Hanked: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

>20 arhiveeritud hanked

Hiljutised hanked Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

2023-05-04   Ă„mari lennuliiklusala remont (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Ämari lennuvälja lennuliiklusala (ca 38 ha) sadeveesüsteemide, valgustussüsteemide ja katendite ning märgistuste remonilahenduste projekteerimine ja ehitus/remonttööde teostamine. Vaadake hankeid »
2023-05-03   Öövaatlusseadmed (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Öövaatlusseadmete ost koos elutsükli tagamisega Vaadake hankeid »
2023-05-02   Rendisõidukid KV esindajatele BrĂĽsselis ja Mons's (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Hanke eesmärk on rentida 2 tk väikebussi ja 2 tk sedaani (kasutamata) Kaitseväe esinduse jaoks Brüsselis ja Mons'is, Belgias. Pakkuja peab suutma tagada sõidukitele liiklus- ja kaskokindlustuskaitset, remondi- ja hooldusteenust nimetatud linnades ning diplomaatiliste numbrimärkide kasutamise. Vaadake hankeid »
2023-04-24   Veesõidukite dokkimine (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Dokis korraliste ja avariiliste remontide ja hoolduste teostamine veesõidukite veepiiri alustele seadmetele, korpusele, pealisehitisele, taglastusele ning jõu- ja tekiseadmetele, mida ei ole võimalik teostada veesõiduki sadamas või käigus oleku ajal ning vahendite, materjalide ja varuosade soetamine. Vaadake hankeid »
2023-04-14   Ladustamisteenus (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Hanke eesmärk on leida koostööpartner hankija kauba vastuvõtmiseks, ladustamiseks, komplekteerimiseks, pakendamiseks, väljastamiseks, veoks ja muude vajalike laoteenuste osutamiseks vastavalt hankija esitatud tellimustele. Hanke eeldatav maksumus ei kohusta hankijat selles mahus teenuseid tellima. Lõplikud kogused ja summad selguvad sõlmitavate hankelepingute käigus. Vaadake hankeid »
2023-04-12   Ă„mari veoautode varjualuste projekteerimine ja ehitamine (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Ämari sõidukite varjualuste projekteerimine ja ehitus. Vaadake hankeid »
2023-03-31   Esitlustehnika ostmine ja rentimine koos elutsĂĽklihaldusega (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Esitlustehnika ostmine ja rentimine koos elutsüklihaldusega Vaadake hankeid »
2023-03-31   Lao ehitustööd (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Jõhvi lao projekteerimis- ja ehitustööd koos nõrkvoolutöödega. Vaadake hankeid »
2023-03-31   Videokonverentsi sideseadmete ja nende tarkvara ostmine koos tehnilise toega (CISCO ja POLY) (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Videokonverentsi sideseadmete ja nende tarkvara ostmine koos tehnilise toega (CISCO ja POLY) Vaadake hankeid »
2023-03-24   KĂĽtuselabori seadmete ostmine (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Riigihanke eesmärk on lennukikütuse kvaliteedi järelevalve teostamise seadmete ja nende tarvikute soetamine, kalibreerimine ja garantiihoolduste teostamine. Hanke eeldatav maksumus ei kohusta hankijat selles mahus kaupa või teenuseid tellima. Lõplikud kogused ja summad selguvad sõlmitavate hankelepingute käigus. Vaadake hankeid »
2023-03-17   Kaitseväe õppehoone ja administratiivhoone projekteerimis- ja ehitustööd (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Tegemist on r/b konstruktsioonis A-energiatõhususe klassiga hoonetega: õppehoone D02 ja administratiivhoone A01. Hoone mahud: D02 on 4-korruseline õppehoone (sisaldab magalad, õppeklassid, laod, aatriumiklassi jmt.) ning adminhoone A01 (kabinet, nõupidamise ruum, üldalad jmt) on 1-korruseline hoone koos vajalike muude ehitiste, tehnosüsteemide ja välisvõrkudega. D02 ca 4200 m2 suletud brutopinda ja A01 suletud brutopinda ca 180 m2. Lisaks teed ja platsid sh välised rajatised (piirdeaed jms) Vaadake hankeid »
2023-03-15   Riigikaitseõppe laagrite varustuse majandamine (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Hanke eesmärgiks on sõlmida raamleping ühe partneriga, kes osutaks 48 kuu jooksul riigikaitsõpetuse laagrite korraldamise jaoks vajaminema varustuse komplekteerimis-, ladustamis-, transpordi- ning hooldusteenust. Vaadake hankeid »
2023-03-13   Lennuvälja hooldus- ja päästesõidukite remont ja hooldus (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Riigihanke eesmärk on korraliste ja erakorraliste remont- ja hooldustööde teostamine Kaitseväe õhusõidukite toetus- ja päästesõidukitele, lennujaama ja lennuraja hooldussõidukitele ja seadmetele ning tööde teostamiseks vajalike vahendite, materjalide ja varuosade soetamine. Hankija soovib igas hanke osas minna raamlepingusse maksimaalselt kolme pakkujaga, kelle vahel hakkab hankija läbi viima minikonkursse. Hanke eeldatav maksumus ei kohusta hankijat selles mahus teenuseid tellima. Lõplikud kogused ja … Vaadake hankeid »
2023-02-15   Avariilise tehnohooldusteenuse tellimine (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Hangitav teenus on ehitiste tarindite avariide, rikete ning puuduste likvideerimine tunnihinna põhiselt 6 erinevas piirkonnas. Vaadake hankeid »
2023-02-06   Rekompressioonikambri (barokamber) koos 20-jalase transpordikonteineriga (tugikonteiner) ostmine (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Riigihanke eesmärgiks on osta üks (1) uus ja toimiv rekompressioonikamber koos 20-jalase transpordikonteineri sisse ehitatud tugisüsteemiga. Vaadake hankeid »
2023-02-03   Hooldus-õppegaraaĹľi ja 4 tehnika varjualuse projekteerimine ja ehitamine (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Tapa linnaku tehnikatöökoja ja nelja varjualuse rajamine vastavalt tellija poolt edastatud ehitusprojektidele. Asukoht: Loode tn 35, Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond (79201:001:0288). Töömaa suurus ca 4,5 ha. Töömaa sees arvestada ka erinevate alade ja platside rajamisega ehitiste ümber ning taristu toimimiseks vajalike trassidega. Taotleda ehitusload. Projekteerimisel ja ehitamisel lähtuda tehnilisest kirjeldusest (TK) ja selle lisadest. Vaadake hankeid »
2023-02-01   Valmistoidu transport (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Riigihanke eesmärk on valmistoidu ja toitlustusvahendite transportimine Kaitseväe Miinisadama toitlustuskompleksist erinevatesse sihtkohtadesse Harjumaal. Teenuse osutamine peab algama 1.06.2023. Hanke eeldatav maksumus ei kohusta hankijat selles mahus teenust tellima. Lõplikud kogused ja summad selguvad sõlmitavate hankelepingute käigus. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Deklau Transport OĂś
2023-01-27   Esindussõidukite rentimine BrĂĽsselis ja Mons'is (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Hanke eesmärk on rentida 2 tk väikebussi ja 2 tk sedaani (kasutamata) Kaitseväe esinduse jaoks Brüsselis ja Mons'is, Belgias. Pakkuja peab suutma tagada sõidukitele liiklus- ja kaskokindlustuskaitset, remondi- ja hooldusteenust nimetatud linnades ning diplomaatiliste numbrimärkide kasutamise. Renditeenuse algus peab olema alates 30.04.2023. Vaadake hankeid »
2023-01-27   Vee- ja kanalisatsioonisĂĽsteemide hooldus ja remont (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Riigihanke eesmärk on vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hoolduse ja remonditeenuse osutaja leidmine neljaks aastaks riigihanke alusdokumentides toodud tingimustel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS Lavateir SIA Grundfos Pumps Baltic Eesti filiaal
2023-01-16   VentilatsioonisĂĽsteemide hooldus ja remont (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Riigihanke eesmärk on ventilatsioonisüsteemide hooldus- ja remonditeenuse osutaja leidmine Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse hallatavatele objektidele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aru Hooldus OĂś Napal Service OĂś
2023-01-13   Lõuna linnakute projekteerimine ja ehitamine (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Lõuna linnakute (Luunja linnaku laiendus ja Meeri ala uus linnak) ehitustööde (sh projekteerimistööd) hankemenetlus. Töö tulemusel valmivad erinevad laohooned ja muu toetav taristu kaitseväe üksustele. Hange on jaotatud kahte ossa. Täpsem tööde kirjeldus RHAD Lisa 7. Vaadake hankeid »
2023-01-13   Tulirelvade tarvikud ja lisaseadmed (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Tulirelvade tarvikud, komponendid ja lisaseadmed mh - laserid, helisummutid, kinnitustallad, harkjalad, kolmjalad jne. Uute arenduste ja parenduste ning elutsükli ja vajalike koolituste tagamine. Vaadake hankeid »
2023-01-11   Maismaasõidukite remonditöökodade kulu- ja remondimaterjalid (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Riigihanke eesmärgiks on erinevate maismaasõidukite lisavarustuse, tööriistade ja remondivahendite komplektide ning sõidukite remonditarvikute ostmine Kaitseväe remonditöökodadele. Hankija soovib sõlmida raamlepingu igas hanke osas kuni kolme pakkujaga. Kui pakkujate pakutud ühikuhind ületab hankija planeeritud eelarvet, on hankijal õigus hankelepingute sõlmimiseks tellitavaid koguseid vähendada. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Europarts Autodet Aktsiaselts Stokker Aktsiaselts WĂĽrth Luna Group Estonia AS Motoral Eesti Aktsiaselts
2023-01-06   Nursipalu harjutusvälja teeninduslinnaku projekteerimine ja ehitus (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Teeninduslinnaku projekti koostamine ja rajamine koos ümbritseva välisruumi ja linnaku toimimiseks vajalike trasside ning ehitistega. Täpsem hanke sisu on RHAD lisa 7. Vaadake hankeid »
2022-12-28   Erinevad lõhkeained ja -materjalid, laengud, miinid ja nende osad (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Erinevad lõhkeained ja lõhkematerjalid (Nt süütenöör, süütekapslid, lõhketeip, lõhkeaine tuvastuskomplektid, lõhkamismasinad, det.nöör). Erinevad laengud, miinid ja nende osad.Materjalivaldkonna elutsükli tagamine, uuendamine ja juba olemasolevate toodete modifitseerimine. Vaadake hankeid »
2022-12-28   Kaitseväes kasutuses olevate sõidukite (sh militaarsõidukite), konteinerlahenduste ja soetamisel olevate masinate... (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Hanke eesmärgiks on raamlepingu sõlmimine mitme pakkujaga side ja juhtimissõidukite ja nendesse sidesüsteemide integreerimise ning välja ehitamine koos sidepaigaldiste remondi- ja hooldusteenusega. Kavandatav hanke hõlmab endas integreerimise ja ehitustöid, sellega seotud projekteerimise (sealhulgas ka raadiotehnilised koostoime arvutused), konstrueerimise ja joonestamise töid, paigaldusdetailide tootmist (vajadusel ka üksikult), integreeritud sidesüsteemide varuosade tootmist või tarnet. Pakkuja teostab … Vaadake hankeid »
2022-12-27   Suurekaliibriline laskemoon (35mm, 40mm alakaliibriline, 155mm) (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
35mm, 40mm (M-69 TT grh) ja 155mm laskemoon - erinevad tüübid, komponendid ja uued arendused/parendused. Vaadake hankeid »
2022-12-13   Ballistilised kiivrid ja lisadetailid (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Hanke eesmärk on leida maksimaalselt 5 lepingupartnerit, kes tarniks ballistilisi kiivreid ja kiivritega seotud muud lisavarustust.Hankemenetlus on jagatud kaheks etapiks. Esimeses etapis (taotluste voorus) toimub taotlejate kõrvaldamise aluste puudumise ning kvalifikatsiooni kontrollimine riigihanke alusdokumentides esitatud nõuetele. Kvalifitseeritud taotlejad liiguvad edasi teise etappi (pakkumuste voor), kus neile tehakse pakkumuste esitamise ettepanek.Teises etapis on võimalik kvalifitseeritud … Vaadake hankeid »
2022-11-24   NATO vastuvõtva riigi toetuse infohaldusplatvorm (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
NATO vastuvõtva riigi toetuse infohaldusplatvorm Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: WilNor Governmental Services AS
2022-11-16   Toiduvarude ladustamine (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Toiduvarude ladustamine, hoiustamine, uuendamine ja taastamine riigihanke alusdokumentides toodud tingimustel Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Salvest Balti Veski Aktsiaselts
2022-11-10   Materjaliarvestuse ja ostujuhtimise lahenduste IT arendusteenus koos tehnilise toega (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Materjaliarvestuse ja ostujuhtimise lahenduste IT arendusteenus koos tehnilise toega Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Softwerk OĂś
2022-11-08   Jäätõrjevahendite ostmine (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Hanke eesmärk on Aktsiaseltsile Tallinna Lennujaam, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusele ja vajadusel ka Kaitseväele jäätõrjevahendite ostmine koos kohale toimetamisega nelja-aastase perioodi jooksul. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: UAB "Stega"
2022-10-18   Signaal- ja pĂĽrotehnilised vahendid (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Erinevad signaallaskeseadmed ja -raketid, flash-bangid, suitsud ja muud pürotehnilised vahendid Vaadake hankeid »
2022-10-05   Soomustatud sõiduautode ostmine (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Hankija soovib osta soomustatud sõiduautosid (maasturid, sedaanid, väikebussid) erinevate teenistusülesannete täitmiseks, neile sobilikke varuosasid ning nendega kaasnevaid ümberehitus-, remont- ja hooldustöid. Hankija soovib raamlepingusse minna kuni kolme pakkujaga, kelle vahel hakkab hankija läbi viima minikonkursse. Esimene hankeleping sõlmitakse pärast raamlepingu sõlmimist pakkujaga, kelle pakkumus on hankijale majanduslikult soodsaim. Hankija soovib esimese hankelepinguga osta kolm diiselmootoriga … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Baltic Defence & Technology OĂś SVOS, spol. s r.o. Technology And Security Developments S.L Ultimate Armour Works FZC
2022-10-03   Raskekuulipilduja paukpadrunitega laskmise seade ja elutsĂĽkkel (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Hanke eesmärk on tagada raskekuulipilduja paukpadrunitega laskmise seadme elutsükkel ning vajadusel uute seadmete hankimine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Nordic Armoury OĂś
2022-10-03   Raatuse territooriumi jääkreostuse likvideerimine (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Pinnase jääkreostuse likvideerimine Tartu Raatuse territooriumil SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusega. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: EKOGRID OY Maves OĂś
2022-09-21   Moondamisvahendid (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Hanke eesmärgiks on leida 3 raamlepingu partnerit, kes suudavad toota erineva võimekusega maskeerimisvõrke ja muid moondamisvahendeid Kaitseväele.Esimese hankelepinguga plaanitakse osta eeldatavalt 1 500 000 euro väärtuses maskeerimisvõrke. Esimene hankeleping sõlmitakse majanduslikult soodsaima pakkumuse teinud pakkujaga. Pakkumused peavad jõus olema 90 kalendripäeva. Vaadake hankeid »
2022-09-15   Käsigranaadid (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Lahingkäsigranaatide ja õppekäsigranaatide, nende elutsükli ja vajalike koolituste tagamine ning uutele ja juba olemasolevatele käsigranaatidele sütikute soetamine. Vaadake hankeid »
2022-09-08   Porivaipade vahetamine (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Riigihanke eesmärk on porivaipade vahetamise teenuse ostmine Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusele ja (vajadusel) Kaitseväele 4-aastase perioodi jooksul. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Lindström Osaühing
2022-09-08   Pressvormiga toodetud meened, sĂĽmboolika, aumärgid ja isikuplaadid (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Riigihanke eesmärgiks on sõlmida neljaks aastaks raamleping mitme pakkujaga, et soetada pressvormiga toodetud meeneid, teenete-, au- ja mütsimärke, isikuplaate jpm. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Kultakeskus Oy OsaĂĽhing Miniplast OsaĂĽhing Sporrong Eesti OĂś Juveel
2022-09-02   Tapa RSOM köögitehnoloogia (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Riigihanke esemeks on Tapa RSOM suurköögiseadmete ostmine, projektijuhtimine, tehnoloogilise projekti koostamine koos seadmete müügi, tarne, transpordi, paigalduse ja koolitusega. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Bestmarki Suurköökide Aktsiaselts
2022-08-26   Töötervishoiuteenus (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Töötervishoiuteenuse ja selle juurde kuuluvate või sellega seonduvate lisateenuste ning teiste lisateenuste (nt vaktsineerimine, psühholoogiline nõustamine jms) tellimine Kaitseministeeriumi, Kaitseväe, Kaitseressursside Ameti, Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse, Eesti Sõjamuuseumi – Kindral Laidoneri Muuseumi teenistujatele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: HeBA Clinic OĂś Medihub OĂś Qvalitas Arstikeskus AS
2022-08-11   Ballistilised paneelid (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Hanke eesmärgiks on sõlmida raamlepingud kõigi kvalifitseerunud ning vastavaks tunnistatud pakkujatega ballistiliste paneelide ostmiseks raamlepingu perioodi jooksul. Pakkumus peab jõus olema 120 kalendripäeva.Esimese hankelepinguga ostetakse Kaitseväele 11 625 pehmet esi- ja seljaosa paneeli ning 10 903 pehmet ballistilise vöö paneeli ning 1000 kõva paneeli komplekti (komplekt koosneb rinna- ja seljapaneelist ning 2 küljepaneelist). Päästeametile ostetakse esimese hankelepinguga 1500 pehmet esi- ja … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: C.P.E. Production OY Catalyst Business Development, inc OĂś Baltic Armaments
2022-08-10   Paldiski toitlustuskompleksi projekteerimine ja ehitus (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Paldiski linnaku toitlustuskompleksi ja köögitehnoloogia projekteerimine ja ehitus ning olemasoleva vundamendi lammutamine vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OĂś Nordlin Ehitus
2022-08-02   Reisikorraldusteenus (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Riigihanke eesmärgiks on leida raamlepingupartnerid tagamaks Kaitseministeeriumile (KaMIN), Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusele (RKIK), Kaitseväele (KV), Kaitseressursside Ametile (KRA) ja SA CR14 kvaliteetne, turvaline ja optimaalsete kuludega rahvusvaheline ja siseriiklik reisikorraldusteenus koos lisateenustega. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Estravel Aktsiaselts Wris Reisieksperdi Aktsiaselts
2022-07-19   Mootorrataste ostmine (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Hanke eesmärk on sõlmida hankeleping 84 mootorratta ja vajalike varuosade ostmiseks ning nendega seotud preventiivsete hooldustööde ja remont- ning vajalike ümberehitustööde tellimiseks. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Auto LĂĽliti OĂś OMT Varustus OĂś
2022-06-28   Toonerid (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus)
Riigihanke eesmärgiks on soetada Kaitseministeeriumi valitsemisala asutustes kasutusel olevatetele printeritele ja koopiamasinatele toonereid vastavalt vajadusele Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Orient Kontorikaubad BĂĽrookeskus OĂś OsaĂĽhing Finroport Pluss