/ 🌏
Teave ühishangete kohta
Leping hõlmab ühishanget
Kommunikatsioon
Dokumentide URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5689680/general-info 🌏
Osalemise URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5689680/tenders 🌏

Objekt
Hanke ulatus
Pealkiri:
“Struktuurivahendite rakendusperioodi 2014-2020 järelhindamine Rahandusministeeriumile 262209”
Tooted/teenused: Uurimis- ja arendustöö planeerimine ning elluviimine 📦
Lühikirjeldus:
“Hindamise esemeks on teenus – hindamine, mille raames teostatud analüüsi tulemusena antakse hinnang perioodi 2014-2020 struktuurivahendite rakendamise...”    Näita rohkem
Hinnanguline väärtus ilma käibemaksuta: EUR 125 000 💰

1️⃣
Täiendavad tooted/teenused: Uurimis- ja arendustöö planeerimine ning elluviimine 📦
Täiendavad tooted/teenused: Uurimis- ja arendustöö nõustamisteenused 📦
Täiendavad tooted/teenused: Uurimistööteenused 📦
Esitamiskoht: Eesti 🏙️
Hanke kirjeldus:
“Hindamise esemeks on teenus – hindamine, mille raames teostatud analüüsi tulemusena antakse hinnang perioodi 2014-2020 struktuurivahendite rakendamise...”    Näita rohkem
Preemiakriteeriumid
Kvaliteedikriteerium (nimi): Tehniline lahendus
Kvaliteedikriteerium (osakaal): 70.0
Hind (osakaal): 30.0
Hanke ulatus
Hinnanguline koguväärtus ilma käibemaksuta: EUR 125 000 💰
Lepingu, raamlepingu või dünaamilise ostusüsteemi kestus
Allpool esitatud ajavahemik on väljendatud kuude arvuna.
Kirjeldus
Kestus: 14
Hanke ulatus
Teave Euroopa Liidu fondide kohta: 2014-2020.13.01.15-0006

Menetlus
Protseduuri tüüp
Avatud menetlus
Administratiivne teave
Pakkumiste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 2023-06-05 12:00 📅
Keeled, milles võib esitada pakkumisi või osalemistaotlusi: eesti 🗣️
Allpool esitatud ajavahemik on väljendatud kuude arvuna.
Minimaalne ajavahemik, mille jooksul pakkuja peab pakkumist säilitama: 5
Pakkumiste avamise tingimused: 2023-06-05 13:00 📅

Täiendav teave
Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Elektrooniline arveldamine on lubatud
Kasutatakse elektroonilist makset
Täiendav teave

“Hankija ei jaga riigihanget osadeks ja sõlmib teenuse osutamiseks hankelepingu ühe pakkujaga, sest hangitav Struktuurivahendite rakendusperioodi 2014-2020...”    Näita rohkem
Läbivaatamise keha
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Teenistus, kust saab teavet läbivaatamismenetluse kohta
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Allikas: OJS 2023/S 088-268828 (2023-05-02)