2023-02-23   Taimestiku uuring tuuleenergeetika eelisarendusalade leidmiseks Keskkonnaagentuurile (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Loodusdirektiivi elupaikade ja neis elupaikades I ja II kaitsekategooria kaitsealuste soontaime-, seene- ja samblaliikide inventeerimine ning neile potentsiaalselt toimiva tuuleenergeetika arendamise mõju välja selgitamine tuuleenergeetika eelisarendusaladel. Töö sisaldab väliuuringuid eelnevalt valitud tuuleenergeetika eelisarendusaladel. Täpsemad tingimused hanke alusdokumentides Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Pärandkoosluste Kaitse Ühing Sihtasutus Eestimaa Looduse Fond
2020-03-13   Poollooduslike koosluste inventuur 2020 (Keskkonnaamet) (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Poollooduslike koosluste inventeerimine 2000 ha ulatuses üle Eesti. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Pärandkoosluste Kaitse Ühing
2019-12-09   Riikliku keskkonnaseire eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire allprogrammi seiretööd 2020 (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Hankega tellitakse eluslooduse seiretöid (välitöödel andmete kogumine, tulemuste esmane töötlemine ja aruande koostamine). Hange on jagatud osadeks (kokku 48 osa). Hankelepingu eseme täpsem kirjeldus on toodud riigihanke alusdokumentide tehnilise kirjelduses (iga osa kohta eraldi). Hankelepingu projekt on toodud hanke alusdokumentides. Hankeleping sõlmitakse hanke alusdokumentides esitatud lepinguprojekti alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Anneli Palo EESTI LOODUSEUURIJATE SELTS EESTI... Eesti Maaülikool Eesti Ornitoloogiaühing Kotkaklubi Mati Martinson Mittetulundusühing Põhjakonn Mittetulundusühing Pro Mare Mittetulundusühing Taevasikk OÜ Aves OÜ Elustik OÜ Gaiamaa OÜ Looduslik valik OÜ Naturum OÜ Seeneraamat OÜ Sysimust OÜ Tuulelind OÜ Xenus Pärandkoosluste Kaitse Ühing Renno Nellis Tallinna Ülikool Tartu Ülikool
2019-02-28   Riikliku keskkonnaseire eluslooduse mitmekesisuse ja maastike seire allprogrammi seiretööd 2019 (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Hankega tellitakse eluslooduse seiretöid (välitöödel andmete kogumine, tulemuste esmane töötlemine ja aruande koostamine). Hange on jagatud osadeks (kokku 50 osa). Hankelepingu eseme täpsem kirjeldus on toodud riigihanke alusdokumentide tehnilise kirjelduses (iga osa kohta eraldi). Hankelepingu projekt on toodud hanke alusdokumentides. Hankeleping sõlmitakse hanke alusdokumentides esitatud lepinguprojekti alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Birdtech OÜ EESTI LOODUSEUURIJATE SELTS EESTI... Eesti Maaülikool Eesti Ornitoloogiaühing Kotkaklubi Mittetulundusühing Naaskelnokk Mittetulundusühing Põhjakonn Mittetulundusühing Pro Mare mittetulundusühing Sicista Arenduskeskus Mittetulundusühing Taevasikk OÜ Elustik OÜ Gaiamaa OÜ Looduslik valik OÜ Naturum OÜ Sysimust OÜ Xenus Pärandkoosluste Kaitse Ühing Tallinna Ülikool Tartu Ülikool
2015-06-17   Poollooduslike koosluste ja metsaelupaikade inventuur 2015 (Keskkonnaamet)
Poollooduslike koosluste ja metsaelupaikade inventuur 2015. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OÜ Metsaruum Pärandkoosluste Kaitse Ühing
2012-10-15   Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla, Hiiu-Lääne-Saare ja Viru regiooni kaitse- ja hoiualade kaitsekorralduskavade... (Keskkonnaamet)
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni, Pärnu-Viljandi regiooni ja Jõgeva-Tartu regiooni kaitse- ja hoiualade kaitsekorralduskavade koostamine ja nende alusuuringute läbiviimine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Kristjan Põldaas Mittetulundusühing Loodusõpe Pärandkoosluste Kaitse Ühing
2012-09-30   Taimede kaitse tegevuskavade koostamise tellimine (Keskkonnaamet)
Putukate kaitse tegevuskavade koostamise tellimine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Eesti Maaülikool Pärandkoosluste Kaitse Ühing