Teenused uurimise, eskalatsiooni, kontrolli ja analüüsi juhtimissüsteemi "SMEREKA" moodulite arendamiseks

E-riigi Akadeemia Sihtasutus

Uurimis-, eskalatsiooni-, kontrolli- ja analüüsihaldussüsteemi "SMEREKA" moodulite kavandamise, arendamise, testimise, juurutamise, proovioperatsiooni toe ja turbesertifikaadi teenused materjalide ja teabe loomiseks, kogumiseks, salvestamiseks, otsimiseks, töötlemiseks ja edastamiseks kohtueelsel ajal. uurimine kriminaalmenetluses.

Tähtaeg
Pakkumiste esitamise tähtaeg oli 2023-05-25. Hange avaldati aadressil 2023-05-03.

Kes?

Mida?

Kus?

Hanke ajalugu
Kuupäev Dokument
2023-05-03 Hanketeade
Hanketeade (2023-05-03)
Tellija
Nimi ja aadressid
Nimi: E-riigi Akadeemia Sihtasutus
Riiklik registreerimisnumber: 90007000
Postiaadress: Rotermanni tn 8
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10111
Riik: Eesti 🇪🇪
Kontaktisik: Hannes astok
Telefon: +372 5091366 📞
E-post: info@ega.ee 📧
Piirkond: Eesti 🏙️
URL: http://www.ega.ee 🌏
Kommunikatsioon
Dokumentide URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5810860/general-info 🌏
Osalemise URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5810860/tenders 🌏
Tellija tüüp
Muu tüüp: Eraõiguslik

Objekt
Hanke ulatus
Pealkiri:
“Teenused uurimise, eskalatsiooni, kontrolli ja analüüsi juhtimissüsteemi "SMEREKA" moodulite arendamiseks. 263565”
Tooted/teenused: Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused 📦
Lühikirjeldus:
“Uurimis-, eskalatsiooni-, kontrolli- ja analüüsihaldussüsteemi "SMEREKA" moodulite kavandamise, arendamise, testimise, juurutamise, proovioperatsiooni toe...”    Näita rohkem

1️⃣
Täiendavad tooted/teenused: Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused 📦
Esitamiskoht: Eesti 🏙️
Peamine tegevuskoht või esinemispaik: Ukraina
Hanke kirjeldus:
“Uurimis-, eskalatsiooni-, kontrolli- ja analüüsihaldussüsteemi "SMEREKA" moodulite kavandamise, arendamise, testimise, juurutamise, proovioperatsiooni toe...”    Näita rohkem
Preemiakriteeriumid
Kvaliteedikriteerium (nimi): Disainiotsuse ja tehnoloogia kvaliteet
Kvaliteedikriteerium (osakaal): 60.0
Hind (osakaal): 40.0
Lepingu, raamlepingu või dünaamilise ostusüsteemi kestus
Allpool esitatud ajavahemik on väljendatud kuude arvuna.
Kirjeldus
Kestus: 20
Hanke ulatus
Teave Euroopa Liidu fondide kohta: DT4UA

Õiguslik, majanduslik, finants- ja tehniline teave
Majanduslik ja finantsseisund
Valikukriteeriumide loetelu ja lühikirjeldus:
“Vaata hankepassist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5810860/procurement-passport või alusdokumendist...”    Näita rohkem
Tehniline ja kutsealane võimekus
Valikukriteeriumide loetelu ja lühikirjeldus:
“Vaata hankepassist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5810860/procurement-passport või alusdokumendist...”    Näita rohkem

Menetlus
Protseduuri tüüp
Avatud menetlus
Administratiivne teave
Eelnev väljaanne selle menetluse kohta: 2023/S 053-155869
Pakkumiste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 2023-05-25 13:00 📅
Keeled, milles võib esitada pakkumisi või osalemistaotlusi: eesti 🗣️
Allpool esitatud ajavahemik on väljendatud kuude arvuna.
Minimaalne ajavahemik, mille jooksul pakkuja peab pakkumist säilitama: 3
Pakkumiste avamise tingimused: 2023-05-25 14:00 📅

Täiendav teave
Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Elektrooniline arveldamine on lubatud
Kasutatakse elektroonilist makset
Täiendav teave

“Teenused peavad olema osutatud viisil, mis tagab nende koostoimivuse ja ühtsuse. Kvalifitseerimise, vastavuse ja hindamiskriteeriumid on sätestatud...”    Näita rohkem
Läbivaatamise keha
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Teenistus, kust saab teavet läbivaatamismenetluse kohta
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Allikas: OJS 2023/S 089-272935 (2023-05-03)