2023-05-09   Kolmekordne kvadrupool massispektromeeter koos ultra kõrgefektiivse vedelikkromatograafiga (2 tk) LABRIS-le ning... (Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus)
Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus (LABRIS) soovib osta riigihanke tulemusena sõlmitava hankelepingu raames kolmekordse kvadrupool massispektromeetri (QQQ) koos ultra kõrgefektiivse vedelikkromatograafiga (UHPLC) (kokku 2 tk). Lisaks soetatakse seadme tööks vajalik õhukompressor ja lämmastikugeneraator. Seadmed on mõeldud pestitsiidide ja veterinaarravimijääkide ning tööstuslike saasteainete kvantitatiivseks analüüsiks toidu maatriksis. Hanke eesmärgiks on soetada Maaelu Teadmuskeskusele … Vaadake hankeid »
2023-05-09   Mustamäe riigigümnaasiumi õppevahendid (Riigi Kinnisvara Aktsiaselts)
Õppevahendite hankimine Mustamäe riigigümnaasiumile. Vaadake hankeid »
2023-05-04   Mobiilse läbivalgustusseadme ostmine Maksu- ja Tolliametile (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Hankelepingu esemeks on lineaarkiirendil põhineva mobiilse veoauto šassiil läbivalgustusseadme ostmine Maksu- ja Tolliametile tolliläbivaatuste tegemiseks. Vaadake hankeid »
2023-05-03   Öövaatlusseadmed (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Öövaatlusseadmete ost koos elutsükli tagamisega Vaadake hankeid »
2023-04-28   Elektroforeesisüsteemi ostmine mini-suurus polüakrüülamiidgeelidele (Tartu Ülikool)
Käesoleva hankemenetluse esemeks on Tartu Ülikoolile valkude elektroforeesisüsteemi ostmine, mis võimaldaks valkude lahutamist mini formaadis polüakrüülamiidgeelides vastavalt HD lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele. Vaadake hankeid »
2023-04-20   Termotsüklerite ostmine (Tartu Ülikool)
Käesoleva hankemenetluse esemeks on Tartu Ülikoolile termotsüklerite komplekti ostmine vastavalt HD lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele. Seadme üleandmise tähtaeg on hiljemalt 1 (üks) kuu hankelepingu sõlmimisest. Vaadake hankeid »
2023-04-12   Veealuse fluoromeetri ostmine (Tartu Ülikool)
Käesoleva hankemenetluse esemeks on veealuse fluoromeetri ostmine vastavalt HD lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele. Seadme üleandmise tähtaeg on hiljemalt 8 (kaheksa) nädalat hankelepingu sõlmimisest. Vaadake hankeid »
2023-03-31   Esitlustehnika ostmine ja rentimine koos elutsüklihaldusega (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Esitlustehnika ostmine ja rentimine koos elutsüklihaldusega Vaadake hankeid »
2023-03-31   Lisaseadmete ostmine GC-C-IRMS mõõtesüsteemi loomiseks (Tartu Ülikool)
Käesoleva hankemenetluse esemeks on lisaseadmete ostmine GC-C-IRMS mõõtesüsteemi loomiseks vastavalt HD lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele. Hankelepingu täitmise tähtaeg on hiljemalt 7 (seitse) kuud hankelepingu sõlmimisest. Vaadake hankeid »
2023-03-29   Vee ja süsihappegaasi analüsaatori ostmine (Tartu Ülikool)
Käesoleva hankemenetluse esemeks on H2O ja CO2 analüsaatori ostmine vastavalt HD lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele. Vaadake hankeid »
2023-03-27   Instrumentide liides 1.5 meetrisele teleskoobile (Tartu Ülikool)
Käesoleva hankemenetluse esemeks on instrumentide liides 1.5 meetrisele teleskoobile ostmine vastavalt HD lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele. Pakkujatel tuleb esitada nii põhilahendus kui alternatiivsed pakkumused vastavalt hankedokumentides toodud tingimustele. Nii põhilahendust kui alternatiivseid lahendusi hinnatakse samadel alustel. Vaadake hankeid »
2023-03-24   Kütuselabori seadmete ostmine (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Riigihanke eesmärk on lennukikütuse kvaliteedi järelevalve teostamise seadmete ja nende tarvikute soetamine, kalibreerimine ja garantiihoolduste teostamine. Hanke eeldatav maksumus ei kohusta hankijat selles mahus kaupa või teenuseid tellima. Lõplikud kogused ja summad selguvad sõlmitavate hankelepingute käigus. Vaadake hankeid »
2023-03-16   Hoonete kauglugemise süsteemi lahenduse ost ja paigaldus ning avalikele aladele sensorite üürimine andmeedastusega (Tallinna Strateegiakeskus)
Hanke eesmärk on sõlmida kuni kolme pakkujaga raamlepingud: - hoonetes vee, elektri, gaasi, kütte, jahutuse, päikeseenergiajaamade, hoone kliima ja keskkonna, automaatika ja ventilatsiooni kauglugemise lahenduse loomiseks ja - avalikel aladel nagu pargid, väljakud jms külastatavuse mõõtmiseks, keskkonna, kliima ja teenuste osutamise monitooringuks (nt prügikastide täituvus, avalike tualettide koristus) jms Vaadake hankeid »
2023-03-15   Harvaesinevate haigustekitajate tuvastamiseks täisautomaatse NAT-analüsaatori, diagnostikumide ja seadme hoolduse ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Hanke eesmärk on sõlmida raamleping haigustekitajate tuvastamiseks NAT meetodil diagnostikumide, täisautomaatse analüsaatori ja selle hoolduse ostmiseks. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aidian Oy
2023-03-14   Termovaakumsüsteemi seadmete ostmine (Tartu Ülikool)
Käesoleva hankemenetluse esemeks on Tartu Ülikoolile termovaakumsüsteemi seadmete ostmine vastavalt HD lisas 1 ja 2 esitatud tehnilisele kirjeldusele. Vaadake hankeid »
2023-03-10   Tartu Ülikoolile laserskanneri ostmine (Tartu Ülikool)
Käesoleva hankemenetluse esemeks on laserskanneri ostmine vastavalt HD lisas 1 esitatud tehnilistele kirjeldustele Vaadake hankeid »
2023-03-10   AHHAA planetaariumi digitaalprojektsiooni süsteem ja tarkvara (Sihtasutus Teaduskeskus AHHAA)
Käesoleva hanke eesmärk on AHHAA planetaarium ümberehitamine uue digitaalse projektsiooni ja arvutisüsteemi ning tarkvaraga, mis ühildub olemasoleva optilise tähtprojektori ja füüsilise keskkonnaga. Vaadake hankeid »
2023-02-21   Laservibromeeter (vibrometer) (Tallinna Tehnikaülikool)
Riigihanke esemeks on modulaarne laser-Doppleri ühepunktiline vibromeetriline mõõtesüsteem, mis koosneb vähemalt ühest lasermõõtepeast, sellega seotud andmete kogumise ja hindamise tarkvarast, millel on hanke alusdokumentides kirjeldatud omadused ning kasutajaliidesest mittekontaktseks, kõrgsagedusliku vibratsiooni täpseks mõõtmiseks tumedatel, karedatel pindadel, näiteks polümeerkomoposiitplaatidel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Elintos matavimo sistemos, UAB
2023-02-20   1.5 meetrisele teleskoobile kaugjuhtimissüsteemi tellimine (Tartu Ülikool)
Käesoleva hankemenetluse esemeks on 1.5 meetrisele teleskoobile ja selle allsüsteemidele uuendatud kaugjuhtimissüsteemi väljatöötamine ja installeerimine vastavalt HD lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: ABB Aktsiaselts
2023-02-02   Sülearvutite ja projektorite rentimine Tallinna linna koolidele (Tallinna Strateegiakeskus)
Tallinna Strateegiakeskus viib läbi riigihanke, millega soovitakse rentida sülearvuteid ja projektoreid 48 kuuks Tallinna linna koolidele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts SEB Liising AS Atea Atea Finance OÜ
2023-01-10   RI murdumisnäitaja detektori ostmine seadmele Shimadzu LC-2030C Plus HPLC (Tartu Ülikool)
Käesoleva hankemenetluse esemeks on murdnäitaja detektor (RID: Refractive Index Detector) ostmine Shimadzu LC-2030C Plus HPLC seadmele vastavalt HD lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele. Seadme üleandmise tähtaeg on hiljemalt 2 (kaks) kuud hankelepingu sõlmimisest. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Ordior Eesti OÜ
2023-01-04   Zeiss Axio Observer 7 CO2 ja H2O regulaatori ostmine (Tartu Ülikool)
Käesoleva hankemenetluse esemeks on eksperimendikeskkonna CO2 ja H2O sisalduse regulaatori ostmine invertmikroskoobile Zeiss Axio Observer 7 vastavalt HD lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Optika & Diagnostika OÜ
2023-01-04   Vibratsioonivabade mikroskoobilaudade ostmine fluorestsentsmikroskoopidele Zeiss Axio Observer (Tartu Ülikool)
Käesoleva hankemenetluse esemeks on kahe vibratsioonivaba mikroskoobilaua ostmine fluorestsentsmikroskoopidele Zeiss Axio Observer vastavalt HD lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele. Seadme üleandmise tähtaeg on hiljemalt 3 (kolm) kuud hankelepingu sõlmimisest. Vaadake hankeid »
2022-12-27   Parkimisautomaatide rentimine ja hooldus (Tartu Linnavalitsus)
Parkimisautomaatide rentimine, paigaldamine, seadistamine ja hooldus vastavalt riigihanke alusdokumendis ja selle lisades toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
2022-12-20   Instrumentide liides 1.5 meetrisele teleskoobile (Tartu Ülikool)
Käesoleva hankemenetluse esemeks on instrumentide liides 1.5 meetrisele teleskoobile ostmine vastavalt HD lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele. Pakkujatel tuleb esitada nii põhilahendus kui alternatiivsed pakkumused vastavalt hankedokumentides toodud tingimustele. Nii põhilahendust kui alternatiivseid lahendusi hinnatakse samadel alustel. Vaadake hankeid »
2022-12-15   Mõõteseadmete ostmine (Tallinna Tehnikaülikool)
Erinevate toite- ja mõõteseadmete ostmine raamlepingu alusel. Hange on jagatud osadeks ja üks pakkuja võib esitada pakkumuse ühele või kõikidele osadele. Vaadake hankeid »
2022-12-15   Arvestite kauglugemise süsteemi ja sensorite hankimine koos paigaldusega (Tallinna Strateegiakeskus)
Riigihanke eesmärk on Tallinna linna hoonetesse (koolid, lasteaiad, munitsipaalelamud ja ametiasutused) ja avalikku ruumi (pargid, väljakud jne) kaugloetavate vee-, soojuse- ja jahutuse- ning elektriarvestid (edaspidi ka arvestid), mõõtjate, lugerite, sensorite (edaspidi koos ka seadmed) ja nende andmeid edastatavate lisaseadmete ostmine või rentimine koos paigaldustöödega Vaadake hankeid »
2022-12-14   1.5 meetrisele teleskoobile kaugjuhtimissüsteemi tellimine (Tartu Ülikool)
Käesoleva hankemenetluse esemeks on 1.5 meetrisele teleskoobile ja selle allsüsteemidele uuendatud kaugjuhtimissüsteemi väljatöötamine ja installeerimine vastavalt HD lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele. Vaadake hankeid »
2022-12-06   Ettevalmistusplatvormi ja lainesummutaja projekteerimine, ehitus ja paigaldamine mudelkatsebasseini 2 (Tallinna Tehnikaülikool)
Eesmärk on projekteerida ja ehitada mudelkatsete ettevalmistamiseks ettevalmistusplatvorm ja lainegeneraatori poolt tekitatud lainetuse summutamiseks lainesummutaja koos paigaldusega mudelkatsebasseini. Täpsemad tingimused hanke alusdokumentides. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Osaühing Vesmann
2022-11-22   Gaasianalüsaatori ostmine (Tartu Ülikool)
Käesoleva hankemenetluse esemeks on gaasianalüsaatori ostmine vastavalt HD lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele. Seadme üleandmise tähtaeg on hiljemalt 6 (kuus) kuud pärast hankelepingu sõlmimist. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Osaühing EST-DOMA
2022-11-11   Süsteem sidumisafiinsuste mõõtmiseks (Tallinna Tehnikaülikool)
Seade biomolekulaarsete interaktsioonide kvantifitseerimiseks, mis võimaldab määrata väikeste molekulide, väikeste molekulide ja valkude, aga ka valkude endi interaktsioonide tugevust. (System for binding affinity measurements) Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Lanmer OÜ
2022-11-07   Reaalaja PCR termotsükleri ostmine (Tartu Ülikool)
Käesoleva hankemenetluse esemeks on reaalaja PCR termotsüklerit vastavalt HD lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele.Seadme üleandmise tähtaeg on hiljemalt 3 (kolm) kuud hankelepingu sõlmimisest. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Lanmer OÜ
2022-11-07   Kõrglahutusega laserskaneeriva mikroskoobi ostmine (Tartu Ülikool)
Käesoleva hankemenetluse esemeks on kõrglahutusega laserskaneeriva mikroskoobi ostminevastavalt HD lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele.Hankelepingu täitmise tähtaeg on hiljemalt 6 (kuus) kuud hankelepingu sõlmimisest. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Optika & Diagnostika OÜ
2022-11-01   NGS aparatuuri ostmine (Tartu Ülikool)
Käesoleva hankemenetluse esemeks on NGS aparatuuri ostmine vastavalt HD lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele. Riigihange ei ole jagatud osadeks, sest hanke objekti puhul on tegemist terviklahendusega. Hankeleping jõustub sõlmimisel ja kehtib garantiiaja lõpuni. Seadme üleandmise tähtaeg on hiljemalt 4 (neli) kuud pärast hankelepingu sõlmimist Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Illumina Netherlands BV
2022-11-01   Mikroskoopide ostmine (Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla)
OSA 1. LOR-mikroskoop ambulatoorsesse kabinetti OSA 2. LOR-mikroskoop operatsioonisaali Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Medivar OÜ Optika & Diagnostika OÜ
2022-10-27   Instrumentide liides 1.5 meetrisele teleskoobile (Tartu Ülikool)
Käesoleva hankemenetluse esemeks on instrumentide liides 1.5 meetrisele teleskoobile ostmine vastavalt HD lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele. Pakkujatel tuleb esitada nii põhilahendus kui alternatiivsed pakkumused vastavalt hankedokumentides toodud tingimustele. Nii põhilahendust kui alternatiivseid lahendusi hinnatakse samadel alustel. Vaadake hankeid »
2022-10-12   Kemikaalide, lõhke- ja narkoainete identifitseerijate ostmine Maksu- ja Tolliametile (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Hanke esemeks on kahe kaasaskantava käsiseadme ostmine Maksu- ja Tolliametile. Seadmeid kasutatakse kemikaalide, lõhke- ja narkoainete identifitseerimiseks. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: UAB Mokslinis-Techninis Susivienijimas "Novatex"
2022-10-07   Kvadrupool-lennuaja kõrgresolutsioon-massispektromeeter koos kõrglahutusvedelik-kromatograafiga (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Hanke eesmärk on sõlmida hankeleping kvadrupool-lennuaja kõrgresolutsioon-massispektromeetri ostmiseks koos kõrglahutusvedelik-kromatograafiga ja kaasnevate lisaseadmete, ühekordselt kasutatavate tarvikute ja reagentide ning kulutarvikutega hankija geneetika ja personaalmeditsiini kliiniku laboratoorse geneetika osakonnale ning seadmetele garantiiperioodijärgse hooldusteenuse tegemiseks üheks aastaks. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Quantum Eesti AS
2022-10-03   Spetsiifiliste laboritarvikute ja reagentide ostmine (Tartu Ülikool)
Käesoleva raamlepingu esemeks on Tartu Ülikooli genoomika instituudis sekveneerimisraamatukogude valmistamiseks vajalike spetsiifiliste raeagentide ja vahendite hankimine vastavalt vastava osa tehnilises kirjelduses toodud nimekirjale. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Surgitech OÜ Diamedica Quantum Eesti AS
2022-09-28   Saue Riigigümnaasiumi õppehoone laboriinventar (Riigi Kinnisvara Aktsiaselts)
Hanke eesmärk on Saue Riigigümnaasiumi füüsika-, keemia- ja bioloogiainventari soetamine koos tarnimise, paigaldamise ja seadistamisega. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Totaledu OÜ
2022-09-28   Lennuaja massispektromeetri ostmine (Tartu Ülikool)
Käesoleva hankemenetluse esemeks on reflektron-tüüpi lennuaja massispektromeetril (RTOF-MS) põhinev mõõtesüsteemi ostmine vastavalt HD lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele. Hankelepingu täitmise tähtaeg on hiljemalt 31.07.2023 Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Kore Technology Ltd
2022-09-22   Gaasianalüsaatorite komplekti ostmine ökosüsteemi CO2, CH4 ja H2O emissioonide mõõtmiseks eddy covariance meetodil (Tartu Ülikool)
Käesoleva hankemenetluse esemeks on gaasianalüsaatorite komplekti ostmine ökosüsteemi CO2, CH4 ja H2O emissioonide mõõtmiseks eddy covariance meetodil vastavalt HD lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele. Riigihange ei ole jagatud osadeks, sest hanke objekti puhul on tegemist tervikliku süsteemiga. Hankeleping jõustub sõlmimisel ja kehtib garantiiaja lõpuni. Seadme üleandmise tähtaeg on hiljemalt 2 (kaks) kuud pärast hankelepingu sõlmimist. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Osaühing EST-DOMA
2022-09-16   NGS aparatuuri ostmine (Tartu Ülikool)
Käesoleva hankemenetluse esemeks on NGS aparatuuri ostmine vastavalt HD lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele. Riigihange ei ole jagatud osadeks, sest hanke objekti puhul on tegemist terviklahendusega. Hankeleping jõustub sõlmimisel ja kehtib garantiiaja lõpuni. Seadme üleandmise tähtaeg on hiljemalt 4 (neli) kuud pärast hankelepingu sõlmimist Vaadake hankeid »
2022-09-15   Voolutsütomeetri ostmine (Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla)
Hankija soovib osta täisautomaatse voolutsütomeetri koos vajalike lisaseadmete ja tarkvaraga (edaspidi seade), mis võimaldab CD3+CD4+ ja CD3+CD8+ rakkude absoluutarvu ning CD3+CD4+ ja CD3+CD8+ rakkude suhte määramist EDTA-verest ja uuringuteks vajalikke reagente, töölahuseid, kalibraatoried ja kontrollmaterjale seitsmeks aastaks Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OÜ Diamedica
2022-09-01   Külmkuivati hange (Eesti Maaülikool)
Hangitav külmkuivati peab võimaldama lüofiliseerida peamiselt marju, puuvilju kuid ka teisi toiduaineid (nii vedelaid kui tahkeid), sh madala külmumistäpiga toiduaineid (nt kõrge suhkrusisaldusega toiduained), aga ka nende ekstrakte. Hangitava külmkuivati komplektsus peab vastama lisas toodud kirjeldusele Hangitava seadme kasutussvaldkond: toiduainete külmkuivatamine Korraga külmkuivatava tooraine kogus vähemalt 50 kg Vaadake hankeid »
2022-08-31   Fotoonika- ja arvutusliku kuva laborile varustuse ostmine (Tartu Ülikool)
Soovime osta Tartu Ülikooli füüsika instituudi fotoonika- ja arvutusliku kuva laborile seadmeid jm varustust vastavalt HD lisa 1 esitatud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Optek Ltd.
2022-08-26   Röntgendifraktomeetri ostmine (Tartu Ülikool)
Käesoleva hankemenetluse esemeks on röntgendifraktomeetri ostmine vastavalt HD lisas 1 esitatud tehnilisele kirjeldusele. Riigihange ei ole jagatud osadeks, sest hanke objektiks on terviklik analüütiline instrument. Hankeleping jõustub sõlmimisel ja kehtib garantiiaja lõpuni. Seadme üleandmise tähtaeg on hiljemalt 6 (kuus) kuud pärast hankelepingu sõlmimist. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Inospectra LLC
2022-08-19   Tõenduslike alkomeetrite ostmine (Politsei- ja Piirivalveamet)
Riigihanke esemeks on tõenduslik alkomeeter, mis on ette nähtud kasutamiseks mõõtevahendina mõõteseaduse tähenduses alkoholijoobe tuvastamisel etanooli massikontsentratsiooni mõõtmiseks väljahingatavas õhus. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Osaühing HNK Analüüsitehnika
2022-08-18   Kapillaarelektroforeesi analüsaatori, reaktiivide ja hoolduse ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
1. Riigihanke eesmärk on sõlmida raamleping kapillaarelektroforeesi analüsaatori, reaktiivide ja hoolduse ostmiseks. Raamleping sõlmitakse tähtajaga 7 aastat. 2. Pakkumus peab võimaldama teostada 7 aasta jooksul analüsaatori kasutuselevõtmisest alates kapillaarelektroforeesi meetodil järgmisi analüüse: valkude fraktsioonid seerumis, valkude fraktsioonid uriinis, süsivesikdefitsiitne transferriin. Lisas 2 on antud eelnimetatud analüüside orienteeruvad kogused. Eeldatav vajadus põhineb hankija varasemal … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Mediq Eesti OÜ