Uussisserändajatele võrgustikupõhise tugiteenuste pakkumise mudeli mõju ja jätkusuutlikkuse hindamine ning kohanemisprogrammi koolituste ja materjalide lõpphindamine Kultuuriministeeriumile

Riigi Tugiteenuste Keskus

Kultuuriministeerium soovib tellida uussisserändajatele võrgustikupõhise tugiteenuste pakkumise mudeli mõju ja jätkusuutlikkuse hindamise ning kohanemisprogrammi Settle in Estonia koolituste ja materjalide lõpphindamise.
Hindamistulemused aitavad tellijat mõista võrgustikupõhiste tugiteenuste ja kohanemisprogrammi edukust ja ellurakendamise tulemuslikkust ning vajadusel leida alternatiivseid lahendusi uuel struktuurivahendite perioodil. Seetõttu peab lõpphindamine olema rakendusliku iseloomuga.

Tähtaeg
Pakkumiste esitamise tähtaeg oli 2023-05-30. Hange avaldati aadressil 2023-04-28.

Kes?

Mida?

Kus?

Hanke ajalugu
Kuupäev Dokument
2023-04-28 Hanketeade
Hanketeade (2023-04-28)
Tellija
Nimi ja aadressid
Nimi: Riigi Tugiteenuste Keskus
Riiklik registreerimisnumber: 70007340
Postiaadress: Lõkke tn 4
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10122
Riik: Eesti 🇪🇪
Kontaktisik: Aigi jänes
Telefon: +372 6631454 📞
E-post: hanked@rtk.ee 📧
Piirkond: Eesti 🏙️
URL: http://www.rtk.ee 🌏

Tellija (täiendavalt)
Nimi: Kultuuriministeerium
Riiklik registreerimisnumber: 70000941
Postiaadress: Suur-Karja tn 23
Postilinn: Tallinn

Tellija
Postiindeks: 15076

Tellija (täiendavalt)
Kontaktisik: Aigi jänes
Telefon: +372 6631454 📞

Tellija
E-post: min@kul.ee 📧
URL: http://www.kul.ee 🌏
Teave ühishangete kohta
Leping hõlmab ühishanget
Kommunikatsioon
Dokumentide URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5662060/general-info 🌏
Osalemise URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5662060/tenders 🌏

Objekt
Hanke ulatus
Pealkiri:
“Uussisserändajatele võrgustikupõhise tugiteenuste pakkumise mudeli mõju ja jätkusuutlikkuse hindamine ning kohanemisprogrammi koolituste ja materjalide...”    Näita rohkem
Tooted/teenused: Sotsiaaluuringute teenused 📦
Lühikirjeldus:
“Kultuuriministeerium soovib tellida uussisserändajatele võrgustikupõhise tugiteenuste pakkumise mudeli mõju ja jätkusuutlikkuse hindamise ning...”    Näita rohkem
Hinnanguline väärtus ilma käibemaksuta: EUR 56 000 💰

1️⃣
Täiendavad tooted/teenused: Sotsiaaluuringute teenused 📦
Täiendavad tooted/teenused: Uurimistööteenused 📦
Esitamiskoht: Eesti 🏙️
Hanke kirjeldus:
“Kultuuriministeerium soovib tellida uussisserändajatele võrgustikupõhise tugiteenuste pakkumise mudeli mõju ja jätkusuutlikkuse hindamise ning...”    Näita rohkem
Preemiakriteeriumid
Kvaliteedikriteerium (nimi): Analüüsi teostamise aja- ja tegevuskava, sh riskihaldusplaan
Kvaliteedikriteerium (osakaal): 10.0
Kvaliteedikriteerium (nimi):
“Pakkumuse kirjeldus, sh analüüsi teoreetiline raamistik ja uurimismetoodika, pakkuja arusaam analüüsi eesmärkidest ning hankija vajadustest”
Kvaliteedikriteerium (osakaal): 40.0
Hind (osakaal): 50.0
Hanke ulatus
Hinnanguline koguväärtus ilma käibemaksuta: EUR 56 000 💰
Kestus
Lõppkuupäev: 2023-10-31 📅
Hanke ulatus
Teave Euroopa Liidu fondide kohta: Projekti SFOS kood: 2014-2020.2.06.001002003.01.15-0004.
Kirjeldus
Täiendav teave:
“Hankija on osadeks jagamata jätmise põhjenduse kirjeldanud lisateabe punktis 1.1.”

Õiguslik, majanduslik, finants- ja tehniline teave
Lepinguga seotud tingimused
Lepingu täitmise tingimused: Vastavalt töövõtulepingu projektile.

Menetlus
Protseduuri tüüp
Avatud menetlus
Administratiivne teave
Pakkumiste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 2023-05-30 11:00 📅
Keeled, milles võib esitada pakkumisi või osalemistaotlusi: eesti 🗣️
Allpool esitatud ajavahemik on väljendatud kuude arvuna.
Minimaalne ajavahemik, mille jooksul pakkuja peab pakkumist säilitama: 4
Pakkumiste avamise tingimused: 2023-05-30 12:00 📅

Täiendav teave
Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Elektrooniline arveldamine on lubatud
Kasutatakse elektroonilist makset
Läbivaatamise keha
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Teenistus, kust saab teavet läbivaatamismenetluse kohta
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Allikas: OJS 2023/S 086-266578 (2023-04-28)