2023-05-09   Maismaasõidukite mootorikĂĽtuse ja generaatori kĂĽtuse ostmine (Välisministeerium)
Riigihanke esemeks on sõidukitele mootorikütuse 95E, 98E, diislikütuse ja muude tanklateenuste ostmine Euroopa Liidu liikmesriikides asuvatest kütuse ja e-müügitanklatest (edaspidi teenindusjaamadest) krediidil põhineva kliendikaardiga. Tanklateenuste all peetakse silmas eelkõige autopesuteenust, tolmuimeja kasutamise võimalust, autotarvikute ja muude tasuliste teenuste ostmist. Vaadake hankeid »
2023-01-13   Konsultatsiooni teenuse tellimine Jaapani riigistrateegia koostamiseks (Välisministeerium)
Lepingu esemeks on konsultatsiooniteenuse tellimine riigi kaubandusstrateegia väljatöötamiseks, et suurendada Eesti ettevõtete ekspordivõimet Jaapanis ning välismaiseid otseinvesteeringuid Eesti ja Jaapani vahel lepingus ja selle lisades sätestatud tingimustel Vaadake hankeid »
2023-01-10   Konsultatsiooni teenuse tellimine UK riigistrateegia koostamiseks (Välisministeerium)
Konsultatsiooni teenuse tellimine UK riigistrateegia koostamiseks Vaadake hankeid »
2023-01-10   Konsultatsiooni teenuse tellimine Laheriikide riigistrateegiate koostamiseks (Välisministeerium)
Konsultatsiooni teenuse tellimine Laheriikide riigistrateegiate koostamiseks Vaadake hankeid »
2022-12-15   HĂĽbriidĂĽlekannete teenus (Välisministeerium)
Välisministeeriumi (sh välisesinduste) ürituste läbiviimiseks hübriidülekannete teenuse ostmine raamlepingu alusel. Hankelepingut või tellimust võidakse rahastada Euroopa Liidu „Next Generation EU“ vahenditest. Raamleping sõlmitakse kuni nelja eduka pakkujaga. Hankija jätab endale õiguse sõlmida raamleping ühe pakkujaga, kui vastavaks ja edukaks tunnistatud pakkumusi on ainult üks, kohaldades raamlepingu alusel hankelepingute sõlmimisel alternatiivseid tingimusi. Sellisel juhul on tegemist raamlepingu … Vaadake hankeid »
2022-12-14   Virtuaalvisiitide korraldamise teenus (Välisministeerium)
Virtuaalvisiitide korraldamise teenuse lahenduse ostmine vastavalt hankija igakordsele tellimusele. Hankelepingut või tellimust võidakse rahastada Euroopa Liidu „Next Generation EU“ vahenditest. Raamleping sõlmitakse kuni nelja eduka pakkujaga. Hankija jätab endale õiguse sõlmida raamleping ühe pakkujaga, kui vastavaks ja edukaks tunnistatud pakkumusi on ainult üks kohaldades raamlepingu alusel hankelepingute sõlmimisel alternatiivseid tingimusi. Sellisel juhul on tegemist raamlepingu muutmisega RHS § … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: EVENT CENTER OĂś EVENTECH OĂś Miltton Events OĂś OĂś Minu Rada
2022-10-05   Välisministeeriumi teenistujate pikaajaliseks välislähetuseks või koolituseks (ĂĽle 90 päeva järjest) reisi- ja... (Välisministeerium)
Välisministeeriumi teenistujate pikaajaliseks välislähetuseks või koolituseks (üle 90 päeva järjest) reisi- ja tervisekindlustuse ostmine Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: If P&C Insurance AS
2022-07-21   Konsultatsiooniteenuse tellimine kaupade ekspordi toetamiseks välisturgudel (Välisministeerium)
Konsultatsiooniteenuse tellimine kaupade ekspordi toetamiseks välisturgudel, mille tulemusena valmib Eesti ekspordi konkurentsivõimelisuse analüüs, selgitamaks välja, milliste kaupade ja ekspordisektorite toetamine välisturgudel toob Eesti riigile kõige kindlamini püsiva tõusu eksporditurgudel koos võimekusega andmete automaatseks (iga-aastaseks) uuendamiseks raamlepingu kehtivuse perioodil. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Policy Lab OĂś
2022-06-21   Konsultatsiooni teenuse tellimine UK riigistrateegia koostamiseks (Välisministeerium)
Konsultatsiooni teenuse tellimine UK riigistrateegia koostamiseks Eesti ettevõtete ekspordivõime kasvatamiseks UK-s ning Eesti ja UK vahel otseinvesteerimiseks Vaadake hankeid »
2022-06-20   Kolimisteenus (Välisministeerium)
Hanke objektiks on Välisministeeriumile peamiselt rahvusvahelise kuid vajadusel ka siseriikliku kolimisteenuse osutamine. Üldjuhul on tegemist Välisministeeriumi teenistujate isikliku vara kolimisega seoses välisteenistusse suundumise või sealt tagasi tulekuga või muu Välisministeeriumile vajaliku vara kolimisega. Hange korraldatakse raamlepingute sõlmimiseks 48 kuuks. Raamlepingud sõlmitakse kuni kahe madalaima kogumaksumusega pakkumuse esitanud pakkujaga. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AVA-Ekspress osaĂĽhing Movemaster OĂś
2022-06-20   InfosĂĽsteemide EELO JA VEIS arendustööde ja tugiteenuse tellimine (Välisministeerium)
Infosüsteemide EELO ja VEIS infosüsteemide programmeerimis-, testimis-, projektijuhtimis-, juurutus-, hooldus- ja dokumenteerimistööde tellimine. Hanke eesmärk on leida teenusepakkuja, kes osutab hankijale: 1. püsivat tugiteenust; 2. arendusteenust vastavalt hankija vajadustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts SPIN TEK
2022-05-03   Audiovisuaalse tehnika ostmine ettevõtluskeskustele Soulis ja Singapuris (Välisministeerium)
Lõuna-Korea Souli Eesti saatkonna ning Singapuri Eesti saatkonna juurde rajatavate ettevõtluse ja esitluskeskustele audiovisuaalse tehnika ostmine, paigaldamine, esmane seadistamine ja -programmeerimine koos tehnilistele lahendustele tugiteenuse ning hooldustööde tellimisega. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS Atea
2022-01-24   Eesti Vabariigi suursaatkonda Soulis saatkonnaruumide ja innovatsioonipesa sisustuse ostmine ja paigaldus (Välisministeerium)
Välisesindusele ja innovatsioonipesa valmismööbli, eritellimusega mööbli ja teiste sisustuselementide soetamine ja sisustuse paigaldus. Innovatsioonipesa (nn showroom) sisustamist rahastatakse Euroopa Liidu „Next Generation EU“ vahenditest. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Standard
2021-10-18   Washingtoni suursaatkonna juurde kuuluva esinduse juhi residentsi sisustuse ostmine ja paigaldus (Välisministeerium)
Välisesinduse juurde kuuluva välisesinduse juhi residentsi sisustuse tarnimine ja paigaldamine Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: SV Trading OĂś
2021-06-09   Sõiduautode, maasturite ja mahtuniversaalide ostmine (Välisministeerium)
Hankega tulemusel soovitakse osta sõidukeid Välisministeeriumile ja Eesti Vabariigi diplomaatilistele esindustele Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Veho AS
2021-05-19   Eesti Vabariigi suursaatkonda sisustuse ost ja paigaldus (Välisministeerium)
Sisustuse (sh sisseehitav mööbel) ost ja paigaldus Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OsaĂĽhing M.F.Leming
2021-04-09   Välisministeeriumi äridiplomaatia infosĂĽsteemide arendustööd ja toeteenus (Välisministeerium)
Äridiplomaatia valdkonna tööprotsesside toetamiseks vajalikke tugisüsteemide arendus ja tugi, sh juba toimiva infohaldussüsteemi edasine arendus ja toeteenus. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Datanor OĂś
2021-02-16   EV suursaatkonna siseuste, seinadetailide ja sauna ostmine ja paigaldus (Välisministeerium)
Renoveeritava välisesinduse spoonitud seinakatte plaatide, sauna ja avatäidete ost ja paigaldus Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Retlar OĂś
2021-02-04   Videokonverentsi-, voogedastuse ning videosalvestuste terviklahenduse soetamine (Välisministeerium)
Videokonverentsi, voogedastuse ning videosalvestuste terviklahenduse ning selle laienduste ja videokonverentsi seadmete ostmine raamlepingu alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Telia Eesti AS
2020-11-12   Ettevõtluse arendamise nõustamisteenus Kanadas (Välisministeerium)
Ettevõtluse arendamise nõustamisteenus Kanadas Vaadake hankeid »
2020-11-12   Ettevõtluse arendamise nõustamisteenus USA läänerannikul (Välisministeerium)
Ettevõtluse arendamise nõustamisteenus USA läänerannikul Vaadake hankeid »
2020-10-15   Välisministeeriumi teenistujate pikaajaliseks välislähetuseks või koolituseks (ĂĽle 90 päeva järjest) reisi- ja... (Välisministeerium)
Välisministeeriumi teenistujate pikaajaliseks välislähetuseks või koolituseks (üle 90 päeva järjest) reisi- ja tervisekindlustuse ostmine Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: If P&C Insurance AS
2020-10-15   Videokonverentsi-, voogedastuse ning videosalvestuste terviklahenduse ostmine (Välisministeerium)
Videokonverentsi, voogedastuse ning videosalvestuste terviklahenduse ning selle laienduste ja videokonverentsi seadmete ostmine raamlepingu alusel. Vaadake hankeid »
2020-09-28   HĂĽbriidĂĽlekannete teenus (Välisministeerium)
Välisministeeriumi (sh välisesinduste) ürituste läbiviimiseks hübriidülekannete teenuse ostmine raamlepingu alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Marketing Communication Alliance OĂś OsaĂĽhing Eventech
2020-07-02   Sõiduautode ja mahtuniversaalide ostmine ja sõiduauto kasutusrent (Välisministeerium)
Sõiduautode ja mahtuniversaalide ostmine ja sõiduauto kasutusrent Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Veho AS
2020-06-18   Sisustuse ostmine Eesti Vabariigi suursaatkonda Helsingis (Välisministeerium)
Sisustuse soetamine Eesti Vabariigi suursaatkonda Helsingis Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Ergonomik OĂś
2020-05-25   Esindusautode kasutusrendile võtmise teenus (Välisministeerium)
Viie sõiduki kasutusrendile võtmine Eesti Vabariigi alalisele esindusele Euroopa Liidu juures ja Eesti Vabariigi alalisele esindusele NATO juures Vaadake hankeid »
2020-01-07   Sisustuse ostmine Eesti Vabariigi suursaatkonda Ottawas (Välisministeerium)
Sisustuse soetamine Eesti Vabariigi suursaatkonda Ottawas. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OsaĂĽhing Merianto
2019-11-11   Eesti Vabariigi peakonsulaadile San Franciscos sisustuse tarnimine ja paigaldus (Välisministeerium)
Eesti Vabariigi peakonsulaadile San Franciscos sisustuse tarnimine ja paigaldus Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Retlar OĂś
2019-10-15   Reisikorraldusteenuse ostmine (Välisministeerium)
Reisikorraldusteenuse tellimine Välisministeeriumile raamlepingu alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Estravel
2019-10-03   Sisustuse ostmine Eesti Vabariigi suursaatkonda Varssavis (Välisministeerium)
Sisustuse soetamine Eesti Vabariigi suursaatkonda Varssavis Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Standard
2019-09-20   Sisutuse ostmine Eesti Vabariigi välisesindustele (Välisministeerium)
Hanke esemeks on Eesti Vabariigi välisesindustele sisustuse, selle transpordi ja paigalduse teenuse ostmine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OsaĂĽhing M.F.Leming
2019-09-18   Sõiduautode, maasturite, mahtuniversaalide ja kaubikute ostmine (Välisministeerium)
Sõiduautode, maasturite, mahtuniversaalide ja kaubikute ostmine Eesti Vabariigi esindustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Moller Auto Tallinn OĂś Silberauto Eesti AS
2019-09-06   BĂĽroomööbli soetamine Välisministeeriumile (Välisministeerium)
Hanke sisuks on büroomööbli soetamine Välisministeeriumi hoonesse (hankemenetluse osa 1) ja viide erinevasse välisesindusse (hankemenetluse osa 2). Pakkumine peab sisaldama sisustuse hinda, transporti kohale ja paigaldust koos kõigi selle teostuseks vajalike kuludega. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Standard
2019-07-10   Sisustuse ostmine Eesti Vabariigi suursaatkonda Roomas (Välisministeerium)
Sisustuse soetamine Eesti Vabariigi suursaatkonda Roomas. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OsaĂĽhing Merianto
2019-06-10   Välisministeeriumi sõidukite hooldus- ja remonditeenuse ostmine (Välisministeerium)
Hanke esemeks on Välisministeeriumi sõidukitele hooldus- ja remonditööde osutamine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Reval Auto Esindused OĂś Silberauto Eesti AS
2019-06-06   MootorikĂĽtuse ostmine krediidil põhineva kliendikaardiga teenindusjaamadest Euroopa Liidu liikmesriikides ja Venemaa... (Välisministeerium)
Riigihanke objektiks on mootorikütuse (bensiin 95, 98 ja diislikütus) ostmine müüja teenindusjaamade kaudu ning muud tanklateenused ja -kaubad vastavalt vajadusele 48 kuu jooksul. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Circle K Eesti Aktsiaselts
2019-06-04   Sideteenuse ostmine (Välisministeerium)
Sideteenuse ostmine Välisministeeriumile Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Telia Eesti AS
2019-05-24   Rahvusvahelise kolimisteenuse ostmine (Välisministeerium)
Hankija soovib rahvusvahelise kolimisteenuse tellimiseks sõlmida raamlepingud kuni kahe teenuse osutajaga 36 kuuks. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AVA-Ekspress osaĂĽhing Movemaster OĂś
2018-10-24   TulemĂĽĂĽride riist- ja tarkvaratoe ostmine (Välisministeerium)
Tulemüüride riist- ja tarkvaratoe ostmine Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Stallion
2018-07-10   Sõiduautode ja mahtuniversaalide ostmine (Välisministeerium)
Sõiduautode ja mahtuniversaalide ostmine Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Silberauto Eesti AS
2017-10-20   Välisministeeriumi teenistujate pikaajaliseks välislähetuseks või koolituseks (ĂĽle 90 päeva järjest) reisi- ja... (Välisministeerium)
Välisministeeriumi teenistujate pikaajaliseks välislähetuseks või koolituseks (üle 90 päeva järjest) reisi- ja tervisekindlustuse ostmine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal
2017-02-07   Sõiduautode, mahtuniversaalide ostmine ja sõiduauto kasutusrent (Välisministeerium)
Riigihanke esemeks on sõiduautode, mahtuniversaalide ostmine ja lipuauto kasutusrent. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Reval Auto Esindused OĂś Silberauto Eesti AS Swedbank Liising Aktsiaselts
2016-11-03   Microsofti litsentside rentimine (Välisministeerium)
Riigihanke objektiks Välisministeeriumile Microsoft Core CAL litsentside rentimine kolmeks aastaks. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OsaĂĽhing GT Tarkvara
2016-10-07   Välisministeeriumi teenistujate pikaajaliseks välislähetuseks või koolituseks (ĂĽle 90 päeva järjest) reisi- ja... (Välisministeerium)
Välisministeeriumi teenistujate pikaajaliseks välislähetuseks või koolituseks (üle 90 päeva järjest) reisi- ja tervisekindlustuse ostmine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal
2016-09-20   Reisikorraldusteenuse ostmine (Välisministeerium)
Reisikorraldusteenuse ostmine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Estravel Aktsiaselts Wris
2016-05-09   Lipuautode ostmine (Välisministeerium)
Lipuautode ostmine EV Suursaatkondadele Stockholmis, Riias ja Ateenas. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Reval Auto Esindused OĂś
2016-05-03   Sisustuse ostmine Eesti Vabariigi alalisele esindusele Euroopa Liidu juures (Välisministeerium)
Täiendavate töökohtade ja muu sisustuse ostmine EV alaisele esindusele Euroopa Liidu juures. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Standard
2016-01-27   Sideteenuse ostmine (Välisministeerium)
Riigihanke ese on telefoniteenuse ja mobiiltelefoniteenuse (sh mobiilne andmeside, sõnumiteenus; edaspidi sideteenus) ostmine Eesti Vabariigi alalisele esindusele Euroopa Liidu juures ja Eesti Vabariigi alalisele esindusele NATO juures. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Mobistar S.A.
2015-11-25   Sideteenuse ostmine (Välisministeerium)
Riigihanke ese on telefoniteenuse ja mobiiltelefoniteenuse (sh mobiilne andmeside, sõnumiteenus; edaspidi sideteenus) ostmine Välisministeeriumile. Pakutav sideteenus peab vastama elektroonilise side seadusele ja teistele õigusaktidele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Telia Eesti AS