Hanked: Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus

Üks arhiveeritud hange

Hiljutised hanked Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus

2023-05-09   Kolmekordne kvadrupool massispektromeeter koos ultra kõrgefektiivse vedelikkromatograafiga (2 tk) LABRIS-le ning... (Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus)
Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus (LABRIS) soovib osta riigihanke tulemusena sõlmitava hankelepingu raames kolmekordse kvadrupool massispektromeetri (QQQ) koos ultra kõrgefektiivse vedelikkromatograafiga (UHPLC) (kokku 2 tk). Lisaks soetatakse seadme tööks vajalik õhukompressor ja lämmastikugeneraator. Seadmed on mõeldud pestitsiidide ja veterinaarravimijääkide ning tööstuslike saasteainete kvantitatiivseks analüüsiks toidu maatriksis. Hanke eesmärgiks on soetada Maaelu Teadmuskeskusele … Vaadake hankeid »