Hanked: Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla

>20 arhiveeritud hanked

Hiljutised hanked Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla

2023-05-09   Meeleelundite ravimid (S-grupp) ja oftalmoloogilised lahused (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Ravimite ostmine vastavalt HD lisas I Tehniline kirjeldus/pakkumuse vorm kirjeldatule. AS Ida-Tallinna Keskhaigla korraldab volituse alusel riigihanke enda ning teiste hankijate (Kuressaare Haigla, AS ja Järvamaa Haigla AS ) eest vastavalt RHS § 43 sätestatule. Vaadake hankeid »
2023-05-08   Silma siserõhu mõõtmise nõelad (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Silma siserõhu mõõtmise nõelate ost Vaadake hankeid »
2023-05-03   Fenüülefriin ja anti-D humaanimmunoglobuliin (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Ravimite ostmine vastavalt HD lisas I Tehniline kirjeldus/pakkumuse vorm kirjeldatule. AS Ida-Tallinna Keskhaigla korraldab volituse alusel riigihanke enda ning teise hankija (AS Lääne-Tallinna Keskhaigla ) eest vastavalt RHS § 43 sätestatule. Vaadake hankeid »
2023-05-03   Röntgenläbivalgustuse seade (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Röntgenläbivalgustuse seadme tarne, paigaldus, seadistus ja täishooldus viie (5) aasta jooksul. Vaadake hankeid »
2023-05-02   Ühekordse kasutusega operatsioonikomplektid (universaal ja angiograafia) (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Ühekordse kasutusega universaal ja angiograafia operatsioonikomplektide ostmine vastavalt RHAD lisas I Tehniline kirjeldus-pakkumuse vorm kirjeldatule. Vaadake hankeid »
2023-04-25   Radiofarmatseutikumi luteetsium (177Lu)PSMA-I&T ostmine (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Radiofarmatseutikumi luteetsium (177Lu)PSMA-I&T ostmine vastavalt RHAD lisas I Tehniline kirjeldus kirjeldatule. Vaadake hankeid »
2023-04-25   Radiofarmatseutikumi 18F-fluorodeoksüglükoos ostmine (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Radiofarmatseutikumi 18F-fluorodeoksüglükoos ostmine vastavalt RHAD lisas I Tehniline kirjeldus kirjeldatule. Vaadake hankeid »
2023-04-24   Alteplaas (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Ravimite ostmine vastavalt HD lisas I Tehniline kirjeldus/pakkumuse vorm kirjeldatule. AS Ida-Tallinna Keskhaigla korraldab volituse alusel riigihanke enda ning teise hankija (AS Lääne-Tallinna Keskhaigla ) eest vastavalt RHS § 43 sätestatule. Vaadake hankeid »
2023-04-19   Luukuulmisimplantaatide ostmine (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Luukuulmisimplantaatide ja nendega koos kasutatavate tarvikute ostmine vastavalt RHAD lisas I Tehniline kirjeldus-pakkumuse vorm, lisas Ia Nõuded implantaadisüsteemile ja lisas Ib Üld- ja tehnilised nõuded kirjeldatule. Vaadake hankeid »
2023-04-19   Ortopeedilised trelli ja sae komplektid koos otsikutega (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Kahe ortopeedilise sae ja trelli komplekti ning kulutarvikute ostmine vastavalt hanketeates ja hankedokumentides sätestatule. Vaadake hankeid »
2023-04-17   Meditsiiniseadmete kilekaitsed (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Meditsiiniseadmete kilekaitsete ostmine vastavalt hanketeates ja hankedokumentides sätestatule Vaadake hankeid »
2023-04-14   Sterilisatsioonivahendid (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Sterilisatsioonivahendite ostmine vastavalt RHAD lisas I Tehniline kirjeldus-pakkumuse vorm kirjeldatule. Vaadake hankeid »
2023-04-05   Proteeside valmistamise materjalid ja tarvikud (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Käesoleva hankega ostab AS Ida-Tallinna Keskhaigla proteeside valmistamise materjale ja tarvikuid vastavalt patsientide vajadustele lähtuvalt hanketeates ja hankedokumentides sätestatud tingimustele. Vaadake hankeid »
2023-03-31   Süstlad ja süstlanõelad (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Süstalde ja süstlanõelte ostmine vastavalt hanketeates ja hankedokumentides sätestatule Vaadake hankeid »
2023-03-27   Prügikotid, erikotid (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Haigla kesklaole ja osakondadele erinevate prügi- ja erikotide ostmine. Vaadake hankeid »
2023-03-22   ACIST CVi kontrastaine pumba vahetatavad tarvikud (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
ACIST CVi kontrastaine pumba vahetatavate tarvikute ostmine. Vaadake hankeid »
2023-03-21   Närvisüsteemi ravimid (N-grupp) (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Ravimite ostmine vastavalt HD lisas I Tehniline kirjeldus-pakkumuse vorm kirjeldatule Vaadake hankeid »
2023-03-20   Atesolizumab, ipilimumab ja nivolumab (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Ravimite ostmine vastavalt HD lisas I Tehniline kirjeldus-pakkumuse vorm kirjeldatule Vaadake hankeid »
2023-03-20   Kontrastaine manustamise automaatsüstla tarvikud (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Vastavalt hanketeates ja hanke alusdokumentides sätestatule. Vaadake hankeid »
2023-03-17   Pehme lehtpaber ja meditsiiniline aluspaber (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Pehme lehtpaberi ja meditsiinilise aluspaberi ostmine vastavalt RHAD Lisas I Tehniline kirjeldus/pakkumuse vorm kirjeldatule Vaadake hankeid »
2023-03-13   Verekomponendid (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Verekomponentide ostmine vastavalt hanke alusdokumentides kirjeldatule Vaadake hankeid »
2023-03-10   Jäätmekäitlusteenus (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Kompleksne ja süsteemne haigla poolt kindlaks määratud jäätmeliikide käitlusteenus. Vaadake hankeid »
2023-03-03   Koronaar- ja perifeersed stendid ning balloonid (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Koronaar- ja perifeersete stentide ning balloonide ostmine vastavalt RHAD lisas I Tehniline kirjeldus kirjeldatule. Vaadake hankeid »
2023-03-03   Liigeste endoproteesid (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Liigeste endoproteeside ostmine vastavalt RHAD lisas I Tehniline kirjeldus-pakkumuse vorm kirjeldatule. Vaadake hankeid »
2023-03-03   Stendid, aspiratsioonikomplektid ja rõhusüstlad (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Stentide, aspiratsioonikomplektide ja rõhusüstalde ostmine vastavalt RHAD lisas I Tehniline kirjeldus kirjeldatule. Vaadake hankeid »
2023-02-22   Endoskoopilistel protseduuridel kasutatavad ühekordsed vahendid (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Hanke eesmärk on hankida erinevaid endoskoopilistel protseduuridel kasutatavaid ühekordseid vahendid Vaadake hankeid »
2023-02-22   Infektsioonivastased ravimid (J-grupp) (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Ravimite ostmine vastavalt HD lisas I Tehniline kirjeldus-pakkumuse vorm kirjeldatule Vaadake hankeid »
2023-02-22   Steriilsed kitlid (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Käesoleva hanke eesmärk on hankida alljärgnevatele nõuetele vastavaid steriilseid kitleid. Hange on jaotatud kaheks osaks. Vaadake hankeid »
2023-02-15   Adenosiini, fenüülefriini, epinefriini ja anti-D humaanimmuunoglobuliini süstelahused (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Süstelahuste ostmine vastavalt HD lisas I Tehniline kirjeldus-pakkumuse vorm kirjeldatule Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ Magnum Medical OÜ
2023-02-13   Pesupesemisteenus (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Haigla musta pesu ja tekstiili äraviimine, pesemine ja tagastamine. Vaadake hankeid »
2023-02-13   Proteeside valmistamise materjalid ja tarvikud (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Käesoleva hankega ostab AS Ida-Tallinna Keskhaigla proteeside valmistamise materjale ja tarvikuid vastavalt patsientide vajadustele lähtuvalt hanketeates ja hankedokumentides sätestatud tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Ottobock Scand AB
2023-02-13   Kaela eesmise juurdepääsu kirurgia (ACDF) implantaadid ja ACDF operatsioonide teostamiseks vajalikud instrumendid (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Riigihanke eesmärk on implantaatide ostmine konsignatsioonilao meetodil ning implantaatide paigaldamiseks ja eemaldamiseks vajalike instrumentide komplektide kasutusse võtmine rendilao meetodil koos toetava teenusega (tarne, tootjapoolne tugi, remont, hooldus, koolitus). Vaadake hankeid »
2023-01-19   Magdaleena Tervisemaja naistenõuandla ultraheli seadmed (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Hanke eesmärk on hankida tehnilises kirjelduses kirjeldatud komplekt ultraheliseadmeid ning raamlepingu alusel järgmise aasta jooksul vastavalt vajadusele veel 9 ultraheliseadet Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: UAB Graina Eesti Filiaal
2023-01-09   Ooteala toolide ostmine (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Eesmärk on osta ooteala toole Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: COMFOTRADE OÜ
2022-12-07   Meditsiinilised sidematerjalid (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Meditsiiniliste sidematerjalide ostmine vastavalt RHAD lisas I Tehniline kirjeldus-pakkumuse vorm kirjeldatule. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Semetron HMK Medical OÜ Magnum Medical OÜ Mediq Eesti OÜ Medivar OÜ Mölnlycke Health Care OÜ OneMed OÜ Osaühing Balti Intermed
2022-12-06   Anesteesiaaparaadid ja kuluvahendid (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Hanke eesmärk on hankida raamlepingu alusel anesteesiaaparaate ja kuluvahendeid ning anesteesiaaparaadi hemodünaamika monitore. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: UAB Graina Eesti Filiaal
2022-12-02   18F-märgistatud radiofarmatseutikumi ostmine eesnäärmevähi PET-diagnostikaks (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Eesnäärmevähi PET-diagnostikaks vajaliku 18F-märgistatud radiofarmatseutikumi ostmine vastavalt RHAD lisas I Tehniline kirjeldus kirjeldatule. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Curium Finland Oy
2022-12-01   Silmasisesed läätsed (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Silmasiseste läätsede ostmine vastavalt hankedokumentides ja hanketeates sätestatule Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OÜ Weissmed
2022-11-30   Angiograafia tarvikud (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Angiograafia tarvikute ostmine vastavalt RHAD lisas Ia Tehniline spetsifikatsioon kirjeldatule. Vaadake hankeid »
2022-11-07   Süsteemsed hormoonpreparaadid(H-grupp) (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Ravimite ostmine vastavalt HD lisas I Tehniline kirjeldus-pakkumuse vorm kirjeldatule Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Apteegikaubanduse Hulgimüük OÜ Farmatar OÜ Magnum Medical OÜ Tamro Eesti OÜ
2022-11-02   Mööbli ja aknakatete ostmine (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Eesmärk on osta mööblit, sh kontori pehmet mööblit, ootelal toole ja aknakatteid Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Võru Empak Avaeksperdid osaühing Kitman Thulema AS
2022-10-28   Silma süstimise abivahend (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Silma süstimise abivahendite ostmine vastavalt RHAD lisas I Tehniline kirjeldus-pakkumuse vorm kirjeldatule. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OÜ Weissmed
2022-10-19   Pinna desinfektsiooni- ja puhastusvahendid (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Pinna desinfektsiooni- ja puhastusvahendite ostmine vastavalt RHAD lisas I Tehniline kirjeldus-pakkumuse vorm kirjeldatule. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Chemi-Pharm
2022-10-13   Kaudse immuunfluorestsentsmeetodi reaktiivid (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Reaktiivide ostmine kaudsel immuunfluorestsentsmeetodil tehtavatele analüüsidele vastavalt RHAD Lisas I "Tehniline kirjeldus-pakkumuse vorm" kirjeldatule. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Quantum Eesti AS
2022-10-07   Laparoskoopilised troakaarid (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Laparoskoopiliste troakaaride ostmine vastavalt RHAD lisas I Tehniline kirjeldus-pakkumuse vorm kirjeldatule. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: LTMed OÜ Osaühing AB Technology
2022-09-30   Meditsiinilised protseduurikindad (nitriilist, lateksist, neopreenist) (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Erinevate meditsiiniliste protseduurikinnaste ja kirurgiliste kinnaste ostmine 2 aasta jooksul Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Endocare Estonia OÜ HMK Medical OÜ Magnum Medical OÜ Mediq Eesti OÜ
2022-09-26   Ravimi Takhzyro (lanadelumab) ostmine (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Takhzyro (lanadelumab) ravimi ostmine Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Magnum Medical OÜ