2023-05-03   Tapa, Jõgeva ja Tartu alajaamadesse 20 kV jaotusseadmete ostmine (LR8530, LR8529, LR8578) (Enefit Connect OĂś)
Hanke eesmärgiks on 20 kV jaotusseadmete ostmine ja tarnimine objektidele järgmises mahus: Tapa alajaama kahe sektsiooniga 20 kV jaotusseade, kokku 9 kambrit; Jõgeva alajaama kahe sektsiooniga 20 kV jaotusseade, kokku 9 kambrit; Tartu alajaama kahe sektsiooniga 20 kV jaotusseade, kokku 9 kambrit. Hankelepingu täitmise etappide tähtajad on hanke alusdokumendi "Tehnilised nõuded ja hanke maht" punktis 9. Vaadake hankeid »
2023-04-14   Viljandi 110/35/15/6 ja Jõgeva 110/35/15/10 kV alajaama jaotusseadmete ostmine (IK1242, IP4156, IL6126, LP8941) (Enefit Connect OĂś)
Viljandi 110/35/15/6 ja Jõgeva 110/35/15/10 kV alajaama jaotusseadmete ostmine vastavalt hanke alusdokumentides sätestatud tingimustele. Etapiviisiline üleandmine: tootjatehase vastuvõtu katsetused tähtajaga 1.12.2023, seadmete tarnimine objektidele tähtajaga 15.12.2023 ja lõplik lepinguliste kohustuste üleandmine tähtajaga 15.02.2024. Vaadake hankeid »
2023-03-31   Projekteerimistööde teostamine Ida-Tallinnas (Enefit Connect OĂś)
Projekteerimine Ida-Tallinna piirkonnas. Riigihanke mahtu kuulub 0,22-20 kV elektrivõrgu, lihtsamate kuni 35 kV elektrivõrgu tööde, siderajatise multitorusüsteemi, tänavavalgustusvõrgu ja elektriautode laadimistaristu projekteerimine. Siderajatise multitorusüsteemi ja tänavavalgustusvõrgu projekteerimist tellib hankija üldjuhul siis, kui see projekteeritakse projekteeritava elektrivõrguga suuremas osas samasse trassi või asub samas projektalas. Hankija ei telli hankelepingu alusel sidekaablite ega … Vaadake hankeid »
2023-03-31   Projekteerimistööde teostamine Lääne-Tallinnas (Enefit Connect OĂś)
Projekteerimine Lääne-Tallinna piirkonnas. Riigihanke mahtu kuulub 0,22-20 kV elektrivõrgu, lihtsamate kuni 35 kV elektrivõrgu tööde, siderajatise multitorusüsteemi, tänavavalgustusvõrgu ja elektriautode laadimistaristu projekteerimine. Siderajatise multitorusüsteemi ja tänavavalgustusvõrgu projekteerimist tellib hankija üldjuhul siis, kui see projekteeritakse projekteeritava elektrivõrguga suuremas osas samasse trassi või asub samas projektalas. Hankija ei telli hankelepingu alusel sidekaablite ega … Vaadake hankeid »
2023-02-20   Projekteerimistööde teostamine Lääne-Harjumaal (Enefit Connect OĂś)
Projekteerimine Lääne-Harjumaa piirkonnas. Riigihanke mahtu kuulub 0,4-20 kV elektrivõrgu, lihtsamate kuni 35 kV elektrivõrgu tööde, siderajatise multitorusüsteemi, tänavavalgustusvõrgu ja elektriautode laadimistaristu projekteerimine. Siderajatise multitorusüsteemi ja tänavavalgustusvõrgu projekteerimist tellib hankija üldjuhul siis, kui see projekteeritakse projekteeritava elektrivõrguga suuremas osas samasse trassi või asub samas projektalas. Hankija ei telli hankelepingu alusel sidekaablite ega … Vaadake hankeid »
2022-12-19   Projekteerimistööde teostamine Ida-Harjumaal (Enefit Connect OĂś)
Projekteerimine Ida-Harjumaa piirkonnas. Hanke mahtu kuulub 0,4-20 kV elektrivõrgu ehitusprojektide koostamine, 35 kV elektrivõrgu lihtsamate tööde (võrgu demontaaž, õhuliinide kokku ühendamine mastis, lühemate maakaabelliini lõikude ümberehitus jms) ehitusprojektide koostamine, siderajatiste multitorusüsteemide (sh sidekaevud) ehitusprojektide koostamine, tänavavalgustusvõrgu ehitusprojektide koostamine ja elektriautode laadimistaristu ehitusprojektide koostamine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Enersense Aktsiaselts
2022-11-28   Liinikoridoride hooldustööde teostamine Läänemaa piirkonnas (Enefit Connect OĂś)
Enefit Connect OÜ hangib Läänemaa piirkonnas liinikoridoride hooldustööde teostamist. Indikatiivsed rahalised mahud Läänemaa piirkonnas on 720 000 eurot. Lepingu alusel tellimuste esitamist alustab tellija eelduslikult 01.04.2023. a. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Kirsivälja Invest OÜ TarJo Invest OÜ
2022-11-21   Elektrijaama AJ, JärvekĂĽla AJ ja Suure-Jaani AJ jõutrafode ostmine ja paigaldamine LR3972, LR4469, LR5698 (Enefit Connect OĂś)
Kolme piirkonnaalajaama jaoks viie jõutrafo ostmine ja paigaldamine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS EG Ehitus
2022-11-10   Liinikoridoride hooldustööde teostamine (Enefit Connect OĂś)
Enefit Connect OÜ hangib Lääne-Virumaa, Ida-Harjumaa ja Lääne-Harjumaa piirkondades liinikoridoride hooldustööde teostamist. Hange on jagatud osadeks ja indikatiivsed rahalised mahud on alljärgnevad: Osa 1 - Kui pakkumus hõlmab Lääne-Virumaa piirkonda –650 000 eurot; Osa 2 - Kui pakkumus hõlmab Ida-Harjumaa piirkonda – 660 000 eurot; Osa 3 - Kui pakkumus hõlmab Lääne-Harjumaa piirkonda – 610 000 eurot. Hanke eeldatav kogumaksumus on 1 920 000 eurot. Lepingu alusel tellimuste esitamist alustab tellija … Vaadake hankeid »
2022-11-10   Liinikoridoride hooldustööde teostamine (Enefit Connect OĂś)
Enefit Connect OÜ hangib Jõgevamaa ja Põhja-Tartumaa, Põlvamaa ja Ida-Võrumaa, Valgamaa ja Lääne-Võrumaa, Põhja- Viljandimaa, Lõuna-Viljandimaa ja Pärnumaa piirkondades liinikoridoride hooldustööde teostamist. Hange on jagatud osadeks ja indikatiivsed rahalised mahud on alljärgnevad: Osa 1 - Kui pakkumus hõlmab Jõgevamaa ja Põhja-Tartumaa piirkonda –830 000 eurot; Osa 2 - Kui pakkumus hõlmab Põlvamaa ja Ida-Võrumaa piirkonda – 1 130 000 eurot; Osa 3 - Kui pakkumus hõlmab Valgamaa ja Lääne-Võrumaa … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Liinihoolduse Varad OĂś Segesment OĂś SOREX Invest OĂś
2022-08-08   Liinikoridoride hooldustööde teostamine (Enefit Connect OĂś)
Enefit Connect OÜ hangib Lõuna-Tartumaa ja Ida-Virumaa piirkondades liinikoridoride hooldustööde teostamist. Hange on jagatud osadeks ja indikatiivsed rahalised mahud on alljärgnevad: Osa 1 - Kui pakkumus hõlmab Lõuna-Tartumaa piirkonda –475 000 eurot; Osa 2 - Kui pakkumus hõlmab Ida-Virumaa piirkonda – 595 000 eurot; Hanke eeldatav kogumaksumus on 1 070 000 euro Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: SOREX Invest OĂś Titol ForEst OĂś
2022-07-27   Enefit Connect OĂś tööde teostamine (Enefit Connect OĂś)
Enefit Connect OÜ hangib Jõgevamaa ja Põhja-Tartumaa, Lääne-Tallinna, Põlvamaa ja Ida-Võrumaa, Pärnumaa, Tartu linna ja Lõuna-Tartumaa ning Valgamaa ja Lääne-Võrumaa piirkonnas Elektrilevi OÜ-le kuuluvas elektrivõrgus, samuti muudes elektri- ja sidevõrkudes tööde teostamist: - tehniliste lahenduste koostamist; - remondi- ja ehitusprojektide koostamist, sh kinnisasja kasutusõiguse saamiseks lepingute sõlmimist; - korrashoiutööde teostamist, sh elektrivõrgu liinikoridoride hooldamist; - ehitustööde … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: E-Service Aktsiaselts Enersense Aktsiaselts Kagu Elekter OĂś Leonhard Weiss OĂś OĂś Clougrupp OĂś Pluvo Eesti Terasteenus OĂś
2022-05-13   Liinikoridoride hooldustööde teostamine (Enefit Connect OĂś)
Enefit Connect OÜ hangib Saarte, Ida-Virumaa, Raplamaa ja Järvamaa piirkondades liinikoridoride hooldustööde teostamist. Hange on jagatud osadeks ja indikatiivsed rahalised mahud on alljärgnevad: Osa 1 - Kui pakkumus hõlmab Saarte piirkonda –1 510 000 eurot; Osa 2 - Kui pakkumus hõlmab Ida-Virumaa piirkonda – 810 000 eurot; Osa 3 - Kui pakkumus hõlmab Raplamaa piirkonda – 1 180 000 eurot; Osa 4 – Kui pakkumus hõlmab Järvamaa piirkonda – 720 000 eurot. Hanke eeldatav kogumaksumus on 4 220 000 eurot. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Estwood OĂś RT Plaan OĂś
2022-03-21   Enefit Connect OĂś tööde teostamine (Enefit Connect OĂś)
Enefit Connect OÜ hangib Ida-Virumaa, Järvamaa, Raplamaa ja Saarte piirkonnas Elektrilevi OÜ-le kuuluvas elektrivõrgus, samuti muudes elektri- ja sidevõrkudes tööde teostamist: - tehniliste lahenduste koostamist; - remondi- ja ehitusprojektide koostamist, sh kinnisasja kasutusõiguse saamiseks lepingute sõlmimist; - korrashoiutööde teostamist, sh elektrivõrgu liinikoridoride hooldamist; - ehitustööde teostamist, ühe tellimuse maksumusega reeglina kuni 15 000 eurot koos materjalidega; - rikete … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS Connecto Eesti Enersense Aktsiaselts
2022-03-16   Trafode ost ja paigaldus Viljandi, Savi, Ekskavaatori, Voldi, Viimsi ja Topi alajaama (Enefit Connect OĂś)
Kuue piirkonnaalajaama jaoks üheksa jõutrafo ostmine ja paigaldamine. Tegemist on hanke 242784 kordushankega. NB! Pakkujal tuleb valida „Täida andmed vormil". Juhul kui pakkujal jääb raadionuppude valik tegemata, siis loeb hankija, et pakkuja on teinud pakkumuse esitamisega „Jah“ valikud (välja arvatud tingimuste "Ühispakkujad" ja "Alltöövõtu kasutamine" puhul). Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OĂś S-Power
2021-12-30   Materjalide ja –seadmete ostmine, ladustamine ja logistika (Enefit Connect OĂś)
Elektrilevi OÜ ja hankija tööde teostamiseks materjalide ja -seadmete (edaspidi kaup) ostmine, kauba ning korduvkasutatavate ja ladustatavate materjalide ja seadmete vastuvõtmine, hoiustamine, ladustamine, peale- ja mahalaadimine neljas baaslaos ning kaheksas väljastuspunktis; samuti baasladude ja väljastuspunktide ning nendevaheline logistika. Kaupa ning korduvkasutatavaid ja ladustatavaid materjale ja seadmeid peab olema võimalik ladustada nii välis- kui ka sisetingimustes vastavalt materjalide ja … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: W.EG. Eesti OĂś
2021-12-13   Projekteerimistööde teostamine (Enefit Connect OĂś)
Projekteerimine Viru piirkonnas. Hanke mahtu kuulub hankija uue 0,4-20 kV elektrivõrgu ehitusprojektide koostamine, hankija 35 kV elektrivõrgu lihtsamate tööde (võrgu demontaaž, õhuliinide kokku ühendamine mastis, lühemate maakaabelliini lõikude ümberehitus jms) ehitusprojektide koostamine ning siderajatiste multitorusüsteemide (sh sidekaevud) ehitusprojektide koostamine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: STROMTEC OĂś
2021-11-04   Viljandi, Savi, Ekskavaatori, Voldi, Viimsi ja Topi alajaamade trafode ost ja paigaldus (Enefit Connect OĂś)
Hange ühkesa jõutrafo ostmiseks ja paigaldamiseks kuues piirkonnaalajaamas. Vaadake hankeid »
2021-09-10   Keskpingevõrgu mastivõimsuslĂĽlitite ostmine (Enefit Connect OĂś)
Enefit Connect OÜ korraldab hanke keskpingevõrgu mastivõimsuslülitite ostmise. Pakkuda saab vaid Elektrilevi OÜ või Enefit Connect OÜ poolt heakskiidetud keskpingevõrgu mastivõimsuslüliteid. Heakskiidu aluseks on Elektrilevi OÜ protseduur - "P3141 Elektrivõrgu ehituseks, remondiks ja toimimiseks vajalike põhimaterjalide- ja seadmete heakskiitmine", mis on kättesaadav aadressil: "https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/b5c70e1888b8a801c2256e4e00 … Vaadake hankeid »
2021-09-03   Enefit Connect OĂś tööde teostamine (Enefit Connect OĂś)
Enefit Connect OÜ hangib Lääne-Virumaa, Raplamaa ja Saarte piirkonnas Elektrilevi OÜ-le kuuluvas elektrivõrgus, samuti muudes elektri- ja sidevõrkudes tööde teostamist: - tehniliste lahenduste koostamist; - remondi- ja ehitusprojektide koostamist, sh kinnisasja kasutusõiguse saamiseks lepingute sõlmimist; - korrashoiutööde teostamist, sh elektrivõrgu liinikoridoride hooldamist; - ehitustööde teostamist, ühe tellimuse maksumusega reeglina kuni 15 000 eurot koos materjalidega; - rikete likvideerimist; - … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Empower Aktsiaselts OsaĂĽhing Arendus & Haldus
2021-08-16   Piirkonna- ja jaotusalajaamade korrashoiutööde teostamine (Enefit Connect OĂś)
Enefit Connect OÜ hangib põhja piirkonnas järgmiste piirkonna- ja jaotusalajaamade tööde teostamist: - korrashoiutööd; - rikete likvideerimine; - lülitamisteenuse osutamine. Piirkondade kaart on lisatud failis lisa 7 – Hankepiirkondade kaart Hankeleping sõlmitakse ühe pakkujaga igas hanke osas. Hankelepingu eeldatav kogumaksumus ei sisalda hankija tarnijalt ostetavate põhimaterjalide maksumust. Pakkumus ei tohi sisaldada põhimaterjalide maksumust. Vaadake hankeid »
2021-07-05   Savi 110/20/10 kV alajaama laiendamine IK1132, IK1281 (Enefit Connect OĂś)
Hange on välja kuulutatud Savi AJ 20 kV jaotusseadme hoone koos releekaitse, MÜV kompenseerimisseadmete ja 20 kV šuntreaktoritega ehitamiseks K1132, IK1281. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OĂś Eletec OĂś S-Power
2021-05-07   Keskpinge maakaabli ja kaetud juhtme ostmine (Enefit Connect OĂś)
Enefit Connect OÜ korraldab hanke keskpinge maakaabli ja kaetud juhtme ostmiseks ja ladustamiseks. Pakkuda saab vaid Elektrilevi OÜ või Enefit Connect OÜ poolt heakskiidetud keskpinge maakaableid ja kaetud juhtmeid. Heakskiidu aluseks on Elektrilevi OÜ protseduur - „P3141 Elektrivõrgu ehituseks, remondiks ja toimimiseks vajalike põhimaterjalide- ja seadmete heakskiitmine“, mis on kättesaadav aadressil: „https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/b5c70e1888b8a801c2256e4e00 … Vaadake hankeid »
2021-04-07   Piirkonna- ja jaotusalajaamade korrashoiutööde teostamine (Enefit Connect OĂś)
Enefit Connect OÜ hangib Põhja ja Lõuna piirkondades järgmiste piirkonna- ja jaotusalajaamade tööde teostamist: — korrashoiutööd, — rikete likvideerimine, — lülitamisteenuse osutamine. Piirkondade kaart on lisatud failis lisa 7 –„ Hankepiirkondade kaart“. Hankeleping sõlmitakse 1 pakkujaga igas hanke osas. Hankelepingu eeldatav kogumaksumus ei sisalda hankija tarnijalt ostetavate põhimaterjalide maksumust. Pakkumus ei tohi sisaldada põhimaterjalide maksumust. Vaadake hankeid »
2021-03-23   Elektrivõrgu tööde teostamine (Enefit Connect OĂś)
Enefit Connect OÜ hangib Ida-Harjumaa ja Lääne-Virumaa piirkonnas Elektrilevi OÜ-le kuuluvas elektrivõrgus, samuti muudes elektri- ja sidevõrkudes tööde teostamist: — tehniliste lahenduste koostamist; — remondi- ja ehitusprojektide koostamist, sh kinnisasja kasutusõiguse saamiseks lepingute sõlmimist; — korrashoiutööde teostamist, sh elektrivõrgu liinikoridoride hooldamist; — ehitustööde teostamist, 1 tellimuse maksumusega reeglina kuni 15 000 eurot koos materjalidega; — rikete likvideerimist; — … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts KH Energia - Konsult OĂś Pluvo Eesti
2021-03-12   Elektrivõrgu automaatplaneerimise lahenduse ostmine (Enefit Connect OĂś)
Elektrivõrgu automaatplaneerimise lahenduse ostmine koos 3-aastase kasutajatoega, mida on võimalik 2 korral 1 aasta kaupa pikendada. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Envelio GmbH
2021-02-25   Elektrivõrgu õhuliinide korraliste ĂĽlevaatuste teostamine (Enefit Connect OĂś)
Hankija Enefit Connect OÜ hangib Elektrilevi OÜ-le kuuluva elektrivõrgu õhuliinide korraliste ülevaatuste teostamist, ülevaatusega seotud andmete kogumist ja üleandmist üle Eesti, sh saartel. Optsioonina on hankijal õigus tellida kahekuulise etteteatamisega detailseid erakorralisi visuaalseid ülevaatuseid ja 24-tunnise etteteatamisega rikete lokaliseerimist. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Hepta Group Airborne OĂś Kagu Elekter OĂś
2021-02-12   Keskpingevõrgu mastivõimsuslĂĽlitite ost (Enefit Connect OĂś)
Käesolev hange on välja kuulutatud 19 keskpingevõrgu mastivõimsuslüliti ostuks. Käesoleva hanke mahtu kuuluvad: — mastivõimsuslüliti seadmekomplekti primaarlüliti, juhtimiskapp koos andmesidega ja omatarbe pingetrafo; — seadmekomplekti seadistamine ja testimine; — konsultatsioonid ja koolitused; — paigalduse näidisprojekt. Pakkuda saab mastivõimsuslüliteid, millele on omistatud Elektrilevi OÜ heakskiit. Heakskiidu aluseks on Elektrilevi OÜ protseduur - „P3141 Elektrivõrgu ehituseks, remondiks ja … Vaadake hankeid »