Tarnija: OÜ Rewild

2 arhiveeritud hanked

Hiljutised hanked, kus on mainitud tarnijat OÜ Rewild

2023-02-23   Lendorava uuring tuuleenergeetika eelisarendusalade leidmiseks Keskkonnaagentuurile (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Lendoravate ja neile sobivate elupaikade ning neile toimiva tuuleenergeetika mõju olemasolu välja selgitamine tuuleenergeetika eelisarendusaladel. Töö sisaldab andmete eelanalüüsi ja mudeldamist, väliuuringuid erinevates elupaigatüüpides eelnevalt valitud tuuleenergeetika eelisarendusaladel ja hilisemat andmetöötlust ning analüüsi. Täpsemad tingimused hanke alusdokumentides. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OÜ Rewild
2017-04-11   Rail Baltic loomaläbipääsude tehnilise teostatavuse uuring (Tehnilise Järelevalve Amet)
Hanke eesmärk on leida piirdeaedadele alternatiivseid lahendusi inimeste ja loomadega raudteeõnnetuste ennetamiseks ja vältimiseks. Töö teostajal tuleb välja selgitada ja analüüsida Rail Baltic raudteel õnnetusjuhtumeid tõhusalt ennetavad meetmed, mida on võimalik rakendada piirkonniti alternatiivina piirdeaedadele. Selleks tuleb töö teostajal eelnevalt välja selgitada maailmapraktikas kasutusel ja veel testfaasis olevad tehnilised lahendused, mida kasutatakse kokkupõrgete ennetamiseks ja vältimiseks … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OÜ Rewild