2023-05-09   Soodevahe infrastruktuuri hoolduskeskuse ehituse I etapp (materjalide lao ettevalmistus) (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Soodevahe infrastruktuuri hoolduskeskuse ehituse I etapp (materjalide lao ettevalmistus) vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatule Vaadake hankeid »
2023-04-26   Rail Baltica ja Eleringi Kiisa, Saku ja Tootsi gaasitorustike ĂĽmberehitustööd (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Rail Baltica põhitrassiga ristuvate Rail Baltica ja Eleringi Kiisa, Saku ja Tootsi gaasitorustike ümberehitustööde teostamine vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatule. Vaadake hankeid »
2023-03-21   Rail Baltic Ăślemiste reisiterminali raudteerajatiste ehitus- ja garantiiperioodi aegse omanikujärelevalve teenuse osutamine (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Rail Baltic Ülemiste reisiterminali raudteerajatiste ehitus- ja garantiiperioodi aegse omanikujärelevalve teenuse osutamine vastavakt riigihanke alusdokumentides sätestatule Vaadake hankeid »
2023-01-11   Reisiteenused (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Reisikorraldusteenus vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatule. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Estravel Group AS
2023-01-10   Riigiteel nr 20141 Rapla-Varbola asuva Alu maanteeviadukti ehitamine (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Riigiteel nr 20141 Rapla-Varbola asuva Alu maanteeviadukti ehitamine vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
2022-12-30   Rail Baltica Harjumaa põhitrassi raudteetaristu I etapi ehitustööd (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Põhitrassi Ülemiste - Soodevahe lõigu raudteede muldkeha (sh. piki- ja põiksuunaline drenaaži ehitus, maaparandustööd, 1 truubi ehitus loomade läbipääsuks ja veejuhtimiseks, tugimüüride ehitus, haljastamine, raudtee kaablikanalite rajamine ja kolmandate osapoolte tehnovõrkude ristumiste ümberehitus) ehitus lõigul DS2 DPS1 (0+000 – 4+800).sh. Ülemiste jaama 1435 splj teede ja manöövritee osaline muldkeha ja drenaaži ehitus. Ülemiste veeremidepoo manöövritee muldkeha ja osaline tehnovõrkude … Vaadake hankeid »
2022-12-22   AutoCAD, Civil 3D ja Reviti litsentside rentimine (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Hanke esemeks on projekteerimistarkvarade AutoCAD, Civil 3D ja Revit litsentside rentimine kolmeks aastaks vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatule Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Usesoft
2022-12-19   Rail Baltic Ăślemiste reisiterminali põhjapoolsete välialade projekteerimistööd (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Rail Baltic Ülemiste reisiterminali põhjapoolsete välisalade projekteerimistööde teostamine vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatule. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OĂĽ Keskkonnaprojekt
2022-12-02   Rail Baltica Raplamaa põhitrassi raudteetaristu I etapi ehitustööd (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Põhitrassi lõigul DS1 DPS1 muldkeha rajamine (sh piki- ja põikisuunalise drenaaži ehitus, maaparandussüsteemid, truubid loomade läbipääsuks ja vete ärajuhtimiseks), tugimüüride ehitus, piirete püstitamine ja kolmandate osapoolte tehnovõrkude ristumiste ümberehitused, kaablikanalite rajamine, ühe rohesilla ehitus ja ühe tunneli ehitus, Kohila liiklussõlme ehitustööd (sh 5 teeviadukti) vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele. Vaadake hankeid »
2022-11-24   Lepplaane ökodukti ja Kivisilla teeviadukti ehitustööde tööprojekti koostamise aegse konsultatsiooni ja ehitusaegse... (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Rail Baltica trassil Pärnu maakonnas asuva Lepplaane ökodukti ja Kivisilla teeviadukti tööprojekti koostamise aegse konsultatsiooni ja ehitus- ning garantiiperioodi aegse omanikujärelevalve teenuse osutamine vastavalt alusdokumentides sätestatule Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS Infragate Eesti
2022-11-10   Rail Baltica Ăślemiste terminali raudteerajatiste ehitustööd (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Rail Baltica Ülemiste terminali raudteerajatiste ehitustööde teostamine vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatule. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti KMG Infra OĂś
2022-09-20   Tagadi ökodukti ehitustööd (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Rail Baltica trassil Harju maakonnas asuva Tagadi ökodukti ehitustööde ning kaasnevate tööde teostamine vastavalt alusdokumentides sätestatule. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS Tariston
2022-09-19   Rail Baltica Ăślemiste jaamaala 1520 mm laiusega raudteeinfrastruktuuri ehitustööd (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Rail Baltica Ülemiste jaamaala 1520 mm laiusega raudteeinfrastruktuuri ehitustööde teostamine vastavalt riigihanke alusdokumetides sätestatud tingimustele Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: GRK Eesti AS GRK Suomi Oy
2022-08-25   Lepplaane ökodukti ja Kivisilla teeviadukt ehitustööd (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Rail Baltica trassil Pärnu maakonnas asuva Lepplaane ökodukti ja Kivisilla teeviadukt ehitustööde ning kaasnevate tööde teostamine vastavalt alusdokumentides sätestatule. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts TREF Nord
2022-08-01   Rail Baltica Harju- ja Pärnumaa kohalike peatuste eelprojektide koostamine (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Rail Baltica Harjumaa (Assaku, Luige, Saku, Kurtna) ja Pärnumaa (Kaisma, Tootsi, Urge) kohalike peatuste projekteerimisteenuse osutamine vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Ardanuy Ingenieria S.A.
2022-06-10   Rail Baltica Ăślemiste raudteeinfrastruktuuri ehitus- ja garantiiperioodi aegse omanikujärelevalve teenuse osutamine (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Tellija eesmärk on rajada Ülemiste raudteepeatuse asemele Rail Baltica rahvusvaheline reisiterminal koos selle juurde kuuluva taristuga. Reisiterminal on mõeldud Rail Baltica 1435 mm ja Eesti Raudtee 1520 rööpmelaiusega liinidel kasutatava reisijateveo veeremi teenindamiseks peatusena nii kiir- kui ka kohalikele rongidele. Koos reisiterminali ehitamisega on vaja ümber ehitada Ülemistel asuv 1520 rööpmelaiusega raudteeinfrastruktuur ning selle aladele jäävad tehnovõrgud ja rajatised. Omanikujärelevalve … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Taalri Varahaldus
2022-06-10   Kommunikatsiooniteenused 2022-2025 (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Käesoleva hanke eesmärk on raamlepingu sõlmimine kommunikatsiooniteenuste osutamiseks aastatel 2022 - 2025 (k.a.) vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OĂś Hamburg ja Partnerid
2022-05-09   Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia terviklahendus (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Riigihanke eesmärk on Rail Baltic Estonia OÜ tegevuseks vajaliku Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia terviklahenduse osutamine Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Telia Eesti AS
2022-04-22   Kontorimööbli ja muu sisustuse ostmine koos paigaldusega (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Hanke eesmärk on osta kontorimööblit ning sisustust Rail Baltic Estonia uuele 1500 m2 suurusele kontoripinnale. Kontorimööbel koosneb töökohamööblist, koosolekuruumimööblist ning avaliku ruumi mööblist; sisustuse elemendid on toodud toodete spetsifikatsioonis. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: SV Trading OĂś
2022-04-14   Rail Baltica Harju- ja Pärnumaa kohalike peatuste projekteerimine (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Rail Baltica Harjumaa (Assaku, Luige, Saku, Kurtna) ja Pärnumaa (Kaisma, Tootsi, Urge) kohalike peatuste projekteerimisteenuse osutamine vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele. Vaadake hankeid »
2022-03-10   Rail Baltica Ăślemiste jaamaalal reisiterminali, selle lähiala ja raudtee infrastruktuuri ehitustööd (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Rail Baltica Ülemiste jaamaalal reisiterminali, selle lähiala ja raudtee infrastruktuuri ehitustööde teostamine vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatule. Vaadake hankeid »
2022-01-28   Rail Baltica Ăślemiste Ăśhisterminali ja lähiala ehituse ettevalmistustööd (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Rail Baltica Ülemiste terminali ja selle lähiala ehituse ettevalmistustööd vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OsaĂĽhing Kaurits
2022-01-27   Saustinõmme ökodukti tööprojekti koostamise aegse konsultatsiooni ja ehitus- ning garantiiperioodi aegse... (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Rail Baltica trassil Harju maakonnas asuva Saustinõmme ökodukti tööprojekti koostamise aegse konsultatsiooni ja ehitus- ning garantiiperioodi aegse omanikujärelevalve teenuse osutamine vastavalt alusdokumentides sätestatule Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS Infragate Eesti
2021-12-02   Saustinõmme ökodukti ehitustööd (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Rail Baltica trassil Harju maakonnas asuva Saustinõmme ökodukti ehitustööde ja kaasnevate tööde teostamine vastavalt alusdokumentides sätestatule. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: KMG Inseneriehituse AS
2021-11-04   Rail Baltica kohalike peatuste jaamahoonete ja ooteplatvormide vahelise ĂĽlepääsu tĂĽĂĽpprojektide koostamine ning... (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Rail Baltica kohalike peatuste arendamise eesmärgiks on regionaalsete ühenduste loomine ning asustuste aegruumilise vahemaa vähendamine. Hangitava objekti põhiliseks eesmärgiks on läbi projekteerimistööde saavutada ehitusõigused ja eeldused ehitustegevuse läbiviimiseks vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Novarc Group AS
2021-09-01   Rail Baltic kohalike peatuste detailplaneeringute koostamine (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Rail Baltic Harjumaa (Assaku, Luige, Saku, Kurtna), Raplamaa (Kohila, Rapla, Järvakandi) ja Pärnumaa (Kaisma, Tootsi, Urge) kohalike peatuste detailplaneeringute koostamine vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Skepast&Puhkim OĂś
2021-07-20   IT teenused (raamleping 1 pakkujaga) (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Riigihanke eesmärk on Rail Baltic Estonia OÜ tegevuseks vajaliku Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia terviklahenduse osutamine Vaadake hankeid »
2021-07-20   Rail Balticu Ăślemiste Ăśhisterminali ja selle lähiala ehituse ettevalmistustööde projekteerimine, 0 etapp (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Rail Balticu Ülemiste Ühisterminali ja selle lähiala ehituse ettevalmistustööde projekteerimistööde, 0 etapi teostamine vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: K-Projekt Aktsiaselts
2021-05-10   Rail Balticu kohalike peatuste jaamahoonete ja ooteplatvormide vahelise ĂĽlepääsu tĂĽĂĽpprojektide koostamine ning... (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Rail Balticu kohalike peatuste arendamise eesmärgiks on regionaalsete ühenduste loomine ning asustuste aegruumilise vahemaa vähendamine. Hangitava objekti põhiliseks eesmärgiks on läbi planeerimis- ja projekteerimistööde saavutada ehitusõigused vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele. Vaadake hankeid »
2021-04-15   Soodevahe kuivsadama ja infrastruktuuri hoolduskeskuse eelprojekti ja tehnovõrkude tööprojekti koostamine 2 (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Eesmärk on saada parim projekteerimislahendus Soodevahe kuivsadama ja Rail Baltica infrastruktuuri hoolduskeskuse ja nendega seonduva taristu rajamiseks, vastavalt alusdokumentides sätestatud nõuetele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OBERMEYER Hellas Ltd Obermeyer Planen+Beraten GmbH Eesti filiaal
2021-02-10   Rail Baltica kohtobjektide infrastruktuuri projektide läbivaatus ja projekteerimistööde ekspertiisiteenused (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Hankija eesmärk on Rail Baltica trassi 8 kohtobjekti infrastruktuuri projektide ülevaatuse ja projektiekspertiiside teostamine vastavalt alusdokumentides sätestatule ajavahemikul 2021–2023 Vaadake hankeid »
2021-01-08   Soodevahe kuivsadama ja infrastruktuuri hoolduskeskuse eelprojekti ja tehnovõrkude tööprojekti koostamine (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Pärnu kaubaterminali ja Rail Baltica Pärnu piirkonna 1 435 mm raudtee infrastruktuuri hoolduskeskuse maa-ala detailplaneeringu ja KSH hindamise ning raudtee-ja maanteetaristu, tehnovõrkude ja hoonestuse eelprojekti koostamine Vaadake hankeid »
2020-11-11   Rail Baltic Ăślemiste reisiterminali ja selle lähiala projekteerimisaegse konsultatsiooni ja ehitus- ning... (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Tellija peaeesmärk on tähtaegselt, kvaliteetselt, optimaalsete kuludega ja nõuetekohaselt rajada Ülemiste raudteepeatuse asemele Rail Baltica rahvusvaheline reisiterminal koos selle juurde kuuluva taristuga. Reisiterminal on mõeldud Rail Baltica 1 435 mm ja Eesti Raudtee 1 520 rööpmelaiusega liinidel kasutatava reisijateveo veeremi teenindamiseks peatusena nii kiir- kui ka kohalikele rongidele. OJV teenus ehitustööde ja garantiiperioodi ajal tulenevalt Ehitusseadustikust ja määrusest 2.7.2015 nr 80 ning … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Tallinna Linnaehituse Aktsiaselts
2020-09-10   Rail Baltic Ăślemiste veeremidepoo maa-ala detailplaneeringu koostamine, depoo ja tehnovõrkude projekteerimine (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Hankija eesmärk on saada parim projekteerimislahendus Rail Balticu Ülemiste veeremidepoo ja seonduva taristu rajamiseks vastavalt alusdokumentides sätestatud nõuetele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Nord Projekt OsaĂĽhing Reaalprojekt
2020-04-28   Rail Baltica Muuga multimodaalse kaubaterminali projekteerimine ja projekteerija järelevalveteenused (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Hankija eesmärk on saada parim projekteerimislahendus Muuuga raudteejaama ja seonduva taristu rajamiseks, vastavalt alusdokumentides sätestatud nõuetele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Sweco Projekt AS
2020-04-20   Pärnu kaubaterminali detailplaneeringu ja eelprojekti koostamine (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Pärnu kaubaterminali ja Rail Baltica Pärnu piirkonna 1 435 mm raudtee infrastruktuuri hoolduskeskuse maa-ala detailplaneeringu ja KSH hindamise ning raudtee-ja maanteetaristu, tehnovõrkude ja hoonestuse eelprojekti koostamine Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: K-Projekt Aktsiaselts
2020-04-01   Rail Baltica kuivsadama teostatavusanalĂĽĂĽs (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Käesoleva töö eesmärk on välja selgitada tehniliselt ja majanduslikult optimaalseim kuivsadama funktsiooni täitva Rail Baltic raudteetrassi kaubaterminali (dry-port) terviklahendus. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Civitta Eesti AS Railistics GmbH
2019-12-16   Ăślemiste raudteeinfrastruktuuri rekonstrueerimise projekteerimine ja projekteerija järelevalveteenused (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Hankija eesmärk on saada parim lahendus Ülemiste raudtee rekonstrueerimiseks, mis võimaldaks muuhulgas vastu võtta investeerimisotsuseid Rail Baltica 1 435 mm ja Eesti Raudtee 1 520 mm raamesse kuuluvate ehitiste kohta ning need tulevikus ellu viia selliselt, et: 1. lepingu täitmise tulemusel põhiprojekti staadiumis üle antav ehitusprojekti osa (raudteetaristu) võimaldaks teostada põhiprojekti staadiumi detailiseerimine tööprojekti staadiumiks ja projekteerimise ja ehitustööde riigihanke korraldamist ja … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AllSpark OĂś OsaĂĽhing Reaalprojekt
2018-11-10   Rail Baltica ehitamise hankimise kontseptsioon (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Käesoleva hankega hangitava töö eesmärk on välja selgitada optimaalne hankestrateegia Rail Baltica Eesti territooriumil seotud ehitushangete läbiviimiseks ning koostada hankestrateegiale vastav ehitustööde korraldamise kava. Analüüsi tulemusel koostatava hankestrateegia ja ehitustööde korraldamise kava eesmärgiks on tagada Rail Baltica ehitustööde tähtaegne ja rahaliselt optimaalne teostus läbi turuvõimekuse efektiivseima kasutamise ehitustööde ja ehitustöödega seonduvate tööde hankimisel ning läbi … Vaadake hankeid »
2018-10-05   Rail Baltica maavarade proovivõtud ja laborianalĂĽĂĽs (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Käesoleva hanke alusel teostatava uuringu eesmärk on välja selgitada Rail Baltica raudtee ehitamiseks vajalike ehitusmaavarade varustuskindlus arvestades Rail Baltica projekteerimisjuhendis (Design Guidelines'is) toodud kvaliteedinõuetega. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Teede Tehnokeskus
2018-03-09   Kommunikatsiooniteenused 2018–2020 (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Käesoleva hanke eesmärk on hankelepingu sõlmimine kommunikatsiooniteenuste osutamiseks aastatel 2018–2020 (k.a.). Edukas pakkuja osutab lepingu ja hankija tellimuse alusel erinevaid kommunikatsioonivaldkonna teenuseid. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OĂś Hamburg ja Partnerid
2016-08-29   Rail Baltic Muuga multimodaalse kaubaterminali tehnoloogiliste ja ruumiliste vajaduste analĂĽĂĽs (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Käesoleva töö eesmärk on välja selgitada kaks kõige tasuvamat ja realistlikumat alternatiivset integreeritud lahendust Muuga multimodaalse kaubaterminali asukoha, tehnoloogilise võimekuse ja funktsionaalsuste osas, võttes aluseks kaubavoogude nõudluse pikaajalise analüüsi aastani 2055. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Civitta Eesti AS
2016-04-29   Rail Baltic Muuga multimodaalse kaubaterminali tehnoloogiliste ja ruumiliste vajaduste analĂĽĂĽs (OsaĂĽhing Rail Baltic Estonia)
Käesoleva töö eesmärk on välja selgitada 2 kõige tasuvamat ja realistlikumat alternatiivset integreeritud lahendust Muuga multimodaalse kaubaterminali asukoha, tehnoloogilise võimekuse ja funktsionaalsuste osas, võttes aluseks kaubavoogude nõudluse pikaajalise analüüsi aastani 2055. Vaadake hankeid »