Rapla-Lelle raudteelõigu ümberehitus 2

Edelaraudtee Aktsiaselts

Hangitakse raudteelõigul Rapla-Lelle raudtee infrastruktuuri kompleksne ümberehitus rongide kiiruse tõstmiseks 160 km /h.
Hange sisaldab elekriprojekteerimist ja erinevate valdkondade projektide kooskäsitlemist, ehitamist ja materjalide hankimist töövõtja poolt.
Ümberehitatakse raudtee alus- ja pealisehitis (mh rööbastee, raudtee ületuskohad ja ooteplatvormid), turvangusüsteemid (jaamade ETS, jaamavahe KTB, ülesõitude AFS), elektrivarustus (mh pöörmekütte süsteemid).

Tähtaeg
Pakkumiste esitamise tähtaeg oli 2023-06-21. Hange avaldati aadressil 2023-05-04.

Kes?

Mida?

Kus?

Hanke ajalugu
Kuupäev Dokument
2023-05-04 Hanketeade
Hanketeade (2023-05-04)
Tellija
Nimi ja aadressid
Nimi: Edelaraudtee aktsiaselts
Riiklik registreerimisnumber: 10786958
Postiaadress: Kaare tn 25
Postilinn: Türi vald
Postiindeks: 72212
Riik: Eesti 🇪🇪
Kontaktisik: Rain kaarjas
Telefon: +372 5169958 📞
E-post: edel@edel.ee 📧
Piirkond: Eesti 🏙️
URL: http://www.edel.ee 🌏
Kommunikatsioon
Dokumentide URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5803540/general-info 🌏
Osalemise URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5803540/tenders 🌏

Objekt
Hanke ulatus
Pealkiri: Rapla-Lelle raudteelõigu ümberehitus 2 263478
Tooted/teenused: Raudtee ehitustööd 📦
Lühikirjeldus:
“Hangitakse raudteelõigul Rapla-Lelle raudtee infrastruktuuri kompleksne ümberehitus rongide kiiruse tõstmiseks 160 km /h. Hange sisaldab...”    Näita rohkem

1️⃣
Täiendavad tooted/teenused: Raudtee ehitustööd 📦
Täiendavad tooted/teenused: Raudteeseadmed 📦
Esitamiskoht: Eesti 🏙️
Peamine tegevuskoht või esinemispaik: Raudteelõik Rapla-Lelle
Hanke kirjeldus:
“Hangitakse raudteelõigul Rapla-Lelle raudtee infrastruktuuri kompleksne ümberehitus rongide kiiruse tõstmiseks 160 km /h. Hange sisaldab...”    Näita rohkem
Preemiakriteeriumid
Hind
Lepingu, raamlepingu või dünaamilise ostusüsteemi kestus
Kirjeldus
Kestus: 750
Hanke ulatus
Teave Euroopa Liidu fondide kohta: Tallinna-Lelle läbilaske suurendamise projekt
Kirjeldus
Täiendav teave:
“Iga viidet, mis on riigihanke alusdokumentides tehtud mõnele standardile või muule RHS § 88 lõikes 2 nimetatud alusele, kui pakkumuse tehnilisele...”    Näita rohkem

Õiguslik, majanduslik, finants- ja tehniline teave
Osalemise tingimused
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:
“Vaata hankepassist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5803540/procurement-passport või alusdokumendist...”    Näita rohkem
Majanduslik ja finantsseisund
Valikukriteeriumide loetelu ja lühikirjeldus:
“Vaata hankepassist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5803540/procurement-passport või alusdokumendist...”    Näita rohkem
Tehniline ja kutsealane võimekus
Valikukriteeriumide loetelu ja lühikirjeldus:
“Vaata hankepassist https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5803540/procurement-passport või alusdokumendist...”    Näita rohkem
Osalemise tingimused
Eeskirjade ja kriteeriumide loetelu ja lühikirjeldus:
“Juhul, kui Pakkuja meeskonna liikme(te) kutsetunnistus on välja antud välisriigi pädeva asutuse poolt, peab see läbima Eesti Vabariigi pädeva asutuse...”    Näita rohkem
Nõutavad tagatised ja garantiid:
“Pakkumustagatis 50 000€. Lepingu täitmise tagatis: 10% sõlmitava lepingu maksumusest. Kindlustuskaitse eksimuse vastu 630000€”

Menetlus
Protseduuri tüüp
Avatud menetlus
Administratiivne teave
Pakkumiste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 2023-06-21 10:00 📅
Keeled, milles võib esitada pakkumisi või osalemistaotlusi: eesti 🗣️
Allpool esitatud ajavahemik on väljendatud kuude arvuna.
Minimaalne ajavahemik, mille jooksul pakkuja peab pakkumist säilitama: 6
Pakkumiste avamise tingimused: 2023-06-21 11:00 📅
Pakkumiste avamise tingimused (koht): riigihangete register

Täiendav teave
Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Elektrooniline arveldamine on lubatud
Kasutatakse elektroonilist makset
Täiendav teave

“Hankija on otsustanud majanduslikel kaalutlustel hanget osadeks mitte jaotada. Kompleksne ehitustööde käsitlus on Tellijale finantsmajanduslikult soodsam,...”    Näita rohkem
Läbivaatamise keha
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Teenistus, kust saab teavet läbivaatamismenetluse kohta
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Allikas: OJS 2023/S 089-275436 (2023-05-04)