Tarnija: KRC Ehitus OÜ

6 arhiveeritud hanked

Hiljutised hanked, kus on mainitud tarnijat KRC Ehitus OÜ

2023-02-15   Tõrvandi põhikooli ehitamine (Kambja Vallavalitsus)
Tõrvandi põhikooli ehitamine vastavalt hanke alusdokumentidele ja põhiprojektile. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: KRC Ehitus OÜ
2023-01-10   Sõmerpalu liginullenergiahoone nõuetele vastava lasteaiahoone ehitamine (Võru Vallavalitsus)
Riigihanke objektiks on peatöövõtu korras Võru vallas, Sõmerpalu alevikus, Pargi tn 8. (katastriüksus 76702:002:0187) kinnistul, olemasolevate hoonete lammutamine ja uue energiatõhusa lasteaiahoone ehitamine vastavalt põhiprojektile ja hankija tingimustele. Hankija eesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega uue liginullenergiahoone nõuetele vastava lasteaiahoone ehitamine. Uue hoone ehitamise eesmärgiks on vabaneda suure energiakuluga hoonetest ja ehitada uus liginullenergiahoone nõuetele vastav … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: KRC Ehitus OÜ
2021-06-22   Jõgeva spordihoone projekteerimis- ja ehitustööd (Jõgeva Vallavalitsus)
Jõgeva Põhikooli hoonele juurdeehitusena spordihoone projekteerimine ja ehitus. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: KRC Ehitus OÜ
2019-09-11   Kõrveküla Põhikooli juurdeehitus (Tartu Vallavalitsus)
Kõrveküla Põhikoolile 5 212,5 m suuruse netopinnaga kolmekorruselise juurdeehituse ehitamine ning olemasoleva ca 996 m ehitusaluse pinnaga õppehoone rekonstrueerimine vastavalt ehitusprojektile. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: KRC Ehitus OÜ
2017-06-22   Tartu Ülikooli spordihoone juurdeehitus ja osaline rekonstrueerimine (Tartu Ülikool)
Riigihanke eesmärk on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega laiendada ja osaliselt rekonstrueerida olemasolevat Tartu Ülikooli spordihoonet aadressil Tartu linn, Ujula 4. Saavutatav tulemus peab vastama kehtestatud nõuetele, olema kasutajasõbralik, ülalpidamises vastupidav ja kauakestev. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Tartu Ehitus KRC Ehitus OÜ
2017-06-16   Jõgeva Põhikooli õppehoone ja õueala rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööde peatöövõtt (Jõgeva Linnavalitsus)
Hankelepingu objektiks on Jõgeva Põhikooli koolihoone ning seda ümbritseva õueala projekteerimise- ja ehitustööde teostamine. Hankija näeb ette võimaluse hankelepingu mahtu suurendada peale Hankelepingu sõlmimist. Hankelepingu mahu suurenemise ulatus on kooli juurde kavandatud linnaraamatukogu hoone ehitamine (tööde mahu ulatus on määratletud ehituslikus eskiisprojektis). Hankija teeb otsuse hankelepingu suurendamiseks hiljemalt kahe kuu jooksul peale Hankelepingu sõlmimist ja see vormistatakse poolte … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Tartu Ehitus KRC Ehitus OÜ