2023-05-09   Riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa (E263) km 126,0-128,7 KalikĂĽla lõigu eelprojekti koostamine (Transpordiamet)
Riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa (E263) km 126,0-128,7 Kaliküla lõigu eelprojekti koostamine vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
2023-05-08   Kangru liiklussõlme ja Rail Balticut ĂĽletavate viaduktide ehitustööd (Transpordiamet)
Kangru liiklussõlme ja Rail Balticut ületavate viaduktide ehitustööd vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
2023-05-01   LED valgustite ostmine maanteevalgustuse taristu renoveerimiseks (Transpordiamet)
LED valgustite ostmine maanteevalgustuse taristu renoveerimiseks vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele Vaadake hankeid »
2023-04-26   Riigitee 57 km 16,385-23,809 Vihi-Kaansoo põhiprojekti koostamine (Transpordiamet)
Riigitee 57 km 16,385-23,809 Vihi-Kaansoo põhiprojekti koostamise lõpetamine vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
2023-04-18   Riigitee 2 (E263) Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa km 168,36-176,84 asuva Kardla–Tartu lõigu põhiprojekti koostamine (Transpordiamet)
Riigitee 2 (E263) Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa km 168,36-176,84 asuva Kardla–Tartu lõigu põhiprojekti koostamine vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
2023-04-17   Laboriteenuste raamhange (Transpordiamet)
Riigihanke tulemusena sõlmitakse raamleping tee-ehitusega seotud laboratoorsete katsetuste tellimiseks 36 kuulise perioodi jooksul, vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele. Vaadake hankeid »
2023-04-14   Teeseadmete andmehõive platvormi tarkvara arendus- ja hooldusteenus (Transpordiamet)
Teeseadmete andmehõive platvormi tarkvara arendus- ja hooldusteenuse raamhange Vaadake hankeid »
2023-04-14   Riigitee nr 11330 JärvekĂĽla-JĂĽri asuva Rail Baltica Põrguvälja maanteeviadukti ehitamise omanikujärelevalve (Transpordiamet)
Riigitee nr 11330 Järveküla-Jüri asuva Rail Baltica Põrguvälja maanteeviadukti ehitamise omanikujärelevalve teostamine vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
2023-04-04   Riigitee 20 Põdruse–Kunda–Pada km 16,91-28,35 Kunda–Pada teelõigu rekonstrueerimine BIM (Transpordiamet)
Riigitee 20 Põdruse–Kunda–Pada km 16,91-28,35 Kunda–Pada teelõigu rekonstrueerimine BIM vastavalt hanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
2023-03-31   Pärnu linnas Sindi-Lodja silla projekteerimine ja ehitamine koos juurdepääsuteedega (Transpordiamet)
Sindi-Lodja silla projekteerimine ja ehitus koos juurdepääsuteede ehitusega vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele. Vaadake hankeid »
2023-03-28   Transpordiameti reisiplaneerija arendus- ja hooldusteenus (Transpordiamet)
Transpordiameti reisiplaneerija arendus- ja hooldusteenuse raamhange Vaadake hankeid »
2023-03-22   Reisikorraldusteenuste tellimine (Transpordiamet)
Reisikorraldusteenuste tellimine Transpordiametile vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
2023-03-21   Transpordiameti hoonete ja väliterritooriumite koristus (Transpordiamet)
Transpordiameti hoonete ja väliterritooriumite koristus vastavalt riigihanke alusdokumentides kehtestatud tingimustele. Vaadake hankeid »
2023-03-21   Transpordiameti Väike-Turu 4, Tartu, Väike-Turu 10, Tartu – sadamaala, RohukĂĽla sadam 8, RohukĂĽla, Lume 9, Tallinn,... (Transpordiamet)
Transpordiameti Väike-Turu 4, Tartu, Väike-Turu 10, Tartu – sadamaala, Rohuküla sadam 8, Rohuküla, Lume 9, Tallinn, Lume 9, Tallinn, Merekalda 16, Pärnu hoonete ja väliterritooriumite koristus vastavalt riigihanke alusdokumentides kehtestatud tingimustele Vaadake hankeid »
2023-03-20   Transpordiameti töötajate ametiriiete tootmine (Transpordiamet)
Transpordiameti töötajate ametiriiete tootmine vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
2023-02-28   Mitmeotstarbelise laeva EVA - 316 kindlustamine (Transpordiamet)
Mitmeotstarbelise laeva EVA - 316 kindlustamine vastavalt riigihanke alusdokumentides kehtestatud tingimustele. Vaadake hankeid »
2023-02-28   Jäämurdja Tarmo kindlustamine (Transpordiamet)
Jäämurdja Tarmo kindlustamine vastavalt riigihanke alusdokumentides kehtestatud tingimustele. Vaadake hankeid »
2023-02-28   Mõõdistuslaev Jakob Prei kindlustamine (Transpordiamet)
Mõõdistuslaev Jakob Prei kindlustamine vastavalt riigihanke alusdokumentides kehtestatud tingimustele. Vaadake hankeid »
2023-02-21   Transpordiameti ametiautodele mootorikĂĽtuse ostmine (Transpordiamet)
Riigihanke hankelepingu esemeks on Transpordiameti ametiautodele mootorikütuste bensiin 95, bensiin 98 ja diislikütuse ostmine kütusekaartidega jaemüügi korras, vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
2023-02-13   Riigiteel nr 20113 Hagudi-Kodila asuva Rail Baltica maanteeviadukti ehitamise omanikujärelevalve (Transpordiamet)
Riigiteel nr 20113 Hagudi-Kodila asuva Rail Baltica maanteeviadukti ehitamise omanikujärelevalve teostamine vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OĂś Esprii
2023-02-01   Televisiooni, raadiot ja online meediat hõlmav ristmeedia lahendus Eesti elanikkonna ohutusalase teadlikkuse tõstmiseks (Transpordiamet)
Eesti elanikkonna ohutusalase teadlikkuse tõstmiseks kuni kaheteistkümnel erineval etteantud teemal põhineva sisulahenduse väljatöötamine ja tootmine ning televisiooni, raadiot ja online meediat hõlmavat ristmeediat kasutades loodud sisu avaldamine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS Postimees Grupp Loovagentuur OĂś
2023-01-31   Riigitee nr 11330 JärvekĂĽla-JĂĽri asuva Rail Baltica Põrguvälja maanteeviadukti ehitamine (Transpordiamet)
Riigitee nr 11330 Järveküla-Jüri asuva Rail Baltica Põrguvälja maanteeviadukti ehitamine vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
2023-01-24   Tarbja kogujatee ja Tarbja silla ehitus (Transpordiamet)
Tarbja kogujatee ja Tarbja silla ehitus vastavalt hanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
2023-01-20   Pindamistööd Ida-Viru, Lääne-Viru ja Järva maakonna riigiteedel 2023 (Transpordiamet)
Pindamistööd Ida-Viru, Lääne-Viru ja Järva maakonna riigiteedel 2023 vastavalt hanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Verston OĂś
2023-01-10   Plastikpoide ostmine (Transpordiamet)
Eesti merealadel jääoludes kasutamiseks sobivate plastikpoide ostmine vastavalt riigihanke alusdokumentides kehtestatud tingimustele Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Arctia Meritaito Oy
2023-01-06   Pindamistööd Harju ja Rapla maakondades 2023. aastal (Transpordiamet)
Pindamistööd Harju ja Rapla maakondades 2023. aastal vastavalt hanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Verston OĂś
2022-12-29   Pindamistööd Hiiu, Lääne, Pärnu, Saare ja Viljandi maakondades 2023 (Transpordiamet)
Pindamistööd Hiiu, Lääne, Pärnu, Saare ja Viljandi maakondades 2023. aastal vastavalt hanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS TREV-2 Grupp OsaĂĽhing Ăśle Verston OĂś
2022-12-27   Pindamistööd Jõgeva, Tartu, Põlva, Võru ja Valga maakonnas 2023 (Transpordiamet)
Pindamistööd Jõgeva, Tartu, Põlva, Võru ja Valga maakonnas 2023 vastavalt hanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OsaĂĽhing Ăśle
2022-12-21   Riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa (E263) km 126,0-128,7 KalikĂĽla lõigu eelprojekti koostamine (Transpordiamet)
Riigitee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa (E263) km 126,0-128,7 Kaliküla lõigu eelprojekti koostamine vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
2022-12-14   Liikluse loendamine teisaldatavate loendusseadmetega 2023-2024 (Transpordiamet)
Liikluse loendamine teisaldatavate loendusseadmetega 2023-2024 vastavalt riigihanke dokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: ERC Konsultatsiooni OsaĂĽhing
2022-12-08   Riigitee nr 20113 Hagudi-Kodila asuva Rail Baltica maanteeviadukti ehitamine (Transpordiamet)
Riigitee nr 20113 Hagudi-Kodila asuva Rail Baltica maanteeviadukti ehitamine vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS TREV-2 Grupp
2022-12-05   Riigitee nr 2 (E263) Tallinn ‒ Tartu – Võru – Luhamaa km 135,5-141,9 Neanurme – Pikknurme 2+1 teelõigu ehitus (Transpordiamet)
Riigitee nr 2 (E263) Tallinn ‒ Tartu – Võru – Luhamaa km 135,5-141,9 Neanurme – Pikknurme 2+1 teelõigu ehitus vastavalt hanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS Tariston
2022-11-28   Lääne, Pärnu, Viljandi, Saare ja Hiiu maakondades välisvalgustuse hoolduse ning käiduteenuse osutamine aastatel 2023-2028 (Transpordiamet)
Lääne, Pärnu, Viljandi, Saare ja Hiiu maakondades välisvalgustuse hoolduse ning käiduteenuse osutamine aastatel 2023-2028 vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts KH Energia - Konsult
2022-11-23   Elektrienergia ostmine 2023. aastaks (Transpordiamet)
Elektrienergia ostmine üheks aastaks vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
2022-11-04   Riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 41,9-62,3 Kernu - Päädeva lõigu eelprojekti koostamine (Transpordiamet)
Riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 41,9-62,3 Kernu - Päädeva lõigu eelprojekti koostamine vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Roadplan OĂś
2022-10-21   Transpordiameti Laevade infosĂĽsteemi (LIS) arendus- ja hooldusteenus (Transpordiamet)
Laevade infosüsteemi (LIS) arenduse ja hoolduse tellimine vastavalt riigihanke alusdokumentides kehtestatud tingimustele Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OsaĂĽhing BPW Consulting
2022-10-19   Tee elukaare infosĂĽsteemi (TEET) hooldus- ja arendusteenus (Transpordiamet)
Tee elukaare infosüsteemi (TEET) hooldus- ja arendusteenuse raamhange Vaadake hankeid »
2022-10-17   Tallinn-Kärdla-Tallinn lennuliinil avaliku liiniveo teostamine ning teenindamine (Transpordiamet)
Tallinn-Kärdla-Tallinn lennuliinil avaliku liiniveo teostamine ning teenindamine vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele Vaadake hankeid »
2022-10-04   Eesti jäämurdeteenuse osutamise alternatiivide analĂĽĂĽs (Transpordiamet)
Eesti jäämurdeteenuse osutamise alternatiivide analüüsi tellimine vastavalt riigihanke alusdokumentides kehtestatud tingimustele Vaadake hankeid »
2022-10-03   Teekatte roopa sĂĽgavuse, tee kurvilisuse ja teekatte põikkalde mõõtmine ning mõõtmisandmete töötlemine 2023-2025 aastal (Transpordiamet)
Teekatte roopa sügavuse, tee kurvilisuse ja teekatte põikkalde mõõtmine ning mõõtmisandmete töötlemine vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Teede Tehnokeskus
2022-09-29   Transpordiameti Meremeeste infosĂĽsteemi (MIS) arendus- ja hooldusteenus (Transpordiamet)
Transpordiameti Meremeeste infosüsteemi (MIS) arenduse ja hooldusteenuse tellimine vastavalt riigihanke alusdokumentides kehtestatud tingimustele Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Gikora OĂś
2022-09-22   Laevadele diislikĂĽtuse ostmine (Transpordiamet)
Riigihanke hankelepingu esemeks on diislikütuse ostmine Transpordiameti laevadele Eesti piirides (v a Kihnu ja Ruhnu saar) vastavalt riigihanke alusdokumentides kehtestatud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Jetoil AS Tartu Terminal
2022-09-20   Sõiduki digiregistreerimise fotosĂĽsteem (Transpordiamet)
Sõiduki digiregistreerimise fotosüsteemi teenus vastavalt hanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
2022-09-20   Riigitee 15 Tallinn-Rapla-TĂĽri Kohila Rail Baltica maanteeviadukti ehitamine (Transpordiamet)
Riigitee 15 Tallinn-Rapla-Türi Kohila Rail Baltica maanteeviadukti ehitamine vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
2022-09-19   Transpordiameti ametisõidukite kasutusrent (Transpordiamet)
Transpordiameti ametisõidukite kasutusrent vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts SEB Liising Mobire Eesti AS
2022-09-15   Jäämurdeteenuse osutamine navigatsiooni kindlustamiseks Pärnu ja Liivi lahel (Transpordiamet)
Teenuse osutaja ülesandeks on vajadusel jäämurde teenuse osutamine laevade ja laevakaravanide abistamisel Pärnu sadamasse sisenemisel ja sellest väljumisel, kaasa arvatud laevade pukseerimine jääs ajavahemikuks 01.jaanuar kuni 20. aprill 2023. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS Alfons Hakans
2022-09-14   Liiklusloendusseadmete hooldus 2023-2025 (Transpordiamet)
Hankija soovib sõlmida täisteenuse lepingu 120 paigaldatud püsiloenduspunkti ning 29 perioodilise loenduspunkti hoolduseks. Sõlmitav leping hõlmab hooldustöid seitsmel tasemel: liiklusloenduse tegemine püsiloenduspunktis ja loendusandmete edastamine Tellijale, liiklusloenduse tegemine perioodilises loenduspunktis ja loendusandmete edastamine Tellijale, püsi- ja perioodiliste loenduspunktide korraline hooldus, püsi- ja perioodiliste loenduspunktide erakorraline hooldus, loenduspunktide teeandurite … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Teede Tehnokeskus
2022-09-14   Teeregistri ja TarkTee infosĂĽsteemide arendus- ja hooldusteenuse raamhange (Transpordiamet)
Teeregistri ja TarkTee infosüsteemide arendus- ja hooldusteenuse raamhange Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Datel
2022-08-30   Harju maakonna sadeveepumplate hooldus- ja valveteenus 2023-2025 (Transpordiamet)
Harju maakonna sadeveepumplate hooldus- ja valveteenus 2023-2025 vastavalt riigihanke alusdokumendis sätestatud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: SIA Grundfos Pumps Baltic Eesti filiaal
2022-08-17   Tartu hooldepiirkonna riigiteede korrashoid aastatel 2023-2028 (Transpordiamet)
Tartu hooldepiirkonna riigiteede korrashoid aastatel 2023-2028 vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Verston OĂś