Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade, asjakohaste mõjude hindamise, sh KSH programmi ja sotsiaalmajandusliku mõju analüüsi koostamine Rahandusministeeriumile

Riigi Tugiteenuste Keskus

Hanke objektiks on Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade, asjakohaste mõjude hindamise, sh KSH programmi ja sotsiaalmajandusliku mõju analüüsi koostamine. Järgmised etapid hangitakse eraldi.
Riigi eriplaneeringu koostamise eesmärk on kavandada avalik elektrifitseeritud raudtee, et luua võimalus Paldiski suunaliste kaubavedude ümbersuunamiseks Tallinna kesklinnast (sh Kopli kaubajaamast) ning sh Ülemiste multimodaalsest reisiterminalist, kaupade kiirem liikumine ning Eesti logistikavaldkonna konkurentsivõime suurendamine. Lisaks asukoha alternatiividele tuleb riigi eriplaneeringu käigus valida ka tehnoloogia alternatiiv – kas kavandatav raudtee rajatakse 1520 mm rööpmelaiusega, nagu ülejäänud tänane Eesti raudteevõrk või 1435 mm rööpmelaiusega nagu varem kavandatud Rail Baltic raudtee. Välja töötatud alternatiivide seast tuleb valida sobiv rööpmelaius ja sobivaim asukoht ning sobivaimas asukohas koostada detailne lahendus.

Tähtaeg
Pakkumiste esitamise tähtaeg oli 2023-05-26. Hange avaldati aadressil 2023-04-19.

Kes?

Mida?

Kus?

Hanke ajalugu
Kuupäev Dokument
2023-04-19 Hanketeade
Hanketeade (2023-04-19)
Tellija
Nimi ja aadressid
Nimi: Riigi Tugiteenuste Keskus
Riiklik registreerimisnumber: 70007340
Postiaadress: Lõkke tn 4
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10122
Riik: Eesti 🇪🇪
Kontaktisik: Katre illak
Telefon: +372 56626476 📞
E-post: hanked@rtk.ee 📧
Piirkond: Eesti 🏙️
URL: http://www.rtk.ee 🌏

Tellija (täiendavalt)
Nimi: Harjumaa Omavalitsuste Liit
Riiklik registreerimisnumber: 80195199
Postiaadress: Sirge tn 2
Postilinn: Tallinn

Tellija
Postiindeks: 10618

Tellija (täiendavalt)
Kontaktisik: Katre illak
Telefon: +372 56626476 📞

Tellija
E-post: info@hol.ee 📧
URL: http://www.hol.ee 🌏

Tellija (täiendavalt)
Nimi: Rahandusministeerium
Riiklik registreerimisnumber: 70000272
Postiaadress: Suur-Ameerika tn 1

Tellija
E-post: info@fin.ee 📧
URL: http://www.fin.ee/ 🌏
Teave ühishangete kohta
Leping hõlmab ühishanget
Kommunikatsioon
Dokumentide URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5629080/general-info 🌏
Osalemise URL: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/5629080/tenders 🌏

Objekt
Hanke ulatus
Pealkiri:
“Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade, asjakohaste mõjude hindamise, sh KSH programmi ja sotsiaalmajandusliku mõju...”    Näita rohkem
Tooted/teenused: Keskkonnamõju analüüs, v.a ehitusega seotud 📦
Lühikirjeldus:
“Hanke objektiks on Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade, asjakohaste mõjude hindamise, sh KSH programmi ja...”    Näita rohkem
Hinnanguline väärtus ilma käibemaksuta: EUR 260 000 💰

1️⃣
Täiendavad tooted/teenused: Keskkonnamõju analüüs, v.a ehitusega seotud 📦
Täiendavad tooted/teenused: Insener-tehnilised ja ehitusalased nõustamisteenused 📦
Täiendavad tooted/teenused: Raudteealased insener-tehnilised teenused 📦
Esitamiskoht: Eesti 🏙️
Hanke kirjeldus:
“Hanke objektiks on Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade, asjakohaste mõjude hindamise, sh KSH programmi ja...”    Näita rohkem
Preemiakriteeriumid
Kvaliteedikriteerium (nimi): Töö- ja pereelu ühildamine hankelepingu täitmisel
Kvaliteedikriteerium (osakaal): 5.0
Kvaliteedikriteerium (nimi): Teenuse kirjeldus
Kvaliteedikriteerium (osakaal): 50.0
Kvaliteedikriteerium (nimi): Sotsiaalne hindamiskriteerium
Hind (osakaal): 40.0
Hanke ulatus
Hinnanguline koguväärtus ilma käibemaksuta: EUR 260 000 💰
Lepingu, raamlepingu või dünaamilise ostusüsteemi kestus
Kirjeldus
Kestus: 245

Menetlus
Protseduuri tüüp
Avatud menetlus
Administratiivne teave
Pakkumiste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg: 2023-05-26 12:00 📅
Keeled, milles võib esitada pakkumisi või osalemistaotlusi: eesti 🗣️
Allpool esitatud ajavahemik on väljendatud kuude arvuna.
Minimaalne ajavahemik, mille jooksul pakkuja peab pakkumist säilitama: 5
Pakkumiste avamise tingimused: 2023-05-26 13:00 📅

Täiendav teave
Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Elektrooniline arveldamine on lubatud
Kasutatakse elektroonilist makset
Täiendav teave

“Hankija ei jaga riigihanget osadeks ja sõlmib teenuse osutamiseks hankelepingu ühe pakkujaga. Teenuse sisuks on Tallinna ringraudtee riigi eriplaneeringu...”    Näita rohkem
Läbivaatamise keha
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Teenistus, kust saab teavet läbivaatamismenetluse kohta
Nimi: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Tartu mnt 85
Postilinn: Tallinn
Postiindeks: 10115
Riik: Eesti 🇪🇪
Telefon: +372 6113713 📞
E-post: vako@fin.ee 📧
URL: https://fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigihanked/vaidlustusmenetlus 🌏
Allikas: OJS 2023/S 080-240891 (2023-04-19)