Tarnija: Sihtasutus Eestimaa Looduse Fond

6 arhiveeritud hanked

Hiljutised hanked, kus on mainitud tarnijat Sihtasutus Eestimaa Looduse Fond

2023-02-23   Taimestiku uuring tuuleenergeetika eelisarendusalade leidmiseks Keskkonnaagentuurile (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Loodusdirektiivi elupaikade ja neis elupaikades I ja II kaitsekategooria kaitsealuste soontaime-, seene- ja samblaliikide inventeerimine ning neile potentsiaalselt toimiva tuuleenergeetika arendamise mõju välja selgitamine tuuleenergeetika eelisarendusaladel. Töö sisaldab väliuuringuid eelnevalt valitud tuuleenergeetika eelisarendusaladel. Täpsemad tingimused hanke alusdokumentides Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Pärandkoosluste Kaitse Ühing Sihtasutus Eestimaa Looduse Fond
2012-07-31   Maaelu arengukava uue programmperioodi looduskaitseliste meetmete ettevalmistamise pilootprojekt (Keskkonnaamet)
Maaelu arengukava uue programmperioodi looduskaitseliste meetmete ettevalmistamise pilootprojekt. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Sihtasutus Eestimaa Looduse Fond
2012-04-10   Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni ja Jõgeva-Tartu regiooni kaitse- ja hoiualade kaitsekorralduskavade... (Keskkonnaamet)
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni ja Jõgeva-Tartu regiooni kaitse- ja hoiualade kaitsekorralduskavade koostamine ja nende alusuuringute läbiviimine. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Kobras Mittetulundusühing Loodusõpe OÜ Ökotasakaal Sihtasutus Eestimaa Looduse Fond