Tapa, Jõgeva ja Tartu alajaamadesse 20 kV jaotusseadmete ostmine (LR8530, LR8529, LR8578)

Enefit Connect OÜ

Hanke eesmärgiks on 20 kV jaotusseadmete ostmine ja tarnimine objektidele järgmises mahus:
Tapa alajaama kahe sektsiooniga 20 kV jaotusseade, kokku 9 kambrit;
Jõgeva alajaama kahe sektsiooniga 20 kV jaotusseade, kokku 9 kambrit;
Tartu alajaama kahe sektsiooniga 20 kV jaotusseade, kokku 9 kambrit.
Hankelepingu täitmise etappide tähtajad on hanke alusdokumendi "Tehnilised nõuded ja hanke maht" punktis 9.

Tähtaeg
Pakkumiste esitamise tähtaeg oli 2023-06-05. Hange avaldati aadressil 2023-05-03.

Kes?

Mida?

Kus?

Hanke ajalugu
Kuupäev Dokument
2023-05-03 Hanketeade
Hanketeade (2023-05-03)
Tellija
Nimi ja aadressid
Nimi: Enefit Connect OÜ
Riiklik registreerimisnumber: 16130213
Postiaadress: Veskiposti tn 2
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10138
Riik: Eesti 🇪🇪
Kontaktisik: Kadri leopard
Telefon: +372 5035316 📞
E-post: enefit@enefitconnect.ee 📧
Piirkond: Eesti 🏙️
URL: https://www.energia.ee/en/enefit-connect 🌏
Kommunikatsioon
Dokumentide URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5859560/general-info 🌏
Osalemise URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5859560/tenders 🌏

Objekt
Hanke ulatus
Pealkiri:
“Tapa, Jõgeva ja Tartu alajaamadesse 20 kV jaotusseadmete ostmine (LR8530, LR8529, LR8578) 264121”
Tooted/teenused: Alajaama seadmed 📦
Lühikirjeldus:
“Hanke eesmärgiks on 20 kV jaotusseadmete ostmine ja tarnimine objektidele järgmises mahus: Tapa alajaama kahe sektsiooniga 20 kV jaotusseade, kokku 9...”    Näita rohkem

1️⃣
Täiendavad tooted/teenused: Alajaama seadmed 📦
Esitamiskoht: Eesti 🏙️
Hanke kirjeldus:
“Hanke eesmärgiks on 20 kV jaotusseadmete ostmine ja tarnimine objektidele järgmises mahus: Tapa alajaama kahe sektsiooniga 20 kV jaotusseade, kokku 9...”    Näita rohkem
Preemiakriteeriumid
Hind
Lepingu, raamlepingu või dünaamilise ostusüsteemi kestus
Allpool esitatud ajavahemik on väljendatud kuude arvuna.
Kirjeldus
Kestus: 11

Õiguslik, majanduslik, finants- ja tehniline teave
Majanduslik ja finantsseisund
Valikukriteeriumide loetelu ja lühikirjeldus:
“Vaata hankepassist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5859560/procurement-passport või alusdokumendist...”    Näita rohkem
Osalemise tingimused
Nõutavad tagatised ja garantiid: Vastavalt hanke alusdokumentides sätestatule.
Peamised rahastamistingimused ja maksekord ja/või viide neid reguleerivatele asjakohastele sätetele:
“Pakkuja peab arvestama pakkumust esitades asjaoluga, et arvete maksetähtaeg on järgmine: 1) 45 (nelikümmend viis) kalendripäeva hankija poolt arve...”    Näita rohkem
Õiguslik vorm, mille peab võtma ettevõtjate rühm, kellega sõlmitakse leping:
“Ühispakkujad nimetavad hankemenetlusega ning hankelepingu sõlmimise ja täitmisega seotud toimingute tegemiseks volitatud esindaja. Ühispakkujad esitavad...”    Näita rohkem

Menetlus
Protseduuri tüüp
Avatud menetlus
Administratiivne teave
Pakkumiste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 2023-06-05 10:00 📅
Keeled, milles võib esitada pakkumisi või osalemistaotlusi: eesti 🗣️
Allpool esitatud ajavahemik on väljendatud kuude arvuna.
Minimaalne ajavahemik, mille jooksul pakkuja peab pakkumist säilitama: 3
Pakkumiste avamise tingimused: 2023-06-05 11:00 📅

Täiendav teave
Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Kasutatakse elektroonilist tellimist
Elektrooniline arveldamine on lubatud
Kasutatakse elektroonilist makset
Täiendav teave

“Palume pakkujal osa võtta „Hangete tagasiside küsitlusest“, et saaksime oma hankeid korraldada paremini arvestades pakkujate küsimuste ja ettepanekutega....”    Näita rohkem
Läbivaatamise keha
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Teenistus, kust saab teavet läbivaatamismenetluse kohta
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Allikas: OJS 2023/S 089-273126 (2023-05-03)