Hanked: Ehitiste või nende osade ehitustööd ja tsiviilehitustööd

>20 arhiveeritud hanked

Hiljutised hanked ehitiste või nende osade ehitustööd ja tsiviilehitustööd aastal Eesti

2023-05-09   Tapa-Kaarepere kapitaalremonditööd ja õgvenduste ehitus (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Tapa-Kaarepere raudteelõigu kapitaalremonditööd ja õgvenduste ehitus. Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD Lisas 1 ja selle lisades. Vaadake hankeid »
2023-05-09   Soodevahe infrastruktuuri hoolduskeskuse ehituse I etapp (materjalide lao ettevalmistus) (Osaühing Rail Baltic Estonia)
Soodevahe infrastruktuuri hoolduskeskuse ehituse I etapp (materjalide lao ettevalmistus) vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatule Vaadake hankeid »
2023-05-08   Kangru liiklussõlme ja Rail Balticut ületavate viaduktide ehitustööd (Transpordiamet)
Kangru liiklussõlme ja Rail Balticut ületavate viaduktide ehitustööd vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
2023-05-04   Rapla-Lelle raudteelõigu ümberehitus 2 (Edelaraudtee Aktsiaselts)
Hangitakse raudteelõigul Rapla-Lelle raudtee infrastruktuuri kompleksne ümberehitus rongide kiiruse tõstmiseks 160 km /h. Hange sisaldab elekriprojekteerimist ja erinevate valdkondade projektide kooskäsitlemist, ehitamist ja materjalide hankimist töövõtja poolt. Ümberehitatakse raudtee alus- ja pealisehitis (mh rööbastee, raudtee ületuskohad ja ooteplatvormid), turvangusüsteemid (jaamade ETS, jaamavahe KTB, ülesõitude AFS), elektrivarustus (mh pöörmekütte süsteemid). Vaadake hankeid »
2023-05-04   Ämari lennuliiklusala remont (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Ämari lennuvälja lennuliiklusala (ca 38 ha) sadeveesüsteemide, valgustussüsteemide ja katendite ning märgistuste remonilahenduste projekteerimine ja ehitus/remonttööde teostamine. Vaadake hankeid »
2023-04-26   Rail Baltica ja Eleringi Kiisa, Saku ja Tootsi gaasitorustike ümberehitustööd (Osaühing Rail Baltic Estonia)
Rail Baltica põhitrassiga ristuvate Rail Baltica ja Eleringi Kiisa, Saku ja Tootsi gaasitorustike ümberehitustööde teostamine vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatule. Vaadake hankeid »
2023-04-26   Tartu Lasteaed Hellik uue hoone ehitus (Tartu Linnavalitsus)
Tööde teostamise asukoht on Tartus, Aardla 138. Tööde mahtu kuuluvad ka Aardla T107 ja Aardla 120 kinnistutel tehtavad projektis kirjeldatud tööd. Vaadake hankeid »
2023-04-25   Tapa raudteejaama osaline renoveerimine (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Tapa raudteejaama osaline renoveerimine koos keskkõriku ja depookõriku ümberehitusega. Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD Lisas 1 ja selle lisades. Vaadake hankeid »
2023-04-21   Tallinna Männimudila Lasteaia ehitus (Tallinna Linnavaraamet)
Olemasoleva lasteaia lammutus ning uue 8 rühmalise lasteaia ehitus Vaadake hankeid »
2023-04-20   Sopi päikeseelektrijaama teenindusteede ehitus ja raadamistööd (Enefit Wind Purtse AS)
Sopi päikeseelektrijaama teenindusteede ehitus ja raadamistööd vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele. Hankelepingu tätimise asukohaga on võimalik tutvuda leppides aja kokku hankija kontaktisikuga. Kontaktisik on Markko Trus. Tel +3725155583, e-post: Markko.Trus@enefitgreen.ee. Vaadake hankeid »
2023-04-18   L357 Paide – Kiisa ja L187 Paide - Rapla rekonstrueerimine (Elering AS)
Elering AS projekteerib ja rekonstrueerib „võtmed-kätte“ meetodil 330kV õhuliini nr L357 alates Paide 330kV alajaamast kuni Kiisa 330kV alajaamani. Õhuliini nimetus on L357 Paide - Kiisa. L357 rekonstrueerimise mahus tõstetakse L357 Paide – Kiisa õhuliiniga ühistele mastidele ka paralleelselt kulgev 110kV õhuliin L187 Paide – Rapla alates Paide alajaamast kuni L187 mastini M71. Täpsed tingimused on esitatud Hankedokumentides. Vaadake hankeid »
2023-04-14   Tallinna Männiku lasteaia (Kraavi tn 4) ehitustööd (Tallinna Linnavaraamet)
Olemasoleva lasteaiahoone lammutus- ning uue lasteaia ehitustööd. Vaadake hankeid »
2023-04-13   Kuressaare Vanalinna Kooli rekonstrueerimine (Saaremaa Vallavalitsus)
Kuressaare Vanalinna Kooli (Pikk 31, Kuressaare) hoone ja staadioni ehitustööd (sh tööprojekti koostamine) peatöövõtu korras Dokumendis 2 – Tehniline kirjeldus fikseeritud mahus. Juhised pakkujale on toodud hanke alusdokumendis Dokument 1 - Juhised pakkujale. Pakkumuse saab esitada üksnes pärast hankelepingu täitmise kohaga tutvumist. Hankelepingu täitmise kohaga tutvumised toimuvad 19. aprillil 2023 kell 15 ja 10. mail 2023 kell 15 aadressiga Pikk 31, Kuressaare, Saaremaa vald. Objektiga tutvumise … Vaadake hankeid »
2023-04-12   Ämari veoautode varjualuste projekteerimine ja ehitamine (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Ämari sõidukite varjualuste projekteerimine ja ehitus. Vaadake hankeid »
2023-04-04   Riigitee 20 Põdruse–Kunda–Pada km 16,91-28,35 Kunda–Pada teelõigu rekonstrueerimine BIM (Transpordiamet)
Riigitee 20 Põdruse–Kunda–Pada km 16,91-28,35 Kunda–Pada teelõigu rekonstrueerimine BIM vastavalt hanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
2023-03-31   Lao ehitustööd (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Jõhvi lao projekteerimis- ja ehitustööd koos nõrkvoolutöödega. Vaadake hankeid »
2023-03-31   Pärnu linnas Sindi-Lodja silla projekteerimine ja ehitamine koos juurdepääsuteedega (Transpordiamet)
Sindi-Lodja silla projekteerimine ja ehitus koos juurdepääsuteede ehitusega vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele. Vaadake hankeid »
2023-03-31   Moodulhoone ehitamine, sisustamine ja rentimine Tallinna Läänemere Gümnaasiumile (Tallinna Haridusamet)
Moodulhoone ehitamine, paigaldamine, sisustamine ja rentimine Tallinna Läänemere Gümnaasiumile Vaadake hankeid »
2023-03-27   Paide päästekomando ehitustööd (Riigi Kinnisvara Aktsiaselts)
Paide päästekomando ehitustööd Vaadake hankeid »
2023-03-24   Sopi päiksepargi ehitus- ja paigaldustööd (Enefit Wind Purtse AS)
Sopi päiksepargi ehitus- ja paigaldustööd vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele. Vaadake hankeid »
2023-03-22   Karlova kooli rekonstrueerimine (Tartu Linnavalitsus)
Hanke mahtu kuuluvad Tartu Karlova Kooli (aadressil: Lina tn 2, Tartu) rekonstrueerimistööd, koos sisustuse ning inventari tarnimise ja paigaldustöödega. Vaadake hankeid »
2023-03-17   Kaitseväe õppehoone ja administratiivhoone projekteerimis- ja ehitustööd (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Tegemist on r/b konstruktsioonis A-energiatõhususe klassiga hoonetega: õppehoone D02 ja administratiivhoone A01. Hoone mahud: D02 on 4-korruseline õppehoone (sisaldab magalad, õppeklassid, laod, aatriumiklassi jmt.) ning adminhoone A01 (kabinet, nõupidamise ruum, üldalad jmt) on 1-korruseline hoone koos vajalike muude ehitiste, tehnosüsteemide ja välisvõrkudega. D02 ca 4200 m2 suletud brutopinda ja A01 suletud brutopinda ca 180 m2. Lisaks teed ja platsid sh välised rajatised (piirdeaed jms) Vaadake hankeid »
2023-03-16   Meditsiiniliste gaaside ostmine (Sihtasutus Tallinna Lastehaigla)
Vastvalt RHAD lisale 2 ja RHAD lisale 7 Vaadake hankeid »
2023-03-08   Lihula 330 kV AJ rajamine III (Elering AS)
Lihula 330 kV AJ rajamine vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele.1.10 Hankelepingu täitmise tähtaeg on 17.12.2025, millele lisandub 2 aasta pikkune garantiiperiood, mil ajal osutatakse ka teenus (täpsemalt Hankelepingu kavandis). Vaadake hankeid »
2023-02-28   Sopi 330kV alajaama laiendus ja liitumine II (Elering AS)
Elering AS laiendab Sopi AJ 330 kV jaotlad. Tööd toimuvad “võtmed kätte” meetodil. Võtmed kätte tähendab, et kõik projekti mahus olevad seadmed tarnitakse koos vajalike projekteerimistöödega, installeeritakse, seadistatakse, kontrollitakse jne ning antakse Tellijale lõplikult üle pingestatud kujul. Rajatised projekteeritakse ja ehitatakse ning antakse Tellijale üle valmiskujul. Kõik tarnitavad seadmed peab Töövõtja ka paigaldama ja töösse viima. Sopi AJ asub Põhja-Pärnumaa vallas, Metsakülas, Sopi … Vaadake hankeid »
2023-02-21   Sihtasutus Eesti Kontsert Saaremaa Ooperipäevad 2023 ja 2024 aasta hange ooperimaja ehituseks vajalike tarvikute... (Sihtasutus Eesti Kontsert)
SA Eesti Kontsert ettepanek pakkumuse esitamiseks Saaremaa Ooperipäevad 2023, 2024 Ooperimaja ehituseks vajaliku lava, saali, tribüünide ja muu vajaliku inventari rendiks, paigaldamiseks ja teisaldamiseks. Kasutusvalmis peavad olema kõik rajatavad telgid kuupäevadel vastavalt tehnilisele kirjeldusele. Vaadake hankeid »
2023-02-20   Reservjuhtimiskeskuse ehitamine (Elering AS)
Reservjuhtimiskeskuse ehitamine vastavalt Hankedokumentides toodud tingimustele. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 11 kuud, millele lisandub garantiiperiood vastavalt Hankelepingu kavandis toodud tähtaegadel, mille jooksul osutatakse ka teenus. Vaadake hankeid »
2023-02-16   Raja 31 ja L. Puusepa 8 hoone isolaatorpalatite projekteerimis- ja ehitustööd (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Lepingu eesmärgiks on rajada Tartu Ülikooli Kliinikumi erinevatesse palatiosakondadesse (III astme intensiivravi, neuroloogia, psühhiaatria, hematoloogia-onkoloogia) olemasolevate palatite asemele kokku 8 uut isolaatorit koos hapnikravi võimekusega ning rekonstrueeritakse 4 isolaatorit. Vaadake hankeid »
2023-02-15   Tõrvandi põhikooli ehitamine (Kambja Vallavalitsus)
Tõrvandi põhikooli ehitamine vastavalt hanke alusdokumentidele ja põhiprojektile. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: KRC Ehitus OÜ
2023-02-14   Kiltsi raudteesilla projekteerimis- ja ehitustööd (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Riigi poolt on eesmärgiks seatud Tapa-Tartu liinil kiiruste tõstmine kuni kiiruseni 160 km/h. Antud eesmärgi täitmiseks tuleb projekteerida tööprojekti mahus ning ehitada uus raudteesild üle Põltsamaa jõe. Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD Lisas 1. Vaadake hankeid »
2023-02-09   Põhja puiestee ja Muuseumi tee rekonstrueerimine (Tartu Linnavalitsus)
Tehniline kirjeldus on esitatud Tuulekaru OÜ põhiprojektis nr 002-21 ja selle lisades. Projektdokumentatsioon asub aadressil: https://tartulv-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mihkel_vijar_tartu_ee/EvwpWb7iyq1Dqx6gmb18zzIBPVpQ4CkMzvf20MjgqF7I4g?e=LaBjgM Töömaa on jagatud nelja etappi: I ja II etapi töid finantseerib 100% ulatuses Tartu Linnavalitsus ja AS Tartu Veevärk vee- ja reoveekanalisatsioonitorustike rajamist (veetorustiku sõlmede vahemikus V-1 kuni V-24 ja reoveekanalisatsioonitorustiku kaevude … Vaadake hankeid »
2023-02-03   Hooldus-õppegaraaži ja 4 tehnika varjualuse projekteerimine ja ehitamine (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Tapa linnaku tehnikatöökoja ja nelja varjualuse rajamine vastavalt tellija poolt edastatud ehitusprojektidele. Asukoht: Loode tn 35, Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond (79201:001:0288). Töömaa suurus ca 4,5 ha. Töömaa sees arvestada ka erinevate alade ja platside rajamisega ehitiste ümber ning taristu toimimiseks vajalike trassidega. Taotleda ehitusload. Projekteerimisel ja ehitamisel lähtuda tehnilisest kirjeldusest (TK) ja selle lisadest. Vaadake hankeid »
2023-01-31   Riigitee nr 11330 Järveküla-Jüri asuva Rail Baltica Põrguvälja maanteeviadukti ehitamine (Transpordiamet)
Riigitee nr 11330 Järveküla-Jüri asuva Rail Baltica Põrguvälja maanteeviadukti ehitamine vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
2023-01-31   Saku põhikooli ja spordikompleksi ehitustööd (Saku Vallavalitsus)
Saku põhikooli uue õppehoone, staadioni, staadionihoone, spordiväljakute ja muu vajaliku taristu rajamine. Hoonete netopind ca 10 880m2 Vaadake hankeid »
2023-01-24   Tarbja kogujatee ja Tarbja silla ehitus (Transpordiamet)
Tarbja kogujatee ja Tarbja silla ehitus vastavalt hanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
2023-01-20   Pindamistööd Ida-Viru, Lääne-Viru ja Järva maakonna riigiteedel 2023 (Transpordiamet)
Pindamistööd Ida-Viru, Lääne-Viru ja Järva maakonna riigiteedel 2023 vastavalt hanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Verston OÜ
2023-01-13   Tallinna Männiku lasteaia (Kraavi tn 4) ehitustööd (Tallinna Linnavaraamet)
Olemasoleva lasteaiahoone lammutus- ning uue lasteaia ehitustööd. Vaadake hankeid »
2023-01-13   Lõuna linnakute projekteerimine ja ehitamine (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Lõuna linnakute (Luunja linnaku laiendus ja Meeri ala uus linnak) ehitustööde (sh projekteerimistööd) hankemenetlus. Töö tulemusel valmivad erinevad laohooned ja muu toetav taristu kaitseväe üksustele. Hange on jaotatud kahte ossa. Täpsem tööde kirjeldus RHAD Lisa 7. Vaadake hankeid »
2023-01-13   Vinni aleviku multifunktsionaalse hoone ehitustööd (kordushange) (Vinni Vallavalitsus)
Vinni vallavalitsus soovib tellida olemasoleva Vinni raamatukogu hoone lammutuse ja uue multifunktsionaalse hoone püstitamise koos kõikide tehnorajatiste jms aadressil Sõpruse tn 1a, Vinni alevik, Vinni vald, Lääne-Virumaa. Vaadake hankeid »
2023-01-10   Riigiteel nr 20141 Rapla-Varbola asuva Alu maanteeviadukti ehitamine (Osaühing Rail Baltic Estonia)
Riigiteel nr 20141 Rapla-Varbola asuva Alu maanteeviadukti ehitamine vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
2023-01-10   Sõmerpalu liginullenergiahoone nõuetele vastava lasteaiahoone ehitamine (Võru Vallavalitsus)
Riigihanke objektiks on peatöövõtu korras Võru vallas, Sõmerpalu alevikus, Pargi tn 8. (katastriüksus 76702:002:0187) kinnistul, olemasolevate hoonete lammutamine ja uue energiatõhusa lasteaiahoone ehitamine vastavalt põhiprojektile ja hankija tingimustele. Hankija eesmärgiks on tähtaegselt ja optimaalsete kuludega uue liginullenergiahoone nõuetele vastava lasteaiahoone ehitamine. Uue hoone ehitamise eesmärgiks on vabaneda suure energiakuluga hoonetest ja ehitada uus liginullenergiahoone nõuetele vastav … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: KRC Ehitus OÜ
2023-01-09   L8055 Tartu - Emajõe ja L8048 Tartu - Ülejõe kaabelliin (Elering AS)
L8055 Tartu - Emajõe ja L8048 Tartu - Ülejõe kaabelliini ehitus koos Ülejõe alajaama uue lahtri ehitusega L8048 kaabli jaoks "võtmed-kätte" meetodil vastavalt Hankedokumentides toodud tingimustele.Ehitustööde teostuse lõpptähtpäev on 30.12.2024, millele lisandub 2 aasta pikkune garantiiperiood, mil ajal osutatakse ka teenus (täpsemalt Hankelepingu kavandis). Vaadake hankeid »
2023-01-06   Nursipalu harjutusvälja teeninduslinnaku projekteerimine ja ehitus (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Teeninduslinnaku projekti koostamine ja rajamine koos ümbritseva välisruumi ja linnaku toimimiseks vajalike trasside ning ehitistega. Täpsem hanke sisu on RHAD lisa 7. Vaadake hankeid »
2023-01-06   Pindamistööd Harju ja Rapla maakondades 2023. aastal (Transpordiamet)
Pindamistööd Harju ja Rapla maakondades 2023. aastal vastavalt hanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Verston OÜ
2022-12-30   Rail Baltica Harjumaa põhitrassi raudteetaristu I etapi ehitustööd (Osaühing Rail Baltic Estonia)
Põhitrassi Ülemiste - Soodevahe lõigu raudteede muldkeha (sh. piki- ja põiksuunaline drenaaži ehitus, maaparandustööd, 1 truubi ehitus loomade läbipääsuks ja veejuhtimiseks, tugimüüride ehitus, haljastamine, raudtee kaablikanalite rajamine ja kolmandate osapoolte tehnovõrkude ristumiste ümberehitus) ehitus lõigul DS2 DPS1 (0+000 – 4+800).sh. Ülemiste jaama 1435 splj teede ja manöövritee osaline muldkeha ja drenaaži ehitus. Ülemiste veeremidepoo manöövritee muldkeha ja osaline tehnovõrkude … Vaadake hankeid »
2022-12-29   Pindamistööd Hiiu, Lääne, Pärnu, Saare ja Viljandi maakondades 2023 (Transpordiamet)
Pindamistööd Hiiu, Lääne, Pärnu, Saare ja Viljandi maakondades 2023. aastal vastavalt hanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS TREV-2 Grupp Osaühing Üle Verston OÜ
2022-12-27   Pindamistööd Jõgeva, Tartu, Põlva, Võru ja Valga maakonnas 2023 (Transpordiamet)
Pindamistööd Jõgeva, Tartu, Põlva, Võru ja Valga maakonnas 2023 vastavalt hanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Osaühing Üle
2022-12-23   Riisipere-Vasalemma raudtee kapitaalremont (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Riisipere-Vasalemma jaamavahel ning jaamateede nr 3 kapitaalremondi teostamine. Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD Lisas 1. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Osaühing GoTrack
2022-12-22   Tondi tänava raudteeülesõidu eritasandilise riste rajamine (Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet)
Hanke eesmärk on Tondi tänava raudteeülesõidu eritasandilise riste rajamine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Leonhard Weiss OÜ
2022-12-09   Kuressaare Hariduse Kooli rekonstrueerimine (Saaremaa Vallavalitsus)
Kuressaare Hariduse Kooli (Hariduse 13, Kuressaare) hoone ehitustööd (sh tööprojekti koostamine) peatöövõtu korras Dokumendis 2 – Tehniline kirjeldus fikseeritud mahus. Juhised pakkujale on toodud hanke alusdokumendis Dokument 1 - Juhised pakkujale. Pakkumuse saab esitada üksnes pärast hankelepingu täitmise kohaga tutvumist. Hankelepingu täitmise kohaga tutvumised toimuvad 21. detsembril 2022 kell 11 ja 5. jaanuaril 2023 kell 11 aadressiga Hariduse 13, Kuressaare, Saaremaa vald. Tutvumiseks tuleb … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Dreibau OÜ OÜ Arens Ehitustööd