2023-03-07   Operatsioonikeskuse loputuspumpade süsteemid 2 (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Operatsioonikeskuse loputuspumpade süsteemide ostmine madalaima hinnaga vastava pakkumuse teinud pakkujalt raamlepingu alusel Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Semetron OneMed OÜ Osaühing AB Technology
2023-01-31   Ühekordse kasutusega hügieenitooted (AS Hoolekandeteenused)
Riigihanke eesmärgiks on varustada AS Hoolekandeteenused üksusi ühekordse kasutusega hügieenitoodetega. AS Hoolekandeteenuste üksused asuvad üle Eesti: https://www.hoolekandeteenused.ee/kodud/ Hanke kõikide osade kohta sõlmitavate raamlepingute maksimaalne kogumaksumus on 409 500,00 eurot km-ta. Täpsem info eraldi osade kaupa on hanke alusdokumendis "Pakkumuse esitamise ettepanek". Hangitavad eeldatavad kogused on välja toodud pakkumuse maksumuse vormil (Vorm 1). Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AS Oribalt Tallinn Mediq Eesti OÜ OneMed OÜ OÜ Puhastusimport SIA "TZMO Latvija"
2023-01-19   Imavate aluslinade ja madratsikatete ostmine (Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla)
Hanke 257420 kvalifitseerimise ja lepingute sõlmimise korraldus kuni 26.07.2024 Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OneMed OÜ
2022-12-07   Meditsiinilised sidematerjalid (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Meditsiiniliste sidematerjalide ostmine vastavalt RHAD lisas I Tehniline kirjeldus-pakkumuse vorm kirjeldatule. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Semetron HMK Medical OÜ Magnum Medical OÜ Mediq Eesti OÜ Medivar OÜ Mölnlycke Health Care OÜ OneMed OÜ Osaühing Balti Intermed
2022-11-30   Kanüülide, korkide, kolmikkraanide ja korknõelte ostmine (Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla)
Kanüülide, korkide, kolmikkraanide ja korknõelte ostmine vastavalt reaalsele vajadusele 36 kuu vältel Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Mediq Eesti OÜ OneMed OÜ Osaühing B.Braun Medical Osaühing Balti Intermed
2022-11-23   Ühekordse kasutusega operatsioonipesu ja kitlite ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Hanke eesmärk on sõlmida raamleping ühekordse kasutusega operatsioonipesu ja kitlite ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Magnum Medical OÜ Mediq Eesti OÜ Medivar OÜ Mölnlycke Health Care OÜ OneMed OÜ ZARYS International Group sp. Z oo sp.k.
2022-09-28   Läbivaatus- ja protseduurikindad (Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla)
Riigihanke eesmärgiks on sõlmida hankeleping, mille objektiks on HAD Lisas 1 ja selle lisades sätestatud nõuetele vastavad kindad. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: MB JAMedica Mediq Eesti OÜ OneMed OÜ
2022-09-21   Haavaplaastrid (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Haavaplaastrite ostmine vastavalt RHAD lisas I Tehniline kirjeldus-pakkumuse vorm kirjeldatule. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Mediq Eesti OÜ Mölnlycke Health Care OÜ OneMed OÜ
2022-07-28   Sidematerjali ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Hanke eesmärk on sõlmida raamleping sidematerjali ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Semetron Mediq Eesti OÜ OneMed OÜ Ortolink Invest OÜ Osaühing Balti Intermed
2022-06-08   Steriilsete, mittesteriilsete ja töökinnaste ostmine (Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla)
Steriilsete, mittesteriilsete ja töökinnaste ostmine 24 kuu vältel vastavalt reaalsele vajadusele Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Corpowear OÜ Magnum Medical OÜ Mediq Eesti OÜ Normed Baltic OÜ OneMed OÜ OÜ Diamedica UAB "Barameda"
2022-05-09   Intubatsioonitorud ja trahheostoomia kanüülid (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
Intubatsioonitorude, trahheostoomiakanüülide jt hingamisteede rajamiseks vajalike vahendite ja tarvikute ostmine vastavalt RHAD-s kirjeldatule. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AB Medical Group Eesti Osaühing Aktsiaselts Meditsiinigrupp Mediq Eesti OÜ OneMed OÜ
2022-04-18   Meditsiinitarvikud: süstlad, süstlanõelad, infusiooni- ja transfusioonisüsteemid, veenikanüülid (Aktsiaselts Rakvere Haigla)
Käesoleva hanke käigus sõlmitakse leping Aktsiaseltsile Rakvere Haigla süstalde, süstlanõelte, infusiooni- ja transfusioonisüsteemide ning veenikanüülide ostuks ja tarnimiseks kaheks (2) aastaks vastavalt hanke alusdokumentidest tulenevatele tehnilistele tingimustele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AB Medical Group Eesti Osaühing Baltic Medcom OÜ Mediq Eesti OÜ OneMed OÜ Ortolink Invest OÜ Osaühing B.Braun Medical
2022-04-14   Patsientide hooldustarvikute ostmine (Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla)
Patsientide hooldustarvikute ostmine 29 kuu (kuni 31.12.2024) vältel vastavalt reaalsele vajadusele Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aaskla osaühing Corpowear OÜ Endocare Estonia OÜ Mediq Eesti OÜ Medivar OÜ OneMed OÜ Philotech OÜ UAB "Barameda"
2022-04-11   Hooldus- ja põetusvahendid ning hügieenitooted (Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla)
.Ostetakse hooldus- ja põetusvahendid ning hügieenitooted .Osadeks jaotatud, osade pealkirjad failis „tehniline ettepanek“, maksumused failis „hanke eeldatav maksumus" Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aaskla osaühing Aktsiaselts Semetron AS Oribalt Tallinn Endocare Estonia OÜ Linus Medical OÜ Mediq Eesti OÜ OneMed OÜ Osaühing Balti Intermed UAB "Barameda"
2022-03-25   Õendus-põetus vahendite ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Hanke eesmärk on sõlmida raamleping õendus-põetus vahendite ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AB Medical Group Eesti Osaühing Aktsiaselts Meditsiinigrupp Aktsiaselts Semetron Linus Medical OÜ Mediq Eesti OÜ Mölnlycke Health Care OÜ OneMed OÜ
2022-02-09   Respiraatorite ja kirurgilisteks/meditsiinilisteks protseduurideks maskide ostmine (AS Lõuna-Eesti Haigla)
Käesoleva hanke objektiks on respiraatorid FFP2 ja FFP3 ning maskid kirurgilisteks/meditsiinilisteks protseduurideks. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Designoline OÜ HMK Medical OÜ OneMed OÜ
2021-12-22   Isikukaitsevahendite ostmine (Sihtasutus Pärnu Haigla)
Riigihanke eesmärgiks on sõlmida raamlepingud, mille objektiks on 1 aasta jooksul raamlepingu sõlmimisest arvates SA-le Pärnu Haigla isikukaitsevahendite ostmine, mille tehniline kirjeldus on esitatud hankedokumentide (HD) lisas 1 ja prognoositavad kogused HD lisas 3. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: HMK Medical OÜ Mediq Eesti OÜ ML Worldwide FZCO OneMed OÜ Osaühing Balti Intermed Straipu LLC OÜ
2021-10-27   Ühekordse kasutusega juhitava hingamise vahendite ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Hanke eesmärk on sõlmida raamleping ühekordse kasutusega juhitava hingamise vahendite ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AB Medical Group Eesti Osaühing Medeksperts Estonia OÜ Mediq Eesti OÜ OneMed OÜ
2021-10-20   Hingamissüsteemi ventilatsiooni vahendite ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Hanke eesmärk on sõlmida raamleping hingamissüsteemi ventilatsiooni vahendite ostmiseks HD Lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AB Medical Group Eesti Osaühing InstruMed OÜ Linus Medical OÜ Mediq Eesti OÜ OneMed OÜ OneMed SIA
2021-09-06   Steriilsete standard ja spetsiaalsete operatsioonikomplektide ostmine (Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla)
Steriilsete standard ja spetsiaalsete operatsioonikomplektide ostmine 36 kuu vältel vastavalt reaalsele vajadusele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Mölnlycke Health Care OÜ OneMed OÜ
2021-09-06   Steriilsed operatsiooni linad, aparaadikatted ja muud tarvikud (Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla)
Steriilsed operatsiooni linade, aparaadikatete ja muude tarvikute ostmine 36 kuu vältel vastavalt reaalsele vajadusele Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AB Medical Group Eesti Osaühing Magnum Medical OÜ Mediq Eesti OÜ Mölnlycke Health Care OÜ OneMed OÜ UAB "Barameda"
2021-07-29   Steriilsete, mittesteriilsete ja töökinnaste ostmine (Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla)
Hankija soovib osta vastavalt reaalsele vajadusele 12 kuu vältel steriilseid, mittesteriilseid ja töökindaid Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Corpowear OÜ Magnum Medical OÜ Mediq Eesti OÜ Normed Baltic OÜ OneMed OÜ TM Education and Trading OÜ UAB "Barameda"
2021-03-26   Mittesteriilsete protseduurikinnaste ostmine (Sihtasutus Tallinna Lastehaigla)
Ostetakse raamlepingu alusel mittesteriilseid lateks-, vinüül- ja nitriilkindaid. Raamleping sõlmitakse kuni 5 eduka pakkujaga ja nende vahel korraldatakse igakordselt kinnaste ostmiseks minikonkursse. Hankel 229414 pakutud hind peab olema kehtiv vähemalt 3 kuu jooksul pärast raamlepingu sõlmimist. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: OneMed OÜ TM Education and Trading OÜ
2021-03-01   Kliendipõhiste operatsioonikomplektide ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Käesoleva hanke objektiks on kliendipõhised operatsioonikomplektid HD lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Mediq Eesti OÜ Mölnlycke Health Care OÜ OneMed OÜ
2021-02-12   Ühekordse kasutusega maskide ja mütside ostmine (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Käesoleva hanke objektiks on ühekordse kasutusega maskid ja mütsid HD Lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Mediq Eesti OÜ Mölnlycke Health Care OÜ OneMed OÜ Osaühing Balti Intermed
2020-10-21   Mittesteriilsete protseduurikinnaste ostmine (Sihtasutus Pärnu Haigla)
Mittesteriilsete protseduurikinnaste ostmine Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Mediq Eesti OÜ OneMed OÜ
2020-10-14   Nõelad, kanüülid, kanüülikorgid (Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla)
Nõelte, kanüülide ja kanüülikorkide ostmine vastavalt hanketeates ja hankedokumentides sätestatule. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: AB Medical Group Eesti Osaühing Mediq Eesti OÜ OneMed OÜ Ortolink Invest OÜ Osaühing B.Braun Medical Osaühing Balti Intermed
2020-10-06   Isikukaitsevahendite ostmine Tallinna vanglale, Tartu vanglale ja Viru vanglale (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Isikukaitsevahendite (kaitsekitlid, kaitsekostüümid, kilepõlled, jalatsikaitsmed, kilesussid, ühekordsed nitriilkindad lühikese ja pika randmeosaga, kaitsemütsid, ühekordsed kaitsemaskid, respiraatorid FFP2 ja respiraatorid FFP3) ostmine Tallinna vanglale, Tartu vanglale ja Viru vanglale. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Corpowear OÜ Eurosec OÜ Medivar OÜ OneMed OÜ Satronel OÜ
2020-09-10   Kirurgiliste mütside, maskide ja kitlite ostmine (Aktsiaselts Lääne-Tallinna Keskhaigla)
Kirurgiliste mütside, maskide ja kitlite ostmine 12 kuu vältel vastavalt reaalsele vajadusele Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Aktsiaselts Semetron Mölnlycke Health Care OÜ OneMed OÜ Osaühing Balti Intermed UAB Barameda
2020-06-16   Ravimite intravenoosseks manustamiseks ettevalmistamise ühekordsed tarvikud (Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum)
Käesoleva hanke objektiks on ravimite intravenoosseks manustamiseks ettevalmistamise ühekordsed tarvikud HD lisas 1 toodud nimetuste ja kirjelduste alusel. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: Mediq Eesti OÜ OneMed OÜ Osaühing B.Braun Medical
2020-06-04   Isikukaitsevahendite ostmine (Riigi Tugiteenuste Keskus)
Isikukaitsevahendite ostmine erinevatele ühishankijatele. Vaadake hankeid »
Mainitud tarnijad: ABENA A/S Aktsiaselts Becky aktsiaselts Ebeta Aktsiaselts Orient Kontorikaubad Anhui Yimeijian Medical Supplies Co.,Ltd AS Bravo Healthcare AS Bravo Pharmaceuticals AS Protex Balti Bonne & Berry OÜ Businext Eesti Osaühing CCS Pluss OÜ China National Corporation for Overseas... Chocolala OÜ Corpowear OÜ Deora Pluss Endocare Estonia OÜ European Medical Group OÜ Eurosec OÜ Felina Espana Sl Foxtrot Uniform Capital OÜ Foxtrot Uniform Medical OÜ Globalex Pharma OÜ Guangxi Bikang Medical Device Co Hobby Hall Group OÜ Hurt OÜ InSpe KPI Baltics OÜ Krocus Invest OÜ Labochema Eesti Osaühing Lanmer OÜ Linus Medical OÜ LSEZ Lauma Fabrics SIA Maxton OÜ Mediq Eesti OÜ Medivar OÜ Meediagrupi Osaühing OneMed OÜ Ortolink Invest OÜ Osaühing A2K Sport Osaühing ALLESTPAC Osaühing Balti Intermed Osaühing Faasion Osaühing HNK Analüüsitehnika Osaühing KW Meistrid Osaühing Logotrade Osaühing Rosares Invest Osaühing Softcom Osaühing Spordiatribuutika Osaühing Sunprint Invest osaühing VIPIS OÜ Balti-Filtrid OÜ Bristol Trust OÜ Euroopium Grupp PELUCCHI ILLUMINAZIONE CO., LIMITED ProTools OÜ Ruf Eesti Aktsiaselts RW Island OÜ Satronel OÜ Scheibye Trading Selfdiagnostics OÜ Shenzhen Wiscar Data Technology Co. Ltd SIA ANYWAY SIA TehEksperts Signum SIA Sõdurikodu OÜ Straipu LLC OÜ Tahe Kayaks OÜ Tamrex Ohutuse Osaühing Tamro Eesti OÜ Transmitter OÜ Tuurmaa OÜ Vimekson OÜ Vogt Medical Vertrieb GmbH Weihai Talos Outdoor Products Co., Ltd Yangzhou Tiika Trading Co. Ltd