Hanked: Edelaraudtee Aktsiaselts

8 arhiveeritud hanked

Hiljutised hanked Edelaraudtee Aktsiaselts

2023-05-04   Rapla-Lelle raudteelõigu ümberehitus 2 (Edelaraudtee Aktsiaselts)
Hangitakse raudteelõigul Rapla-Lelle raudtee infrastruktuuri kompleksne ümberehitus rongide kiiruse tõstmiseks 160 km /h. Hange sisaldab elekriprojekteerimist ja erinevate valdkondade projektide kooskäsitlemist, ehitamist ja materjalide hankimist töövõtja poolt. Ümberehitatakse raudtee alus- ja pealisehitis (mh rööbastee, raudtee ületuskohad ja ooteplatvormid), turvangusüsteemid (jaamade ETS, jaamavahe KTB, ülesõitude AFS), elektrivarustus (mh pöörmekütte süsteemid). Vaadake hankeid »
2023-02-14   Rööpad 54E1 (Edelaraudtee Aktsiaselts)
Hangitakse 2607 tonni raudteerööpad profiiliga 54 E1 (50 meetri pikkused, terasetüüp R260) tarneklausli DDP Incoterms 2020 alusel. Pakkuja teostab mahalaadimise ja ladustamise Tellija laoplatisle Türi Kaare 25. Vaadake hankeid »
2023-02-08   Betoonliiprid (Edelaraudtee Aktsiaselts)
Hangitakse betoonliiprid koos integreeritud elastsete kinnnitustega rööbastele 54E1 paigaldamiseks kaldenurgaga 1:20. Kogus 38 300 liiprit. Müüja tarnib Incoterms DDP 2020 alusel ja ladustab liiprid Tellija skeemi alusel Tellija raudteeinfrastruktuuril töömaale Rapla-Lelle raudteelõigul. Vaadake hankeid »
2022-09-26   Rapla-Lelle raudteelõigu ümberehitus (Edelaraudtee Aktsiaselts)
Hangitakse raudteelõigul Rapla-Lelle raudtee infrastruktuuri kompleksne ümberehitus rongide kiiruse tõstmiseks 160 km /h. Hange sisaldab elekriprojekteerimist ja erinevate valdkondade projektide kooskäsitlemist, ehitamist ja materjalide hankimist töövõtja poolt. Ümberehitatakse raudtee alus- ja pealisehitis (mh rööbastee, raudtee ületuskohad ja ooteplatvormid), turvangusüsteemid (jaamade ETS, jaamavahe KTB, ülesõitude AFS), elektrivarustus (mh pöörmekütte süsteemid). Vaadake hankeid »
2022-04-22   Rööpad 2022 (Edelaraudtee Aktsiaselts)
Hangitakse 480 tonni raudteerööpad profiiliga 60 E1 (50 meetri pikkused, terasetüüp R260) tarneklausli DDP Incoterms 2020 alusel ja ladustatud raudtee töömaale. Vaadake hankeid »
2020-10-16   Edelaraudtee jaamade ja peatuspunktide koristusteenus (Edelaraudtee Aktsiaselts)
Hangitakse teenuse osutaja 3 kalendriaastaks (2021–2023) jaamade ja peatuspunktide koristus- ja heakorratöödele Edelaraudtee AS raudteeinfrastruktuuril. Vaadake hankeid »
2020-10-16   Lelle-Pärnu raudteelõigu hooldusremont (Edelaraudtee Aktsiaselts)
Hanke eesmärk on teostada hooldusremont ca 70 km ulatuses rööbasteel Lelle-Pärnu jaamade vahel ning piirnevates jaamades kaubarongide teenindamiseks piirkiirusega 40 km/h. Töö sisaldab valikuliselt olemasolevas raudtee pealisehitises kõlbmatute komponentide asendamist uue või nõuetele vastava kasutatud materjaliga. Vahetada tuleb mh ka ülesõitude katted. Tootsi ülesõidu automaatfoorisignalisatsiooni uuendamiseks koostab töövõtja ehitusprojekti lähtuvalt EDR ülesõidukoha AFS tüüpskeemist ja teostab … Vaadake hankeid »
2020-05-25   Rööpad 2020 (Edelaraudtee Aktsiaselts)
Hangitakse 1 100 tonni raudteerööpad profiiliga 60 E1 (50 meetri pikkused, terasetüüp R260) tarneklausli DDP Incoterms 2020 alusel raudtee töömaale Vaadake hankeid »