2023-05-03   Teenused uurimise, eskalatsiooni, kontrolli ja analĂĽĂĽsi juhtimissĂĽsteemi "SMEREKA" moodulite arendamiseks (E-riigi Akadeemia Sihtasutus)
Uurimis-, eskalatsiooni-, kontrolli- ja analüüsihaldussüsteemi "SMEREKA" moodulite kavandamise, arendamise, testimise, juurutamise, proovioperatsiooni toe ja turbesertifikaadi teenused materjalide ja teabe loomiseks, kogumiseks, salvestamiseks, otsimiseks, töötlemiseks ja edastamiseks kohtueelsel ajal. uurimine kriminaalmenetluses. Vaadake hankeid »
2023-04-10   eGA IT taristu haldusteenus (E-riigi Akadeemia Sihtasutus)
Hanke eesmärgiks on sõlmida hankeleping hankija Eesti kontorite (Tallinnas ja Tartus) ja Ukraina kontori (Kiievis) IT taristu (edaspidi Taristu) haldusteenuse, sealhulgas ka küberturbe seire- ja haldusteenuse (SOCaaS ja SECaaS) ning infoturbejuhtimise teenuse (CISOaaS) ostmiseks. Hankemenetluse tulemusena sõlmitakse hankeleping ühe pakkujaga. Riigihanke tulemusena sõlmitava hankelepingu perioodiks on 36 kalendrikuud hankelepingu sõlmimisest ning õigusega lepingu perioodi pikendada kuni maksimaalselt 72 … Vaadake hankeid »
2023-02-13   Trembita sĂĽsteemil põhinevate riigi registrite koostalitusvõime tööriistade arendamise teenuste raamleping (Ukraina) (E-riigi Akadeemia Sihtasutus)
DT4UA projekt kavatseb arendada Trembita süsteemil põhinevaid veebiteenuseid ja veebikliente riigiregistritele, mis võimaldab üles ehitada turvalise ametkondadevahelise teabevahetuse riigi ja kohaliku omavalitsuse institutsioonidele interneti teel, vahetades nende infosüsteemide vahel elektroonilisi sõnumeid. Selleks, et tagada iga üksiku tööriista arendamine (veebiteenus, veebiklient või nende kombinatsioon), korraldatakse eraldiseseiv hange. Samal ajal, arvestades, et konkreetsete veebiteenuste ja/või … Vaadake hankeid »
2022-04-20   Ukraina riiklike elektrooniliste registrite haldamise platvormi arendamise teenused (E-riigi Akadeemia Sihtasutus)
Ostetakse teenused Ukraina riiklike registrite haldamise platvormi kontseptuaalseks arendamiseks ning kahe registri platvormile üleviimiseks. Registrite platvorm kuulub riigi IT infrastruktuuri tähtsamate komponentide hulka ja peab kindlustama läbi ühetaoliste lahenduste ja reeglite ka parema andmevahetuse. Kahe registri platvormile viimise eesmärk on piloteerida üleviimiseks vajalikke juhendmaterjale, protsesse ja nende dokumenteerimist. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: LIMITED LIABILITY COMPANY “EPAM DIGITAL”
2021-10-07   Kompleksse elektroonilise teenuse “e-Entrepreneur” esimese osa arendusteenused (E-riigi Akadeemia Sihtasutus)
Lepingu esemeks on e-teenuste esimese osa arendusteenused Saajale Abisaaja tellimusel kooskõlas Tehniliste Tingimustega (Lisa 1) ja hankelepingu projektiga (Lisa 2). Ukraina Digipöörde Ministeerium on algatanud kompleksse elektroonilise teenuse „e-Entrepreneur“ juurutamise Ukrainas, et võimaldada kodanikel enda äriga alustada (eriti restoranid (kohvikud), poed või ilusalongid), esitades ühe taotluse riigi elektrooniliste teenuste veebiportaali „Diia portaal“ kaudu. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: KOMP'YUTERNI INFORMATSIINI TEKHNOLOGII, TOV
2021-07-09   Trembita sĂĽsteemil põhinevate riigi registrite koostalitusvõime tööriistade arendamise teenuste raamleping (Ukraina) (E-riigi Akadeemia Sihtasutus)
EU4DigitalUA projekt kavatseb arendada Trembita süsteemil põhinevaid veebiteenuseid ja veebikliente riigiregistritele, mis võimaldab üles ehitada turvalise ametkondadevahelise teabevahetuse riigi ja kohaliku omavalitsuse institutsioonidele interneti teel, vahetades nende infosüsteemide vahel elektroonilisi sõnumeid. Selleks, et tagada iga üksiku tööriista arendamine (veebiteenus, veebiklient või nende kombinatsioon), korraldatakse eraldiseseiv hange. Samal ajal, arvestades, et konkreetsete veebiteenuste … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: EPAAS Intelex Insight OĂś Research and Development Enterprise... STATE ENTERPRISE "INFOTECH"
2021-02-01   Avalike teenuste inventuur ja ĂĽmberkujundamine Armeenia Vabariigis (E-riigi Akadeemia Sihtasutus)
Projekt, mille raames käesolev hange läbi viiakse, keskendub Armeenia praeguse e-valitsemise olukorra analüüsimisele ja programmide väljatöötamisele e-valitsemise parandamiseks nimetatud riigis. Projekti käigus pööratakse erilist tähelepanu soovituste andmisele äriprotsesside lahenduste ja digitaalsete teenuste protseduuride väljatöötamiseks ning uute äriprotsesside kasutuselevõtmisega seotud õigusaktide eelnõude ettevalmistamiseks. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Avenue Consulting Group LLC
2020-05-11   Riikliku dokumendihaldussĂĽsteemi alamsĂĽsteemi haldusteenuste keskuse automatiseerimise tarkvarakompleksi ehk... (E-riigi Akadeemia Sihtasutus)
Lepingu eesmärk on haldusteenuste keskuse automatiseerimise tarkvarakompleksile ehk infosüsteemile Vulyk lisada uued funktsionaalsused Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Soft Xpansion Ukraine
2019-07-11   KOV administratiivteenuste keskuste automatiseerimise tarkvara juurutus (E-riigi Akadeemia Sihtasutus)
Teeninduskeskuste automatiseerimise tarkvara on välja töötatud avalike teenuste osutamise kanalite ja meetodite (sh elektrooniliste) arendamiseks, automatiseeritud teenuste osutamise parendamiseks ja kiirendamiseks ja võimaluste loomiseks teenuseid kasutada teeninduskeskustes. Hanke eesmärk on teeninduskeskuste automatiseerimise tarkvara juurutamine üle Ukraina. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: iAdmin LLC
2018-06-19   Arvutiriistvara ostmine Ukraina riiklikule e-valitsemise agentuurile II (E-riigi Akadeemia Sihtasutus)
Arvutiriistvara ostmine Ukraina riiklikule e-valitsemise agentuurile. On toodud täpsemalt hankedokumentides, inglise ja ukraina keeltes. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: LLC „IT-Solutions“
2018-05-03   Arvutiriistvara ostmine Ukraina Riiklikule e-valitsemise Agentuurile (E-riigi Akadeemia Sihtasutus)
Süsteemi kirjeldus. The electronic interaction system of government electronic information resources and information system "Program complex of automation of the work of the Centers for the provision of administrative services" was purchased in the framework of the project EGOV4UKRAINE. Ostetakse/This purchase involves buying of the: Server equipment, network equipment, storage system and virtualization tools. Kasusaaja/Beneficiary of procurement – State agency for e-governance of Ukraine. Vaadake hankeid »
2017-12-29   Tarkavara arendus- ja juurutusteenuste hankimine: Ukraina omavalitsuste administratiivteenuste keskuste... (E-riigi Akadeemia Sihtasutus)
Tarkavara arendus- ja juurutusteenuste hankimine: Ukraina omavalitsuste administratiivteenuste keskuste automatiseerimise tarkvararakendus. Täpsem kirjeldus on toodud riigihanke alusdokumentides. Vaadake hankeid »
2017-03-16   ValitsuseĂĽlese turvalise andmevahetuslahenduse ostmine Ukraina Riiklikule E-valitsuse Agentuurile (E-riigi Akadeemia Sihtasutus)
Ostetakse valitsuseülese turvalise andmevahetuslahenduse tarkvara Ukraina Riiklikule E-valitsuse Agentuurile. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Cybernetica AS
2015-07-15   Arhiivi dokumentide digiteerimisteenuse tellimine Moldova kohtutele: Ăślemkohtule ja Nisporeni Ringkonnakohtule (E-riigi Akadeemia Sihtasutus)
Riigihanke Etapid vastavalt riigihanke eelarvetele: — I Etapp: Moldova Ülemkohtus ja Nispoteni Ringkonnakohus (kinnitatud eelarve teenuse teostamiseks on 55 000 EUR. Digiteerimist alustatakse uuematest (viimastest) arhiividokumentidest alates. — II Etapp: Moldova Ülemkohtus ja Nispoteni Ringkonnakohus. (II Etapp – eelarve on kinnitamata digiteerimisteenuse mahu osas, mis jääb alles pärast I Etapi teostamist. Digiteerimist alustatakse uuematest (viimastest) arhiividokumentidest alates. II Etapi eelarve … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Andmevara
2013-10-30   Mitmekanaliste kommunikatsioonikeskuste ostmine Ukraina omavalitsustele (E-riigi Akadeemia Sihtasutus)
Mitmekanaliste kommunikatsioonikeskuste ostmine Kalushi ja Dolyna linnadele (Ukraina). Täpsem informatsioon sisaldub inglise keelses Hankedokumendis. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Effecta Solutions doo
2013-10-17   Elektroonilise dokumendihaldussĂĽsteemi tarkvara ja arendustööde tellimine omavalitsustele ja oblastile (Ukraina) (E-riigi Akadeemia Sihtasutus)
Elektroonilise dokumendihaldussüsteemi tarkvara ja arendustööde tellimine kolmele Ukraina omavalitsustele (Lviv, Kalush, Ivano-Frankivsk Linna Nõukogud) ja ühele oblastile (Ivano-Frankivsk Oblasti Administratsioon). Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Soft Xpansion Ukraine Ltd