2023-05-03   Ballistilise kaitsega taktikalise kandesüsteemi tekstiilosade ostmine (kordus) (Päästeamet)
Riigihanke objektiks on ballistilise kaitsega taktikalise kandesüsteemi tekstiilosade komplektide ostmine koos nende tarnimisega hankija logistikagrupi asukohta Pritsu, Vardja külas, Kose vallas, Harjumaal riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ja korras. Vaadake hankeid »
2023-04-21   Tuletõrjekiivrite ja kiivrilampide ostmine (Päästeamet)
Päästeamet ostab tuletõrjekiivreid koos integreeritud kiivrilampidega, mis on mõeldud kasutamiseks tulekustutus- ja päästetöödel. Vaadake hankeid »
2023-03-30   Hingamisaparaatide ja keemiakaitseülikondade varuosade ja tarvikute ostmine (Päästeamet)
Riigihanke objektiks on hingamisaparaatide ja keemiakaitseülikondade varuosade ning tarvikute ostmine koos nende tarnimisega tellijate asukohta riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ja korras. Vaadake hankeid »
2023-03-17   Varustuskottide ostmine (Päästeamet)
Riigihanke objektiks on riigihanke selgitava dokumend lisa 1 tehnilisele kirjeldusele vastavate varustuskottide ostmine vastavalt vajadusele koos nende tarnimisega hankija asukohta riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ja korras. Vaadake hankeid »
2023-03-14   Satelliittelefoni komplektide ostmine ja paigaldamine ning satelliitside teenuse tellimine koos satelliitandmeside... (Päästeamet)
Päästeamet kuulutab välja riigihanke oma satelliit-telefonisidel ja satelliitandmesidel baseeruva kõneside süsteemi laiendamiseks ning satelliitside ja satelliitandmeside teenuse tellimiseks koos satelliitside ja satelliitandmeside seadmetega ning teeb ettevõtjatele ettepaneku esitada pakkumusi riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel. Vaadake hankeid »
2023-03-07   Meenete ja jaotusmaterjalide ostmine (Päästeamet)
Riigihanke objektiks on kvaliteetsete meenete ja jaotusmaterjalide vajaduspõhine ostmine koos toodete kohaletoimetamisega riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ja korras. Vaadake hankeid »
2023-03-02   Põhiautode ostmine koos garantiiaegsete korraliste hoolduste ja erakorraliste remonttööde tellimise ning varuosade ostmisega (Päästeamet)
Riigihanke objektiks on põhiautode ostmine koos järelteenindusega. Täpne lepingu objekti kirjeldus on toodud riigihanke selgitava dokumendi punktis 3.1. Vaadake hankeid »
2023-02-20   Konteinerautode ostmine koos garantiiaegsete korraliste hoolduste ja erakorraliste remonttööde tellimise ning... (Päästeamet)
Riigihanke objektiks on riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ja korras: - RSD lisas 1 toodud tehnilisele kirjeldusele vastavate varustusega komplekteeritud päästeteenistuse konteinerautode (edaspidi konteinerauto koos varustusega päästetehnika) ostmine ning nende tarnimine lepingu täitmise käigus kokkulepitud asukohas Eestis; - hankija teenistujatele kasutaja- ja hoolduskoolituste läbiviimine; - konteinerauto garantiiajal: alusauto ja pealisehituse korralise hoolduse, garantiiremondi ja … Vaadake hankeid »
2023-02-02   Ballistilise kaitsega taktikalise kandesüsteemi tekstiilosade ostmine (Päästeamet)
Riigihanke objektiks on ballistilise kaitsega taktikalise kandesüsteemi tekstiilosade komplektide ostmine koos nende tarnimisega hankija logistikagrupi asukohta Pritsu, Vardja külas, Kose vallas, Harjumaal riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ja korras. Vaadake hankeid »
2023-01-05   Haagistel väike ekskavaatorite ostmine koos garantiiaegsete hooldus- ja remonttööde tellimise ja tööde teostamiseks... (Päästeamet)
Riigihanke objektiks on riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ja korras: - 3 (kolme) haagistel väike ekskavaatori ostmine koos tarnimisega Päästeameti logistikagrupi asukohta Pritsu, Vardja küla, Kose vald, Harjumaa; - 4 (nelja) kasutajakoolituse läbiviimine; - garantiiaegsete korraliste hoolduste ja erakorraliste remonttööde (edaspidi ühiselt tööd) tellimine; - tööde teostamiseks vajalike varuosade ostmine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OÜ Avesco
2022-12-21   Laoriiulite ostmine (Päästeamet)
Riigihanke objektiks on vastavalt hankija vajadustele laoriiulite ostmine koos ostetud laoriiulite tarnimisega ja paigaldusega hankija asukohtades üle Eesti riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ja korras. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Baltexim OÜ Willenbrock Baltic OÜ
2022-11-30   Baaslaagri varustuse ja konteinerite ostmine (Päästeamet)
Riigihanke objektiks on riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ja korras tehnilisele kirjeldusele vastavate baaslaagri varustuse ja konteinerite ostmine koos nende tarnimisega hankija asukohta Pritsu, Vardja külas, Kose vallas, Harjumaal. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: MDSC Systems OÜ
2022-11-11   Uuringute läbiviimise tellimine (Päästeamet)
Riigihanke objektiks on riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ja korras tehnilisele kirjeldusele vastavate Eesti elanikkonna läbilõikeliste küsitlusuuringute läbiviimine ja uuringutulemuste hankijale esitamine vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele ja korras. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: aktsiaselts Emor
2022-10-10   Vahuaine ostmine (kordus) (Päästeamet)
Riigihanke objektiks on vahuaine ostmine ja selle tarnimine riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ja korras järgmistesse tellijate asukohtadesse: hankija asukoht – Pritsu, Vardja küla, Kose vald, Harjumaa; Sisekaitseakadeemia asukoht – Jakob Liivi 6, Väike-Maarja, Lääne-Virumaa. Vaadake hankeid »
2022-09-14   Varingupääste varustuse ostmine (Päästeamet)
Päästeamet soovib käesoleva riigihanke käigus täiendada oma olemasolevat varingupäästevarustust ning osta käesolevale tehnilisele kirjeldusele vastavaid varingupäästevarustuse elemente (edaspidi ühiselt kaup) koos nende kohale toimetamisega hankija asukohta Pritsu, Vardja küla, Kose vald, Harjumaa. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Osaühing Interfire
2022-09-02   Soojendite ja jahutite reservi ostmine (Päästeamet)
Riigihanke objektiks on riigihanke selgitava dokumendi lisa 1 tehnilisele kirjeldusele vastavate soojendite ja jahutite reservi ostmine koos nende tarnimisega hankija logistikagrupi asukohta riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ja korras. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Veltron International OÜ
2022-08-25   Toidupakkide ostmine (Päästeamet)
Riigihanke objektiks on hankija tehnilisele kirjeldusele vastavate toidupakkide ostmine koos kauba tarnimisega hankija asukohta riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ja korras. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Tactical Solution OÜ
2022-08-19   ATV komplektide ostmine koos garantiiaegsete hooldus- ja remonttööde tellimise ja tööde teostamiseks vajalike... (Päästeamet)
Riigihanke objektiks on riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ja korras ATV komplekti ehk päästetehnika ostmine koos nende tarnimisega ja üleandmisega hankija asukohas Harjumaal, ATV komplekti garantiiajal korralise hoolduse, garantiiremondi ja erakorralise remondi teostamine, hankija teenistujatele kasutaja- ja hoolduskoolituste läbiviimine, hankijale õppefilmi tootmine ATV komplekti kasutajakoolituse läbiviimiseks. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OÜ Mehka Eesti
2022-08-04   Mobiilsed tankurid ning diisel väiketanklad koos tarnimise ja paigaldusega (Päästeamet)
Mobiilsed tankurid ning diisel väiketanklad koos tarnimise ja paigaldusega Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: KMA Grupp OÜ Motsir OÜ
2022-07-29   Otsinguseadmete ja stabiilsusmonitoride komplektide ostmine (Päästeamet)
Hankelepingu esemeks on RSD lisa 1 tehnilises kirjelduses toodud kõikidele tingimustele vastavate otsinguseadmete komplektide ja stabiilsusmonitoride komplektide (edaspidi ühiselt ka kaup) ostmine koos nende tarnimisega hankija logistikagrupi asukohta aadressil Pritsu, Vardja küla, Kose vald, Harjumaa. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Osaühing Interfire
2022-07-28   Hüdrauliliste päästevahendite komplektide, hüdrovoolikute, toestusvahendite ja pneumaatiliste tõstepatjade... (Päästeamet)
Riigihanke objetkiks on riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ja korras 57 (viiekümne seitsme) hüdrauliliste päästevahendite komplekti ja 100 (ühesaja) hüdrovooliku ostmine (osa 1) ning 45 toestusvahendite komplekti ja 45 pnenumaatiliste tõstepatjade komplekti ostmine (osa 2) koos nende tarnimisega hankija logistikagrupi asukohta Pritsu, Vardja külas, Kose vallas, Harjumaa. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Osaühing Total Eesti
2022-07-27   Sisepõlemismootoriga töövahendite ostmine (Päästeamet)
Riigihanke objektiks on riigihanke selgitava dokumendi lisa 1 tehnilisele kirjeldusele vastavate sisepõlemismootoriga töövahendite ostmine koos nende tarnimisega hankija logistikagrupi asukohta riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ja korras. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OÜ Mehka Eesti
2022-07-25   Jaomeediku personaalsed meditsiinipaunad (Päästeamet)
Päästeamet soovib osta 1500 käesolevale tehnilisele kirjeldusele vastavat jaomeediku meditsiinikotti meditsiinivahenditega (edaspidi ühiselt ka kaup) koos nende kohaletoimetamisega hankija asukohta Pritsu, Vardja küla, Kose vald, Harjumaa. Hankija jätab endale õiguse ostetavate kauba koguse muutmiseks (nii suurendamiseks kui ka vähendamiseks) 10 (kümne) protsendi ulatuses. Lõplik ostetav kauba kogus selgub enne hankelepingu sõlmimist ja sõltub edukaks tunnistatud pakkumuse maksumusest ja sellega seotud … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Semetron
2022-07-19   Konteinerite ostmine (Päästeamet)
Päästeamet soovib riigihanke tulemusena osta 15 kuni 25 tehnilisele kirjeldusele vastavat merekonteinerit koos kauba kohale toimetamisega hankija asukohta. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Osaühing Miil
2022-07-18   Keemiapääste mõõtevahendite ostmine (Päästeamet)
Riigihanke objektiks on riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ja korras tehnilisele kirjeldusele vastavate keemiapääste mõõtevahendite ostmine koos nende tarnimisega hankija asukohta Harjumaal, kasutajakoolituste läbiviimine, õppefilmide tootmine, garantiitingimuste täitmine ja vajadusel kõikide tootjapoolsete korraliste hoolduste, kalibreerimiste teostamine kauba garantiiajal. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Osaühing HNK Analüüsitehnika
2022-07-18   Saasteärastuse kiirpesuliini ostmine (Päästeamet)
Riigihanke objektiks on riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ja korras: - 1 (ühe) RSD lisas 1 toodud kõikidele tingimustele vastava varustusega komplekteeritud kiirpesuliini (edaspidi kiirpesuliin) ostmine koos selle tarnimisega hankija asukohta; - hankija personali koolitamine vastavalt RSD lisa 1 punktis 1.14 toodule; - kiirpesuliini garantiiajal garantiiremondi, korralise hoolduse ja erakorralise remondi tellimine ja teostamine vastavalt RSD lisa 1 punktis 6 toodule. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Arete Tech OÜ
2022-07-13   Manuaalsete virnastajate ostmine (Päästeamet)
Riigihanke objektiks on riigihanke selgitava dokumendi lisa 1 tehnilisele kirjeldusele vastavate manuaalsete virnastajate ostmine koos nende tarnimisega hankija logistikagrupi asukohta riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ja korras. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Transmitter OÜ
2022-06-30   Fliistekid ja mikrofiiber saunalinad/käterätikud evakuatsiooni-/varjumiskohtade sisustuse varuna (Päästeamet)
Päästeamet soovib osta 15 000 käesolevale tehnilisele kirjeldusele vastavat fliistekki ja 15 000 mikrofiiber saunalina/käterätti (edaspidi ühiselt ka kaup) koos nende kohale toimetamisega hankija asukohta Pritsu, Vardja küla, Kose vald, Harjumaa. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: A la Carte Uniforms OÜ Transmitter OÜ
2022-06-21   Evakuatsioonikohtade isetäituvate magamismattide reservi soetamine (Päästeamet)
Päästeamet soovib riigihanke tulemusena osta 8000 isetäituvat magamismatti koos kauba kohaletoimetamisega hankija asukohta. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Bristol Trust OÜ
2022-06-20   Tekid ja padjad (osa 1) ning voodipesu (osa 2) evakuatsiooni-/varjumiskohtade sisustuse varuna (Päästeamet)
Tekkide ja patjade (Osa 1) ning voodipesu (Osa 2) ostmine evakuatsiooni-/varjumiskohtade sisustuse varuna Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Tekstiilikompanii OÜ
2022-06-08   Vahuaine ostmine (Päästeamet)
Riigihanke objektiks on vahuaine ostmine ja selle tarnimine riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ja korras Päästeameti ja Sisekaitseakadeemia asukohtadesse. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Tamrex Ohutuse Osaühing
2022-06-07   Pudelivee ostmine (Päästeamet)
Riigihanke objektiks on pudelivee ostmine koos selle tarnimsiega tellijate asukohtadesse riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ja korras. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Kaupmees & Ko osaühing Saaremaa Vesi
2022-06-01   Generaatorite ostmine (Päästeamet)
Riigihanke objektiks on riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ja korras tehnilises kirjelduses nimetatud generaatorite (hanke osad 1-3) ja haagise (hanke osa 3) ostmine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Stokker AS Baltic Marine Group
2022-05-31   Infrapunakaamerate ostmine (Päästeamet)
Riigihanke objektiks on riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ja korras riigihanke selgitava dokumendi lisa 1 tehnilisele kirjeldusele vastavate infrapunakaamerate ostmine koos nende tarnimisega hankija asukohta. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: osaühing Perimex
2022-05-27   Sõidukite ostmine (Päästeamet)
Riigihanke objektiks on kolme erinevat tüüpi sõidukite ostmine riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ja korras. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Amserv Auto Aktsiaselts Elke Mustamäe AS
2022-05-12   Ehituspoe kaupade ostmine (kordushange) (Päästeamet)
Riigihanke objektiks on vastavalt ostja vajadustele ehituspoe kaupade (edaspidi kaup) ostmine riigihanke osale vastavas piirkonnas asuvast eduka pakkuja kauplusest, e-posti teel ja võimalusel e-poest koos vajadusel ostetud kauba tarnimisega riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ja korras. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Stokker AS Decora AS Kesko Senukai Estonia Bauhof Group AS
2022-05-10   Jõusaali varustuse ostmine (Päästeamet)
Riigihanke objektiks on jõusaali varustuse ostmine riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ja korras. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: G Kolizejs SIA Ivutom OÜ Osaühing Budopunkt Osaühing Sportservice OÜ DUO INVEST
2022-05-03   Droonide ostmine (Päästeamet)
Riigihanke objektiks on riigihanke selgitava dokumendi lisa 1 tehnilisele kirjeldusele vastavate drooni komplektide ja riigihanke selgitava dokumendi lisa 2 tehnilisele kirjeldusele vastavate drooni komplektide ostmine koos nende tarnimisega hankija asukohta riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ja korras. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Osaühing Meridein
2022-04-20   Tõstukautode korralise hoolduse ja renoveerimisteenuse tellimine (Päästeamet)
Riigihanke objektiks on 2 (kahel) tõstukautol Bronto Skylift BS F42 HDT2000 (tootja koodid: 4084-166 ja 4140-171) järgmiste tööde teostamine riigihanke alusdokumentides toodud tingimustel ja korras: pealisehituse 10 (kümne) aasta korralise hoolduse teostamine; uuendustööde teostamine; erakorraliste remonttööde teostamtööde teostamiseks varuosade ostmine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Bronto Skylift Oy Ab
2022-04-01   Magamiskottide ja kokkupandavate välivoodite ostmine (Päästeamet)
Raamlepingu objektiks on magamiskottide (riigihanke osa 1) ja kokkupandavate välivoodite (riigihanke osa 2) ostmine koos nende tarnimisega hankija logistikagrupi asukohta Pritsu, Vardja küla, Kose vald, Harjumaa riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ja korras. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: MATKaSPORT OÜ Osaühing A2K Sport OÜ Baltic Armaments Transmitter OÜ
2022-02-21   Ehituspoe kaupade ostmine (Päästeamet)
Riigihanke objektiks on vastavalt ostja vajadustele ehituspoe kaupade ostmine riigihanke osale vastavas piirkonnas asuvast eduka pakkuja kauplusest, e-posti teel ja/või e-poest koos vajadusel ostetud kauba tarnimisega riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ja korras. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS Decora Bauhof Group AS DEPO DIY EE OÜ
2022-02-08   Tulekustutus- ja päästeauto ostmine koos garantiiaegsete korraliste hoolduste ja erakorraliste remonttööde tellimise... (Päästeamet)
Riigihanke objektiks on riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ja korras: - 1 (ühe) tehnilisele kirjeldusele vastava päästevarustusega komplekteeritud tulekustutus- ja päästeauto (edaspidi põhiauto) ostmine ja tarnimine lähtudes riigihanke alusdokumentides toodud tingimustest; - raamlepingu kehtivuse ajal korraliste hoolduste, garantiiremondi ja erakorralise remondi vajaduspõhine tellimine; - raamlepingu kehtivuse ajal erakorralise remondi teostamiseks kasutatavate varuosade (edaspidi … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: ProTruck OÜ
2022-01-07   Päästetöö tõstukautode ostmine ning garantiiaegsete hooldus- ja remonttööde tellimine koos tööde teostamiseks... (Päästeamet)
Riigihanke objektiks on riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ja korras: 3 (kolme) varustusega komplekteeritud tõstukauto ostmine lähtudes riigihanke alusdokumentides toodud tingimustest; garantiiajal korralise hoolduse, garantiiremondi ja erakorralise remondi teostamine; garantiiajal erakorralise remondi teostamiseks kasutatavate varuosade ostmine; hankija teenistujatele kasutaja- ja hoolduskoolituste läbiviimine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Bronto Skylift Oy Ab
2021-12-22   Tuletõrjekiivri komplektide ostmine (Päästeamet)
Riigihanke objektiks on tuletõrjekiivrite, kiivrilampide ja kiivrilambi kinnituste ostmine koos nende tarnimisega järgmistesse sihtkohtadesse riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ja korras: hankija logistikagrupi asukohta – Pritsu, Vardja küla, Kose vald, Harjumaa; SKA asukohta - Jakob Liivi 6, Väike-Maarja, Lääne-Virumaa. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Eurosec OÜ
2021-12-13   Sõidukite varuosade ja pesuvedelike ostmine (Päästeamet)
Riigihanke objektiks on tellijate (Päästeamet ning Politsei- ja Piirivalveamet) kasutuses olevate masimaasõidukite (nii veo- kui sõiduautod) varuosade ning sõidukite pesuvedelike ostmine ning nende tarnimine tellimuses määratud sihtkohta riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ja korras. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Europarts Autodet Aktsiaselts Salome Auto Balti Autoosad Aktsiaselts Skuba Eesti OÜ
2021-11-22   Päästja saabaste ostmine (Päästeamet)
Raamlepingu objektiks on päästja saabaste ostmine koos nende tarnimisega hankija logistikagrupi asukohta Pritsu, Vardja külas, Kose vallas, Harjumaal riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ja korras. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Tamrex Ohutuse Osaühing
2021-11-03   Tehniliste vedelike ja määrdeainete ostmine (Päästeamet)
Raamlepingu objektiks on tellijate poolt vastavalt vajadusele tehniliste vedelike ja määrdeainete ostmine koos nende tarnimisega tellijate asukohtadesse riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ja korras. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts "Erimell" Aktsiaselts Stokker Konetex Grupp OÜ Osaühing Flexoil
2021-10-18   Tulekustutusjopede ja -pükste ostmine (Päästeamet)
Riigihanke objektiks on tulekustutusjopede ja -pükste ostmine vastavalt vajadusele koos nende kohaletoimetamisega tellijate asukohtadesse riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ja korras. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Osaühing Total Eesti
2021-08-27   Telgisoojendite ostmine (Päästeamet)
Riigihanke objektiks on riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ja korras RSD lisa 1 tehnilisele kirjeldusele vastavate telgisoojendi komplektide (edaspidi komplekt või kaup) ostmine vastavalt vajadusele koos nende tarnimisega hankija logistikagrupi asukohta. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Nordic Armoury OÜ
2021-08-27   Täispuhutavate telkide ostmine (Päästeamet)
Riigihanke objektiks on täispuhutavate telgi komplektide ja lisavarustuse ostmine vastavalt vajadusele koos nende tarnimisega hankija asukohta riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ja korras. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OÜ Conmeo