Tarnija: OsaĆ¼hing AB Technology

>20 arhiveeritud hanked

Hiljutised hanked, kus on mainitud tarnijat OsaĆ¼hing AB Technology

2023-03-07   Operatsioonikeskuse loputuspumpade sĆ¼steemid 2 (Sihtasutus PƵhja-Eesti Regionaalhaigla)
Operatsioonikeskuse loputuspumpade sĆ¼steemide ostmine madalaima hinnaga vastava pakkumuse teinud pakkujalt raamlepingu alusel Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Semetron OneMed OƜ OsaĆ¼hing AB Technology
2023-01-05   Voodite ostmine (Sihtasutus Tartu Ɯlikooli Kliinikum)
KƤesoleva hanke eesmƤrk on sƵlmida hankelepingud voodite ostmiseks. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Meditsiinigrupp Aktsiaselts Semetron Medilink Eesti OƜ OsaĆ¼hing AB Technology
2022-12-05   KƵhuƵƵne operatsioonidel kasutatavad tarvikud (Sihtasutus PƵhja-Eesti Regionaalhaigla)
KƵhuƵƵne operatsioonidel kasutatavate toodete ostmine, vastavalt RHAD-s toodud tingimustele. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: AB Medical Group Eesti OsaĆ¼hing Medivar OƜ OsaĆ¼hing AB Technology UAB "Ilsanta" Eesti filiaal
2022-12-05   Kirurgiliste vƵrkude, vƵrgu fiksaatorite ja inkontinentsi lingude ostmine (Sihtasutus Tartu Ɯlikooli Kliinikum)
Hanke eesmƤrk on sƵlmida raamleping kirurgiliste vƵrkude, vƵrgu fiksaatorite ja inkontinentsi lingude ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Aaskla osaĆ¼hing AB Medical Group Eesti OsaĆ¼hing Johnson & Johnson AB Eesti filiaal Medreto OƜ OsaĆ¼hing AB Technology OsaĆ¼hing B.Braun Medical UAB "Ilsanta" Eesti filiaal
2022-10-26   Kirurgilised vƵrgud ja vƵrgu fiksaatorid (Sihtasutus PƵhja-Eesti Regionaalhaigla)
Ɯhekordse kasutusega, steriilselt pakendatud songavƵrkude, vƵrgufiksaatorite, inkontinentsilingude, vaginaalprolapsi ja rinnavƵrkude korrigeerimise vahendite ostmine. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Aaskla osaĆ¼hing AB Medical Group Eesti OsaĆ¼hing Johnson & Johnson AB Eesti filiaal Mediq Eesti OƜ Medreto OƜ OsaĆ¼hing AB Technology
2022-10-07   Laparoskoopilised troakaarid (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Laparoskoopiliste troakaaride ostmine vastavalt RHAD lisas I Tehniline kirjeldus-pakkumuse vorm kirjeldatule. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: LTMed OƜ OsaĆ¼hing AB Technology
2022-09-08   Voodid, voodikapid, madratsid (Sihtasutus PƵhja-Eesti Regionaalhaigla)
KƤesoleva hanke eesmƤrk on soetada Regionaalhaiglale ja selle tĆ¼tarhaiglatele haiglavoodeid, madratseid ja palatikappe ning nende seadmete tƶƶvƵime tagamine. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Semetron OsaĆ¼hing AB Technology
2022-03-01   Iru Hooldekodu Ƶendusabi Ć¼ksuse (Hooldekodu tee 2) sisustamine meditsiinitehnoloogiaga (Tallinna Linnavaraamet)
Tallinna Linnavaraamet kutsub Teid esitama pakkumust avatud hankemenetlusega riigihankele, mille eesmƤrk on Iru Hooldekodu Ƶendusabi Ć¼ksuse (Hooldekodu tee 2) sisustuse meditsiinitehnoloogia osa hankimine koos selle transpordiga objektile ja paigaldusega (montaažiga, sh vajadusel tehnosĆ¼steemidega Ć¼hendamine). Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: OsaĆ¼hing AB Technology
2021-06-21   KusepƵie sfinkterlihase proteesid (Sihtasutus PƵhja-Eesti Regionaalhaigla)
KusepƵie sfinkterlihase proteeside ostmine Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: OsaĆ¼hing AB Technology
2021-06-02   EKG seadmed (Sihtasutus PƵhja-Eesti Regionaalhaigla)
Hanke eesmƤrk on sƵlmida pikaajaline raamleping EKG seadmete, kasutamise sihtotstarbelt sarnaste seadmete, lisaseadmete (sh tarkvaralitsentside, lisamoodulite) ja kaasnevate teenuste (sh remont, koolitus) ning kaupade soetamiseks. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: OsaĆ¼hing AB Technology
2021-05-27   Labajala metallosteosĆ¼nteesi vahendid (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Vastavalt hanketeates ja hankedokumentides sƤtestatud tingimustele. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: ITBIT Medical OƜ Ortolink Invest OƜ OsaĆ¼hing AB Technology
2021-05-13   Endoskoopiliste ja ultrahelikirurgia instrumentide ostmine (Sihtasutus PƤrnu Haigla)
Riigihanke eesmƤrgiks on sƵlmida hankelepingud, mille objektiks on SA-le PƤrnu Haigla endoskoopiliste ja konventsionaalsete lƵikuste stapler-lƵikurite, troakaaride, ultrahelikirurgia instrumentide ostmine kahe (2) aasta jooksul, mille tehniline kirjeldus ja kogused on esitatud HD lisas 1. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Johnson & Johnson AB Eesti filiaal OsaĆ¼hing AB Technology
2020-06-16   Endoskoopiliste trokaaride ostmine (Sihtasutus Tartu Ɯlikooli Kliinikum)
KƤesoleva hanke objektiks on endoskoopilised trokaarid HD lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: AB Medical Group Eesti OsaĆ¼hing Johnson & Johnson AB Eesti filiaal OsaĆ¼hing AB Technology
2019-11-01   Ortopeedia implantaadid (Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla)
Riigihanke eesmƤrgiks on sƵlmida hankeleping vƵi lepingud, mille objektiks on HAD lisas 1 sƤtestatud nƵuetele vastavad ortopeedia implantaadid. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: OsaĆ¼hing AB Technology OsaĆ¼hing TERTIUS Syntrade Oy
2019-09-05   Kirurgiliste vƵrkude, vƵrgu fiksaatorite ja inkontinentsi lingude ostmine (Sihtasutus Tartu Ɯlikooli Kliinikum)
KƤesoleva hanke objektiks on kirurgilised vƵrgud, vƵrgu fiksaatorid ja inkontinentsi lingud HD lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: AB Medical Group Eesti OsaĆ¼hing Johnson & Johnson AB Eesti filiaal Medreto OƜ OsaĆ¼hing AB Technology UAB Ilsanta Eesti filiaal UpViser Eesti OƜ UpViser OY
2018-09-25   Haiglavoodid, madratsid ja palatikapid psĆ¼hhiaatriakliinikule (Sihtasutus PƵhja-Eesti Regionaalhaigla)
Haiglavoodid, madratsid ja palatikapid psĆ¼hhiaatriakliinikule Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: OsaĆ¼hing AB Technology
2017-10-09   Uroloogiliste protseduuride vahendite ostmine (Sihtasutus Tartu Ɯlikooli Kliinikum)
Hanke eesmƤrk on sƵlmida raamleping uroloogiliste protseduuride vahendite ostmiseks. Raamleping sƵlmitakse tƤhtajaga kuni 31.12.2020. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: Aaskla osaĆ¼hing AB Medical Group Eesti OsaĆ¼hing Aktsiaselts Semetron Endocare Estonia OƜ Ortolink Invest OƜ OsaĆ¼hing AB Technology Scanmed Group OƜ
2017-05-22   Endoskoopiliste ja konventsionaalsete lƵikuste stapler-lƵikurite, troakaaride, ultrahelikirurgia instrumentide ostmine (Sihtasutus PƤrnu Haigla)
Endoskoopiliste ja konventsionaalsete lƵikuste stapler-lƵikurite, troakaaride, ultrahelikirurgia instrumentide ostmine kahe (2) aasta jooksul, mille tehniline kirjeldus ja kogused on esitatud HD Lisas 1. HD on kƤttesaadav hankedokumendid lehelt. Vaadake hankeid Ā»
Mainitud tarnijad: AB Medical Group Eesti OsaĆ¼hing Johnson & Johnson AB Eesti filiaal OsaĆ¼hing AB Technology