Tapa-Kaarepere kapitaalremonditööd ja õgvenduste ehitus

aktsiaselts Eesti Raudtee

Tapa-Kaarepere raudteelõigu kapitaalremonditööd ja õgvenduste ehitus. Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD Lisas 1 ja selle lisades.

Tähtaeg
Pakkumiste esitamise tähtaeg oli 2023-06-26. Hange avaldati aadressil 2023-05-09.

Kes?

Mida?

Kus?

Hanke ajalugu
Kuupäev Dokument
2023-05-09 Hanketeade
Hanketeade (2023-05-09)
Tellija
Nimi ja aadressid
Nimi: aktsiaselts Eesti Raudtee
Riiklik registreerimisnumber: 11575838
Postiaadress: Telliskivi tn 60/2
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 15073
Riik: Eesti 🇪🇪
Kontaktisik: Marge taru
Telefon: +372 6158648 📞
E-post: raudtee@evr.ee 📧
Piirkond: Eesti 🏙️
URL: http://www.evr.ee 🌏
Kommunikatsioon
Dokumentide URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5836140/general-info 🌏
Osalemise URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5836140/tenders 🌏

Objekt
Hanke ulatus
Pealkiri: Tapa-Kaarepere kapitaalremonditööd ja õgvenduste ehitus 263864
Tooted/teenused: Raudtee ehitustööd 📦
Lühikirjeldus:
“Tapa-Kaarepere raudteelõigu kapitaalremonditööd ja õgvenduste ehitus. Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD Lisas 1 ja selle lisades.”

1️⃣
Täiendavad tooted/teenused: Raudtee ehitustööd 📦
Täiendavad tooted/teenused: Rööbastee ehitustööd 📦
Täiendavad tooted/teenused: Ehitiste või nende osade ehitustööd ja tsiviilehitustööd 📦
Täiendavad tooted/teenused: Raudteesildade ehitustööd 📦
Täiendavad tooted/teenused: Sillaehitustööd 📦
Esitamiskoht: Eesti 🏙️
Hanke kirjeldus:
“Tapa-Kaarepere raudteelõigu kapitaalremonditööd ja õgvenduste ehitus. Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD Lisas 1 ja selle lisades.”
Preemiakriteeriumid
Hind
Kestus
Lõppkuupäev: 2025-03-31 📅
Hanke ulatus
Teave Euroopa Liidu fondide kohta:
“Kõverate õgvendamine ja raudtee kapitaalremont Tallinna–Tartu– Koidula raudteeliinidel (YFKAPREM) Projekti nr: 2021-2027.3.01.22-0004”

Õiguslik, majanduslik, finants- ja tehniline teave
Osalemise tingimused
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:
“Vaata hankepassist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5836140/procurement-passport või alusdokumendist...”    Näita rohkem
Majanduslik ja finantsseisund
Valikukriteeriumide loetelu ja lühikirjeldus:
“Vaata hankepassist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5836140/procurement-passport või alusdokumendist...”    Näita rohkem
Tehniline ja kutsealane võimekus
Valikukriteeriumide loetelu ja lühikirjeldus:
“Vaata hankepassist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5836140/procurement-passport või alusdokumendist...”    Näita rohkem
Lepinguga seotud tingimused
Lepingu täitmise tingimused: vt HD Lisa 6 ja Lisa 6.1

Menetlus
Protseduuri tüüp
Avatud menetlus
Administratiivne teave
Pakkumiste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 2023-06-26 12:00 📅
Keeled, milles võib esitada pakkumisi või osalemistaotlusi: eesti 🗣️
Allpool esitatud ajavahemik on väljendatud kuude arvuna.
Minimaalne ajavahemik, mille jooksul pakkuja peab pakkumist säilitama: 3
Pakkumiste avamise tingimused: 2023-06-26 13:00 📅

Täiendav teave
Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Elektrooniline arveldamine on lubatud
Kasutatakse elektroonilist makset
Täiendav teave

“1) Riigihange ei ole ühe menetluse raames osadeks jagatud, sest lepingu esemeks olevad tööd moodustavad ühtse terviku ja osadeks jaotamine ei ole...”    Näita rohkem
Läbivaatamise keha
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Teenistus, kust saab teavet läbivaatamismenetluse kohta
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Allikas: OJS 2023/S 092-281175 (2023-05-09)