2020-12-30   Liikluse loendamine teisaldatavate liiklusloenduritega 2021–2022 (Maanteeamet)
Hange koosneb loenduskava kokkupanekust ja selle esitamisest tellijale arvestades ka töövõtjapoolsetest lisatellimustest, loenduse teostamisest teisaldatavate loendusseadmetega ning nende andmete edastamisest tellijale vastavalt riigihanke dokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: ERC Konsultatsiooni OsaĂĽhing OsaĂĽhing Stratum
2020-12-29   Riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 29,6–34,2 Kanama-Valingu 2 + 2 teelõigu ehitus (Maanteeamet)
Üleeuroopalisse TEN-T võrgustikku kuuluva põhimaantee nr 11 (E265) Tallinna ringtee km 29,6–34,2 Kanama-Valingu lõigu ümberehitamine eraldusribaga 2 + 2 sõidurajaga maanteeks vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS TREV-2 Grupp
2020-12-03   Maanteeameti e-Teeninduse ja liiklusregistri analĂĽĂĽsi-, programmeerimis- ja hooldusteenus (Maanteeamet)
Maanteeameti e-Teeninduse ja liiklusregistri analüüsi-, programmeerimis- ja hooldusteenus vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS Finestmedia DigiVikings OĂś OĂś Quretec Wisercat Estonia OĂś
2020-12-01   Riigitee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru ja riigitee 59 Pärnu-Tori vahelise silla ja ĂĽhendusteede eelprojekti koostamine (Maanteeamet)
Riigitee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru ja riigitee 59 Pärnu-Tori vahelise silla ja ühendusteede eelprojekti koostamine vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OsaĂĽhing Reaalprojekt
2020-11-27   Riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 87,5–108,1 Mäo-Imavere lõigu I klassi maantee eelprojekti koostamine (Maanteeamet)
Riigitee 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 87,5–108,1 Mäo-Imavere lõigu I klassi maantee eelprojekti koostamine vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Skepast&Puhkim OĂś
2020-11-25   Riigitee nr 52 Viljandi-Rõngu km 25,093–41,42 Mustla-Kaubi lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine (Maanteeamet)
Riigitee nr 52 Viljandi-Rõngu km 25,093–41,42 Mustla-Kaubi lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine vastavalt hanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Novarc Group AS
2020-11-25   Eesti elanike liikuvuse kĂĽsitlusuuring (Maanteeamet)
Eesti elanike liikuvuse küsitlusuuring vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele Vaadake hankeid »
2020-11-20   Maanteeameti infosĂĽsteemide tarkvara testimine (Maanteeamet)
Raamlepingu esemeks on Maanteeameti infosüsteemide tarkvara testimisteenuse ostmine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Datel OsaĂĽhing ASA Quality Services Plakit OĂś
2020-11-16   Põhimaantee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 166,564–170,964 Kärevere-Kardla lõigu ehitamine (Maanteeamet)
Põhimaantee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 166,564–170,964 Kärevere-Kardla lõigu ehitamine vastavalt hanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Nordecon AS
2020-11-16   Ida-Viru hooldepiirkonna riigiteede korrashoid aastatel 2021–2026 (Maanteeamet)
Ida-Viru hooldepiirkonna riigiteede korrashoid aastatel 2021–2026 vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OsaĂĽhing N&V OĂś N&V
2020-11-13   Hiiu hooldepiirkonna riigiteede korrashoid aastatel 2021–2026 (Maanteeamet)
Hiiu hooldepiirkonna riigiteede korrashoid aastatel 2021–2026 vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OĂś Warren Safety
2020-11-12   Ida-Harju hooldepiirkonna riigiteede korrashoid 2021–2026 (Maanteeamet)
Ida-Harju hooldepiirkonna riigiteede korrashoid 2021–2026 vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Eesti Keskkonnateenused AS EKT Teed OĂś
2020-10-30   Ida-Viru, Järva ja Lääne-Viru maakondades välisvalgustuse hoolduse ja käiduteenuse osutamine aastatel 2021–2026 (Maanteeamet)
Ida-Viru, Järva ja Lääne-Viru maakondades välisvalgustuse hoolduse ja käiduteenuse osutamine aastatel 2021–2026 vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: ProSystem OĂś
2020-10-29   Lääne hooldepiirkonna riigiteede korrashoid aastatel 2021–2026 (Maanteeamet)
Lääne hooldepiirkonna riigiteede korrashoid aastatel 2021–2026 vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Leonhard Weiss Viater OĂś OĂś Warren Safety
2020-10-20   Riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 0–30 ITS-seadmete paigaldamise projekteerimine (Maanteeamet)
Hankelepingu esemeks on riigiteele nr 11 Tallinna ringtee km 0–30 ITS-seadmete paigaldamise projekteerimine. Töö koosseisu kuulub lõigule põhiprojekti koostamine, projekteerija paigutab ITS-lahendused maanteel optimaalsesse asukohta: lähtudes, elektri- ja sideühendusest, liikluskorraldusest, ITS-seadme funktsionaalsusest ja soodsaima rajamise maksumusest, vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OsaĂĽhing Reaalprojekt Trafiction OĂś
2020-09-14   Riigitee 11 Tallinna ringtee km 34,0–38,0 Valingu-Keila lõigu ja Keila lõunapoolse ĂĽmbersõidu eelprojektide koostamine (Maanteeamet)
Riigitee 11 Tallinna ringtee km 34,0–38,0 Valingu-Keila lõigu ja Keila lõunapoolse ümbersõidu eelprojektide koostamine vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Roadplan OĂś
2020-09-09   Riigimaanteede 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa ja 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru Mäo liiklussõlmel asuvate sadeveepumplate... (Maanteeamet)
Riigimaanteede 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa ja 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru Mäo liiklussõlmel asuvate sadeveepumplate hooldus ja pumpade vahetus vastavalt riigihanke alusdokumendis sätestatud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: osaĂĽhing Miridon
2020-09-08   Teeninduse korralduse sĂĽsteemi rent (Maanteeamet)
Maanteeamet ostab teeninduskorralduse süsteemi renditeenust 3 aastaks koos tugiteenusega, lisatööde teostamist 150 h ulatuses vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Hansab
2020-09-04   Liiklusloendusseadmete hooldus 2021–2023 (Maanteeamet)
Liiklusloendusseadmete hooldusteenus 24 kuuks. Liiklusloendusseadmete puhastamine, kontrollimine, loenduspunkti teeandurite pragude täitmine, liiklusloenduse teostamine läbi püsi- ja perioodiliste liiklusloendusseadmete ning loendusandmete edastamine Maanteeametile, riketest teavitamine ja tehniliste rikete parandamine. Samuti liiklusloenduspunktide teeandurite paigaldamine, kui teeandurid vajavad taastamist, vandalismi ning avarii tagajärgede likvideerimine ning taastamine, liiklusloendusseadmetega … Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS Signaal TM
2020-09-02   Elektroonilise isikufoto kogumise, töötlemise ja haldamise teenus Maanteeameti teenindusbĂĽroodesse (Maanteeamet)
Käesoleva hanke eesmärgiks on leida teenusepakkuja, kes pakub 17 Maanteeameti teenindusbüroos väljastatavatele dokumentidele kantava isikufoto elektroonilise hõivamise ja töötlemise teenust vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele Vaadake hankeid »
2020-08-24   Eesti elanike liikuvuse kĂĽsitlusuuring (Maanteeamet)
Eesti elanike liikuvuse küsitlusuuringu läbiviimine vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele. Vaadake hankeid »
2020-08-14   Riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 1,5 veoautode parkla ehitusprojekti koostamine (Maanteeamet)
Koostada Euroopa Komisjoni „Safe and secure truck parking“ pronksitaseme nõuetele vastava veoautode parkla ehitusprojekt riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 1,5 äärde ning teostada projekteerimiseks vajalikud uurimistööd vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Roadplan OĂś
2020-08-07   LED-valgustite ostmine maanteevalgustuse taristu renoveerimiseks (Maanteeamet)
LED-valgustite ostmine maanteevalgustuse taristu renoveerimiseks vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: W.EG. Eesti OĂś
2020-07-03   Kärevere-Tartu lõigu ja Tartu põhjapoolse ĂĽmbersõidu eelprojekti koostamine (Maanteeamet)
Kärevere-Tartu lõigu ja Tartu põhjapoolse ümbersõidu eelprojekti koostamine vastavalt hanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Roadplan OĂś
2020-06-30   Tarkvara (BIM-vaatur) rentimine ehitise infomudeli vaatluseks ja ruumilise informatsiooni käsitlemiseks, tarkvaraga... (Maanteeamet)
Tarkvara (BIM-vaatur) rentimine ehitise infomudeli vaatluseks ja ruumilise informatsiooni käsitlemiseks, tarkvaraga TEET liidestamine ning tarkvara täiendamine koos tarkvara majutuse, halduse ja kasutajatoe osutamisega vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Vektorio Oy
2020-06-30   Teeilmajaamade ost ja paigaldus riigiteedele (Maanteeamet)
Teeilmajaamade ostmine ja paigaldus riigiteedele ning amortiseerunud teeilmajaamade demontaaž, vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS Signaal TM
2020-06-19   Riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 62–78,5 Päädeva-Konuvere teelõigu eelprojekti koostamine (Maanteeamet)
Riigitee 4 Tallinn-Pärnu-Ikla (E67) km 62–78,5 Päädeva-Konuvere teelõigu eelprojekti koostamine vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Selektor Projekt OĂś
2020-06-09   Riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 12,6–20,898 JĂĽri-Vaida teelõigu rekonstrueerimine (Maanteeamet)
Riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 12,6–20,898 Jüri-Vaida teelõigu rekonstrueerimine vastavalt hanke alusdokumentides toodud tingimustele. Tööde käigus rekonstrueeritakse 8,3 km põhimaantee mõlemad niidid. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS TREV-2 Grupp
2020-05-27   Vana-Vigala mõisa pargi ja Hirvepargi alleede hoolduslõikus 2020 (Maanteeamet)
Vana-Vigala mõisa pargi ja Hirvepargi alleede hoolduslõikuse teostamine aastal 2020 vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Greening OĂś
2020-05-11   Veebipõhise ĂĽhistranspordi planeerimistarkvara kasutusõiguse soetamine (Maanteeamet)
Ostetakse tehnilises kirjelduse kohane veebipõhise maakondlike sõiduplaanide analüüsimise ja planeerimise tarkvara kasutusõigust (litsents) kaheks aastaks vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Remix Software Inc.
2020-05-07   Riigitee 1 Tallinn–Narva (E20) km 162,5–172,5 Jõhvi–Toila teelõigu eelprojekti koostamine (Maanteeamet)
Riigitee 1 Tallinn–Narva (E20) km 162,5–172,5 Jõhvi–Toila teelõigu eelprojekti koostamine vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Skepast & Puhkim OĂś
2020-04-24   Maanteeameti Jõhvi ja Narva teenindusbĂĽroodesse mööbli valmistamine, ostmine ning paigaldamine (Maanteeamet)
Maanteeameti Jõhvi ja Narva teenindusbüroodesse mööbli valmistamine, ostmine ning paigaldamine, vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Kitman Thulema AS
2020-04-01   Tee elukaare informatsiooni haldamise tarkvara TEET majutus-, haldus- ja hooldusteenuse osutamine (Maanteeamet)
Infosüsteemi erinevate keskkondade majutus-, haldus- ja hooldusteenuse osutamine Amazoni pilveplatvormi serveritel vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Telia Eesti AS
2020-03-30   Riigitee 52 Viljandi-Rõngu km 7,000–22,098 Nõmme-Mustla lõigu rekonstrueerimine ja Raassilla silla lammutamine ja... (Maanteeamet)
Riigitee 52 Viljandi-Rõngu km 7,000–22,098 Nõmme-Mustla lõigu rekonstrueerimine ja Raassilla silla lammutamine ja uue silla ehitamine vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Verston Ehitus OĂś
2020-03-20   Riigitee 3 Jõhvi-Tartu-Valga km 190,299–203,924 asuva Vaardi-Ă•ruste lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine (Maanteeamet)
Riigitee 3 Jõhvi-Tartu-Valga km 190,299–203,924 asuva Vaardi-Õruste lõigu rekonstrueerimise põhiprojekti koostamine vastavalt hanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Nordecon AS
2020-03-09   Riigitee 88 Rakvere-Rannapungerja km 10,256–21,304 (Rägavere-Sae lõigu) põhiprojekti koostamine (Maanteeamet)
Riigitee 88 Rakvere-Rannapungerja km 10,256–21,304 (Rägavere-Sae lõigu) põhiprojekti koostamine vastavalt hanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Roadplan OĂś
2020-03-05   Maanteeameti Pärnu teenindusbĂĽroosse mööbli valmistamine, ostmine ja paigaldamine (Maanteeamet)
Maanteeameti Pärnu teenindusbüroosse esindusse mööbli valmistamine, ostmine ja paigaldamine vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatule. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Kitman Thulema AS
2020-02-27   Riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Võõbu-Mäo teelõigu km 68,0–85,0 ehituse omanikujärelevalve (Maanteeamet)
Riigitee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Võõbu-Mäo teelõigu km 68,0–85,0 ehituse omanikujärelevalve teostamine vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Lindvill OĂś
2020-02-21   Adavere ja Põltsamaa möödasõidu ehituse eelprojekti koostamine (Maanteeamet)
Adavere ja Põltsamaa möödasõidu ehituse eelprojekti koostamine vastavalt hanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Skepast & Puhkim OĂś
2020-02-18   Raamhange riigiteedele teekatte märgistustööde teostamiseks 2020–2023. a (Maanteeamet)
Tööde sisuks on riigiteedel teekatte märgistustööde tegemine, töid tellitakse vastavalt hankija vajadustele raamlepingu raames korraldatavate minikonkursside alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS Signaal TM AS YIT Eesti OĂś KIIRWARREN.KL RoadWolf OĂś
2020-02-14   Maanteeameti hoonete ja väliterritooriumite koristus (Maanteeamet)
Maanteeameti hoonete ja väliterritooriumite koristus vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele. Hange on jagatud neljaks osaks asukohtade põhiselt. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Krausberg Eesti OĂś OsaĂĽhing Kinnisvarateenindus Stell Eesti AS
2020-02-13   Maanteeameti ametisõidukite kasutusrent (Maanteeamet)
Hankelepingute esemeks on Maanteeameti ametisõidukite kasutusrent vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Hange on jaotatud 6 osaks. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts SEB Liising
2020-02-10   PrĂĽgikonteinerite rent ja tĂĽhjendamine riigiteede parklates (Maanteeamet)
Prügikonteinerite paigaldamine, rent, transport asukohtadesse, regulaarne tühjendamine, jäätmete äravedu ning ladustamine prügilasse, vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Eesti Keskkonnateenused AS
2020-02-10   Ajutiste välikäimlate rent ja hooldus (Maanteeamet)
Ajutiste välikäimlate rent ja hooldus riigiteede parklates vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OĂś Kemmerling
2020-02-06   Raamhange teekattemärgistuse eemaldamiseks riigiteedel kõrgsurvevee tehnoloogiaga 2020–2023. a (Maanteeamet)
Tööde sisuks on riigiteedel teekattemärgistuse eemaldamine kõrgsurvevee tehnoloogiaga, töid tellitakse vastavalt hankija vajadustele raamlepingu raames korraldatavate minikonkursside alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS Signaal TM AS TREV-2 Grupp AS YIT Eesti OĂś KIIRWARREN.KL Ramudden OĂś RoadWolf OĂś
2020-01-31   Riigitee nr 1 Tallinn-Narva Väo liiklussõlme ehitamise omanikujärelevalve (Maanteeamet)
Riigitee nr 1 Tallinn-Narva Väo liiklussõlme ehitamise omanikujärelevalve teostamine vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Teede Tehnokeskus P.P. Ehitusjärelevalve OÜ
2020-01-16   Tugimaantee 69 Võru-Kuigatsi-Tõrva km 57,198–65,350 asuva Kuigatsi teeristi - Soontaga lõigu rekonstrueerimise, sh... (Maanteeamet)
Tugimaantee 69 Võru-Kuigatsi-Tõrva km 57,198–65,350 asuva Kuigatsi teeristi - Soontaga lõigu rekonstrueerimisele, sh Kuninga ja Soontaga sildade ehitamise ja kõrvalmaantee 23241 Ülpre-Kure km 3,480–7,544 tolmuvaba katte ehitamisele, omanikujärelevalve teostamine vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS Infragate Eesti
2020-01-13   Pindamistööd Ida-Viru, Lääne-Viru ja Järva maakonna riigiteedel 2020 (Maanteeamet)
Pindamistööd Ida-Viru, Lääne-Viru ja Järva maakondades 2020. aastal vastavalt hanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Eesti Teed AS TREV-2 Grupp
2020-01-10   Sõiduplaanide haldamise tarkvara ostmine ning majutus- ja hooldusteenus (Maanteeamet)
Sõiduplaanide haldamise tarkvara ostmine ning majutusteenuse ja hooldeteenuse ja kasutajatoe teenuse tellimine 28 kuuks ning õigusaktidest ja/või äriprotsesside muudatustest tingitud võimalikke täiendavate arendustööde tellimine kuni 1 000 töötunni ulatuses vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele Vaadake hankeid »
2020-01-09   Hiiu hooldepiirkonna riigiteede korrashoid aastatel 2020–2025 (Maanteeamet)
Hiiu hooldepiirkonna riigiteede korrashoid aastatel 2020–2025 vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Vaadake hankeid »