Hanked: Sihtasutus Eesti Kunstimuuseum

2 arhiveeritud hanked

Hiljutised hanked Sihtasutus Eesti Kunstimuuseum

2023-05-09   Heakorrateenuse tellimine SA Eesti Kunstimuuseum objektidele 01.11.2023 – 31.10.2026 (Sihtasutus Eesti Kunstimuuseum)
Käesoleva hanke objektiks on Kunstimuuseumi heakorra- ja koristustööde teostamine 36 kuu jooksul ning muude seonduvate tööde/teenuste ja tarnete teostamine vastavalt käesoleva hanke alusdokumentides ja nende lisades toodud mahtudele, tingimustele ja nõuetele. Vaadake hankeid »
2019-03-13   Kunstiteoste digiteerimine (Sihtasutus Eesti Kunstimuuseum)
Eesti mäluasutuste kogudesse kuuluva 7 356 kunstiteose digiteerimine. Vaadake hankeid »