Hanked: aktsiaselts Eesti Raudtee

>20 arhiveeritud hanked

Hiljutised hanked aktsiaselts Eesti Raudtee

2023-05-09   Tapa-Kaarepere kapitaalremonditööd ja õgvenduste ehitus (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Tapa-Kaarepere raudteelõigu kapitaalremonditööd ja õgvenduste ehitus. Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD Lisas 1 ja selle lisades. Vaadake hankeid »
2023-04-25   Tapa raudteejaama osaline renoveerimine (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Tapa raudteejaama osaline renoveerimine koos keskkõriku ja depookõriku ümberehitusega. Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD Lisas 1 ja selle lisades. Vaadake hankeid »
2023-03-21   Sõiduautode kasutusrent 2024-2029 (aktsiaselts Eesti Raudtee)
M1 kategooria linnamaasturite (16+7 tk) ja N1G kategooria kastiga maasturite (6 tk) kasutusrent perioodiks 2024-2029. Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD Lisas 1 ja HD Lisas 1.1. Vaadake hankeid »
2023-03-17   Tee terviklikkuse taastamine 2023 (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Vanade isoleerlukkude eemaldamine, tee terviklikkuse taastamine ja neutraliseerimine. Töid tuleb teha Keila-Tallinn lõigul, kokku eeldatavalt ca 109 rööpavahetust koos kaasnevate töödega. Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD Lisas 1. Vaadake hankeid »
2023-03-09   VJS integreerimine Euroopa raudtee sõnumivahetuse formaadiga TAF/TAP TSI (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Hanke tulemus hõlmab analüüsi, äriprotsesside ja andmete modelleerimist, tehnoloogia, tehniliste ja funktsionaalsete spetsifikatsioonide väljatöötamist, süsteemide arendamist ja juurutamist, selleks et täita TAF/TAP TSI nõudeid ja mille tulemusel on tagatud koostalitusvõime Läti Raudteega, samal ajal säilitades rongide koostalitlusvõime vastavalt CSZT (Raudteetranspordi Nõukogu) nõuetele. Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD Lisas 1. Vaadake hankeid »
2023-02-14   Kiltsi raudteesilla projekteerimis- ja ehitustööd (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Riigi poolt on eesmärgiks seatud Tapa-Tartu liinil kiiruste tõstmine kuni kiiruseni 160 km/h. Antud eesmärgi täitmiseks tuleb projekteerida tööprojekti mahus ning ehitada uus raudteesild üle Põltsamaa jõe. Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD Lisas 1. Vaadake hankeid »
2023-02-14   Rööbaste lihvimine 2023 (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Rööbaste lihvimine lihvimisrongiga kokku orienteeruvalt 130 km. Hankija võib tööde mahtu vähendada kuni 10%. Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD Lisas 1. Vaadake hankeid »
2023-01-24   Niitmise ja võsalõikuse raamleping 2023- 2024 (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Eesti Raudtee maa-aladel niitmistööde ja võsalõikuse teostamine 2023 - 2024. aastal. Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD Lisas 1. Vaadake hankeid »
2022-12-23   Riisipere-Vasalemma raudtee kapitaalremont (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Riisipere-Vasalemma jaamavahel ning jaamateede nr 3 kapitaalremondi teostamine. Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD Lisas 1. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OsaĂĽhing GoTrack
2022-12-20   KB tĂĽĂĽpi rööpakinnitused R65 rööpale (aktsiaselts Eesti Raudtee)
KB tüüpi rööpakinnituste hankimine. Hankijal on õigus kogust muuta lepingu täitmise ajal vahemikus +/-10%. Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD Lisas 1. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OsaĂĽhing Maksmi PROSKON OĂś
2022-12-20   Veduriteenus teemõõduvaguni transportimiseks 2023 (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Lepingu sõlmimine veduriteenuse tellimiseks AS-i Eesti Raudtee raudteetaristul teemõõduvaguni transpordiks. Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD Lisas 1. Vaadake hankeid »
2022-12-09   TurvangusĂĽsteemide uuendamise ja liikluskorralduse automatiseerimise konsultatsiooniteenus (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Liikluskorraldus- ja liiklusjuhtimissüsteemide alane tehniline ekspertteenus, mille sisuks on Eesti Raudtee erinevates suurprojektides osalemine ja projektimeeskondade tehniline nõustamine uute tehnoloogiate kasutuselevõtu planeerimisel ning olemasolevate ja/või uute projektide elluviimisel. Ekspertteenus tellitakse, et ta aitaks tagada funktsionaalselt ja tehniliselt optimaalsete ja ohutute lahenduste kasutuselevõttu. Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD Lisas 1. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: MB Smart Konsultacijos
2022-12-07   Isoleerlukkude raamleping 2023 - 2027 (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Raamlepingu sõlmimine raudtee isoleerlukkude (komplektide ja/või varuosade) ostmiseks aastateks 2023 - 2027. Raamlepingu raames hangitakse vastavalt vajadusele isoleerlukke UIC60 ja/või R65 (eeldatavalt kuni 555 komplekti). Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD Lisades 1 – 1.2. Vaadake hankeid »
2022-11-22   Pöörmed 2023 / Turnouts 2023 (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Raudtee pöörmekomplektide ja vastavalt vajadusele varuosade ostmine pöörmetele. Hanke ese täpsemalt kirjeldatud HD Lisas 1. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Voestalpine Railway Systems Latvia SIA voestalpine Railway Systems Lietuva UAB
2022-09-21   Elektrienergia ost 2023-2024 (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Taastuvatest allikatest pärineva elektrienergia ost aastaks 2023-2024. Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD Lisas 1. Vaadake hankeid »
2022-09-14   Aegviidu-Tapa-Tartu raudtee elektrifitseerimine ja kontaktvõrgusĂĽsteemi käitamine (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Aegviidu-Tapa-Tartu raudteelõikudel kontaktvõrgu, veoalajaamade ja autotrafopunktide projekteerimine ja ehitamine ning hilisem käitamine. Pakkuja võib pakkuda kas traditsioonilist 2x25kV kontaktvõrgu lahendust või 2x25kV SFC lahendust (nt ABB PCS 6000 või Sitras SFC Plus või samaväärne). Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD Lisades. RHRi mahupiirangute tõttu on HD Lisad 1.3-1.5 kättesaadavad lingilt: https://drive.google.com/drive/folders/1nK8mctv7sp9qNiq6g6yWCMgQsSLS6a11. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: GRK Eesti AS GRK Suomi Oy
2022-06-22   Tapa jaama sorteerimispargi rekonstrueerimine II (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Tapa jaama sorteerimispargi rekonstrueerimine, mille käigus projekteeritakse ja ehitatakse sorteerimisteed, valgustus, pöörmesoojendused ning elektrivarustus. Täpsemalt on hanke ese toodud HD Lisas 1 ja selle lisades. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: GRK Infra AS
2022-06-17   Turvateenus 2022 (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Turvateenuse tellimine AS Eesti Raudtee territooriumide ning seal asuvate hoonete, rajatiste ning siseruumide valveks ja kaitseks. Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD Lisas 1. Vaadake hankeid »
2022-06-17   Veduriteenus 2022 (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Koidula-Petseri piirijaamade vahel veduriteenuse osutamine kõikidele seda teenust vajavatele isikutele. Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD Lisas 1. Vaadake hankeid »
2022-04-26   Haapsalu-Saunja raudtee projekteerimine. Põhiprojekt (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Haapsalu-Saunja vahelise raudteelõigu km 0+000 kuni km 10+500 sh raudteeülesõitude ja -ülekäikude, rajatiste, platvormide, parklate, ühendusteede ning muuseumiraudtee raudteeharude projekteerimine põhiprojekti mahus. Hanke eseme täpsem kirjeldus on toodud HD Lisas 1. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Proxion Estonia OĂś Proxion Plan Oy
2022-04-22   Aegviidu - Tapa kapitaalremont (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Aegviidu – Tapa jaamavahe ehitus, projekteerimis- ja kapitaalremonditööd (kokku ca 30 km). Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD Lisas 1 ja selle lisades. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OsaĂĽhing GoTrack
2022-04-13   Risti - Turba raudtee ehitustööd (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Risti – Turba raudtee ehitustööd (13,58 km). Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD Lisas 1 ja selle lisades. Vaadake hankeid »
2022-03-29   Rööbaste kokkukeevitus 2022-2024 (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Rööbaste kokkukeevitustööd koos kaasnevate töödega, orienteeruva mahuga 2022. a 210 keevitust, 9 000 m neutraliseerimist ning 60 rööpavahetust, 2023. a ca 500 keevitust, ca 25 500 m neutraliseerimist ja ca 175 rööpavahetust ning 2024. ca 500 keevitust, ca 25 500 m neutraliseerimist ja ca 175 rööpavahetust. Hankijal on õigus tööde mahtu suurendada või vähendada 10%. Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD Lisas 1. Vaadake hankeid »
2022-03-25   Graniitkillustiku raamleping 2022-2025 (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Raamlepingu sõlmimine graniitkillustikku ostmiseks. Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD Lisas 1. Eeldatavalt ostetakse raamlepingu perioodil kuni 74 285 tonni graniitkillustikku. Vaadake hankeid »
2022-03-16   Raudtee toppimistööd 2022 – 2024 (2026) (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Raudtee ja pöörmete toppimis-rihtimistööd toppimismasinaga koos kaasnevate töödega, orienteeruva mahuga 2022. a 113,5 km raudteed ja 42 pööret, 2023. a ca 150 km raudteed ja ca 100 pööret ning 2024. a ca 190 km raudteed ja ca 100 pööret. Lepingu pikendamise korral lisanduvad eeldatavalt sarnases mahus ka 2025. ja 2026. a toppimistööd. Hankijal on õigus tööde mahtu muuta kuni ±10%. Vaadake hankeid »
2022-03-08   Extreme võrguseadmete hange (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Hanke eesmärgiks on Extreme võrguseadmete (ruuterid, switchid, SFP-moodulid, litsentsid, haldus-/NMS-server) ost, seadistus, koos tugiteenuse ja spetsialistide koolitusega, lisaks ettevalmistus võrgu sertifitseerimiseks ISO27001 järgi. Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD Lisas 1. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Oixio AS
2022-02-25   R50 ja R65 pöörmeosade raamleping 2022-2025 (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Raamlepingu sõlmimine 36 kuuks R50 ja R65 pöörmeosade ostmiseks. Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD Lisas 1 ja Lisas 1.1, kus on näidatud ka 2022. aastal eelduslikult ostetavad R50 ja R65 pöörmeosade kogused. Järgnevatel aastatel (2023 – 2025) täpsemad kogused on veel selgumisel, ilmselt aastased kogused veidi vähenevad, kuna eesmärk on üle minna 60E1 tüüpi pöörmetele. Vaadake hankeid »
2022-02-22   KB rööpakinnituste raamleping 2022-2025 (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Raamlepingu sõlmimine 36 kuuks KB rööpakinnituste ostmiseks. Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD Lisas 1, kus on näidatud ka 2022. a eelduslikud ja maksimaalsed ostetavad kogused. Järgnevate aastate kogustes saab HD Lisast 1 eeskuju võtta, kuid ilmselt kogused veidi vähenevad, kuna hankija eesmärk on järk-järgult minna üle elastsetele rööpakinnitustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Skinest Rail OsaĂĽhing Maksmi Skinest Connect OĂś SRTS OĂś
2022-02-15   Puitliiprite ja -prusside raamleping 2022-2025 (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Raamlepingu sõlmimine puitliiprite ja -prusside ostmiseks. Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD Lisas 1. Eeldatavalt ostetakse raamlepingu perioodil kuni 6 406 männiliipri, 4 895 tammeliipri, 2 618 pöörmeprussi ja 110 sillaprussi. NB! liiprite ja prusside tootjad, kes soovivad raamlepingu partneriks saada, peavad kindlasti hankes osalema, isegi kui nad ei tooda ja/või ei soovi pakkuda hanke maksumuse vormil märgitud liipreid/pöörmeprusse. Sellisel juhul palume märkida maksumuse vormil prussi/liipri … Vaadake hankeid »
2022-02-09   Killustiku raamleping 2022-2025 (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Raamlepingu sõlmimine graniit- ja paekillustikku ostmiseks. Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD Lisas 1. Eeldatavalt ostetakse raamlepingu perioodil kuni 55 000 tonni graniitkillustikku ja kuni 7370 tonni paekivikillustikku. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Paekivitoodete tehase osaĂĽhing
2021-12-28   Tapa jaama sorteerimispargi rekonstrueerimine (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Tapa jaama sorteerimispargi rekonstrueerimine, mille käigus projekteeritakse ja ehitatakse sorteerimispargis sorteerimisteed, juhtimis- ja turvangusüsteem, valgustus, pöörmesoojendused ning elektrivarustus. Täitmise lõpptähtaeg on 31.08.2023 (tähtaeg kehtib eeldusel, et hiljemalt veebruaris 2022 on leping sõlmitud. Juhul kui sõlmimine viibib, siis lükkub tähtaeg vastava perioodi võrra edasi). Lisaks on võimalik tellida hooldusteenused 5 aastaks (tellija otsustab nende tellimise üle hiljemalt 3 kuud enne … Vaadake hankeid »
2021-12-23   Pöörmed 2022/ Turnouts 2022 (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Raudtee pöörmekomplektide ja vastavalt vajadusele varuosade ostmine pöörmetele. Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD Lisas 1. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Voestalpine Railway Systems Latvia SIA voestalpine Railway Systems Lietuva UAB
2021-12-16   Pöörmejamite ost (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Elektriliste pöörmeajamite ost. Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD Lisas 1. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AŽD Praha s.r.o.
2021-11-10   MPLS tuumikvõrk (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Hanke eesmärgiks on MPLS-tuumikvõrgu seadmete (ruuterid, switchid, SFP-moodulid, litsentsid, haldus-/NMS-server) ost, paigaldus, võrgu sertifitseerimine (EN50159) koos tugiteenuse ja spetsialistide koolitusega. Vaadake hankeid »
2021-10-05   Blokkpost km 89 – PääskĂĽla II peatee ehitus (aktsiaselts Eesti Raudtee)
II peatee ehitus Pääsküla jaama ja Blokkpost km 89 vahelisele raudteelõigule koos Pääsküla jaama osalise ümberehitusega. Hanke lõpptulemusena valmiv täiendav raudteelõik peab tagama ohutuma raudteeliikluse ja tihedama liiklusgraafiku Keila ja Pääsküla (Tallinna) vahel. Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD Lisas 1. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: GRK Infra AS
2021-09-21   VedelkĂĽtuse ost 2022-2026 (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Hanke eesmärgiks on AS Eesti Raudtee omandis olevate sõidukite, mehhanismide ja tööriistade varustamine vedelkütusega perioodil 2022-2026. Vaadake hankeid »
2021-09-14   Raudbetoonliiprid 2022-2025/Concrete Sleepers 2022-2025 (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Elastsete kinnitustega raudbetoonliiprite ostmine perioodiks 2022-2025. Täpsemalt vt HD Lisa 1. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Sateba Estonia OĂś Sateba Lithuania UAB
2021-09-14   Rööpad 2022-2025/Rails 2022-2025 (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Karastatud 60E1 (350 HT) 50 m pikkusega rööbaste ostmine (eeldatavad kogused: 2022. a – 7 653 tonni; 2023. a – 4 851 tonni; 2024.a – 4 302 tonni; 2025a. (optsioon) – 4 596 tonni). Seejuures 2025. a optsiooni tegeliku tellimise osas otsustab ja teavitab hankija (ostja) pakkujat (müüjat) hiljemalt 31.01.2023.a. Ostjal on õigus vähendada või suurendada hangitavate rööbaste kogust kuni 10% võrra. Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD Lisas 1. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: SIA Sigmen
2021-08-30   Raudbetoonliiprid 2022-2025/Concrete Sleepers 2022-2025 (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Elastsete kinnitustega raudbetoonliiprite ostmine perioodiks 2022-2025. Täpsemalt vt HD Lisa 1. Vaadake hankeid »
2021-08-17   Käsitsi lumetõrje pöörmetel 2021-2024 (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Raudteejaamades pöörmete käsitsi lumest puhastamine aastatel 2021 - 2024. Töö jaguneb perioodideks järgmiselt: 2021/2022 talveperioodiks (periood 1) s.t. alates 01.11.2021 kuni 31.03.2022; 2022/2023 talveperioodiks (periood 2) s.t. alates 01.11.2022 kuni 31.03.2023 ja 2023/2024 talveperioodiks (periood 3) s.t. alates 01.11.2023 kuni 31.03.2024. Juhul kui hankelepingu sõlmimine viibib, lükkub esimese perioodi tööde teostamise algus edasi. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Leonhard Weiss OĂś osaĂĽhing Ferrander OsaĂĽhing GoTrack OĂś Polarwerk Skinest Technology OĂś Steel Buckle OĂś
2021-08-16   Keila-PääskĂĽla II peatee ja PääskĂĽla jaama kontaktvõrgu projekteerimine ja ehitamine (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Keila-Valingu ja bp89km-Pääsküla lõigul uue kontaktvõrgu projekteerimine ja ehitus; Pääsküla jaama kontaktvõrgu ümberehituse projekteerimine ja ehitamine; keskpinge õhuliinide ja teiste kommunikatsioonide ümberehitus seoses riputamisega kontaktvõrgu mastidele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: GRK Rail Oy
2021-08-02   Laagri ooteplatvormi ning jalgratta- ja jalgtee tunneli ehitustööd (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Laagri ooteplatvormi ning jalgratta- ja jalgtee tunneli ehitustööd. Rajatavad ehitised võimaldavad rajada puuduva 2. peatee lõigu BP89-Pääsküla (km 89,050 kuni km 92,862) ning seeläbi suurendada raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõimet ja pakkuda suuremat ühenduskiirust lõigul Turba-Tallinn raudteeliinil. Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD Lisas 1. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts TREF Nord Leonhard Weiss OĂś
2021-07-15   Finantseerimisteenuse tellimine eriveeremiga varustatud sõidukite ostmiseks kapitalirendi korras (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Finantseerimisteenus eriveokite ostuks AS-lt Eesti Raudtee ja kapitalirendi korras rentimiseks AS-ile Eesti Raudtee (ost-tagasirent). Eriveokid hangiti 2021.a eRHR-i keskkonnas: a. RH 232793: N2 kategooria sõiduk korvtõstukiga; b. RH 232788: HR hooldussõidukid, 4 tk. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OP Finance AS
2021-06-15   CCS suurprojekti omanikujärelevalve (aktsiaselts Eesti Raudtee)
CCS suurprojekti omanikujärelevalve teostamine. Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD lisas 1. Vaadake hankeid »
2021-05-31   TurvangusĂĽsteemide (CCS) ehitiste projekteerimine II (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Turvangusüsteemide (CCS) ehitiste projekteerimine põhiprojektini. Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD lisas 1 ja selle lisades. Pakkumuste esitamise tähtaja lühendamine RHS § 93 lg 2 p 2 ja § 158 lg 1 alusel. Hankijal ei ole võimalik pakkumuste esitamise miinimumtähtaegadest kinni pidada riigihanke alusdokumentides põhjendatud objektiivsete ja kiireloomuliste asjaolude tõttu: hange (viitenr 234577) lõppes menetluse kehtetuks tunnistamisega; CCS ehitiste projektide koostamisega tuleb alustada … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: GRK Rail Oy
2021-05-18   Risti-Turba kontaktvõrgu projekteerimine (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Käesoleva hanke eesmärgiks on Risti-Turba kontaktvõrgu projekteerimistööde läbiviimine vastavalt tehnilises kirjelduses ja lisades toodud nõuetele. Hange sisaldab kuni Haapsaluni ja Rohukülani kontaktvõrgu tehnilise lahenduse koostamist, Risti-Turba kontaktvõrgu eelprojekti koostamist, ehituslubade hankimist. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Leonhard Weiss OĂś
2021-03-26   VJS ja PONY arendus- ja hooldustööd (aktsiaselts Eesti Raudtee)
AS Eesti Raudtee Vedude Juhtimise Süsteemi (VJS) ja Juhtumite ja intsidentide registreerimise infosüsteemi (PONY) arendus- ja hooldustööd. Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD lisas 1. Hanke eesmärgiks on sõlmida raamleping töövõtjatega (täitjatega), kelle vahel korraldatavate minikonkursside tulemusel (va riigihanke alusdokumentides ette nähtud juhtudel) leitakse arendus- ja hooldustööde teostaja. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS CGI Eesti Dolm IT OĂś UPTIME OĂś
2021-03-24   Saunja-Risti raudtee projekteerimine. Põhiprojekt (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Riisipere-Haapsalu -Rohuküla raudteeliini taastamiseks projekteerimistööde teostamine põhiprojekti staadiumis Saunja-Risti lõigul (km 10 + 050 kuni km 31 + 800). Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD lisas 1. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Ardanuy Ingenieria S.A. OsaĂĽhing SIRKEL&MALL
2021-03-24   TurvangusĂĽsteemide (CCS) ehitiste projekteerimine (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Turvangusüsteemide (CCS) ehitiste projekteerimine põhiprojektini. Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD lisas 1 ja selle lisades. Vaadake hankeid »
2021-03-23   Raudtee toppimistööd 2021 (aktsiaselts Eesti Raudtee)
Hanke ese: leida peatöövõtja toppimis-rihtimismasinaga raudtee ja pöörmete toppimistööde läbiviimiseks, orienteeruva mahuga 78 km raudteed ja 36 pööret, koos kaasnevate töödega. Hankija jätab endale õiguse muuta tööde mahtu toppimistööde osas ± 10 % ning ballasti lisamise tööde osas ± 10 %. Hanke ese on täpsemalt kirjeldatud HD lisas 1. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OsaĂĽhing GoTrack