L357 Paide – Kiisa ja L187 Paide - Rapla rekonstrueerimine

Elering AS

Elering AS projekteerib ja rekonstrueerib „võtmed-kätte“ meetodil 330kV õhuliini nr L357 alates Paide 330kV alajaamast kuni Kiisa 330kV alajaamani. Õhuliini nimetus on L357 Paide - Kiisa. L357 rekonstrueerimise mahus tõstetakse L357 Paide – Kiisa õhuliiniga ühistele mastidele ka paralleelselt kulgev 110kV õhuliin L187 Paide – Rapla alates Paide alajaamast kuni L187 mastini M71. Täpsed tingimused on esitatud Hankedokumentides.

Tähtaeg
Pakkumiste esitamise tähtaeg oli 2023-06-06. Hange avaldati aadressil 2023-04-18.

Kes?

Mida?

Kus?

Hanke ajalugu
Kuupäev Dokument
2023-04-18 Hanketeade
Hanketeade (2023-04-18)
Tellija
Nimi ja aadressid
Nimi: Elering AS
Riiklik registreerimisnumber: 11022625
Postiaadress: Kadaka tee 42
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 12915
Riik: Eesti 🇪🇪
Kontaktisik: Katrin roosmaa
Telefon: +372 5029908 📞
E-post: info@elering.ee 📧
Piirkond: Eesti 🏙️
URL: http://www.elering.ee 🌏
Kommunikatsioon
Dokumentide URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5673640/general-info 🌏
Osalemise URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5673640/tenders 🌏

Objekt
Hanke ulatus
Pealkiri: L357 Paide – Kiisa ja L187 Paide - Rapla rekonstrueerimine 262029
Tooted/teenused: Elektriliinide ehitustööd 📦
Lühikirjeldus:
“Elering AS projekteerib ja rekonstrueerib „võtmed-kätte“ meetodil 330kV õhuliini nr L357 alates Paide 330kV alajaamast kuni Kiisa 330kV alajaamani. Õhuliini...”    Näita rohkem

1️⃣
Täiendavad tooted/teenused: Elektriliinide ehitustööd 📦
Esitamiskoht: Eesti 🏙️
Hanke kirjeldus:
“Elering AS projekteerib ja rekonstrueerib „võtmed-kätte“ meetodil 330kV õhuliini nr L357 alates Paide 330kV alajaamast kuni Kiisa 330kV alajaamani. Õhuliini...”    Näita rohkem
Preemiakriteeriumid
Hind
Kestus
Lõppkuupäev: 2028-06-22 📅
Hanke ulatus
Teave Euroopa Liidu fondide kohta:
“Hankelepingut rahastatakse osaliselt Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest. Lepingu nr on 1.1-7/22-120.”
Kirjeldus
Täiendav teave:
“"Juhised pakkujatele" p 1.10: Hankelepingu täitmise tähtaeg on 22.06.2026 (tööde üleandmine), millele lisandub 2 aasta pikkune garantiiperiood. Seetõttu on...”    Näita rohkem

Õiguslik, majanduslik, finants- ja tehniline teave
Majanduslik ja finantsseisund
Valikukriteeriumide loetelu ja lühikirjeldus:
“Vaata hankepassist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5673640/procurement-passport või alusdokumendist...”    Näita rohkem
Tehniline ja kutsealane võimekus
Valikukriteeriumide loetelu ja lühikirjeldus:
“Vaata hankepassist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5673640/procurement-passport või alusdokumendist...”    Näita rohkem

Menetlus
Protseduuri tüüp
Avatud menetlus
Administratiivne teave
Pakkumiste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 2023-06-06 12:00 📅
Keeled, milles võib esitada pakkumisi või osalemistaotlusi: eesti 🗣️
Allpool esitatud ajavahemik on väljendatud kuude arvuna.
Minimaalne ajavahemik, mille jooksul pakkuja peab pakkumist säilitama: 4
Pakkumiste avamise tingimused: 2023-06-06 13:00 📅

Täiendav teave
Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Elektrooniline arveldamine on lubatud
Kasutatakse elektroonilist makset
Täiendav teave

“Riigihange ei ole menetluse raames osadeks jaotatud põhjusel, et osadeks jaotamine muudaks Hankelepingu eesmärgi täitmise tehniliselt komplitseerituks ning...”    Näita rohkem
Läbivaatamise keha
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Teenistus, kust saab teavet läbivaatamismenetluse kohta
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Allikas: OJS 2023/S 079-238391 (2023-04-18)