2023-05-04   Rapla-Lelle raudteelõigu ĂĽmberehitus 2 (Edelaraudtee Aktsiaselts)
Hangitakse raudteelõigul Rapla-Lelle raudtee infrastruktuuri kompleksne ümberehitus rongide kiiruse tõstmiseks 160 km /h. Hange sisaldab elekriprojekteerimist ja erinevate valdkondade projektide kooskäsitlemist, ehitamist ja materjalide hankimist töövõtja poolt. Ümberehitatakse raudtee alus- ja pealisehitis (mh rööbastee, raudtee ületuskohad ja ooteplatvormid), turvangusüsteemid (jaamade ETS, jaamavahe KTB, ülesõitude AFS), elektrivarustus (mh pöörmekütte süsteemid). Vaadake hankeid »
2023-05-04   Mobiilse läbivalgustusseadme ostmine Maksu- ja Tolliametile (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Hankelepingu esemeks on lineaarkiirendil põhineva mobiilse veoauto šassiil läbivalgustusseadme ostmine Maksu- ja Tolliametile tolliläbivaatuste tegemiseks. Vaadake hankeid »
2023-05-01   LED valgustite ostmine maanteevalgustuse taristu renoveerimiseks (Transpordiamet)
LED valgustite ostmine maanteevalgustuse taristu renoveerimiseks vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele Vaadake hankeid »
2023-04-27   Sõiduautode kasutusrent (Eesti Töötukassa)
Kahekümne (20) sõiduauto kasutusrent Eesti Töötukassale. Detailsed tehnilised nõuded on esitatud riigihanke alusdokumentides. Hankija palub kõigil ettevõtjatel esitada hankijale küsimusi kui riigihanke alusdokumentides esitatud nõuded on segased, näivad ebaproportsionaalsed või piiravad põhjendamatult konkurentsi. Vaadake hankeid »
2023-04-10   Rasketehnika rehvide ostmine (Enefit Power AS)
Ostetakse Enefit Power AS-i pealmaa ja allmaatööde üksuses kasutusel olevatele põhitootmisprotsessis osalevale rasketehnikale radiaal rehve mõõtudes 17,5R25, 18.00R25, 20,5R25 24.00R35, 23,5R25 26,5R25 ja 35/65R33 Vaadake hankeid »
2023-03-27   Kahe konkslift seadmega varustatud veoki rentimine 60 kuuks (Kadrioru Park)
Hanke eesmärk on kahe konkslift seadmega varustatud veoki rentimine 60 kuuks koos veokite täishoolduse ja remondiga, sh vajadusel erakorralise remondiga kogu rendiperioodi vältel Vaadake hankeid »
2023-03-27   Tänavapuhastussõidukite liisimine kasutusrendi korras viieks aastaks (Kadrioru Park)
Hanke eesmärgiks on viieks aastaks kahe tänavapuhastussõiduki (edaspidi sõiduk) liisimine kasutusrendi korras linnateede puhastamise ja heakorra tagamiseks Vaadake hankeid »
2023-03-21   Sõiduautode kasutusrent 2024-2029 (aktsiaselts Eesti Raudtee)
M1 kategooria linnamaasturite (16+7 tk) ja N1G kategooria kastiga maasturite (6 tk) kasutusrent perioodiks 2024-2029. Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD Lisas 1 ja HD Lisas 1.1. Vaadake hankeid »
2023-03-17   Ametisõidukite kasutusrendile võtmine Harju Maakohtule, Tartu Maakohtule ja Tartu Ringkonnakohtule (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Ametisõidukite kasutusrendile võtmine 60ks kuuks Harju Maakohtule, Tartu Maakohtule, Tartu Ringkonnakohtule. Vaadake hankeid »
2023-03-16   Jäätõrjeauto hankimine (AS Tallinn Airport GH)
Jäätõrjeauto ostmine. Vaadake hankeid »
2023-03-09   Ametisõidukite kasutusrendile võtmine Terviseametile (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Ametisõidukite (eeldatav kogus 20 tk) kasutusrendile võtmine Terviseametile 60 kuuks. Hankija sõlmib eduka pakkujaga raamlepingu 36 kuuks, mille alusel hankija teeb lepinguperioodil (36 kuu jooksul) ametisõidukite kasutusrendi tellimusi vastavalt vajadusele liisinguperioodideks 60 kuud. Vaadake hankeid »
2023-03-03   Eesti elektrijaama raudteekaalude vahetamine (Enefit Power AS)
Olemasolevate Eesti EJ raudteekaalude kommertsarvestuse jaoks asendamine uute raudteekaaludega täpsusklassiga mitte vähem kui 0,5 dünaamilisel kaalumisel ilma vagunite lahtihaakimiseta. Objekti ülevaatus: Töömahuga tutvumise eesmärgil ja pakkumuse koostamise ja esitamisega seotud küsimuste lahendamiseks on Pakkujatel õigus osaleda korraldataval tutvumisvisiidil, mis toimub 15.03.2023. a. kella 13:30 – 15:00. Osalejad kogunevad kell 13:30 Enefit-280 adminhoone parklas aadressil: Auvere küla, Narva-Jõesuu … Vaadake hankeid »
2023-03-02   Põhiautode ostmine koos garantiiaegsete korraliste hoolduste ja erakorraliste remonttööde tellimise ning varuosade ostmisega (Päästeamet)
Riigihanke objektiks on põhiautode ostmine koos järelteenindusega. Täpne lepingu objekti kirjeldus on toodud riigihanke selgitava dokumendi punktis 3.1. Vaadake hankeid »
2023-02-20   Konteinerautode ostmine koos garantiiaegsete korraliste hoolduste ja erakorraliste remonttööde tellimise ning... (Päästeamet)
Riigihanke objektiks on riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ja korras: - RSD lisas 1 toodud tehnilisele kirjeldusele vastavate varustusega komplekteeritud päästeteenistuse konteinerautode (edaspidi konteinerauto koos varustusega päästetehnika) ostmine ning nende tarnimine lepingu täitmise käigus kokkulepitud asukohas Eestis; - hankija teenistujatele kasutaja- ja hoolduskoolituste läbiviimine; - konteinerauto garantiiajal: alusauto ja pealisehituse korralise hoolduse, garantiiremondi ja … Vaadake hankeid »
2023-02-14   Rööpad 54E1 (Edelaraudtee Aktsiaselts)
Hangitakse 2607 tonni raudteerööpad profiiliga 54 E1 (50 meetri pikkused, terasetüüp R260) tarneklausli DDP Incoterms 2020 alusel. Pakkuja teostab mahalaadimise ja ladustamise Tellija laoplatisle Türi Kaare 25. Vaadake hankeid »
2023-02-13   Sõiduautode kasutusrendile võtmine Maa-ametile (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Sõiduautode kasutusrendile võtmine Maa-ametile. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Mobire Eesti AS
2023-02-08   Betoonliiprid (Edelaraudtee Aktsiaselts)
Hangitakse betoonliiprid koos integreeritud elastsete kinnnitustega rööbastele 54E1 paigaldamiseks kaldenurgaga 1:20. Kogus 38 300 liiprit. Müüja tarnib Incoterms DDP 2020 alusel ja ladustab liiprid Tellija skeemi alusel Tellija raudteeinfrastruktuuril töömaale Rapla-Lelle raudteelõigul. Vaadake hankeid »
2023-01-31   Sõidukite ostmine 2023 (Riigimetsa Majandamise Keskus)
Ostetakse raamlepingute alusel sõidukeid ning sõidukite esimese 250 000 km läbimiseni vajalikku tehnohooldusteenust. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Amserv Auto Aktsiaselts Elke Mustamäe AS
2023-01-30   Jõgeva maakonna ĂĽhistranspordi piletimĂĽĂĽgisĂĽsteemi ostmine kasutusrendi tingimustel (mittetulundusĂĽhing Jõgevamaa Ăśhistranspordikeskus)
Käesoleva Riigihanke esemeks on Jõgeva maakonna maakondlike bussiliinide piletimüügisüsteemi tarkvara rentimine 60 kuuks koos tehnoloogiliste lahenduste ja riistvaraga nii, et 60-kuulise rendiperioodi lõppedes saab Hankija piletimüügiseadmete omanikuks, Hankija osundatud isikutele piletimüügisüsteemi tarkvara kasutamise koolituse läbi viimine ning Jõgeva maakonna bussiliinide bussidesse paigaldatava piletimüügisüsteemi administreerimisteenuse, hooldusteenuse ja kasutajatoe teenuse pakkumine ning … Vaadake hankeid »
2023-01-27   Esindussõidukite rentimine BrĂĽsselis ja Mons'is (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Hanke eesmärk on rentida 2 tk väikebussi ja 2 tk sedaani (kasutamata) Kaitseväe esinduse jaoks Brüsselis ja Mons'is, Belgias. Pakkuja peab suutma tagada sõidukitele liiklus- ja kaskokindlustuskaitset, remondi- ja hooldusteenust nimetatud linnades ning diplomaatiliste numbrimärkide kasutamise. Renditeenuse algus peab olema alates 30.04.2023. Vaadake hankeid »
2023-01-25   Ametisõidukite kasutusrendile võtmine Tallinna Vanglale, Tartu Vanglale ja Viru Vanglale (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Ametisõidukite (7 tk) kasutusrendile võtmine 60 kuuks Tallinna Vanglale, Tartu Vanglale ja Viru Vanglale Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Hansarent OĂś Mobire Eesti AS Veho AS
2023-01-20   Rehvid (Riigimetsa Majandamise Keskus)
Ostetakse rehve koos kohaletoimetamisega erinevatesse sihtkohtadesse. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Baltyre Eesti AS
2023-01-11   Maismaasõidukite remonditöökodade kulu- ja remondimaterjalid (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Riigihanke eesmärgiks on erinevate maismaasõidukite lisavarustuse, tööriistade ja remondivahendite komplektide ning sõidukite remonditarvikute ostmine Kaitseväe remonditöökodadele. Hankija soovib sõlmida raamlepingu igas hanke osas kuni kolme pakkujaga. Kui pakkujate pakutud ühikuhind ületab hankija planeeritud eelarvet, on hankijal õigus hankelepingute sõlmimiseks tellitavaid koguseid vähendada. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Europarts Autodet Aktsiaselts Stokker Aktsiaselts WĂĽrth Luna Group Estonia AS Motoral Eesti Aktsiaselts
2023-01-10   Plastikpoide ostmine (Transpordiamet)
Eesti merealadel jääoludes kasutamiseks sobivate plastikpoide ostmine vastavalt riigihanke alusdokumentides kehtestatud tingimustele Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Arctia Meritaito Oy
2023-01-05   Haagistel väike ekskavaatorite ostmine koos garantiiaegsete hooldus- ja remonttööde tellimise ja tööde teostamiseks... (Päästeamet)
Riigihanke objektiks on riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ja korras: - 3 (kolme) haagistel väike ekskavaatori ostmine koos tarnimisega Päästeameti logistikagrupi asukohta Pritsu, Vardja küla, Kose vald, Harjumaa; - 4 (nelja) kasutajakoolituse läbiviimine; - garantiiaegsete korraliste hoolduste ja erakorraliste remonttööde (edaspidi ühiselt tööd) tellimine; - tööde teostamiseks vajalike varuosade ostmine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OĂś Avesco
2022-12-29   Elektribusside, laadimistaristute ja keskhaldustarkvara hankimine (Aktsiaselts Tallinna Linnatransport)
Aktsiaselts Tallinna Linnatransport soetab Eesti Vabariigi rahastatava meetme „Kliimapoliitika eesmärkide täitmise pilootprojektid“ (RT I, 11.12.2020) raames 15 elektribussi, laadimistaristu 15 CCS tüüp 2 pistikühendusega laadimisseadmega, kiirlaadimistaristu 2 pantograaflaadijaga ja pakutavate busside ning laadimistaristute keskhaldustarkvara nõutud funktsionaalsuse tagamiseks. Riigihanke esemesse kuulub ka busside maksumuse koosseisus lisaks bussidesse eriseadmete paigaldus, pileti- ja infosüsteemi … Vaadake hankeid »
2022-12-20   KB tĂĽĂĽpi rööpakinnitused R65 rööpale (aktsiaselts Eesti Raudtee)
KB tüüpi rööpakinnituste hankimine. Hankijal on õigus kogust muuta lepingu täitmise ajal vahemikus +/-10%. Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD Lisas 1. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OsaĂĽhing Maksmi PROSKON OĂś
2022-12-09   Maaeluministeeriumi ettepanek pakkumuse esitamiseks sõidukite liisimise hankes 2023 aastaks (Maaeluministeerium)
Hanke eesmärgiks on liisida sõidukeid Hankijale endale ja teistele Maaeluministeeriumi valitsemisala valitsusasutustele, hallatavatele riigiasutustele ja ühele riigiosalusega sihtasutusele Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Info-Auto Aktsiaselts SEB Liising Amserv Auto Aktsiaselts AutoHalle OÜ Autospirit Tartu OÜ Elke Mustamäe AS Moller Auto Tallinn OÜ
2022-12-08   Prangli diiselelektrijaama kĂĽtuse ostmine (Elektrilevi OĂś)
Prangli diiselelektrijaama diislikütuse ostmine koos tarnega Prangli diiselelektrijaama kütusemahutitesse vastavalt hanke alusdokumentides sätestatud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Jetoil
2022-12-07   Isoleerlukkude raamleping 2023 - 2027 (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Raamlepingu sõlmimine raudtee isoleerlukkude (komplektide ja/või varuosade) ostmiseks aastateks 2023 - 2027. Raamlepingu raames hangitakse vastavalt vajadusele isoleerlukke UIC60 ja/või R65 (eeldatavalt kuni 555 komplekti). Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD Lisades 1 – 1.2. Vaadake hankeid »
2022-12-05   Nelja kiirabiauto ostmine (Tallinna Kiirabi)
Hanke eesmärgiks on nelja kiirabiauto ostmine Tallinna Kiirabil Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Profile Vehicles Baltic OsaĂĽhing
2022-11-30   Baaslaagri varustuse ja konteinerite ostmine (Päästeamet)
Riigihanke objektiks on riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustel ja korras tehnilisele kirjeldusele vastavate baaslaagri varustuse ja konteinerite ostmine koos nende tarnimisega hankija asukohta Pritsu, Vardja külas, Kose vallas, Harjumaal. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: MDSC Systems OĂś
2022-11-29   PiletimĂĽĂĽgisĂĽsteemi rentimine Tartu maakonna bussiliinidele (MittetulundusĂĽhing Tartumaa Ăśhistranspordikeskus)
Tartumaa maakonnaliinide bussidesse hangitakse ühtse piletimüügisüsteemi toimimise terviklahendus ning renditakse vastavad seadmed. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Ridango AS
2022-11-22   Pöörmed 2023 / Turnouts 2023 (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Raudtee pöörmekomplektide ja vastavalt vajadusele varuosade ostmine pöörmetele. Hanke ese täpsemalt kirjeldatud HD Lisas 1. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Voestalpine Railway Systems Latvia SIA voestalpine Railway Systems Lietuva UAB
2022-11-14   Sõidukite simulaator (Viljandi Kutseõppekeskus)
Hangitakse veoauto- ja bussijuhi sõidusimulaator koos paigalduse, seadistuse ja esmase kasutajakoolitusega. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Creanex Oy
2022-11-09   Elektrimootorite paigalduse õppesimulaator (Viljandi Kutseõppekeskus)
Hangitakse elektrimootorite paigalduse õppesimulaator koos paigalduse, seadistuse ja esmase kasutajakoolitusega. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Festo Oy Ab Eesti filiaal
2022-11-09   Fotoelektrilise elektritootmise simulaator (Viljandi Kutseõppekeskus)
Hangitakse fotoelektrilise elektritootmise simulaator koos paigalduse, seadistuse ja esmase kasutajakoolitusega. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Festo Oy Ab Eesti filiaal
2022-11-09   Juhiabiseadmete simulaator (Viljandi Kutseõppekeskus)
Hangitakse Viljandi Kutseõppekeskuse juhiabiseadmete interaktiivne simulaator, mis võimaldab kasutada kaasaja multimeedia võimalusi õppeteema põhialuste omandamiseks õppeklassis. Lepingu mahtu kuulub ka tarne, paigaldus, seadistus ja esmane kasutajakoolitus. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Festo Oy Ab Eesti filiaal
2022-11-08   Sõiduautode kasutusrendile võtmine Maa-ametile (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Sõiduautode kasutusrendile võtmine Maa-ametile. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Mobire Eesti AS OsaĂĽhing Ideal
2022-11-02   Kinniste veesõidukite soetamine (Politsei- ja Piirivalveamet)
Eesti Politsei- ja Piirivalveameti jaoks kinniste veesõidukite soetamine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Baltic Workboats AS
2022-10-26   Naatriumvalgustite asendamine LED valgustitega (Tartu Linnavalitsus)
Töö mahtu kuuluvad projekteerimistööd (valgustite valik) kõrgrõhu-naatrium valgustite, metall-haliid valgustite, halogeen valgustite ja luminofoor valgustite asendamiseks LED valgustitega ja valminud projekti kohased valgustite paigaldustööd. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Enersense Aktsiaselts Kagu Elekter OĂś Leonhard Weiss OĂś
2022-10-13   Allmaalaadurveokite rehvide ostmine (Enefit Power AS)
Ostetakse Enefit Power AS-i üksustes kasutusel olevatele põhitootmisprotsessis osalevale rasketehnikale (allmaalaaurveokid) radiaal rehve mõõtudes 17,5R25, 18.00R25 ja 26,5R25. Vaadake hankeid »
2022-10-12   Sõidukite kasutusrendile võtmine (Keskkonnaagentuur) (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Hankelepingu esemeks on riigihanke alusdokumentide tingimuste kohaselt ühe (1) 4x4 maasturi (N1G-kategooria) ja viie (5) 4X4 linnamaasturi kasutusrendile võtmine Keskkonnaagentuurile. Sõidukid võetakse kasutusrendile 60-kuuks. Kasutusrendile võetavate sõidukite tehnilised tingimused, üleandmise tähtajad ning kasutusrendi detailsed tingimused on täpsustatud riigihanke alusdokumentides. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Mobire Eesti AS
2022-10-11   Ametisõidukite kasutusrendile andmine Rahandusminsteeriumile (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Ametisõidukite (6 tk) kasutusrendile võtmine Rahandusministeeriumile 60 kuuks. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Hansarent OĂś
2022-10-07   Sõidukite hankimine (AS Hoolekandeteenused)
Eesmärk on hankida 15 (viisteist) 5-kohalist sõiduki ja 10 (kümme) 3-kohalist väikekaubikut koos hooldusega 5 aastasel perioodil. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Ascar Auto AS Autospirit Tartu OĂś
2022-10-05   Soomustatud sõiduautode ostmine (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Hankija soovib osta soomustatud sõiduautosid (maasturid, sedaanid, väikebussid) erinevate teenistusülesannete täitmiseks, neile sobilikke varuosasid ning nendega kaasnevaid ümberehitus-, remont- ja hooldustöid. Hankija soovib raamlepingusse minna kuni kolme pakkujaga, kelle vahel hakkab hankija läbi viima minikonkursse. Esimene hankeleping sõlmitakse pärast raamlepingu sõlmimist pakkujaga, kelle pakkumus on hankijale majanduslikult soodsaim. Hankija soovib esimese hankelepinguga osta kolm diiselmootoriga … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Baltic Defence & Technology OĂś SVOS, spol. s r.o. Technology And Security Developments S.L Ultimate Armour Works FZC
2022-09-26   Rapla-Lelle raudteelõigu ĂĽmberehitus (Edelaraudtee Aktsiaselts)
Hangitakse raudteelõigul Rapla-Lelle raudtee infrastruktuuri kompleksne ümberehitus rongide kiiruse tõstmiseks 160 km /h. Hange sisaldab elekriprojekteerimist ja erinevate valdkondade projektide kooskäsitlemist, ehitamist ja materjalide hankimist töövõtja poolt. Ümberehitatakse raudtee alus- ja pealisehitis (mh rööbastee, raudtee ületuskohad ja ooteplatvormid), turvangusüsteemid (jaamade ETS, jaamavahe KTB, ülesõitude AFS), elektrivarustus (mh pöörmekütte süsteemid). Vaadake hankeid »
2022-09-20   Pärandniitude karjatamiseks ja niitmiseks tarvikute soetamine projekti LIFE connecting meadows raames (Eesti MaaĂĽlikool)
Hanke „Pärandniitude karjatamiseks ja niitmiseks tarvikute soetamine projekti LIFE connecting meadows raames“ eesmärgiks on hankida taastatud pärandniitude hooldamiseks vajalikud karjatamise ja niitmise vahendid. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: aktsiaselts Adrem Pärnu aktsiaselts RESPO HAAGISED MTÜ Ärmu Lambad SPECAGRA OÜ TORMIVARJUS OÜ UAB „Sentios“
2022-09-19   Transpordiameti ametisõidukite kasutusrent (Transpordiamet)
Transpordiameti ametisõidukite kasutusrent vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts SEB Liising Mobire Eesti AS
2022-09-12   Ametisõidukite kasutusrendile võtmine Maksu- ja Tolliametile (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Ametisõidukite kasutusrendile võtmine Maksu- ja Tolliametile 48 või 60 kuuks vastavalt hanke osale. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Hansarent OĂś Mobire Eesti AS