Tarnija: Stats Unities OÜ

2 arhiveeritud hanked

Ajalooliselt on konkureerivad pakkujad olnud AS PricewaterhouseCoopers Advisors ja SAS Institute Oy.

Hiljutised hanked, kus on mainitud tarnijat Stats Unities OÜ

2023-03-10   SAS tarkvara litsentside soetamine (Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus)
KAIS on SASi tarkvara mis koosneb kolmest tootest – modelleerimiskeskkond SAS Cost and Profitability Management, andmete ettevalmistuse ja töötlemise keskkond SAS Enterprise Guide ja aruandluskeskkond SAS Visual Analytics. KAIS on kasutusel tegevuspõhise eelarve planeerimiseks, eelarve kasutamiseks, täitmise jälgimiseks ja analüüsimiseks. Samuti kasutatakse aruandluskeskkonda asutuste juhtimisinfo jälgimiseks, planeeritakse ja jälgitakse mõõdikuid ning seostatakse neid finantsandmetega. Kuluarvestuse … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Stats Unities OÜ
2017-02-28   Riigiasutuste kuluanalüüsi tarkvara juurutamine ja litsentside soetamine (Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus)
Eesmärgiks on leida ja kasutusele võtta kuluarvestuseks ja -analüüsiks sobiv tarkvara, mis loob võimalused kuluanalüüsi kvaliteedi parendamiseks, annab võimaluse teostada tegevuspõhist kuluarvestust, analüüsida ressursside ja tegevuste kasumlikkust ning kulukust hoides kokku oluliselt andmetöötlusele kuluvat aega. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS PricewaterhouseCoopers Advisors SAS Institute Oy Stats Unities OÜ